For kommunen

cloud-komm-4cloud-komm-1cloud-komm-2cloud-komm-3air-balloon

Kommunekart

pointer

Byggesak

Vedtak fattes på bakgrunn av summen av alle forhold på og rundt en eiendom. Med tidsbesparende analyser og enkel tilgang til de data som skal sjekkes ut i en byggesak, forbedres både saksbehandlingen og arbeidsdagen.

Med riktige analyser, DOK-data/temadata, historiske flybilder og egne kommunale data, er saksbehandleren bedre rustet til å fatte riktige vedtak.

Analyser / tiltaksanalyser

Analyser er ikke lenger forbeholdt de med tung kartprogramvare, fordi analyser i Kommunekart Proff kan alle kjøre. Du velger kun et geografisk område, så får du ferdig svar i løpet av kort tid.

En analyse som kan kjøres ved behov av deg selv, er bedre enn en analyse som kjøres hvert år av de med fagkunnskapen.

Befolkningsdata

Løsningen for de som er planleggere, beslutningstakere og politikere, hvor de kan se og analysere innbyggerinformasjon selv. Befolkningsdataene inneholder alder og kjønn, og er koblet på adresser og bygninger, og gir dermed en detaljert oversikt over alle kommunens innbyggere. Et viktig verktøy for å utnyttes kommunens arealer til det beste for samfunnet.

Historiske flybilder / ortofoto

Historiske flybilder kan integreres sammen med dine kartdata. Listen med tilgjengelige flybilder vil endre seg fortløpende når du flytter deg i kartet. Flybilder er viktig i saksbehandling, i planlegging, det gir god dokumentasjon, og er et viktig tilbud til alle nysgjerrige og historieinteresserte.

Kjetil Sæheim

Rådgiver

Tlf. 932 57 177

kjetil.saeheim@norkart.no