For innbyggeren

cloud-komm-4cloud-komm-1cloud-komm-2cloud-komm-3air-balloon

Kommunekart

pointer

Finn info om egen eiendom

Eier du en tomt eller bolig, er det mye kartdata som kan være av interesse for deg. Eiendomsgrenser og boliginformasjon, samt plandata, er kanskje de viktigste. Er du ny i kommunen, så er ofte skolekretsene og barnehagenes plassering viktig informasjon. Er du historieinteressert, så sitter nok kommunen på kultur og lokalhistoriske data. Alt kan påvirke deg og din eiendom.

Vis frem kommunens turmuligheter

Alle kommuner har oversikt over de myke ferdselsårene, som sykkelstier, merkede skiløyper, lysløyper og andre trasèer. Og kanskje også om hvor de ulike parkeringene, utsiktspunktene og turmålene er. Dette er ypperlig informasjon for både den ultraspreke og den som trenger motivasjon til å komme seg ut. Disse dataene bør kommunen gjøre mest mulig tilgjengelig, nemlig rett i app`en 

Oppdatert på kommunenes arealplaner – Plandata

Alle som skal bygge må finne ut hvilken arealplan som gjelder for eiendommen sin. En arealplan sier hva eiendommen kan brukes og hva du har lov til å bygge. Planen gir informasjon om eiendommen kan benyttes til bolig, friområde, lekeområde eller vei.

Hver arealplan inneholder også bestemmelser om eiendommen, som sier noe om hvor stort og hvor høyt du kan bygge.

Det er viktig for kommunen å få innspill på nye forslag til arealplaner. Derfor blir disse gjort tilgjengelig i Kommunekart av kommunen.

Kjetil Sæheim

Rådgiver

Tlf. 932 57 177

kjetil.saeheim@norkart.no