Data og Analyse

Data og Analyse

Trenger din bedrift en datavask?

Tar du sjansen på at fakturaen, pakker eller annen informasjon ikke kommer frem?

1.2 millioner bedrifter og 3.6 millioner privatpersoner fikk ny adresse, kommune eller annet i 2020. Ditt kunde- eller medlemsregister vil mest sannsynlig inneholde store feil og mangler.

Forholder du deg til en adresseliste? Da trenger du en datavask – hvis ikke kan 70% av adressene bli feil.

Vi kan hjelpe deg å få riktig adresser – oppdatert etter kommunesammenslåing og regionreformen. Vi bruker den til enhver tid gjeldende nasjonale «fasiten» – Matrikkelen for våre tjenester.

Hva koster en slik vask?

Pris fra 8 500,-

Lite kunderegister

Opp til 500 kunder

Pris fra 15 000,-

Medium kunderegister

Opp til 3 000 kunder

Flere adresser per kunde

Komplett kvalitetslogg per kunde


Pris etter avtale

Stort kunderegister

Ubegrenset antall

Spesialtilpasset for den enkelt kunde og system

Kvalitetsrapport per adresse og per system

Integrert automatisk oppdatering ved registrering i CRM

Datavask for CRM leverandører

CRM leverandører bør kunne tilby datavaskpakker til sine kunder, slik at de kan få vasket dataene i CRM systemene etter at endringene trer i kraft og sikre datakvalitet.

Vi kan jobbe direkte mot CRM-systemene/databasene dine eller du sender oss et uttrekk på Excel/CSV eller tilsvarende. Du betaler kun for de kundene vi forbedrer. De fleste kundene har fått tilbake et vasket kunderegister en til to dager etter vi har tilgang på kundebasen.

crm

Vi tilbyr analyser til privat næringsliv

Norkart utfører mange data-analyser, spesielt for kommuner og offentlig sektor. Men det hender også vi får bestillinger fra aktører i privat næringsliv. Her er typiske aktører som bestiller analyser og hva de bestiller.

Eiendomsutviklere

Eiendomsutvikleres bruk av analyser

Eiendomsutviklere bestiller ofte kartdata og 3D-modeller fra vårt e-Torg. I tillegg hender det de ønsker en analyse fra oss. Dette kan for eksempel være at de skal til å bygge ut en tomt og ønsker å se om det blir oversvømmelse der hvis det regner. Vi kan også hjelpe til med å simulere løsningsforslag, som for eksempel “hvis vi bygger en grøft, kan vi da hindre oversvømmelse”. De kan også bestille andre typer analyser som går på befolkningssammensetning, naturforhold eller annet.

mennesker

Som underleverandør til analyseinstitutt

Norkart leverer kraftige geografiske analyser som er nyttige i større utrednings og konsekvensanalyser.

Nærhetsanalyser koblet med demografi og helsetjenester / levekårsdata er spesielt ettertraktet.

Eiendomsutviklere

Ulike kommersielle aktører

Hvor skal jeg plassere butikken min? Nær småbarnsfamilier? Nær unge kjøpesterke? Innenfor 30 minutter kjøreavstand?

Vi hjelper deg med markedsanalyser basert på store mengder befolkningsdata, geografisk data og kraftige analyse og beregningsplattformer.

Maléne Peterson

Prosjektleder

Tlf. 482 29 701

malene.peterson@norkart.no

Alexander Salveson Nossum

Innovasjonsleder

Tlf. 412 93 632

alexander.nossum@norkart.no