Eiendomsskatt

Norges ledende verktøy for forvaltning av eiendomsskatt

Innføring av eiendomsskatt er som regel krevende og komplekse prosjekt. Gode verktøy er avgjørende for å holde oversikt og kontroll. KOMTEK Eiendomsskatt er tilrettelagt for å støtte alle arbeidsprosesser knyttet til nytaksering, omtaksering, og løpende forvaltning, samt eventuell bruk av ligningsverdi (formuesgrunnlag) som grunnlag for eiendomsskatt.

Riktig verktøy er med på å bygge det solide fundamentet for en god forvalting av eiendomsskatt, som setter kommunen i stand til å gjennomføre og svare på spørsmål og utfordringer knyttet til prosess og skattlegging i et eiendomskatteprosjekt.

KOMTEK Eiendomsskatt er utviklet av Norkart over tid sammen med erfarne brukere, og er i bruk i 250 kommuner i Norge.

Feltløsning for besiktigelse

Ved innføring, omtaksering eller ved årlig forvaltning av eiendomsskatt som krever besiktigelse, vil det være meget kostnadseffektivt å benytte en feltløsning som kommuniserer direkte med KOMTEK Eiendomsskatt.

KOMTEK Besiktiger er en slik feltløsning. Løsningen sørger for at endringer i matrikkelopplysninger og vurderingene (med fotodokumentasjon) knyttet til selve besiktigelsen blir sendt rett til KOMTEK-databasen fra ditt nettbrett i felt.

Løsningen inneholder :

  • Helt ferske kart med oppdaterte eiendomsgrenser, matrikkelenheter, adresser og bygningsnummer.
  • Matrikkeldata hentet fra den sentrale matrikkelen
  • Eiendomsskattedata
  • Fotodokumentasjon

Ønsker du å vite mer om våre tjenester innen eiendomsskatt?

Tommy Haugen

Markedssjef kommunaltekniske tjenester

Tlf. 909 26 386

tommy.haugen@norkart.no