FAQ

cloud-komm-4cloud-komm-1cloud-komm-2cloud-komm-3air-balloon

Kommunekart

pointer


Ofte stilte spørsmål

Hvor laster jeg ned Kommunekart-appen?
Kommunekart-appene er tilgjengelig for nedlastning i App Store eller Google Play. Du kan også åpne Kommunekart i en nettleser på din PC eller Mac vha. adressen https://kommunekart.com.
norkart

Finnes det en Kommunekart-app for Windows-enheter?
Nei. Har du en Windows-enhet må du benytte en nettleser (f.eks. Chrome eller Firefox) og åpne https://kommunekart.com/.

Hva er forskjellen på de forskjellige variantene av Kommunekart?
Kommunekart har mange muligheter, og er tilgjengelig og tilrettelagt for ulike plattformer. Kommunekart appen er en native app og tilgjengelig for iPhone og Android. I tillegg kan du åpne https://kommunekart.com som fungerer i de aller fleste nettlesere, og inneholder samme funksjonalitet og innhold.

I tillegg har mange kommuner eller kommunesamarbeid satt opp en eller flere mer avanserte web-løsninger. Her kan man for eksempel få målestokkriktig utskrift og tegnforklaring. Undersøk kommunens nettsider eller kontakt kommunen for å sjekke ut dette.

Hvordan melder jeg inn feil i kartet?
Det er den aktuelle kommunen som i de fleste tilfellene står ansvarlig for kartinnhold, og som kan rette eventuelle feil. Norkart står kun for visningen av kartdata.

Hvor kan jeg finne tegnforklaring på https://kommunekart.com eller i appene?
De ovennevnte løsningene er tilpasset håndholdte enheter med mindre skjermer. Det blir da sjelden plass til å se både tegnforklaring og kart samtidig. Derfor har vi valgt å ikke ha mulighet for tegnforklaring. En bedre måte å finne ut av et kartobjekt betyr, er å klikke/trykke på det aktuelle objektet. Du vil da få listet opp informasjon om kartobjekter der du klikket/trykket i kartet.

Kan jeg velge målestokk på utskrift fra Kommunekart.com?
Ja, en enkel utskrift er tilgjengelig. Av tekniske årsaker er ikke denne utskriften målestokksriktig. Mange kommuner har mer avanserte Kommunekart-løsninger tilrettelagt for nettleser satt opp og gjort tilgjengelig via egen hjemmeside.

Hva er Kommunekart Proff?
Kommunekart Proff er kun for ansatte i de kommunene/firmaene som abonnerer. Kommunekart Proff kan gjøres tilgjengelig som nedlastbar app for iOS og android, eller som en ren nettleser-versjon. Nettleser-versjonen er en mer avansert løsning for blant annet kommunens saksbehandler, da den har mer avansert funksjonalitet.

Hvor finner jeg kommunekart Proff?
Kommunekart Proff-appen er også tilgjengelig for nedlastning i App Store eller Google Play. Du kan også åpne Kommunekart Proff i en nettleser på din PC eller Mac vha. adressen https://kommunekart.com/proff
norkart

Hvor ofte oppdateres kartene?
Vi skiller på to typer kartdata i Kommunekart; bakgrunnskart og kartdata i forgrunnen som du kan slå av og på. Bakgrunnskartet blir satt sammen av kartdata lastet ned fra Statens Kartverk. Dette gjøres fire ganger i året.

Kartene som ligger i forgrunnen er det kommunene som står for alt innhold, og oppdateringshyppighet. Mange kommuner oppdaterer viktige kartdata så å si hver natt.

Hvorfor er det kun bakgrunnskart i min kommune?
Det skyldes nok dessverre at din kommune ikke abonnerer på Kommunekart. Per 1.1.2019 har 280 kommuner sine viktigste kartlag i Kommunekart.

Hvorfor ligger ikke min kommune i listen over kommuner?
Det skyldes nok dessverre at din kommune ikke abonnerer på Kommunekart. Per 1.1.2019 har 280 kommuner sine viktigste kartlag i Kommunekart.

Hvordan finner jeg informasjon om en eiendom, bygning eller et annet objekt i kartet?
Du kan klikke på et punkt i kartet der du ønsker mer informasjon. Da får du opp et panel på høyre side som vil gi deg informasjon om akkurat det punktet du har trykket på. Det forutsetter at kommunen abonnerer på Kommunekart, og har tilgjengeliggjort noen av disse kartdataene.

Hvordan finner jeg kart innenfor et gitt tema?
Dersom kommunene har satt opp egne Temakart finner du de under kartknappen. kart

Hvordan kan jeg endre katlagene jeg ser i en kommune?
Dersom kommunen er en abonnent i Kommunekart velger du Skru av/på kartlag som ligger under kartknappen kart

Kan jeg tegne og lagre tegningene mine i kartet?
Ja, det kan du og valget ‘Tegn i kart’ finner du under knappen Meny.norkart Du kan lagre tegningen din i KML-format og senere importere det tilbake i kartet for å jobbe videre med dine egne tegninger. Du kan også velge å åpne KML-filen i andre verktøy, som f.eks Google Earth.

Hva kan jeg søke etter i søkefeltet?
I kommunekart kan du søke etter adresse, eiendom (gårdsnummer/bruksnummer), sted og kartlag. I mer kundetilpassede Kommunekart-løsninger kan du i tillegg søke på arealplaner, og eier eller organisasjon av en eiendom.

Kan man gjøre oppslag på koordinat?
Ja, du kan angi koordinater i søkefeltet og ved treff zoomes du inn til koordinaten og punktet markeres i kartet. Du kan lese mer om søk på koordinat i Hjelpen til Kommunekart.

Hvor skal jeg se for å finne tilgjengelige funksjoner?
I de forskjellige variantene av kommunekart finner du de fleste ekstra funksjonene under Menyknappen norkart.

Hvor kan jeg finne svar på flere spørsmål om Kommunekart?
Kommunekart har en hjelpemeny som er tilgjengelig fra applikasjonene. Du kan enten åpne hjelp under Menyknappen norkart eller gå direkte på linken over for å se mer detaljerte beskrivelser.