arealplaner.no

Nyhet! arealplaner.no

Endelig kan saksbehandler og innbyggere få enkel tilgang til informasjonen de trenger for å gjøre planprosessen enklere. Nye arealplaner.no gjøre alle parter mer selvbetjente, slik at kan vi korte ned den totale saksbehandlingstiden.

KOMTEK-dagen 2020

 

Det er en glede å invitere til et heldigitalt brukermøte mandag 19.oktober 2020!

Programmet i år går over én dag. Den første delen av dagen er en felles sesjon med foredrag, debatter, reportasjer og innslag fra våre kunder fra hele Norge. Vi har fått med oss Erik Wold, bl.a. kjent fra NRK, som vil lede denne sendingen live fra vårt studio i Drammen.

Den første delen av dagen er fra kl. 0900 til kl. 1100 og blir live fra vårt studio i Drammen med foredrag, gjester, debatter og innslag fra våre kunder over det ganske land. Den andre delen starter kl. 12.00 og varer til kl. 1600. Denne vil inneholde en komplett gjennomgang av hva som skjer innen de ulike delene av KOMTEK-familien. Det vil være mulig å stille spørsmål og chatte under alle presentasjoner. En digital versjon av Nøtteknekkeren vil være åpen hele tiden uavhengig av de løpende foredragene. Her vil du kunne få svare på alle andre typer spørsmål.

Årets gjest er vi stolte av å presentere; Ole Petter Nyhaug. Han er en av Norges mest populære foredragsholdere, og vil gi oss et skråblikk på forventninger knyttet til dagens og fremtidens innbyggerløsninger.

Her finner du komplett program og påmelding

 

aiBygg

AI Bygg - Få oversikt over arealer på alle bygg i Norge

Arealinformasjon for bygninger er et datasett som ikke har vært tilgjengelig tidligere – og Norkart er først i Norge på å kunne tilby disse dataene. Ved bruk av maskinlæring og 3D automatiserer Arealinfo Bygg arbeidet med å innhente info om hvert enkelt bygg .

Møt Norkart på Eiendomsdagene 2020

Fremtiden krever at man sparer tid, kostnader, jobber smartere og mer miljøbevisst. Geografiske data spiller en svært stor rolle i hvordan du kan få til akkurat det. Norkart hjelper deg på veien.
Velkommen til en prat eller demo på vår stand på Eiendomsdagene 2020!

Orkdal meglerpakke

Orkdal Kommune lykkes med automatisering av meglerinformasjon

I tillegg til at arbeidsmengden er gått ned, opplever Orkdal kommune at de i mye større grad har styring på utlevering av megleropplysninger

. Tidligere måtte man forholde seg til 3 ulike klienter for å behandle ordrer. En felles ordrebehandler håndterer bestillinger fra alle formidlere i markedet, og gjør det enklere for kommunen å unngå forskjellsbehandling – som er forbudt i henhold til offentlighetsloven.

Orkdal kommune opplevde tidligere at det ble brukt mye tid og ressurser på leveranse av megleropplysninger, og så derfor stort potensiale i at automatiseringen kunne frigjøre deler av disse ressursene.  At kvaliteten på leveransene i tillegg har blitt bedre er viktig bonus.

«Vi ønsker selv å velge hvordan vi utleverer data og hvordan ordrene skal behandles. Samtidig ønsker vi at alle aktører skal få lik tilgang og samme pris for de produktene vi leverer ut», sier Christian Bonvik som er geodataansvarlig i Orkdal kommune.  «Som en mellomstor kommune har vi ikke ressurser til å utvikle denne typen løsninger selv. Vi har derfor valgt å ta i bruk felles ordrebehandler for å ta tilbake “styringen” på utlevering av offentlig informasjon til meglerne. Skal vi få utnyttet automatisering og effektivisering av offentlig informasjon fullt ut, er vi avhengig av å kunne sette premissene selv, noe vi tror vi kan få til gjennom felles ordrebehandler

eNabovarsel

Norkart – først ute med å gjøre nabovarsling heldigital

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er en tidkrevende og kostbar øvelse – og mye manuell jobb må gjøres for å kunne sende naboene varsel. Løsningen hjelper deg å finne hvilke naboer som skal varsles – og rent praktisk vil elektronisk nabovarsel sørge for at alt av nødvendige papirer som skal sendes med nabovarselet som situasjonskart, fasadetegninger, byggetegninger med mer, sendes direkte til naboens innboks i Altinn.

Norkarts mål er at eNabovarsel skal bli tilgjengelig for alle i første kvartal av 2019.

Enklere og billigere

Du sparer penger ved å benytte deg av eNabovarsel – og kostnadene til utsendelse av rekommanderte nabovarslinger som koster 175 kr pr utsendelse kan være historie. Og ikke minst gjør du naboen fornøyd – ved at man slipper å dra på postkontoret for å hente varselet. Når en nabo gir tilbakemelding på nabovarselet i Altinn – vil du motta denne i din egen innboks.

«Vi har jobbet frem en enkel og brukervennlig løsning som vi ser frem til å lansere» sier forretningsutvikler Jorunn Kragset som sammen med produktansvarlig Aksel Olsen har vært pådriver for å få frem løsningen. «Effekten av å bruke elektronisk nabovarsel er at dette er enkelt å gjennomføre, går mye raskere – og ikke minst en rimeligere måte å sende nabovarsel på. Vi ser frem til å se responsen hos kundene» sier Kragset.

Betaling med kort eller Vipps

Norkarts eNabovarsel er godkjent av DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) – og Arkitektbedriftene som er en bransje og arbeidsgiverorganisasjon for arkitekter skal benytte løsningen i sin søknadsløsning. Ved bruk av løsningen betaler en med kort eller Vipps – og hele prosessen med utsendelse av nabovarsling er gjort unna på kort tid.

Evry og Norkart inngår partnerskap

EVRY leverer virksomhetskritisk informasjon til både offentlige og private virksomheter gjennom portalen Infotorg. Portalen samler informasjon fra over 30 offisielle datakilder. Mange av kundene har integrert informasjonsproduktene i sine egne saksbehandlings- og/eller forretningssystem.

Nå opplever EVRY ved Infotorg høy etterspørsel etter nye tjenester, blant annet knyttet til eiendomsinformasjon. Gjennom samarbeidet med Norkart vil EVRY realisere et eget register for eiendomsinformasjon og bygge nye tjenester basert på denne. Registeret vil inkludere informasjon om over 3,5 millioner eiendommer og EVRY planlegger å komplettere registeret med analyseløsninger for en rekke bransjer, som bank, forsikring, kommune, helse og energi.

Norkart har en informasjonsbase som består av innsamlet data fra både kommunale og statlige instanser. Når denne informasjonen blir tilgjengelig på Infortog vil kundene spare tid, få mer nøyaktig informasjon og ikke minst ha en kontinuerlig tilgang til viktig informasjon.

EVRY og Norkart samarbeider innenfor kommunesektoren med løsninger for byggesak, ved å integrere Norkart sine kartløsninger med Elements eByggesak får saksbehandler direkte tilgang til oppdatert informasjon for beslutningsstøtte og effektivisering av arbeidsprosessene. Samarbeidet gjør at saksbehandlere i kommunene får direkte tilgang til grunnlagsinformasjon fra andre system, som f.eks. kart, eiendoms, plan og eierinformasjon fra byggesaken uten å gjøre manuelle oppslag og søk i eksterne system.

«Med Norkart på laget er vi en enda sterkere leverandør av informasjon til både offentlige og private virksomheter. Informasjon om eiendom står sentralt i svært mange prosesser i hele samfunnet. EVRY leverer allerede informasjon om eiendom til et stort antall norske virksomheter. Med denne avtalen vil vi kunne forbedre eksisterende løsninger betydelig – samtidig som vi også kan supplere med nye muligheter», sier Johan Nygaard, direktør for Information Services i EVRY.

«Dette er en viktig avtale for Norkart – som vil gi ringvirkninger på flere spennende områder fremover» – uttaler forretningsutvikler Jon Andresen. «EVRY har mange spennende kunder, som Norkart har mye å tilby – enten det gjelder transport og logistikkberegninger, søkeløsninger, kunstig intelligens eller løsninger innenfor digital transformasjon».

Border-Go-Nyhetsbrev

Border GO åpner for nye brukeropplevelser

Norkart har levert Border GO til Kartverket. Resultatet er Open Source som åpner for mange nye tjenester innen Augmented Reality (AR).

«Tenk deg at du står i hagen og lurer på om naboen har plantet hekken sin på riktig side av eiendomsgrensen? Du tar opp telefonen din, og gjennom kameraet får se hvor eiendomsgrensene dine ligger.»

Dette var starten på en artikkel i april om hvordan Norkart skulle bidra til å etablere en prototyp for Kartverket. Nå er prototypen levert og visjonen et steg nærmere virkeligheten.

Border GO ble laget for Google Tango-telefoner som har dybdesensor, flere kamera og kapasitet til å bygge opp et lokalt koordinatsystem. Den kan raskt bygge en modell av sine omgivelser. Det som ingen hadde prøvd før, var å slå dette lokale koordinatsystemet sammen med det globale, og vise kartobjekter i en utvidet virkelighet (AR).

For å se hvordan de to koordinatsystemene er samstemte viser vi et grønt rutenett av terrenget fra Kartverkets digitale terrengmodell. Over det har vi lagt eiendomsgrenser fra Kartverkets Matrikkel.

En av de store utfordringene var å få telefonen til å vite mest mulig presist hvor den er og i hvilken retning den peker. Her benyttet vi en rekke matematiske beregninger og sammenlignet for eksempel telefonens egen modell med den digitale terrengmodellen fra Kartverket. Vi gjorde det også mulig å angi egen posisjon i et 2D-kart for å forbedre presisjonen.

Her er Kartverkets lanseringsvideo for Border GO

 

Underveis kom det tre viktige nyheter som påvirket prosjektet: Apple lanserte sitt ARKit for iPhone rett før sommeren. Der loves man nesten like god funksjonalitet som i Tango-telefoner uten bruk av spesielle sensorer. Google svarte meget raskt med sitt ARCore for Android-telefoner. Som en utvidelse av prosjektet forsøkte Norkart å lage en versjon til ARCore i oktober. Den er ikke klar som prototyp ennå. Men Kartverket annonserer i disse dager et nytt prosjekt på Border GO der ARKit og ARCore antagelig skal utforskes. Da er man mye nærmere visjonen om en løsning som folk flest kan ha tilgang til.

Den tredje nyheten som kom underveis i prosjektet var at Broadcom, som leverer satellittbaserte posisjons-mottakere i mobiltelefoner, lanserer en ny mottaker som tar imot globale signaler fra GPS, GLONASS, BeiDou og Galileo på to frekvenser og vil kunne gi en presisjon ned mot 30 cm selv inne i byer og trange daler. Denne håper vi å se i alle de største smarttelefonene utover i 2018.

AR-teknologi kan brukes til mer enn å sette en virtuell vase på et bord eller en virtuell sofa i en krok. Den kan også brukes til å gjøre det usynlige synlig utendørs. Vi i Norkart lever av å lage brukervennlige løsninger som løser faktiske problemer for våre brukere. Har du en oppgave som du tenker ville gått mye lettere med AR-teknologi så gi oss beskjed.

Sammensatt-Min-Eiendom

All info om eiendomstjenester

Alle eiendomseiere i Norge kan i fremtiden få enkel digital tilgang til fullstendig informasjon om sin eiendom og alle kommunale tjenester tilknyttet eiendommen på et sted. Norkart, som har Norges mest komplette datavarehus for geografisk data og informasjon, lanserer nå et nytt tilbud til Kommune-Norge der innbyggerne kan betjene seg selv via nettstedet MinEiendom.

Her finner du Norkarts Infopakke

Nettsiden MinEiendom kan legges som en lenke på den enkelte kommunes/IKS hjemmeside og inneholder alle data om blant annet vann og avløp, miljø, feiing, renovasjon, eiendomsskatt, kart og oppmåling mm.

MinEiendom er en interaktiv side hvor eieren av eiendommen selv kan kommunisere tilbake til kommunene og be om endringer/informasjon om for eksempel søppelbeholdere, ekstra tømming, flytting av feiedag, gebyr- og betalingsoversikt mm.

I fremtiden vil eiendomseiere gjennom MinEiendom også få presentert statlige data om sin eiendom.

MinEiendom vil spare kommunene og IKS´ene for store utgifter, og vil føre til at de ansatte i kommunen kan bruke mer tid på de færre, men vanskelige sakene i stedet for mange daglige henvendelser som eiendomseieren selv kan skaffe seg via selvbetjening.

Via MinEiendom vil eiendomseiere ha tilgang til informasjon hele døgnet og vil således ikke være avhengig av rådhusets eller kommunehusets åpningstider.

Østre Toten har vært en viktig pilotkommune og en innovativ bidragsyter for den nye digitale portalen, og har nylig integrert MinEiendom på kommunens hjemmeside. Innbyggerne i Østre Toten får nå tilgang til all kommunalteknisk informasjon samlet på ett sted – og tilbakemeldingene har vært meget positive.

Norkart leverer i dag digitale løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til teknisk sektor i 390 kommuner i Norge.

Norkart ønsker å samarbeide tett med kommunene om det nye tilbudet MinEiendom og har som mål at kommunenes tekniske sektor skal være full digitalisert i 2019, og at det «digitale rådhuset» skal være i full virksomhet samtidig med at første fase av den pågående kommunesammenslåingen trer i kraft.

Advokatløsning

Digital løsning for advokater

Vi har samlet all eiendomsinformasjon advokater trenger for å bistå klienter – og lanserer et verktøy for advokater som ønsker rask tilgang til all eiendomsinformasjon på ett sted.  Løsningen er brukervennlig, har et moderne design og  gode søkemuligheter.

Løsningen er basert på data fra Norkart Eiendomsdatabase, som daglig synkroniseres mot Kartverkets sentrale matrikkel og grunnbok.

Ved søk får man en lettfattelig oversikt over alle matrikkelenheter en person eller en organisasjon eier i Norge. Løsningen tilbyr data i form av rapporter, samt visualisert i interaktive kart og tjenester. Eierlister og kart viser informasjon om navn, adresse, eierforhold og eierbrøk.

Løsningen tilbyr direkte tilgang til matrikkelrapporter med bygningsinformasjon, samt tilgang til bestilling av bekreftede og historiske dokumenter. Løsningen gir også tilgang til reguleringsplaner og informasjon om grunnforurensning.

Tilgang til korrekt informasjon om eierskap til fast eiendom er en viktig bærebjelke i moderne samfunn.

Norkart har inngått en formidlingsavtale med Kartverket som gir Norkart mulighet til å bruke Kartverkets eiendomsopplysninger fra matrikkel og grunnbok i en egen Norkart Eiendomsdatabase.  Data fra Norkars Eiendomsdatabase dekker alle eiendommer og borettlagsandeler i Norge, og synkroniseres fortløpende mot Kartverkets matrikkel og grunnbok. Norkart videreformidler egne tjenester basert på data fra Norkart Eiendomsdatabase.

Norkart vil fortsette arbeidet med å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon på en enkel og lettfattelig måte gjennom nye produkter og tjenester.

 

 

Mediakart

Enkel bruk i media

Norge har gode offentlige registre som er utviklet gjennom mange år. Utfordringen er tilgjengeligheten til denne informasjonen.  Dette gjør vi i Norkart noe med!

Tilgang til korrekt informasjon om eierskap til fast eiendom er en viktig bærebjelke i moderne samfunn.

På kort tid har et stort antall lokal- og regionalaviser valgt Mediakart som løsning for å publisere omsetningsdata for fast eiendom.  Dette er populær informasjon blant leserne, og mange lesere er også positivt for annonsører og annonseinntektene til avisen.

Mediakart forenkler og automatiserer artikkelskrivingen, og har vist seg å være en gave til aviser med begrensede ressurser, og har bidratt positivt til prosessen med å overføre inntekter fra fysisk til elektronisk avis.

Norkart vil fortsette arbeidet med å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon på en enkel og lettfattelig måte gjennom nye produkter og tjenester.