banner

Data og Analyse

Data og Analyse

Arealinfo Bygg

Arealinfo Bygg – sikrer riktig informasjon

1.5 Millioner bygninger i Norge mangler arealdata. Baserer du dine beslutninger på dette? Ved hjelp av maskinlæring på 3D-data kan vi nå, som eneste leverandør i Norge, levere arealdata på alle bygninger i landet – vi kaller det Arealinfo Bygg.

Ikke bruk dårlige data for forsikringsrisiko eller avgiftsgrunnlag
Jobber du innenfor forsikring, finans, eiendom eller med kommunale gebyr og med matrikkeldata vil Norkarts datasett Arealinfo Bygg gi deg bedre resultater.

Møt oss digitalt – Meld deg på webinar eller book et møte her:

Automatisering i praksis – Volda kommune

Volda kommune avdekket etter kommunesammenslåing at mer enn 4000 bygninger i kommunen manglet arealinformasjon i Matrikkelen.

Arealer er viktig for blant annet kommunale avgifter som beregnes etter areal på bygget og ulike tiltak for å innhente arealer ble vurdert.

Norkart leverte Arealinfo Bygg til kommunen som etter en kontrollprosess ble brukt som supplerende grunnlag for VA-avgifter i KOMTEK.

Volda kommune forteller:

Arealinfo Bygg ga kommunen mulighet til å automatisere bort manuelt arbeid, alternativet var å sende ut skjema og la innbygger måle selv. Med alt det ville medført av dialog og manuelt arbeid. Matrikkelen har en lang historie og har av ulike grunner feil og mangler. Det nye datasettet gir oss komplett arealoversikt som er et viktig grunnlag for likebehandling.
Nå har vi brukt tid på kontroll og vil informere innbygger om at arealet kan være beregnet og at de må kontrollere og melde eventuelle feil må til oss. Full nytteverdi får vi når datasettet kan legges inn i Matrikkelen.

Prosessleder digitalisering Paul Ottar Tornes og
kommunalsjef samfunnsutvikling Jarl Martin Møller

  • aiBygg

Metoden

Vi bygger en komplett 3D-modell over alle bygninger i Norge basert på kartgrunnlaget: FKB.
Analyser og maskinlæring gir et godt estimat av arealet hvor vi tar hensyn til skråtak, takoppløft og at kun deler av bygningen har flere etasjer. Vi beregner areal pr. etasje, samt potensiale på loftsetasjer. Alt korrigeres for takutspring.

Leveranser

Vi kan levere datasettet tilpasset dine behov og verktøy.

Normalt leverer vi med både beregnet areal og eventuelt areal fra Matrikkel, vi leverer med full statistikkrapport.

Inspirasjon

Hvordan vil areal på bygninger kunne brukes i dine analyser og arbeidsprosesser? Vil det påvirke offentlige avgifter? Vil det påvirke risikoanalyser? Vil det påvirke priser?

Snakk med oss om gode idéer!

Se webinaret: Arealdata Bygg – Finn areal på bygninger der det ikke finnes

Se webinar: Bruk arealdata i KOMTEK

Book gjerne også et digitalt møte med oss for å ta en prat om dine behov:

Brit Tone Sandberg

Kundeansvarlig - Stat og Næringsliv

Tlf. 901 54 628

brisan@norkart.no

Harald Huse

Seniorkonsulent

Tlf. 900 88 984

harald.huse@norkart.no