Gebyr og fakturering

KOMTEK forsystem binder sammen de ulike fagenhetene i kommunene i ett system for gebyr. Det gir deg oversikt over alle fagdata og gebyr, og gebyrgrunnlag hentes ut med automatikk. Slik kan du være sikker på at fakturaene som sendes ut blir korrekte.

Årlig produseres det fakturagrunnlag for over NOK 14mrd. gjennom KOMTEK.

Digitaliseringsgrad

Mulighet for fleksibel fakturering

« KOMTEK Fleksibel Fakturering er enkel å ta i bruk for oss som har flere terminoppsett, Og med Visma Webservice slipper vi nå prosessen med å sende faktureringsfiler, lagre de og hente de inn i Visma – alt dette går nå av seg selv. Løsningen forenkler faktureringsprosessen vår betraktelig! »

Sorum-Kommune

KOMTEK Fleksibel Fakturering kan enkelt settes opp for alle eksisterende kunder, ta kontakt for mer info og bestilling!

Hva er fleksibel fakturering?

Alle har forskjellige behov, og med KOMTEK Fleksibel Fakturering kan din kommune tilby helt nye muligheter for fakturering av kommunale tjenester. Innbyggerne kan med denne løsningen selv velge hvor ofte, eller hvor sjeldent, de skal motta faktura på kommunale gebyrer i løpet av året.

KOMTEK er master for fakturagrunnlaget og det er her termin beregningen av årsbeløpet håndteres. Kommunen kan enkelt sette opp hvilke terminoppsett de ønsker å tilby innbyggerne. På den måten kan kommunen kan tilby valgfrihet til innbyggerne.

Med KOMTEK Fleksibel Fakturering overfører du fakturagrunnlag effektivt til økonomisystemet for utfakturering.

Til Visma Enterprise tilbys det også en løsning som overfører grunnlaget uten bruk av filer.

Nyhet

Vi tilbyr nå fleksibel
terminhåndtering og ny
«Fakturaveiviser»

Fleksibel fakturering

NYHET

«I Vestre Toten kommune var det jubelstemning, ja, folkene der var nærmest i ekstase.

Ellevill glede over hvor enkelt dette har blitt, vekk med fil-håndtering og ikke minst bra hastighet»

Kjersti Engeland, entusiastisk Norkart-konsulent

Ønsker du å vite mer om våre tjenester innen gebyrhåndtering?

Tommy Haugen

Markedssjef kommunaltekniske tjenester

Tlf. 909 26 386

tommy.haugen@norkart.no