Digital byggesaksbehandling

Norkart lanserer digital byggesøknadsløsning – i samarbeid med Skanska og Atea

Norkart kan tilby et fullverdig alternativ til ByggSøk-løsningen – ved å tilby søknadsløsninger for profesjonelle med ansvarsrett – og private (tiltak uten ansvarsrett).

Norkart Brukermøte 2019

Norkart Brukermøte - plan og geodata 2019

VELKOMMEN TIL NORKART BRUKERMØTE  28,-29. OKTOBER 2019
Det er en glede å få invitere til Norkart brukermøte plan og geodata 2019 som i år arrangeres på Quality Hotel Expo på Fornebu. Vi samler kunder, samarbeidspartnere, kjente foredragsholdere, samt Norkarts egne ansatte til to innholdsrike dager.

På brukermøtet treffer du fagpersoner og brukere innen ditt fagfelt – og du vil få verdifullt innblikk i teknologi, bruketips og nyheter i Norkart sine løsninger og programvare. Vårt mål er at brukermøtet skal gi deg faglig påfyll, sosialt samvær og god underholdning.

Vi skaper ikke fremtiden alene – men sammen med kunder og samarbeidspartnere. Vi har på bakgrunn av dette en stadig økende kundemasse og flere forskjellige løsninger og programvare i vår GIS portefølje. Vi fortsetter derfor suksessen fra i fjor med ett samlet brukermøte, som tar for seg alle våre løsninger innenfor plan og geodata.

KOMTEK dagene

KOMTEK-dagene 2019

Det er en glede å få invitere til KOMTEK-dagene 2019 som i år arrangeres 18,-20 november på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

På KOMTEK-dagene møter du fagpersoner og brukere innen ditt fagfelt – og du vil få verdifullt innblikk i teknologi, brukertips og nyheter innenfor KOMTEK, faglig påfyll, sosialt samvær og god underholdning. Flere kommuner står foran regionsreform med nytt kommunenummer eller en full kommunesammenslåing. Begge deler påvirker samtlige KOMTEK-tjenester og vi vil bruke disse KOMTEK-dagene til en grundig gjennomgang av hvordan du som KOMTEK-bruker vil bli påvirket av dette. Vi vil i tillegg gi presentere neste generasjon KOMTEK og vise de første smakebiter fra denne.

I år har vi vært så heldige å få selveste digitaliseringsminister Nikolai Astrup på besøk for å snakke om regjeringens digitaliseringsstrategi. Vi får også besøk av Jon Niklas Rønning som er en av landets mest populære musikalske komikere.

Vi kan også friste med to flotte utflukter til henholdsvis Operaen og Akershus festning.

LEDERSEMINAR
Etter suksessen i fjor fortsetter Norkart også i år med en separat sesjon for kommunale ledere som får ansvar for gjennomføring av digital transformasjon. Les mer

På linken nedenfor finner du mer informasjon, program og mulighet til å melde deg på.

sommerstudenter veiledere

Norkart Sommer 2019

Hver sommer er vi så heldige å få invitere inn studenter fra universitetene til å leke med ulike prosjekter. Våre sommeransatte får en unik mulighet til å sette kunnskap og nysgjerrighet ut i praksis med hjelp av tett veiledning og oppfølging, men også med stor grad av frihet og ansvar.

avfallskonferansen 2019

Norkart tilstede på Avfallskonferansen

Norkart var tilstede på Avfall Norge sin årskonferanse 18. – 20. juni, hvor temaet var «Mennesker – Miljø – Marked», og samspillet mellom disse er avgjørende for å få til en sirkulær økonomi.

Digitaliseringkonferansen

eNabovarsel – på pallen blant årets digitale suksesshistorier

Vi er stolte av å være en del av DiBKs (Direktoratet for Byggkvalitet) «fellestjenester bygg» – som er en kommunal regelverksplattform som har gjort det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunene.

KOMTEK-programmer-overordnet

Ny forbedret versjon av KOMTEK er leveringsklar!

Vi har jobbet med en del forbedringer i KOMTEK – og ny versjon er klar til leveranse nå i juni. I denne forbedrede versjonen har vi lagt spesielt vekt på tilpasninger til kommune- og regionreform og lovendringer – samt at vi har rettet mange små og store feil som dere har meldt til oss.

Leirvassbu

Nå kan du enkelt sjekke driftsstatus

Norkarts skytransformasjonssatsning gir oss en rekke muligheter til å forbedre service til deg som bruker, og vårt siste initiativ for at du skal kunne holde deg oppdatert på driftsstatus er lansering av status.norkart. no – en informasjonskanal for driftsstatus på en rekke systemer fra Norkart.

london IOT

Inspirasjon fra IoT Tech Expo konferanse i London

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

Kommunesammenslåing

Status på kommune- og regionreformen

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

overvann

Vil dere gjøre tiltak på riktig sted før eller etter at flommen treffer?

I byer og tettsteder møter man stadig større og oftere problemer knyttet til overvann på avveie. En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. Denne analysen kan vise seg å være svært lønnsom og nyttig – slik at det kan settes inn tiltak på riktig sted for å unngå oversvømmelser.

Kommunesammenslåing

Regionreform 2020 - Får du nytt kommunenummer?

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

Eiendomsskatt

Nye KOMTEK Eiendomsskatt i rute

I Norge i dag har ca 370 kommuner innført eiendomskatt – og i 2017 var inntektene 13,6 milliarder, hvorav 7,2 milliarder kom fra boliger.

Gode løsninger og verktøy er avgjørende for å holde oversikt og kontroll – og KOMTEK Eiendomsskatt er tilrettelagt for å støtte alle arbeidsprosesser knyttet til nytaksering, omtaksering, og løpende forvaltning, samt eventuell bruk av boligverdi/formuesgrunnlag som grunnlag for eiendomsskatt.

Vannmåler

Vannmåler i fokus - Norkart er i førersetet!

Bruk og anvendelse av vannmålere har fått stort fokus I Norge. Mange kommuner har i flere år hatt vannmålere både på bolig og næring, men sett i sammenheng med våre naboer i Europa er andelen vannmålere i Norge lav. Dette er i endring.

reguleringsplan

Ny forbedret Kommunekartløsning - Alt du trenger å vite

Du kan lese alt om kommunekart for innbygger og kommune HER.

Nå er geografiske analyser integrert i Kommunekart

Nytt i Kommunekart er automatiske analyser som gjør byggesaksbehandlingen enklere, raskere og tryggere.

Eksempler på analyser er f,eks. at tiltaksanalysen gir deg en rapport som dokumenterer hvilke DOK-datasett som finnes på en eiendom. Hvis du i forbindelse med en byggesak utfører en  plananalyse – vil du få informasjon om hva en eiendom er regulert til og hvor mye mer en eiendom kan bebygges. For tilsyn er spesielt ortofotorapporten aktuell – en rapport som viser alle nye og historiske ortofoto for en eiendom.

Andre nyheter som er lansert

 • Terrengprofil gir deg mulighet for å få se høydeprofil langs en linje i kartet.
 • Tegn i kart (påtegninger) har nå mulighet for å lagre og åpne tegninger ved hjelp av filformatet KML.
 • Historiske flybilder for hele landet er integrert i Kommunekart.
 • Forbedringer rundt visning av eierforhold og matrikkelinformasjon.

Flere nyheter kommer i begynnelsen av mars

I begynnelsen av mars lanseres Kommunekart v3.0. Vi har i tett samarbeid med kunder – endret brukergrensesnittet for å gjøre det enklere å finne frem og lettere å bruke kartløsningen. Temakart gjør det raskere for deg å finne ønsket informasjon i kartet, som for eksempel reguleringsplaner, skolekretser og oversikt over turløyper. Innholdet i hvert temakart styres av den enkelte kunde i Norkart Tjenestepanel . I Tjenestepanel blir det mulighet for å legge til brukergrupper, i tillegg til enkeltpersoner, for å styre tilganger i Kommunekart Proff. I tillegg kan brukeren justere gjennomsiktighet på alle aktive kartlag.

Trenger du informasjon om Kommunekart løsningen – så ta gjerne kontakt med oss!

Bjorn_Bollandsas

Fra IT-allergi til vellykket digitaliseringsprosjekt

– Jeg har jobbet i Klæbu kommune i over 30 år, som rørlegger og nå har jeg i tillegg ansvaret for VA-kartene i kommunen, sier Bjørn Bollandsås.

Han har vært vant til at alle VA-data ble lagret delvis på papir, og delvis på det han kaller «manns minne».

– Jeg ble nok født på feil side av «Enter-knappen», for jeg ble født i 1957, sier Bollandsås, og forklarer hvor lite IT-kyndig han var før digitaliseringsprosjektet startet. Jeg holdt meg helt unna alt som hadde med IT å gjøre, jeg hadde ikke e-post en gang.

Men noe begynte å irritere han for ti år siden, og det var at kart var unøyaktige, ikke oppdaterte og at informasjon manglet. De begynte å tenke at de trengte digitale kart, og Bollandsås ble satt på oppgaven – noe han gikk med på til tross for sin IT-skrekk.

– Når man har jobbet med VA så lenge, så blir man litt nerd rundt faget sitt. Man vil at kart og informasjon skal være riktige og oppdaterte, sier han.

Det som altså lokket ham med digitaliseringsprosjektet var muligheten til å få helt oppdaterte kart, med all nødvendig informasjon og dokumentasjon.

1672 kummer og 181 kilometer VA-ledninger

Prosessen startet i 2012. Først fikk han opplæring i Norkart sine systemer, og deretter allierte han seg med oppmåler i kommunen, han som håndterer GPS.

– Vi bestemte oss for at vi skulle bruke Norkart sitt system. Og jeg skulle da lede arbeidet med kartlegging og innlegging i kartsystemet. Jeg og oppmåler dro ut til alle kummene, registrerte dem med GPSen, tok bilder av hver enkelt kum, registrerte dimensjoner og så ble det tatt nedmål fra topp lokk og ned til ledningene, forklarer Bollandsås. – Vi startet i 2012, og i desember 2018 hadde vi registrert alt av gamle anlegg, samt nye som har kommet inn. Så nå har vi digital dokumentasjon på 1672 kummer og 181 kilometer med VA-ledninger.

De startet der Klæbu henter vann fra nabokommunen, og så jobbet de seg gjennom hele kommunen, kum for kum. De så på papirkart og snakket med mennesker for å sikre seg informasjonen som var lagret på «manns minne».

Har sluttet å krangle med forsikringsselskap

Klæbu registrer fortløpende driftshendelser på VA kartet. De siste fem årene har de registrert 74 driftshendelser.

– Mange av driftshendelsene er koblet opp mot forsikringsselskap. Etter at vi begynte med digitale kart, hvor vi legger ved all dokumentasjon, har vi ikke fått en eneste klage fra forsikringsselskapene. Det har spart kommunen for mye arbeid og store summer!

Og når vi spør om de kranglet mye med forsikringsselskaper før, svarer Bollandsås at det hendte, men nå var de blitt så gode på dokumentasjon at sakene går igjennom med en gang.

Fordelene i hverdagen

– De som er ute i feltet har i dag med seg en bærbar enhet, VA Felt. Det betyr at de enkelt kan slå opp all informasjonen de trenger. De kan kommunisere med meg som sitter på foran PC på kontoret, og vi ser samme data, sier Bollandsås. – I planlegging, prosjektering og utbygging av nye anlegg bruker vi digitale kart. Da ser vi hvor ledningene ligger, hvilke høyder har vi med å gjøre, og så videre, fortsetter han.

Når vi snakker med Bollandsås, sitter han med anleggsrapporter for nye utbygginger og han forteller også at han drar stor fordel av digitale kart når han driver lekkasjesøk med vannverket.

– Jeg får alle innmålingsdata på VA-anlegg digitalt, basert på VA-normen til Klæbu kommune, og så legger jeg de inn på det digitale kartet sier han. I forbindelse med lekkasjesøk er både VA felt og kartsystemer til uvurderlig hjelp. Vi jobber om natten og stenger av områder. Da har vi folk ute i feltet med VA felt og jeg sitter inne med samme opplysninger på PC, og kan dirigere folk rundt og stenge sluser, forklarer Bollandsås.

Og når noen ringer til kommunen for å få opplysninger om VA-relaterte spørsmål, kan han gi raske og presise svar.

– Det hender noen ringer og spør hvor ledninger og kommer ligger, samt andre henvendelser. Da kan vi gi hurtigere og bedre svar enn hva vi kunne før, fordi jeg raskt kan slå opp på det digitale kartet, forklarer Bollandsås.

Andre kommuner kommer på besøk

Bjørn Bollandsås har fått mange positive tilbakemeldinger, fra både de som jobber med VA og kommuneledelsen i Klæbu. Ryktet har også spredd seg til andre kommuner, som har villet komme å se hvordan Bollandsås og de andre jobber med VA i Klæbu kommune.

– Vi hadde Vågan kommune i Lofoten på hospitering her i fem dager for noen måneder siden. Da viste vi dem hvordan vi jobbet. De var med oss ut i felt, og så på når jeg registrerte på kartet. De fikk også utføre oppgaver og registrere selv, sier Bollandsås.

En slik ordning mener han kan være veldig nyttig, også for andre kommuner. Vågan kommune fikk mye nytte av å se hvordan Klæbu kommune jobbet, og har kunnet spille på deres erfaringer når de nå har startet på sitt eget digitaliseringsprosjekt.

– Når man er på seminar med Norkart, så blir det mye man skal lære seg på en dag. Og selv om Norkart er veldig gode på IT, så er det noe med å faktisk være med «fotfolket» ut i feltet, og se hvordan det fungerer i hverdagen, sier Bollandsås. – Jeg har tenkt å foreslå for dere i Norkart at dere kan sette kommuner i kontakt med hverandre, for å lære på denne måten. Det er hyggelig å lære bort også, sier Bollandsås.

Fornøyd med oppfølging fra Norkart

– Samarbeidet med Norkart har fungert veldig bra. Når jeg ringer for å få oppfølging, føler jeg alltid å bli tatt på alvor, og at de står på for å løse problemene, sier Bollandsås.

Klæbu har vært pilotkommune på flere løsninger innen VA fra Norkart.

– Ja, det er ikke mange som har jobbet så intenst med kart som vi har de siste årene. Jeg har kommet med flere tilbakemeldinger til Norkart rundt hva som fungerer godt og ikke, og vi har god dialog hele veien, sier Bollandsås. – Norkart har vært til uvurderlig hjelp når noe ikke har fungert som ønskelig, de stiller alltid opp, fortsetter han.

Råd til andre kommuner

Det er ikke bare Klæbu kommune som har blitt digitalisert, der er Bjørn Bollandsås også. Han gjennomfører dette intervjuet på Skype, er kommet på sosiale medier og e-post, og jobber på PC.

Når du går av med pensjon om noen år, må det være en stor fordel for din arvtager at alle data ligger lagret digital og ikke på unøyaktige kart og «manns minne» som er mye ditt minne?

– Absolutt, nikker Bollandsås.

Hva er dine råd til andre som vurderer å digitalisere VA anleggene slik Klæbu har gjort?

– Ta kontakt med Norkart
– Ta også kontakt med en annen kommune, som allerede har vært igjennom et digitaliseringsprosjekt, og se hva de gjør.
– Kom i gang snart, for denne digitaliseringen kommer rivende fort
– Allier deg med kommunens oppmåler
– Ikke gru deg, bare tenk at dette får du til; hvis jeg klarer å gjennomføre et vellykket digitaliseringsprosjekt, med mitt utgangspunkt, så kan alle det!

vann og avlop

Nye oppdateringer på Vann og avløp

GISLINE VA

Detaljvisning av kummer og punkt. Flere har lenge etterspurt muligheten for å vise detaljer i komplekse kummer og punkt. Fra versjon 7.0 som blir rullet ut til våre kunder i januar/februar 2019, det er nå støtte for både oppbygging og visning av komplekse kummer og punkt.

FDV-systemer

Oppslag på hjemmelshaver direkte i kart. Det er nå enda enklere å søke opp en hjemmelshaver, nå gjøres dette med et klikk i kartet og du får opp en ryddig oversikt over hjemmelshaver(e). Kart – rettet feil med posisjon på Android og iOs. Kontrollplan – flyttet funksjonen Slett årsplan (alle) og Kopier årsplan (alle) til egne undermenyer og endret funksjonalitet slik at dette er mer brukervennlig.

VA-felt:

Oppdatering og endring av eksisterende ledningsnett kan nå gjøres på en enklere måte enn før. Nå kan dette utføres online på VA Felt. Gjennom nye funksjoner for å sette inn punkter, anboringer og trasepunkter kan man systematisk oppdatere data etter hvert som man oppdager avvik når man er ute i felt.

Dette gjør det enda enklere å få oppdatert sine data og til enhver tid ha et godt oppdaterte VA-data og Kartverk. Oppslag på hjemmelshaver direkte i kart. Det er nå enda enklere å søke opp en hjemmelshaver, nå gjøres dette med et klikk i kartet og du får opp en ryddig oversikt over hjemmelshaver(e)

KOMTEK

Som vi skrev om i forrige nyhetsbrev er Slamtømmer Felt nå lansert med støtte for SMS-varsling av tømminger – andre oppdateringer vi gjorde høsten 2018 kan du lese om her.

FME-Tour

Norkart arrangerer FME og tech-event i Trondheim

FME – Gir kontroll på dine data

Om du har data som ligger spredt rundt i kataloger, på disker eller i forskjellige systemer, eller arbeidsoppgaver som utføres manuelt hver dag eller ukentlig – kan FME og Norkart  hjelpe deg med sammenstilling, verdiøkning og automatisering av data og arbeidsprosesser for bedre utnyttelse.

Lær mer om FME i Trondheim 25. – 26. mars

FME støtter over 400 forskjellige formater og API, og gjør det enkelt å sammenstille data fra forskjellige systemer for å oppnå en mer effektiv arbeidsflyt. Nå kan du lære mer om FME – og melde deg på Norkarts arrangement FME World Tour og Tech-event i Trondheim 25. og 26. mars 2019.

På arrangmenetet får du: to spennende og interessante dager i Trondheim, med både FME, ny teknologi og OpenSource. Workshops, mingling, presentasjoner og erfaringsutveksling.

Hvorfor bør du delta? – Her finner du ut  hva FME er og  hvilken nytte det kan gjøre for dere. Du får innsikt og inspirasjon i hva ny teknologi kan brukes til – og ikke minst knytte kontakter og bli med på verdifull erfaringsutveksling.

Nytt av året er at vi kombinerer FME World Tour med én dag der vi kjører både workshops og presentasjoner innen ny teknologi og Open Source. Her får du innblikk i både i AI/maskinlæring, IoT, OpenSource (QGIS, PostGIS, GitHub etc), 2D/3D visualisering, og hvordan FME kan brukes opp mot dette.

Norkart er GoldPartner med Safe Software som lager FME-programvaren, og har et av Norges fremste FME miljø. FME benyttes av en rekke store og små aktører – og eksempler på hvem som benytter seg av verktøyet er Miljødirektoratet, Aker BP, Kystverket, Statkraft, NGI, Skanska og Jernbaneverket.

Du kan også høre vår podcast der det diskuteres hvordan data kan sammenstilles, kvalitetsheves og berikes for å gi god datadrevet beslutningsstøtte i alt fra privat næringsliv, til statsetater og kommuner. Hør også hvordan riktig dataflyt kan automatisere mange rutinepregede manuelle oppgaver.

Miljøfyrtårn

Visste du at Norkart er Miljøfyrtårn-sertifisert?

Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår vi en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og vi imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

Norkart ble første gang sertifisert i 2011, med en sertifisering på hvert kontorsted. Denne statusen har vi opprettholdt siden ved årlige rapporteringer og resertifisering hvert 3. år.

I løpet av sommeren og høsten 2018 har Norkart gått over til ny sertifiseringsmodell (hovedkontor-modellen) og dermed har beholdt sin status som Miljøfyrtårn.

Hovedkontor-modellen flytter en del parametre over på det som defineres som hovedkontor, i vårt tilfelle Sandvika, slik at parametre som er felles for alle kontorstedene kun må fylles ut en gang. Dette gjør jobben lettere for både oss og Miljøfyrtårn, så i fremtiden sparer vi både tid og penger på dette byttet.

5825 bedrifter i Norge er til nå Miljøfyrtårn-sertifisert.

Eiendomsdagene 2019

Norkart på Eiendomsdagene 2019

Under Eiendomsdagene 2019 vil Norkart være til stede som deltager og utstiller.

Hvordan vil fremtidens byer og tettsteder bli?

Endringene skjer akkurat nå! Digitalisering, urbanisering og et markant generasjonsskifte fører til store endringer innen eiendomsutvikling. Hvordan møter vi disse endringene på best mulig måte? Hva er de langsiktige trendene? Hvilke eiendomskonsepter vil fremtidens generasjoner nyte godt av? Hvordan vil fremtidens byer se ut?

Norkart har gode løsninger som kan bidra til en bedre og mer fremtidsrettet byutvikling:

e-Torg Alt av kart- og eiendomsdata på ett sted. Her finner du digitale kartdata, 3D-modeller, nabovarsel og mange andre nyttige produkter som er tilrettelagt ditt fagverktøy.

Norkart Eiendomsinfo gir tilgang til all nødvendig informasjon på ett sted, og er alltid oppdatert. Vår database synkroniseres med Matrikkel og Grunnbok og gir enkel tilgang til korrekt informasjon.

CityPlanner tilbyr en unik mulighet for samspill mellom planleggere, utbygger og innbyggere. Prosjekter kan presenteres i 3D på en realistisk måte, og ved hjelp av dialogfunksjoner kan man åpne for innspill fra innbyggere og politikere.

Norkart Datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene. Datavarehuset er lokalkunnskap satt i system, og inneholder blant annet demografiske data, risikodata, terrengdata, og annen informasjon som er viktig for god planlegging.

Velkommen til vår stand for en hyggelig prat og en demonstrasjon!

Områdeanalyse-Nyhetsbrev

Områdeanalyse – vi har lokalkunnskap!

Alle typer geografisk relaterte analyser kan håndteres, områdeanalyse, eiendomsanalyse, analyser i forbindelse med konsekvensutredninger eller tiltaksanalyser.

Analysene kan integreres som en del av egne løsninger, eller man kan bruke Datavarehusets analyseplattform og velge eiendom eller område, og få resultatet levert på mail i løpet av kort tid. Man kan også gjøre analyser på egne data som en del av løsningen.

Eksempler på analyser kan være hvem som eier en eiendom, når den ble kjøpt, hva den ble kjøpt for og omsetningshistorie.  Er det snakk om en bygning kan det være informasjon om størrelse, type, alder, høyde, boenheter, solforhold og utsikt, heftelser og avgifter.  Er man opptatt av risiko er informasjon om flom, ras, radon eller avstand til brannstasjon informasjon man kan hente.  Er nabolaget viktig kan man finne demografiske data som aldersfordeling, familiesammensetning, inntekt og utdannelse eller avstand til skole og butikk.  Og skal man bygge noe er informasjon om regulering og ulike former for restriksjoner informasjon som er viktige å få frem.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å skreddersy din egen analyse, eller ønsker tilgang til våre ferdig definerte analyser.

Har du interessante data liggende i skuffen eller på et format som er tungt tilgjengelig kan vi hjelpe deg med å gjøre dataene tilgjengelig via våre grensesnitt og tjenester – selvfølgelig uten at andre enn de du ønsker får tilgang til dataene.

Slamtømmer sms

Nå tilgjengelig: SMS-varsling i KOMTEK Slamtømmer Felt

Denne løsningen for slamtømmer vil gjøre hele varslingsprosessen enklere og mer effektiv, for kommune, entrepenør og innbygger.

Entreprenøren kan varsle innbyggeren på SMS, via vår tjeneste som heter KOMTEK SMS (SMS 2). KOMTEK SMS baserer seg på å bruke kontaktinformasjon til eiere av eiendommer som har privat avløpsanlegg, kontaktinformasjon som hentes fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret som administreres av Difi. Forutsetningene for bruk av denne varslingstjenesten, er at kommunen det skal varsles for har tilgang til KOMTEK SMS.

Ta kontakt i dag for mer informasjon!

send_epost_knapp

Du kan lese Norsk Vanns rapport om tømming av slam her.

Fleksibel Fakturering

Fleksibel Fakturering - Klar for levering

KOMTEK Fleksibel Fakturering vil gi deg muligheten til å tilby individuell tilpasning av antall terminkjøringer i året. I tillegg støttes sømløs overføring av grunnlag til faktureringssystemet for Visma Enterprise – det er med andre ord slutt på filoverføring! Løsningen gir også muligheter for testfakturering, er mer robust ved feilsituasjoner og har god loggingsfunksjonalitet.

Hva vil Fleksibel Fakturering kunne gi deg?

Du vil først og fremst få en mer robust overføring av gebyrgrunnlag og det vil bli enklere å håndtere faktureringsrutinen for både deg som kommune og innbyggerne. Det vil bli færre feilsituasjoner, og dersom det oppstår et problem har du bedre kontroll og enkel oversikt over historikk.

Dersom du vil ha Fleksibel Fakturering, eller ønsker å vite mer – ta kontakt!

Presentasjon av KOMTEK Fleksibel Fakturering på KOMTEK-dagene 2018
Orkdal meglerpakke

Orkdal Kommune lykkes med automatisering av meglerinformasjon

I tillegg til at arbeidsmengden er gått ned, opplever Orkdal kommune at de i mye større grad har styring på utlevering av megleropplysninger

. Tidligere måtte man forholde seg til 3 ulike klienter for å behandle ordrer. En felles ordrebehandler håndterer bestillinger fra alle formidlere i markedet, og gjør det enklere for kommunen å unngå forskjellsbehandling – som er forbudt i henhold til offentlighetsloven.

Orkdal kommune opplevde tidligere at det ble brukt mye tid og ressurser på leveranse av megleropplysninger, og så derfor stort potensiale i at automatiseringen kunne frigjøre deler av disse ressursene.  At kvaliteten på leveransene i tillegg har blitt bedre er viktig bonus.

«Vi ønsker selv å velge hvordan vi utleverer data og hvordan ordrene skal behandles. Samtidig ønsker vi at alle aktører skal få lik tilgang og samme pris for de produktene vi leverer ut», sier Christian Bonvik som er geodataansvarlig i Orkdal kommune.  «Som en mellomstor kommune har vi ikke ressurser til å utvikle denne typen løsninger selv. Vi har derfor valgt å ta i bruk felles ordrebehandler for å ta tilbake “styringen” på utlevering av offentlig informasjon til meglerne. Skal vi få utnyttet automatisering og effektivisering av offentlig informasjon fullt ut, er vi avhengig av å kunne sette premissene selv, noe vi tror vi kan få til gjennom felles ordrebehandler

Brannforebygging Komtek Tommy

Brannforebygging er i drift

Hva betyr dette for deg?

Den nye løsningen kan kjøres ute i felt eller på pc rett i nettleseren, og her er kartfunksjonalitet i fokus samt viktigheten av å ha et godt planleggingsverktøy. Feiing og tilsyn kan registreres ute i felt, og man trenger bare registrere data en gang. Mye av verdien for både bruker og innbygger ligger i at all varsling kan skje digitalt via SMS og MinEiendom. Hovedgevinsten med KOMTEK Brannforebygging er at kunden sparer tid og ressurser som kan brukes i annet viktig arbeid. Dette skjer på grunn av automatisering av en rekke byråkratiske prosesser og direkte tilgang til verdifull og relevant data.

Løsningen blir stadig utviklet med ny funksjonalitet, blant annet kommer støtte for varsling av beboere i borettslag, innsyn i gebyrer, bedre støtte for risikoanalyse og kartlag (WMS) – i tillegg til manuell varsling til dem som ikke har mulighet til digitale varslingsløsninger.

Hva kan vi bistå med?

For å gi deg som kunde best mulig datagrunnlag tilbyr vi matrikkelanalyse som sikrer god kvalitet på det som er infobasen for eiendomsdataen i KOMTEK Brannforebygging. Vi kan kjøre datavask av KOMTEK-data og bistår i overgangen fra eksisterende system til vår løsning. Vi kan også bidra med risikoanalyse, kurs og veiledning i hvordan løsningen brukes på best mulig måte.

Har du spørsmål, eller vil du være med på veien videre?

Eiendomsskatt

Ønsker du bistand til arbeid med eiendsomsskatt for 2019?

Kontakt oss i dag for å reservere tid med en av våre konsulenter!

Her er noen områder vi kan bistå med:

 • Generell veiledning i eiendomskatt for kommunen
 • Nødvendige forberedelser i KOMTEK Eiendomsskatt
 • Formuesgrunnlag ved nytt år
 • Import og fastsetting av formuesgrunnlag
 • Protokoller
 • Omtaksering
 • Gebyrgenerering
 • Rapporter som godkjenningsliste til nemnd, skatteseddel og offentlig skatteliste
 • Formidlingstjenesten SvarUt

Hvis det er andre områder dere trenger bistand til – så sjekk ut med oss om det er noe vi kan bidra med!

Priser for bistand: 1700 kr pr time, med minstepris 3400kr.

e-Torg-Decode

Fra servicetorg til e-Torg

Utviklingen fra ide til ferdig produkt har gått i rekordraskt tempo nettopp fordi vi har jobbet tett med pilotkommuner som Molde, Ringebu, Sortland, Stavanger og Bodø samt jobbet tett med 10 små og store bedrifter fra privat næringsliv for å avdekke behov og ønsker. Det har vært ulike utfordringer og vinklinger – og takket være godt samarbeid har Norkart nå lansert e-Torg.

Enkelt forklart kan vi si at Norkart e-Torg er kommunens egen nettbutikk for salg av eiendomsinformasjon og geodata (kart) – og er en skyløsning som leveres som egen nettside – eller som API for integrasjon i egen portal.

e-Torg – skreddersydd for din kommune
Hvilke produkter som ønskes tilbys i kommunens e-Torg – bestemmes av kommunen selv.

Et viktig mål er at e-Torg skal effektivisere og redusere henvendelser til servicetorget – samt at de som henvender seg skal oppleve å få løst henvendelsene de har raskt og effektivt.  Nøkkelen er at manuelle prosesser er gjort automatisk – men løsningen håndterer også manuelle leveranser gjennom Norkart Produktportal.

Norkart e-Torg tilbyr varevelgere og god bestillingsflyt tilpasset ulike produkter, som for eksempel situasjonskart, naboliste og kartbestilling.

Skal du bygge hus, kan e-Torg hjelpe deg med å visualisere området, sjekke grunnforholdene, sende nabovarsel og byggesøknad. Raskt og enkelt.
Er du arkitekt eller ingeniør, kan du skaffe grunnlagsdata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. Du finner også områdeanalyse og datagrunnlag for ROS-analyser og konsekvensutredninger, for å nevne noe.

Brukere og sikkerhet
Norkart e-Torg vil håndtere ulike typer brukergrupper, både private innbygger uten innlogging, og de profesjonelle aktørene som gjerne ønsker pålogging og med etterskuddsvis fakturering.

I tillegg håndterer også e-Torg utlevering og salg av produkter som krever spesiell behandling i henhold til utleveringsforskrift og personopplysningsloven.

Norkart e-Torg bruker Nets betalingsløsning, slik at bruker kan betale med kort eller Vipps.

Her finner du mer informasjon om e-Torg
Test ut vår e-Torg løsning

 

snø rydding

Klar for snø?

Mens mange nordmenn hadde både kropp og hode på en sandstrand eller i sjøen i sommer, har Norkart og Tokvam AS jobbet med å forenkle vinteren for de som skal rydde vei når snøen kommer. Sammen har vi utviklet EasyPlan, som nå tas i bruk av en rekke entreprenører med ansvar for snørydding.

EasyPlan gir de som jobber med veivedlikehold en enklere og mer lønnsom hverdag. Ved å planlegge snørydding og registrere hindringer sparer sjåførene både tid og verdifullt utstyr på sine maskiner. Entreprenører som benytter EasyPlan får dokumentert sitt arbeid mens jobben utføres, slik at energien kan brukes på veivedlikehold og ikke på papirarbeid.

“Når snøen kommer er det hektiske dager for brøytebilsjåførene. Da er det ingen som ønsker å bruke tiden sin på dokumentasjon og annet papirarbeid”. Forteller Finn Kristian Tokvam, daglig leder i Tokvam AS. Tokvam sitt motto er å gjøre vinteren enkel, og Easyplan er definitivt noe som bidrar til nettopp det, men han påpeker også at digitalisering av ruter og hindringer kan spare hver enkelt utstyrseier betydelige reparasjonskostnader. “Under snøen skjuler det seg hindringer som fort blir ødelagt eller sågar ødelegger utstyret på traktoren. Hvis EasyPlan forhindrer én eneste skade på plog eller freser er det allerede økonomisk gevinst for entreprenøren”, sier Tokvam. Og det er FØR han regner inn frustrasjon og unødvendig tidsbruk for å rette opp i skaden.

Tilpasses for kommunene

EasyPlan er i første fase utviklet for bruk hos entreprenørselskaper, men vi vet at også norske kommuner kan hente ut betydelige besparelser gjennom løsningen. Vi er derfor i ferd med å gjøre tilpasninger som gir kommunen fleksibilitet til å engasjere flere ulike entreprenører, og til enhver tid ha oversikt både over hvem som skal utføre arbeidet, og når arbeidet sist var utført.

Tilpasningene gjøres i samarbeid med kommuner, og dersom din kommune vil være med å pilotere «EasyPlan Kommune», oppfordrer vi dere til å snarlig ta kontakt med Gløer Winsvold i Norkart.
La oss sammen gjøre vinteren enklere!

Vannmåler

KOMTEK VA Tilsyn forenkler prosessen rundt EUs vanndirektiv

Tallene Norkart har hentet – viser at 25 % av befolkningen har såkalt privat avløpsløsning. Mange av  disse er ikke identifisert og man har heller ikke kunnskap om hvilken tilstand de er i. Mangel på kontroll og tilsyn gjør at kommunene ikke vet hvordan disse anleggene påvirker miljøet, og i verste fall forurenser vassdrag og drikkevannskilder.

KOMTEK VA Tilsyn– Heldigital feltløsning

 • Planlegge hvilke anlegg som skal befares ved å opprette tilsynslister
 • Sende ut SMS til innbyggerne med varsel og informasjon
 • Lese, bruke og oppdatere relevant data fra KOMTEK i felt
 • Tilgang til digitalt kontrollskjema, med mulighet til å registrere avvik, ta bilder og finne forklaring på sjekkpunkter i henhold til Norsk Vanns anbefalinger
 • Opprette og arkivere tilsynsrapport

Feltløsningen gjør hverdagen enklere og ressursbruken mye mer effektiv. I tillegg til å forenkle og kvalitetssikre prosessen ved kommunens tilsyn av spredt avløp, er det også store økonomiske besparelser.

KOMTEK Vannmålerbytte – Heldigital feltløsning

Mange kommuner er i gang med å oppdatere sine vannmålere fra de tradisjonelle til fjernavleste målere. For mange kommuner er prosessen med de tradisjonelle vannmålerne en manuell operasjon med telefoner, papirlister og regneark. Dette koster både rørleggeren og kommunen tid og penger som kan brukes på andre oppgaver.

KOMTEK Vannmålerbytte er en feltløsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele bytteprosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase, og gir tilgang til rørlegger. Rørlegger har full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere arbeidsdagen sin

Alle bytter registreres løpende av rørlegger på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart.

En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager – løses nå på en rask og smidig måte. Feltløsningen kommuniserer med og oppdaterer data i KOMTEK, og kommunen kan til enhver tid se hvilke målere som er byttet, tekniske data, bilder, avvik etc.

Komtek Vannmåleravlesning med SMS – leseav.no

Løsningen som sørger for enkel avlesning rett inn i KOMTEK.

Leseav.no gir kommunen full oversikt over alle avlesninger.

Her kan kommunen håndtere avlesninger fra sms, web og tradisjonelle avlesningskort.
LESEAV sørger for at avlesningsprosessen i kommunen blir betydelig enklere. I tillegg vil innbyggeren oppleve en mer effektiv prosess og økt servicegrad fra kommunen.

Nøkkelfunksjonaliteten i løsningen er muligheten til å sende varsel om avlesning til eier/regningsmottager/avleser av vannmåler ved hjelp av SMS, og at eier sender svar på SMS med avlesning.

Avlesningskort sendes på vanlig måte til de som ikke er oppført med mobilnummer i telefonregisteret eller eventuelt når eier ikke svarer på SMS. De som mottar avlesningskort kan registrere avlesningen sin på WEB eller returnere svarslipp.

Leseav.no gir en betydelig gevinst for kommunen:

 • Ingen produksjon og utsendelse av avlesningskort.
 • Enkel administrasjon.
 • Kommunen kan i stor grad si farvel til manuell tasting
 • Færre feilkilder og mindre avvikshåndtering

Vil du vite mer om våre feltløsninger innen VA? Ta kontakt i dag!

Til info: 27. september arrangeres et gratis VA-seminar på Hamar. Les mer her.

Vann og Avløp

Hva kan VA Felt gjøre for deg?

VA Felt er et unikt verktøy for nettbrett, som gir deg innsyn i all informasjon om kommunen sitt VA ledningsnett. Kanskje enda viktigere er muligheten det gir til innmåling, endringer og oppdateringer av VA-data når du er ute i felt.

Du sparer både tid og penger når du gjør deg ferdig på stedet, kontra ferdigstilling når du er tilbake på kontoret. Nøyaktigheten på innmåling av VA-data er svært god, fordi VA Felt kan kobles til ekstern GPS. Siden dette også er en løsning med en felles skybasert database, vil andre brukere av VA-basen ha umiddelbar tilgang til dine ferskeste registreringer.

VA Felt gir deg:

 • Kart og VA-informasjon når du trenger det! Ute i felt, på kontoret eller hjemmefra, alltid mot samme database
 • Innmåling av VA data i felt via bluetooth til ekstern GPS fra Blinken (Topcon og Sokkia), Leica og Norgeodesi
 • Raske oppdateringer og deling av informasjon
 • Enkelt brukergrensesnitt og brukervennlig design
 • Tilgang til VA-nettet via internett, for nettbrett (krever android operativsystem)
 • Hurtig navigering og posisjonering via GPS.

Ta kontakt med din kundeansvarlig for nærmere informasjon og tilbud.

eNabovarsel

Norkart – først ute med å gjøre nabovarsling heldigital

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er en tidkrevende og kostbar øvelse – og mye manuell jobb må gjøres for å kunne sende naboene varsel. Løsningen hjelper deg å finne hvilke naboer som skal varsles – og rent praktisk vil elektronisk nabovarsel sørge for at alt av nødvendige papirer som skal sendes med nabovarselet som situasjonskart, fasadetegninger, byggetegninger med mer, sendes direkte til naboens innboks i Altinn.

Norkarts mål er at eNabovarsel skal bli tilgjengelig for alle i første kvartal av 2019.

Enklere og billigere

Du sparer penger ved å benytte deg av eNabovarsel – og kostnadene til utsendelse av rekommanderte nabovarslinger som koster 175 kr pr utsendelse kan være historie. Og ikke minst gjør du naboen fornøyd – ved at man slipper å dra på postkontoret for å hente varselet. Når en nabo gir tilbakemelding på nabovarselet i Altinn – vil du motta denne i din egen innboks.

«Vi har jobbet frem en enkel og brukervennlig løsning som vi ser frem til å lansere» sier forretningsutvikler Jorunn Kragset som sammen med produktansvarlig Aksel Olsen har vært pådriver for å få frem løsningen. «Effekten av å bruke elektronisk nabovarsel er at dette er enkelt å gjennomføre, går mye raskere – og ikke minst en rimeligere måte å sende nabovarsel på. Vi ser frem til å se responsen hos kundene» sier Kragset.

Betaling med kort eller Vipps

Norkarts eNabovarsel er godkjent av DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) – og Arkitektbedriftene som er en bransje og arbeidsgiverorganisasjon for arkitekter skal benytte løsningen i sin søknadsløsning. Ved bruk av løsningen betaler en med kort eller Vipps – og hele prosessen med utsendelse av nabovarsling er gjort unna på kort tid.

Meglerpakke

Norkart deltar på Eiendomsutviklingsdagene 2018

Under Eiendomsutviklingsdagene 2018 vil Norkart være til stede som deltager og utstiller.

Eiendomsutviklingsdagene arrangeres 30.-31.august på Farris Bad i Larvik. En rekke norske og internasjonale fagpersoner  vil dele sine erfaringer og synspunkter om byutvikling, arkitektur, transformasjon, nye trender og konsepter.

Hvordan vil fremtidens byer og tettsteder bli?
Endringene skjer akkurat nå! Digitalisering, urbanisering og et markant generasjonsskifte fører til store endringer innen byutvikling. Hvordan møter vi disse endringene på best mulig måte? Hva er de langsiktige trendene? Hvilke byrom og konsepter vil fremtidens generasjoner nyte godt av? Hvordan vil fremtidens byer se ut?

Norkart har gode løsninger som kan bidra til en bedre og mer fremtidsrettet byutvikling:

e-Torg Alt av kart- og eiendomsdata på ett sted. Her finner du digitale kartdata, 3D-modeller, nabovarsel og mange andre nyttige produkter som er tilrettelagt ditt fagverktøy.

Norkart Eiendomsinfo gir tilgang til all nødvendig informasjon på ett sted, og er alltid oppdatert. Vår database synkroniseres med Matrikkel og Grunnbok og gir enkel tilgang til korrekt informasjon.

CityPlanner tilbyr en unik mulighet for samspill mellom planleggere, utbygger og innbyggere. Prosjekter kan presenteres i 3D på en realistisk måte, og ved hjelp av dialogfunksjoner kan man åpne for innspill fra innbyggere og politikere.

Norkart Datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene. Datavarehuset er lokalkunnskap satt i system, og inneholder blant annet demografiske data, risikodata, terrengdata, og annen informasjon som er viktig for god planlegging.

Velkommen til vår stand for en hyggelig prat og en demonstrasjon!

Sommerstudenter

Fra Norge til Afrika med Kunstig Intelligens

Tenk deg først situasjonen:
Barnet ditt trenger hjelp. Ambulansen er på vei. Men ambulansen vet ikke hvor du er fordi kartet finnes ikke. Dette er en utenkelig situasjon i Norge, vi har verdens beste kartgrunnlag. I Tanzania er dette virkeligheten.
Hver dag.

I Tanzania er omskjæring av jenter ulovlig. Til tross for dette er hele 15% av alle kvinnene i landet omskjært, og i mange landsbyer er dette en tradisjon som står sterkt. Heldigvis jobber tusenvis av frivillige for å motarbeide dette. De bygger «safe houses», samfunnshus og reiser aktivt ut for å redde unge jenter.

En av disse jentene er 13 år gamle Neema. I videoen under kan du se hennes historie og mer om det frivillige arbeidet som redder liv i Tanzania.

Video om Crowd2Map

De vet ofte når omskjæring skjer, hvem det gjelder og til og med hvor det skal skje. Men. Det er et vesentlig problem. Jentene vet ikke hvordan de finner «safe housene» og det frivillige politiet vet ikke hvordan de skal komme seg til jentene. Dette er fordi det ikke finnes gode kart i Tanzania. Det kan høres rart ut. Vi er vant med at Google, 1881, Finn har ekstremt detaljerte kart – overalt. I Tanzania finnes det satellittbilder. Og det finnes mye frivillighet for å gjøre landet bedre. 7500 mennesker er nå med å lage et bedre kart til Tanzania. Slik at jenter finner safe houses og redningsmenn kan finne jentene.

Tilbake i Norkart, så har Mathilde Ørstavik og flere andre av våre utviklere jobbet i Norkart Labs med kunstig intelligens. Målet var å lage kart over tak på bygninger basert på flybilder for å finne best egnet sted for plassere solceller. Så var Mathilde i London for å fortelle om dette i plenum på en internasjonal konferanse. På samme konferanse var Janet – som er involvert i prosjektet i Tanzania. De fant ut at den kunstige intelligensen Mathilde har trent opp på norske flyfoto, også kan brukes til å finne bygninger i Tanzania med internasjonale satellittbilder. Hvor kult er ikke det!?

Spoler vi fremover mot sommeren så er et Norkart Sommer-team med studenter klare for å jobbe en hel sommer med oppgaven: «Hvordan gjør vi det bedre for Janet å bruke Mathilde sin kunstige intelligens i Tanzania».

Dette er 1 av 3 sommerprosjekter som vi gjør i Norkart Sommer i år. Utover sommeren blogger studentene om hverdagen, utfordringer, lunsjmenyer og techinnovasjoner de kommer over! Husk å følg Norkart på Facebook for å få med deg oppdateringene og hvordan vi prøver å gjøre verden bittelitt bedre dag for dag.

Se nettsiden til Crowd2Map for mer informasjon om prosjektet deres: https://crowd2map.wordpress.com/

Gaute-Grønmo

En ukes arbeid gjort på 5 minutter!

“Ja, er det mulig?” vil du kanskje tenke. Og det var akkurat det som arkitekten Gaute Grønmo fra Niels Torp arkitekter erfarte da han som pilotkunde på visualiseringspakken fra Norkart fikk et verktøy som raskt skulle vise seg å gi resultater.

En digital og framoverlent arkitekt
Niels Torp arkitektkontor er allerede langt framme i å ta i bruk nye løsninger. Gaute er den perfekte pilotkunde fordi han allerede er engasjert i, og har ansvaret for nye arbeidsflater og ny metodikk. Omstilling er viktig og nødvendig blant arkitekter – hvor det er helt nødvendig å forbedre sin konkurranseevne og optimalisere driften. Gaute sin jobb er å teste produkter fortløpende – og å jobbe i 3D er derfor ikke nytt for han. For å skape nye brukervennlige løsninger, er samspillet mellom kunder og leverandører viktig. Tilbakemeldingene fra Niels Torp arkitekter har vært verdifulle slik at produktet stadig forbedres.

Enorm tidsbesparelse
Som erfaren bruker av nye digitale verktøy – opplever Gaute at den den store forskjellen nå, er at alt går så veldig mye raskere. Noe som kommer både kunden og han selv til gode. Tidligere ble all data levert oppstykket – og det var en stor jobb og sette sammen dataene selv. Norkarts løsning sammenfatter og samler all data i en ferdig 3D tilpasset løsning som er klar til bruk – på alle plattformer. Du kan velge selv hva du ønsker å laste ned.

Verdi for kunden
– Digitaliseringen gjør at vi lager bedre produkter med bedre kvalitet som gir kunden et mye bedre beslutningsgrunnlag, sier Gaute. – Kunden kan gjennom disse visualiseringsverktøyene få et mer helhetlig bilde på det ferdige produktet. Det er en stor forskjell å få presentert ulike tegninger og skisser i et 2D format til å få et helhetlig løsningsforslag fra ulike vinkler presentert i 3D. Det gir både et langt bedre beslutningsgrunnlag å få presentert prosjektene på en helhetlig måte – og du kan snakke sammen med utgangspunkt i et felles bilde. Ikke minst så gir det det kunden trygghet og medfører raskere beslutningsprosesser når du får muligheten til å forestille deg det ferdige resultatet.

– Som et eksempel klarte vi på en eneste dag å ferdigstille en visualisering på hvordan et hotell i Oslo ville se ut fra ulike posisjoner og med ulike høyder for en kunde. Vi driver med rekordknusing daglig, og enn så lenge inntil dette blir normalisert, så bidrar disse verktøyene også til imponerte kunder. Dette er kun mulig i Norge fordi datasettene er så bra og fordi verktøyene til Norkart tøyler dataene slik at du får ut akkurat hva du ønsker, sier Gaute.

Skandinavia langt framme
– Løsningene Norkart tilbyr er framtidsrettet i dag, og vil framover bli helt nødvendige for enhver arkitekt hvis du skal hevde deg i en stadig sterkere konkurranse, sier Gaute. Arkitektene er heldigvis vant til omstilling og selv den eldre garde har gått fra tegnebordet til å produsere digitalt.

Intervjuet med Gaute Grønmo fra Niels Torp.
TechFrokost

Kunstig intelligens - fra buzz til virkelighet

Hvordan kan kunstig intelligens sørge for enklere plassering av solceller? Hvordan kan kunstig intelligens sørge for bedre byggesøknader? Hvordan kan splitter ny teori på kunstig intelligens påvirke datahøsting fra droner?

Vi filmet vår populære Tech-Frokost der vi tar opp nettopp hvordan og hvorfor man kan bruke kunstig intelligens, og de kan du se her:

Introduksjon: Hva er AI og hvorfor snakker alle om det? v/ Torgeir Algerøy og Alexander Salveson Nossum.
«Deep Learning»: Teorien bak dype konvolusjonsnett / “AutoKart”: uthenting av geografiske objekter i foto ved Mathilde Ørstavik
“Bridging the reality gap: AI i en sluttbrukerapplikasjon i forsikringsbransjen” ved Sigurd Hagen Falk (fra Bekk)
“Bridging the reality gap: AI i en sluttbrukerapplikasjon i forsikringsbransjen” ved Esten Leonardsen (fra Epigram)
Norkarts visjoner – Hvordan kombinere AI med AR ved Jan-Erik Vinje

OG vi følger det hele opp med en podcast! Etter en vellykket Tech-frokost snakker Alexander og Mathilde litt mer rundt maskinlæring og spørsmål som har kommet i etterkant. Hva er forskjellen mellom AI og Maskinlæring, hva betyr overtrening og hvorfor er gode trenings-datasett så viktig.
Podcasten kan du høre her:

Dersom du har spørsmål rundt mulighetene Norkart kan gi deg og din bedrift ved bruk av kunstig intelligens, ta kontakt med Alexander Salveson Nossum eller Mathilde Ørstavik.

Trondheim-Bybro

Norkart vant prestisjekontrakt

Norkarts skal nå utvikle neste generasjon KOMTEK innen vann og avløp, eiendomsskatt og gebyrhåndtering – din kommune kan være med å påvirke fra start!

Avtalen er veldig viktig for oss i Norkart – og vi skal gjennom leveransene til Trondheim utvikle neste generasjon fagsystem innen kommunalteknikk, sier Magnus Solberg, innovasjonsdirektør i Norkart.

Sentral i løsningen er automatisering og selvbetjening i langt større grad enn vi tidligere har sett.

– Dette vil være et paradigmeskifte der vi går fra at saksbehandler gjør jobben og bruker forvaltningsløsningen som er verktøy til at det er dataene som gjør jobben og saksbehandler som kun går inn og håndterer det som krever skjønn og ikke kan automatiseres, fortsetter Solberg. Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk.

Trondheim kommune har funnet Norkart som den klart beste leverandøren i dette markedet og ser fram til et godt og aktivt samarbeid framover. For Trondheim kommune har det vært viktig å få til nye digitale tjenester og langt mer automatisering, også til innbyggere gjennom mer selvbetjening, dialog og åpenhet.

Prosjektet starter opp sommeren 2018 og vil ferdigstilles i 2020.

Norkarts kunder som er framoverlente og ønsker å være med å påvirke framtidens KOMTEK inviteres nå inn i prosjektet som aktive deltakere. De som ønsker mer informasjon og tilbud om deltakelse i prosjektet bes ta kontakt med Magnus Solberg.

Avtaleinngåelse – her ved Trondheim kommunes kart- og oppmålingssjef Mona Høiås Sæther og Norkarts innovasjonsdirektør Magnus Solberg.

FME World Tour 2018 Oslo

FME World Tour 2018 - Oslo

Temaene varierte fra siste nytt i FME, FME Cloud til gode brukseksempler ute hos kundene. FME er et kraftig dataflytverktøy som støtter rundt 450 ulike formater. Dette gjør det blant annet velegnet til dataflyt i organisasjoner som bruker forskjellige fagverktøy.

Norkart ønsker spesielt å takke alle som holdt foredrag og alle deltagerne som møtte opp på Saga Kino. For dem som ønsker en oppfriskning eller ikke hadde anledning til å delta har vi lagt ut foredragene som PDF fra årets seminar her:

Her ser vi Stewart Harper fra Safe Software i gang med sitt foredrag

Ønsker du å vite mer om FME, kontakt Erik Landsnes, eller les mer HER.

renovasjon

Spennende produkter innen renovasjon

MinEiendom pluss er et tillegg til MinEiendom for selvbetjeningsløsninger innen renovasjon. Nå kan innbyggerne selv endre beholderstørrelse, melde om skade på beholder eller melde fra om at beholdere ikke er tømt. Arbeidsprosessene i KOMTEK er også automatisert og utleveringer, innleveringer og reparasjoner tilordnes automatisk. Det er også automatikk i gebyrendring ved et beholderbytte. Norkart tilbyr bistand til å markedsføre MinEiendom til innbyggerne, les mer om dette http://www.norkart-infopakke.no/.

Avviksregistrering pluss er et tillegg til Norkarts verktøy Avviksregistrering som automatiserer håndtering av avvik. Avvik registrert av renovatør håndteres og logges automatisk, og i tillegg kan det settes opp en konfigurasjon for hva som skal skje med hver avvikstype i registreringen. Dette kan, for eksempel, være å sende SMS til eier av eiendommen. Skader på beholdere kan også kategoriseres, enten som skadet eller ødelagt. En skade kan repareres, og en ødelagt beholder må skiftes ut. All informasjon renovatør trenger for å rette dette opp blir loggført automatisk, uten at saksbehandlere er involvert.

KOMTEK Automasjon er motoren i automatiseringen, og inneholder løsninger for logg, oppsettsmuligheter samt statistikkfunksjoner.


Lansering på avfallskonferansen i Stavanger
Norkart er på plass på avfallskonferansen i Stavanger hvor KOMTEK Automasjon skal lanseres. Kom innom vår stand for mer informasjon, og vi svarer på de spørsmål dere måtte ha rundt dette.

Dersom du ikke skal på Avfallskonferansen, men vil vite mer, ta kontakt med Asbjørn Sundbye for mer informasjon.

Norkart podcast

Din nye digitale hverdag

Maskinlæring
Etter en vellykket techfrokost – AI fra buzz til virkelighet – snakker Alexander og Mathilde litt mer rundt maskinlæring og spørsmål som har kommet i etterkant. Hva er forskjellen mellom AI og Maskinlæring, hva betyr overtrening og hvorfor er gode trenings-datasett så viktig.

Utnytt dine data med FME

Sigbjørn og Erik diskuterer hvordan data kan sammenstilles, kvalitetsheves og berikes for å gi god datadrevet beslutningsstøtte i alt fra privat næringsliv, til statsetater og kommuner. Hør også hvordan riktig dataflyt kan automatisere mange rutinepregede manuelle oppgaver

Nysgjerrig på hvilke mulighter kunstig intelligens gir?

Denne podcasten har vi viet til tema kunstig intelligens (AI). Hør Norkarts CTO Alexander Salveson Nossum i samtale med utviklerne Mathilde Ørstavik og Jan-Erik Vinje om hva Norkart gjør konkret innenfor kunstig intelligens – og hvordan vi løser konkrete kundeutfordringer.

 

Bodø kommune og Norkart samarbeider for å skape smartere samfunn- Episode 6

I denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.

Hvordan skape og sikre verdier med eiendomsinformasjon? – Episode 5

Hør hvordan eiendomsmeglere, boligkjøpere og planleggere kan benytte eiendomsinformasjon fra Norkarts Datavarehus for beslutningsstøtte og økt oversikt.

Hvordan Norkart skal effektivisere VA-sektoren? – Episode 4

Hør hvordan en rekke kommuner og  Norkart med støtte fra Innovasjon Norge skal forbedre vann- og avløpssektoren

Hvordan Norkart skal effektivisere byggesaker? – Episode 3

Hør hvordan Norkart med støtte fra Innovasjon Norge skal bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling for søker, byggesaksbehandler og alle involverte.

Hva er et datavarehus – og hvilke muligheter ligger det i data?- Episode 2

I Episode 2 forteller John Gran om hvordan alle som trenger data til å ta gode beslutninger kan ha glede av Norkarts Datavarehus. Alt fra forsikringsagenten og advokaten til byggesaksbehandleren og utbyggeren kan styrke sine beslutninger basert på oppdaterte geografiske data, tett integrert i sine egne arbeidsverktøy. Norkart løser denne integrasjonen gjennom tett partnerskap med de ulike programvareleverandørene.

Din nye digitale hverdag – Episode 1

I en sommersamtale med tidligere NRK-direktør og nyhetsanker Tom Berntzen gir administrerende direktør i Norkart Bent Brugård deg en innføring i hva den nye digitale hverdagen vil bety for både ansatte og innbyggere i Kommune-Norge.


Abonner fra Android

Abonner fra iTunes

Person-foran-Byggtegning

"SøkLett" forenkler byggesaksprosessen

Fra høsten av blir det mye enklere å søke om byggetillatelse både for det profesjonelle markedet, men ikke minst for alle private søkere.  Norkart, som er et av Norges mest komplette digitale datavarehus for kart og geografisk informasjon, samarbeider tett med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennom fellestjenesten bygg – om å utvikle en byggesøknadsløsning kalt «SøkLett». Gjennom denne løsningen skal alle søkere enkelt få levert sin byggesøknad via Altinn. Løsningen er heldigital og ikke basert på skjemaer. I det nye systemet vil dataene fra søknaden følge hele prosessen fra innsending til forvaltning.

Den nye løsningen «SøkLett» svarer på alle de utfordringene som Forbrukerrådet presenterer i en undersøkelse som de har gjort om hvilke erfaring innbyggerne har med den nåværende løsningen for byggetillatelser. Undersøkelsen er tydelig på at den nåværende løsningen er for komplisert.

Første tjeneste ut i den nye løsningen er elektronisk nabovarsling i Altinn. Den enkelte søker behøver altså ikke lenger å finne ut hvem som skal ha nabovarsel, og heller ikke sende disse i rekommandert sending slik det har vært til nå. Både tid og penger er spart.

«Søklett» er en del av Norkarts prosjekt «Den digitale kommune 2019» og Bærum, Stavanger, Sandnes og Bodø er med som pilotkommuner.

I dag er det feil i omkring 40 prosent av alle byggesøknader som blir sendt til kommunene. Det er derfor et meget stort behov for forenkling. Innbyggerne trenger lettere tilgang til kommunens data og de ansatte i kommunen vil få bedre tid til å ta seg av de mer kompliserte byggesakene. «SøkLett» vil hjelpe innbyggerne å hente inn all informasjon som trengs til en byggesøknad, for eksempel hvilke reguleringsplaner som gjelder eller hva eiendommen er regulert til.

Den nye løsningen «SøkLett» gir lett tilgang til alle kommunale og offentlige data gjennom den digitale byggesøknadsprosessen på nettet. Den nye løsningen vil guide søkeren gjennom søknadsprosessen, og søkeren vil ikke komme videre dersom vedkommende har gjort noen feil. Det kan være seg at garasjen er plassert feil eller at den er for stor/høy etc. I dag gjelder ca. 30 prosent av alle byggesøknader «enkle tiltak» og den nye elektroniske publikumsløsningen for byggesøknader gir stor forenkling for disse typer søknader.

I tillegg til DiBK samarbeider Norkart med Saksleverandørene og Holte, Arkitektbedriftene og Atea/Skanska om den nye «SøkLett» løsningen for byggesøknader.

Evry og Norkart inngår partnerskap

EVRY leverer virksomhetskritisk informasjon til både offentlige og private virksomheter gjennom portalen Infotorg. Portalen samler informasjon fra over 30 offisielle datakilder. Mange av kundene har integrert informasjonsproduktene i sine egne saksbehandlings- og/eller forretningssystem.

Nå opplever EVRY ved Infotorg høy etterspørsel etter nye tjenester, blant annet knyttet til eiendomsinformasjon. Gjennom samarbeidet med Norkart vil EVRY realisere et eget register for eiendomsinformasjon og bygge nye tjenester basert på denne. Registeret vil inkludere informasjon om over 3,5 millioner eiendommer og EVRY planlegger å komplettere registeret med analyseløsninger for en rekke bransjer, som bank, forsikring, kommune, helse og energi.

Norkart har en informasjonsbase som består av innsamlet data fra både kommunale og statlige instanser. Når denne informasjonen blir tilgjengelig på Infortog vil kundene spare tid, få mer nøyaktig informasjon og ikke minst ha en kontinuerlig tilgang til viktig informasjon.

EVRY og Norkart samarbeider innenfor kommunesektoren med løsninger for byggesak, ved å integrere Norkart sine kartløsninger med Elements eByggesak får saksbehandler direkte tilgang til oppdatert informasjon for beslutningsstøtte og effektivisering av arbeidsprosessene. Samarbeidet gjør at saksbehandlere i kommunene får direkte tilgang til grunnlagsinformasjon fra andre system, som f.eks. kart, eiendoms, plan og eierinformasjon fra byggesaken uten å gjøre manuelle oppslag og søk i eksterne system.

«Med Norkart på laget er vi en enda sterkere leverandør av informasjon til både offentlige og private virksomheter. Informasjon om eiendom står sentralt i svært mange prosesser i hele samfunnet. EVRY leverer allerede informasjon om eiendom til et stort antall norske virksomheter. Med denne avtalen vil vi kunne forbedre eksisterende løsninger betydelig – samtidig som vi også kan supplere med nye muligheter», sier Johan Nygaard, direktør for Information Services i EVRY.

«Dette er en viktig avtale for Norkart – som vil gi ringvirkninger på flere spennende områder fremover» – uttaler forretningsutvikler Jon Andresen. «EVRY har mange spennende kunder, som Norkart har mye å tilby – enten det gjelder transport og logistikkberegninger, søkeløsninger, kunstig intelligens eller løsninger innenfor digital transformasjon».

Solcellepanel-tak-NKT

Ren energi er i vinden som aldri før

Det er økende global og nasjonal etterspørsel etter klimavennlige energiløsninger. Både private og bedrifter hiver seg på «det grønne skiftet» for å bli selvforsynte med ren energi, og solcellepaneler brer seg ut på hustak over hele landet. Med data fra vårt Datavarehus har vi i Norkart utviklet en løsning som viser energipotensialet på alle tak i hele landet. Løsningen benytter takvinkler og takareal for å beregne forventet årsproduksjon, som kan oppgis for eksempel i kilowattimer (kWh), antall km kjørt med elbil, eller antall flyturer til Madrid. Mulighetene er mange!

Dersom du er forhandler av solceller kan vår landsdekkende kartløsning implementeres i din egen nettside. Vi leverer både løsninger for dine potensielle kunder samt for internt bruk. Felles for alle våre kunder som bruker kartløsningen er at den er spesialtilpasset til kundens behov og nettside. I kartløsningen kan offentlig støtte estimeres, som i de fleste tilfeller reduserer prisen på solcellene betraktelig.

Som Miljøfyrtårnsertifisert bedrift er klima og miljø noe som engasjerer oss i Norkart. Vi synes det er gøy å være med i prosjekter som bidrar til å gjøre verden friskere, ett hustak omgangen.

Sjekk ut energipotensiale på ditt tak da vel!

Soleliten beregner basert på din gateadresse
Otovo tilbyr utleie av solcellepanel
Solkart.no Viser potensiale rett i kartet
Norkart har siden 2011 vært sertifisert miljøfyrtårn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dokument behandling

Raskere og bedre leveranse av kommunale data

Automatisering av kommunen gir gode ringvirkninger

Geografisk informasjon er en viktig kilde til objektiv informasjon om eiendommer i omløp. Det er kommunene som dokumenterer og forvalter informasjon om eiendommene innenfor sitt område, og de er forskriftsmessig bundet til å dele informasjonen med andre offentlige og private virksomheter.

Produksjonstid, kostnad og kvalitet på eiendomsinformasjon varierer fra kommune til kommune.  Norkart jobber aktivt mot kommunene for å effektivisere og standardisere leveransene med eiendomsinformasjon. Ved hjelp av automatisering vil all produksjon av eiendomsinformasjon standardiseres og effektiviseres – til stor glede for alle aktører som benytter seg av kommunal informasjon.

Ved å velge Norkart som din formidler av eiendomsinformasjon støtter du innovasjon og effektivisering av leveransene fra kommune til sluttbruker. Stadig flere kommuner er digitalisert eller i startfasen med digitalisering. Alta kommune er i gang med automatisk produksjon av meglerpakker, og er strålende fornøyd med resultatet.

“Vi i Alta kommune leverer all informasjon tilknyttet meglerpakker og lignende produkter gjennom Norkarts produktportal, og hovedtyngden av produktene er nå automatisert gjennom Norkarts løsning. Produktportalens brukergrensesnitt, tilrettelagte løsninger og tilpassede dokumentmaler er så gode og fleksible at vi bruker portalen også til leveranser av manuelle produkter som Legalpant, Målebrev, Bygningstegninger og Brukstillatelse og ferdigattest.

Norkart og automatiseringsløsningen har bidratt til at vi har mer enn halvert arbeidstiden vi bruker på meglerpakke-leveranser, samtidig som kvaliteten på leveransene våre har økt. Med Norkarts produktportal og tilhørende automatisering er det mindre risiko for feil, og produktene som leveres fra oss har et mer ensartet oppsett i og med at de automatiserte og manuelle produktene er laget med samme mal. Vi har også fått mulighet å forbedre og videreutvikle enkelte av våre produkter til stor glede for meglerne som bruker produktene.

Da vi begynte samarbeidet med Norkart og tok i bruk deres automatiseringsløsning startet vi forsiktig med bare noen få automatiserte produkter som vi selv kontrollerte og godkjente. Nå blir alle automatiserte produkter også automatisk godkjent slik at vi kun bruker tid på de fire manuelle produktene våre.”

Roy Knutsen, Fagansvarlig Geodata

 

 

 

 

Digitalisering av kommune-Norge vil erfaringsmessig gi både raskere og forbedrede informasjonspakker. Vi håper dette gir god motivasjon for å velge Norkart som din leverandør av kommunale data.

Lånekassen-løsning-PC

Lånekassen automatiserer ved hjelp av geografiske data

Lånekassen er en institusjon mange av oss har et forhold til. Den har gitt oss lån og stipend som har vært viktige for oss i forberedelsene våre til det virkelige livet.  Lånekassen har bidradd til utdannelsen av mange teknologer, men det er også slik at Lånekassen er en avansert bruker av teknologi som er utviklet av de samme teknologene.

Tidligere var søknadsprosessen analog med velkjente tidstyver som papirmølle og byråkrati ofte betyr.  I dag er prosessen hel-digital og automatisert ved hjelp av moderne teknologi. Det gir åpenbare fordeler som raskere og bedre behandlingstid for søknader, samt fornøyde kunder og et velfortjent godt rykte.

Oppdaterte data gir korrekte beslutninger.

Et viktig kriterium for riktig støtte fra Lånekassen er avstand fra bosted til lærested. For å sikre at stipendet beregnes på riktig grunnlag benyttes data og tjenester fra Norkarts Datavarehus.  Våre kartdata er oppdatert i sanntid og inneholder den informasjonen som trengs for å beregne riktig reiserute mellom bosted og lærested. Det er et stort antall søknader som behandles hvert år, og både demografiske og geografiske data er nødvendige for å fatte riktig beslutning om støtte.

Vi i Norkart synes det er gøy å jobbe med fremoverlente bedrifter som ser potensiale i bruk av geografisk informasjon og automatiserte løsninger.

byggesoknad

Seminar: Digitalisering av byggesak

I forbindelse med byggesøknader er det mange spørsmål som skal besvares, og en stor del av saksbehandlers tid blir benyttet til å besvare henvendelser på telefon samt lete etter og tolke data. I tillegg inneholder over 40% av alle innkomne søknader feil eller mangler. Denne prosessen er både tidkrevende for en kommune og frustrerende for en innbygger.

Norkart har flere aktiviteter og løsninger som bidrar til en mer effektiv byggesaksbehandling med fokus på områdene omdømme, kvalitet og effektivisering. Seminaret vil ha fokus på hvordan vi kan effektivisere dagens prosesser ved hjelp av bedre tjenester og data. Vi vil informere om nasjonale -og Norkarts egne prosjekter som bidra til økt effektivitet innen området.

Program for dagen:

 • Introduksjon og bakgrunn – hvorfor digitalisering av byggesak nå?
 • Norkarts eByggesaksstrategi leverer konkrete løsninger for digital byggesaksbehandling
 • Presentasjon og demonstrasjon av: 
  • Workshop – forankring i din kommune
  • GeoLett – god datakvalitet er avgjørende
  • API-integrasjon mot eByggeSak og proffe søknadsløsninger
  • SøkLett – søknadsløsning for enkle tiltak uten ansvarsrett
  • e-Torg – kommunens nettbutikk
  • Min Eiendom – kommunens nettbank

Den siste timen setter vi av til dialog med den enkelte kommune hvor vi sammen kan sette opp en plan for veien videre.

Informasjon om ditt nærmeste kurssted finner du her:
7.mai – Jessheim
8. mai – Kragerø
14.mai – Haugesund
15.mai – Førde
28.mai – Verdal
29.mai – Korgen
30.mai – Tjeldsund

KOMTEK

KOMTEK WMS: Enkel og nyttig presentasjon av data i kart

KOMTEK WMS gjør det mulig å nyttiggjøre dine data på en ny måte. Fagdataene presenteres i en ferdig kartvisning som enkelt kan brukes i ulike fag- og kartsystemer på pc, web, eller på et nettbrett/mobil ute i felten. KOMTEK WMS kan levere alt fra enkle standardpresentasjoner som gebyrkaker i kartet, til avansert skreddersøm tilpasset dine behov. Motoren i KOMTEK WMS sørger for at dataene til enhver tid er oppdatert.

Temakart er ulike presentasjoner av dine data, spesialtilpasset ditt formål. Dette gir brukeren mulighet til å markere punkter eller fargelegge hele eiendommer i kart, basert på en egenskap som er viktig for deg:

 • Ytre- og/eller indre sonefaktor i eiendomsskatt
 • Status i en besiktigerprosess
 • Datoer for tilsyn
 • Tømming av avfallsbeholdere
 • Kontrollstatus
 • Utløpte frister
 • Meldingsstatus
 • Avtaletype
Eiendomsskatt – sonekart for boliger

KOMTEK WMS kan presentere data i kart fra ulike kilder, her er noen eksempler:

 • KOMTEK (gebyr og fagdata), inkludert sammenstilling av data
 • KOMTEK data i Kommunekart Proff
 • Analyseresultater
 • Risikovurdering med tanke på brannforebygging
 • Lekkasje- og fremmedvannsanalyser innenfor VA-soner
 • Data i vårt datavarehus
 • Resultat av datafangstprosjekt i renovasjon
 • Matrikkelen
 • Data levert fra kunde som f.eks soner for eiendomsskatt
 • Geografiske data levert fra andre systemer

Kommuner som har innført Norkarts applikasjonsdrift, sparer kostnader ved at brukere som kun skal ha innsyn i KOMTEK kan bruke denne tjenesten i f.eks. Kommunekart.

Presentasjon av indre og ytre faktor mot naboeiendom
Kommunens ulike gebyrtyper
Presentasjon av status på branntilsyn / feiing

Presentasjon og visualisering kan gjøres i brukervennlige rapporter, dashboard og kartsystemer. Visualisering er viktig – og erfaringsmessig ser vi at brukervennlig fremstilling øker forståelsen og innsikten, og dataene og analysene blir meningsfulle.


Vil du vite mer om KOMTEK WMS – ta kontakt med kundeansvarlig, Espen Fosse

Smartere-samfunn-NKT

Vi ansetter 23 nye digitale hoder

Alle snakker om digitalisering, – men Norkart gjør noe med det!

Digitalisering er et begrep som kan omfatte mye, sier Torgeir Algerøy, som er styreleder i Norkart. Vi har drevet med digitalisering av informasjon siden tidlig på 1980-tallet da de første systemene for lagring og bruk av kart på datamaskiner ble utviklet.

Som følge av økt etterspørsel innen digitalisering har vi planer om å ansette 23 nye medarbeidere – hovedsakelig utviklere og rådgivere, fortsetter han.  Det er spesielt salg av digital informasjon til eiendomsmeglere og advokater som gir vekst.

Norkart har investert vesentlig både i kroner og kompetanse de siste 5 årene for å ta en utfordrerrolle i markedet for eiendomsinformasjon, og opplever nå stor vekst i dette markedet, sier Algerøy.

Norkart hadde i 2017 dobbelt så stor omsetning rettet mot eiendomsmeglerbransjen og advokater i forhold til 2016. I 2018 forventes her en vekst på 70 prosent.  Dette er et marked hvor Ambita tidligere har hatt monopol.

Vår styrke ligger i at vi klarer å bruke vår digitale kompetanse i kombinasjon med dataene som allerede finnes til å skape nye produkter og tjenester, sier Torgeir Algerøy.  Dette sammen med 23 nye digitale hoder er viktig i vår videre vekststrategi, avslutter han.

Våre utlyste stillinger kan du finne her
Applikasjonsdrift-til-Nyhetsbrev

Sett ut driften – og frigjør tid

Drift av programvare levert av Norkart – eller såkalt applikasjonsdrift, har blitt en stor suksess. Suksessen startet med at flere kunder – ledet an av IKT og IT avdelingen, etterlyste tjenester som gjorde at kommunen kunne bruke ressurser mer effektivt, og at Norkart tok ansvar for driften av programvaren.

Etter lansering for ca ett år siden, er status at 66 kommuner er i drift – rundt 1000 brukere som bruker det i sitt daglige virke. Verdien er at de kan bruke ressurser mer effektivt og kan bruke tid på fag og ikke systemdrift, alltid ha oppdatert programvare, tilgang til god kundestøtte og god tilgang til kompetanse. Rett og slett bedre styring av kommunale midler. 

En av kommunene som har satt ut driften av KOMTEK og GISLINE er Voss Kommune – da vi spurte GIS ansvarlig Pavol Kosovic om erfaring med Norkarts applikasjonsdrift hadde han følgende tilbakemeldinger:

 • Flytting av drift av GISLINE og KOMTEK til skyen betyr for Voss kommune at de bruker mindre ressurser for å holde programvaren og servere oppdatert og i drift – og IKT og GIS ansvarlig har hatt størst tidsgevinst.
 • Brukeropplevelsen er positiv og det er god ytelse – og når det skjer problemer/feil, blir de raskt rettet. 
 • Selve innføringsprosjektet gikk bra, uten problemer og det har vært god kommunikasjon gjennom hele prosessen».

En av mange fordeler ved Norkarts applikasjonsdrift – er at du alltid har siste versjon av programvaren. Tid er nøkkelen – og her er det mye tid å spare, slik at kommunene kan bruke tiden på det som skaper mest verdi. Du får en plass å forholde deg til – og kundestøtte, brukeropplæring, utvikling og drift blir ivaretatt av Norkart.

Norkart Applikasjonsdrift er enkel og rask å få på plass. Det går kun 4 uker fra oppstartsmøte til drift, og liten belastning på IKT avdelingen og andre interne ressurser i kommunen. Det er store prismessig besparelser hvis du vurderer overgang til Sentral FKB.

Interessert? Ta kontakt med Andreas Hammerstedt

Kommunesammenslåing

Kommunereformen gir flere millioner endringer

Korrekt informasjon er grunnlaget for riktige beslutninger.
Norkart er – igjennom sitt Datavarehus formidler av Norges største samling av geografiske data og tjenester. Fundamentet for vår virksomhet ligger i oppdaterte og korrekte data som er raskt tilgjengelige for våre kunder. I årsskiftet 2017/2018 fikk vi en smakebit på kommunereformen da Trøndelagsfylkene ble slått sammen og åtte kommuner ble redusert til fire. Dette fører til endringer i en mengde datasett som kunder og partnere benytter i sine daglige gjøremål. Norkart leverer i dag demografi- og risikodata til forsikringsbransjen, eiendomsinformasjon til bank- og eiendomsbransjen for å nevne noe. Vi leverer også en rekke annen data og informasjon til aktører som er avhengige av presise geografiske data.

Millioner av endringer som følge av kommunereformen
Norkart har ved årsskiftet håndtert mer enn 1,8 millioner endringer i grunnboken og 10,4 millioner endringer i matrikkel. I hele landet blir bedrifter og offentlige instanser berørt av kommunereformen som genererer et behov for å oppdatere kunderegistre og systemer. Når vi nå sitter med fasiten en drøy måned etter sammenslåingene – opplever vi at det har vært en god og arbeidskrevende «øvingsrunde» for oss og våre kunder. Igjennom årets sammenslåinger har vi etablert et erfaringsgrunnlag som gir oss god kontroll på prosessens gang slik at vi skal være forberedt på den store kommunereformen som skjer i 2020. Våre kunder fikk levert gode, oppdaterte data – klare for bruk innen rimelig tid.

Klar for kommunereform 2020
Når vi løfter blikket og ser mot fremtidens kommunesammenslåinger er det med optimisme og i god dialog med våre partnere. Dette er en jobb som må gjøres i fellesskap med blant annet kunder, Kartverket og andre berørte aktører. Norkart er allerede godt i gang med forberedelsene for å effektivt formidle oppdaterte systemer og data etter kommunereformen i 2020. Vi ønsker nye og eksisterende kunder velkommen til en effektiv og trygg kommunereform 2020

500 000 nordmenn berørt av kommune og fylkesammenslåing
Norkart tilbyr konsulenttjenester i forbindelse med kommunereformen.

Ansiktgjennkjenning-til-Nyhetsbrev

Microsoft LEAP 2018 - De store trendene

Formatet er en uke med intensive forelesninger fra mange av Microsoft sine best and brightest, og masse insideinformasjon på hva de tenker og hvor de skal. Med andre ord: 250 nordboere samlet i en uke for å nyte Seattles regnvær på den best mulige måten! Nemlig innendørs, med laptopen foran seg og spennende kunnskap i hodet.

Microsoft har de siste årene gjort mye for å ta opp kampen med Google og Amazon i skya. Dette har ført til at forskjellen på pris og utvalg ikke er merkbart mellom de store skyleverandørene, noe som flytter fokuset til organisasjon og utvikler. Gjennom hele uka fikk vi høre om hvordan Continuous Delivery er noe de har fokusert mye på, både for utvikling internt og ut mot kunder gjennom Visual Studio Team Services. I 2018 skal nemlig utvikleren effektiviseres gjennom bedre verktøy, enkel tilgang til skyressurser og et forhold til Microsoft som er myntet mer på open source enn lisenskostnader.

Microsoft har forstått at det å bygge gode miljøer rundt åpen kildekode er gull verdt: De får i praksis gratis arbeidskraft og samtidig flere brukere av de prosjektene de satser på, som igjen kan driftes i Azure. En annen strategi for å nye markeder er å la et team med Azure-eksperter reise rundt og hjelpe kunder med maskinlæringsprosjekt. Dette uten å fakturere timer, og selv om regningen i Azure nok dekker et par ukers workshop, er dette en interessant måte skape nye kundeforhold på.

IoT fra ytterst til innerst

Internet of Things og maskinlæring er neppe nye uttrykk for noen, men vi har fortsatt til gode å se at man enkelt kan ta i bruk disse teknologiene. Microsoft ønsker å demokratisere maskinlæring og har som mål at man skal kunne bruke det uten å være ekspert på feltet. Som bevis på at dette er mulig viste de til AI (Artifical Intelligence) -konkurranser hvor algoritmene slår menneskebaserte team i utforming av nevrale nettverk. Singulariteten er med andre ord nær!

Fra et av våre eksperiment med Cognitive Services Face API, som gjenkjenner ansikter godt men sliter litt med aldersbedømmelsen…

Siden maskinlæring først blir nyttig med store mengder data er IoT også en viktig komponent i fremtidssatsingen. De ønsker å gjøre det trivielt å koble millioner av sensorer til tjenester som IoT Hub i Azure. Det neste steget er så å gjøre tolking og lagring av data mulig både online og offline. Siden IoT allerede er et utdatert begrep har de valgt å kalle offline-aspektet “IoT Edge”, siden det stort sett vil bli tatt i bruk i de perifere delene av et nettverk.

Avsluttede kriger og fremtidens slag

Det var lite snakk om containers ettersom “the container wars” endte med seier til Kubernetes i slutten av 2017. Vi hadde bare et foredrag som spesifikt omtalte emnet og utover dette figurerte containers mer som en bieffekt av andre system. For eksempel blir deployment av IoT Edge-moduler gjort ved hjelp av containers. Dermed ser det ut som at containeren har blitt en kjedelig detalj i utvikling og driftsetting, akkurat slik det burde være!

En høyst saklig demonstrasjon av informasjonsteleportering i en simulert kvantedatamaskin.

En langsiktig satsing som Microsoft jobber med, er kvantedatamaskiner. Dette området er langt fra modent, men de ønsker å ligge i forkant! For eksempel så finnes ikke praktiske kvantedatamaskiner ennå, men de jobber hardt med å utvikle dem. Frem til de er klare har man laget simulerte kvantedatamaskiner på tradisjonelle prosessorer og et eget programmeringsspråk, Q#. Da kan man begynne å lære seg å forstå hvordan man må tenke i kvanteprogrammering, selv om beregningstiden er dramatisk mye saktere enn det kvantedatamaskiner skal være i stand til. (Og ikke minst saktere enn det man kan gjøre med tradisjonell programmering på tradisjonell hardware…) Likevel var det gøy å prøve å vri hodet rundt hvordan man må endre programmeringsparadigmene sine en gang i fremtiden!

FME-Smarter-arbeidsdag-til-Nyhetsbrev-Decode-352x224

Smartere arbeidsdag med FME

Få kontroll på dine data

Har du mye data som ligger spredt rundt i kataloger, på disker eller i forskjellige systemer? Vi kan hjelpe deg med å sammenstille og verdiøke dataene dine slik at du får bedre nytte av dem i din virksomhet.

Vi kan hjelpe deg med:
– Automatisere arbeidsprosesser og dataflyt
– Vaske kundelister mot adresseregister
– Innhente og sammenstille data fra ulike arkiver
– Flytte og prosessere data fra innsamling til bruk på kontor og i felt
– Verdiøke kundedata og koble mot kart og stedsinformasjon
– Konvertere, analysere og transformere data

I dette arbeidet bruker vi FME (Feature Manipulation Engine), et verdensledende verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av data. FME støtter over 400 forskjellige format og API, og gjør det enkelt å sammenstille data fra forskjellige systemer for å oppnå en mer effektiv arbeidsflyt.

 

Hør vår ferske podcast som gir et innblikk i eksempler og muligheter som FME gir.

 

Du er velkommen til FME World Tour i Trondheim 4.4.2018 og Oslo 19.4.2018

FME World Tour 2018 Oslo

Norkart inviterer til FME World Tour!

FME er ansett for å være verdens beste verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av data. Dette gjelder både romlige data, men også vanlige tabelldata og rapporter.  I en verden hvor vi får mer og mer data tilgjengelig, blir det viktig å kunne utnytte disse best mulig gjennom sammenstilling og presentasjon til best mulig beslutningstøtte.

I 2018 så holder vi 2 FME World Tour konferanser, en i Trondheim og en i Oslo. Påmelding og mer informasjon nedenfor:

Pris
Kursdag + FME World Tour = 6000,-
Kun FME World Tour = 2400,-

Trondheim 4.april (AVLYST)
Oslo 19.april – mer info

Samarbeid med Safe Software
FME World Tour arrangeres på 70 ulike destinasjoner rundt om i verden – og Trondheim/Nova konferansesenter blir en av disse destinasjonene. Norkart er gullpartner og har 4 ansatte med flere sertifiseringer av Safe Software. Vi har gjennom vår satsing på FME internt i Norkart, og sammen med alle våre FME-kunder, tatt rollen som Norges ledende FME aktør de siste 10 årene.

FME og Open Source Webinarer
Vi har nå hatt 50 webinarer, hver fredag kl 0900 de siste 2 årene – og tilbakemeldingene er veldig gode. Du finner ikke et bedre tilbud om 30 minutter på norsk med gratis faglig relevant påfyll om FME, Open Source, QGIS, PostGIS, Geoserver, Leaflet og annen ny teknologi! Meld deg på ved å velge WEBINAR her.

Norkart podcast

Smartere samfunn

Bodø kommune er pilotkunde innenfor flere digitale løsninger hos Norkart – et samarbeid som man har planer om å utvide til å gjelde flere områder innenfor «den digitale kommune» for å skape et smartere samfunn.

Bodø kommune er en såkalt Smart City og står foran store endringer i årene fremover. Byen skal blant annet bygge en helt ny stor flyplass og er langt fremme i den digitale utviklingen.

Simon Flack er den som står i spissen for den digitale utviklingen i Bodø kommune og han ønsker blant annet å utfordre sine samarbeidspartnere til å samarbeide,  fordi ingen i fremtiden kan eie hele den digitale verdikjeden alene. Han og Bodø kommune ønsker å gjøre digitalisering tilgjengelig uten å begynne på bunnen hver gang.

Dette er helt i tråd med Norkarts filosofi, sier direktør for forretningsutvikling Magnus Solberg.

Simon Flack delte for et par uker sine tanker med ledelsen i Norkart og i en ny utgave av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Flack og Solberg ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.
  

Podcast
I denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.
    


Border-Go-Nyhetsbrev

Border GO åpner for nye brukeropplevelser

Norkart har levert Border GO til Kartverket. Resultatet er Open Source som åpner for mange nye tjenester innen Augmented Reality (AR).

«Tenk deg at du står i hagen og lurer på om naboen har plantet hekken sin på riktig side av eiendomsgrensen? Du tar opp telefonen din, og gjennom kameraet får se hvor eiendomsgrensene dine ligger.»

Dette var starten på en artikkel i april om hvordan Norkart skulle bidra til å etablere en prototyp for Kartverket. Nå er prototypen levert og visjonen et steg nærmere virkeligheten.

Border GO ble laget for Google Tango-telefoner som har dybdesensor, flere kamera og kapasitet til å bygge opp et lokalt koordinatsystem. Den kan raskt bygge en modell av sine omgivelser. Det som ingen hadde prøvd før, var å slå dette lokale koordinatsystemet sammen med det globale, og vise kartobjekter i en utvidet virkelighet (AR).

For å se hvordan de to koordinatsystemene er samstemte viser vi et grønt rutenett av terrenget fra Kartverkets digitale terrengmodell. Over det har vi lagt eiendomsgrenser fra Kartverkets Matrikkel.

En av de store utfordringene var å få telefonen til å vite mest mulig presist hvor den er og i hvilken retning den peker. Her benyttet vi en rekke matematiske beregninger og sammenlignet for eksempel telefonens egen modell med den digitale terrengmodellen fra Kartverket. Vi gjorde det også mulig å angi egen posisjon i et 2D-kart for å forbedre presisjonen.

Her er Kartverkets lanseringsvideo for Border GO

 

Underveis kom det tre viktige nyheter som påvirket prosjektet: Apple lanserte sitt ARKit for iPhone rett før sommeren. Der loves man nesten like god funksjonalitet som i Tango-telefoner uten bruk av spesielle sensorer. Google svarte meget raskt med sitt ARCore for Android-telefoner. Som en utvidelse av prosjektet forsøkte Norkart å lage en versjon til ARCore i oktober. Den er ikke klar som prototyp ennå. Men Kartverket annonserer i disse dager et nytt prosjekt på Border GO der ARKit og ARCore antagelig skal utforskes. Da er man mye nærmere visjonen om en løsning som folk flest kan ha tilgang til.

Den tredje nyheten som kom underveis i prosjektet var at Broadcom, som leverer satellittbaserte posisjons-mottakere i mobiltelefoner, lanserer en ny mottaker som tar imot globale signaler fra GPS, GLONASS, BeiDou og Galileo på to frekvenser og vil kunne gi en presisjon ned mot 30 cm selv inne i byer og trange daler. Denne håper vi å se i alle de største smarttelefonene utover i 2018.

AR-teknologi kan brukes til mer enn å sette en virtuell vase på et bord eller en virtuell sofa i en krok. Den kan også brukes til å gjøre det usynlige synlig utendørs. Vi i Norkart lever av å lage brukervennlige løsninger som løser faktiske problemer for våre brukere. Har du en oppgave som du tenker ville gått mye lettere med AR-teknologi så gi oss beskjed.

Fremtiden-dukker-opp-til-Nyhetsbrev

Fantastisk når fremtiden dukker opp så fort

Utsagnet kommer fra arkitekt Gaute Grønmo hos Niels Torp AS arkitekter mnal etter å ha testes Norkart sin nye løsning som tilbyr ferdig 3D-modeller rett inn i ditt fagverktøy.

Norkarts 3D Visualiseringspakke leverer ferdig etablerte 3D-modeller på de mest kjente formatene, i løpet av noen få minutter.  Tjenesten er enkel i bruk – søk deg frem til området du er interessert i og marker området du er interessert i.  Velg formater, datum og skriv inn e-post, og du kan laste ned 3D-modellen i løpet av kort tid.

Bruk av Norkarts 3D Visualiseringspakke er lønnsomt – du sparer tid samtidig som kvaliteten øker!

Tjenesten baserer seg alltid på de nyeste dataene. I bunnen av tjenesten ligger Norkart sitt Datavarehus som hver natt sjekker om det er oppdaterte data tilgjengelig, og oppdaterer datasettene som er grunnlaget for 3D-modellene.

Løsningen leverer, terrengoverflate, ortofoto, bygninger og en del tekniske anlegg slik som bruer, tanker, brygger, med flere.

«Vi har lenge brukt mye tid på å sette sammen våre egne digitale kontekstmodeller via forskjellige kilder og arbeidskrevende prosesser. Så dukket løsningen fra Norkart opp – den passer perfekt inn i vår arbeidsflyt, er lett å bruke, og leverer enda bedre underlag enn de vi laget selv på bare 4 minutter – det er fantastisk når fremtiden dukker opp så fort», sier arkitekt Gaute Grønmo.

Datavrehuset

Norkart Datavarehus – til nytte for alle

Riktig informasjon bør være grunnlaget for alle beslutninger – både i privat og offentlig virksomhet. Enkel tilgang til riktig informasjon når du trenger det gir effektivitet og økt lønnsomhet. Strukturerte og oppdaterte data er nøkkelen til automatiserte tjenester.

Norkart Datavarehus er Norges største samling av geografiske data og tjenester. Vi samler inn og strukturerer data fra flere hundre virksomheter og etater, og gjør dataene tilgjengelig via standardiserte grensesnitt.  Brukere av data fra Norkart Datavarehus trenger ikke tenke på om dataene er oppdatert eller om formatet endres.  Det håndterer vi. 

Vi har oppdaterte data blant annet fra kommunene, Kartverket, Statens vegvesen, NVE, SSB, Folkehelseinstituttet, NIBIO, DSB, Brønnøysund, Meteorologisk institutt, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, Riksantikvaren, Posten, Kystverket, Avinor, NGU,  Reindriftsforvaltningen, og mange fler

Vi leverer i dag blant annet demografi- og risikodata til forsikringsbransjen, eiendomsinformasjon til bank og eiendomsbransjen, informasjon om takstørrelse og takvinkel til leverandører av solcellepaneler, 3D-data til planleggere og arkitekter, samt informasjon om hvor tv-satellittene ikke er synlige til leverandører av tv-signaler.

Ta kontakt med oss for å se om Norkart Datavarehus har data og informasjon som kan bidra til bedre beslutninger og økt lønnsomhet i din virksomhet. 

Befolkingsanalyse-til-Nyhetsbrev

Befolkningsanalyse er viktig

Orkanen Irmas herjinger i Karibien og langs Floridakysten i USA har på nytt minnet oss på hvor viktig god beredskap og riktig krisehåndtering er. Heldigvis er vi ikke i nærheten av å bli rammet av de samme ekstreme orkanene her i landet, men likevel gjør ekstremvær også i Norge stadig oftere store skader. En av de helt avgjørende opplysningene når ekstremværet eller andre store uforutsette hendelser slår til her i landet, er at de som skal håndtere krisen raskt kan ha oversikt over hvor mange innbyggerne i de aktuelle områdene som er utsatte. For å få denne oversikten trengs oppdaterte befolkningsdata og i Norkarts nye tjeneste for befolkning i Kommunekart er disse analysene og dataene nå meget lett tilgjengelige.

Det er imidlertid ikke bare i kriser eller ved ekstremvær kommunene er avhengige av nøyaktige og oppdaterte befolkningsanalyser. Når vi i Norge fra 2020 går fra å være 426 kommuner til 354, vil det blant annet bli store endringer i antall innbyggere. Antall innbyggere totalt sett og aldersfordeling har meget stor betydning for omfanget av de tjenester kommunene skal yte. For kommuner i vekst er det viktig å kunne styre boligbyggingen og koordinere denne med utviklingen av kapasiteten innenfor andre kommunale tjenester. Målet må hele tiden være å utnytte den sosiale og tekniske infrastrukturen på en optimal måte.

Kommunekart har muligheter til å hente ut levende data og filtrere ut geografiske områder, aldersgrupper eller kjønn. Disse opplysningene gir et godt grunnlag for det videre planleggingsarbeidet i kommunene.

Her er noen eksempler på hva en befolkningsanalyse i Norkarts Kommunekart kan svare på:

 1. Hvor mange skolestartere har vi egentlig i denne skolekretsen?
 2. Hvilken effekt får det dersom vi endrer skolekretsen?
 3. Hvor mange innbyggere berøres faktisk av denne planen?
 4. Hvor mange innbyggere bor innenfor en radius av 1000 meter fra utslippet
 5. Hvor mange innbyggere mistet vannet ved ledningsbruddet i går?
 6. Hvor mange stemmeberettigede er det i de ulike valgkretsene

Kommunekart fra Norkart gir riktig beslutningsgrunnlag på en enkel måte – til beste for befolkningen.


Interessert i mer informasjon om befolkningsanalyser eller andre typer analyser?
Ta kontakt så hjelper vi deg.

Sommerstudenter-2018

Norkart-sommer 2018

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser, samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. En sommerjobb hos Norkart er garantert å være faglig utviklende, spennende og tør vi si det, veldig morsomt! Et utvalg bloggposter fra tidligere prosjekter ser du nederst på denne siden. Se også https://www.norkart.no/?s=sommer for flere sommerjobb-poster.

Praktisk informasjon

Norkart Sommer 2018 vil bli gjennomført på Norkarts kontorer i Lillehammer, Trondheim og Sandvika, med en felles samling i Sandvika på starten av sommeren. Sommerjobben varer typisk i seks uker og oppfyller krav til faglig relevant arbeidserfaring i de studiene som krever det. Send en søknad med dine faglige interesser og hvorfor du ønsker sommerjobb i Norkart. Legg også ved CV og karakterutskrift. Merk søknaden med hvilket kontorsted du ønsker sommerjobb på.

Takk for mange gode søknader! 

Vannmåler

Verktøy for effektivt bytte av vannmålere

Som energibransjen står vannbransjen og norske kommuner ovenfor en stor endring. Flere og flere kommuner innfører nå automatiske og smarte vannmålere. Formålet er å få kontroll og oversikt over forbruk, utføre rett fakturering og ikke minst utnytte de muligheter nye smarte vannmålere gir i forhold til å kunne kontinuerlig overvåke forbruk, avdekke lekkasjer og forhindre skader som følge av stadige vannlekkasjer. Norge har et stort vanntap og for å nå bransjens mål om en bærekraftig forvaltning av vann og avløp må endringer til.

Bytte av vannmålere er en prosess kommunen organiserer – og selve byttet utføres av en ekstern rørlegger. I dag skjer dette ofte manuelt med telefon, papirlister og regneark. Dette er krevende både tidsmessig og økonomisk både for kommunen og for rørleggeren.

KOMTEK Vannmålerbytte automatiserer dette slik at både kommune og rørlegger får en enkel og smidig prosess. Begge parter sparer tid og penger og innbyggeren blir håndtert på en enda bedre måte enn før.

KOMTEK Vannmålerbytte er en løsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele prosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase og sender arbeidslister til rørlegger. Rørlegger har da full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere sine arbeidsdag. Rørleggeren kan selvfølgelig kommunisere med innbyggeren via SMS for å avtale tid og sted for utførelsen. Alle bytter registreres løpende på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart. En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager, løses nå på en rask og smidig måte. – Med gevinst for alle parter. Kommunen på sin side kan til enhver tid se i KOMTEK alle data (tekniske data, bilder, avvik).

Dette gir en oversikt, kontroll som nok mange har ønsket seg lenge. Nå er den her!

Når du skal bytte vannmålere – kontakt oss, vi er klare til å hjelpe dere!

 

Bildetekst. Ole Johan Haugen Mikkelsen, rørlegger hos Asbjørn Nordsveen AS er en av rørleggerne som bytter vannmålere for Ringsaker kommune. Her tester han KOMTEK Vannmålerbytte i praksis .

Digital-Transformasjon-til-Nyhetsbrev

Gode effektiviseringstips

Digitalisering, automatisering og effektivisering er ord som vi omgir oss med i hverdagen – uten at mange har et bevisst forhold til hva dette betyr i praksis. I vårt digitaliseringsprosjekt «den digitale kommune 2019» jobber vi sammen med 6 samarbeidskommuner for å utvikle gode løsninger innenfor områdene byggesak og vann- og avløp. Det har vært stor interesse fra kommunale ledere om å komme i gang med systematisk og målrettet digitaliseringsarbeid – som har medført at vi nå tilbyr et digitaliseringsprogram. Erfaringene fra dette arbeidet viser at det er mye å hente i å se på hvordan arbeidsprosessene kjøres, kvaliteten i kommunene data, innføring av selvbetjeningsløsninger, gode analyser – er blant mange erfaringer vi har gjort.

Et godt eksempel er en kommune som fikk inn over 1 million i ekstra eiendomsskatt da de gjennomførte datavask – hvor alle bygningsnummer ble gjennomgått og fiktive bygningsnummer ble byttet ut med reelle fra matrikkelen. Rett avgiftsgrunnlag er viktig for å få å unngå at innbyggere og næringsliv betaler feil skatter og avgifter, og i tillegg gir fiktive bygningsnummer feil og trøbbel inn mot offentlige registre.

Så var det dette med gratispassasjerer. – Og i Norge i dag er vår påstand at det fortsatt finnes mange som ikke betaler for alle de kommunale tjenestene de benytter. Et typisk eksempel er renovasjonsgebyrer – og antall boenheter i en bygning, hvor utleie skjer. Har man boenhet som leies ut, skal ekstra renovasjonsgebyr betales. Gratispassasjerer kan vi finne ved å utføre enkle analyser.

God datakvalitet er en forutsetning for digital transformasjon – og med analyser og datavask er kommunen godt i gang. Dette er tjenester Norkart tilbyr – og datavask på kunderegister, renovasjon, feiing og eiendomsskatt er blant områdene som er etterspurte. Fokus på datakvalitet gjør også at mange ønsker bistand innenfor datafangst. Dette kan gjøres innenfor alle kommunaltekniske områder, og vil heve kvaliteten på kommunens data. Hverdagseksempler fra datafangst, datavask og analyse er mange – og til sammen blir det store beløp som kommunen ikke får inn i rette skatter og avgifter. Har en innbygger flere renovasjonsdunker men ikke betaler renovasjonsavgift, eller har pipe på huset uten å betale for feiing – så blir avgiftsgrunnlaget feil.

Summen av å utføre datafangst og datavask – gjør at kvaliteten på dataregisteret i kommunen blir bedre.  

Hverdagene er ofte hektiske – men for at effektivisering skal kunne gjøres enkelt – tilbyr vi «oppfølgingsdager». Her tar vi dere igjennom forbedringsmuligheter i måten arbeidet utføres på, utnyttelse av verktøy, kunderegistering, hvordan gjøre mest mulig digitalt og papirløst, klare arbeidsrutiner – hvem gjør hva» osv. Tilbakemeldingene fra kommuner som har gjennomført oppfølgingsdager har vært at de har lært mye, fått en bevisstgjøring på arbeidsprosesser – og mest av alt; man ser at dette er tidsbesparende og gjør arbeidshverdagen enklere. Man finner ut hvor skoen trykker.

Norkart leverer i større og større grad langt mer enn programvare – og vi vil gjerne ta en prat for å høre hva vi kan gjøre for å bistå med, da mulighetene er mange.

Tiltaksanalyse-til-Nyhetsbrev

Raskere saksbehandling med tiltaksanalyse

Ved bruk av automatisk tiltaksanalyse fra Norkart – blir arbeidet med byggesaksbehandling enklere.

I plan- og byggesaker er tilgang til det offentlige kartgrunnlaget (DOK) viktig for å ta de riktige beslutningene. Kommunen skal i henhold til kart- og planforskriften §5 stille nødvendig utsnitt av det offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak.

Med Norkarts tiltaksanalyse kan kommunen raskt dokumentere hvilke temadata som er berørt for gitt plan eller tiltak. Analysen gir en datostemplet rapport med kartutsnitt for de berørte tema.

Kommunen kan utvide tiltaksanalysen med egne datasett ut over de som inngår i det offentlige kartgrunnlaget.

Sarpsborg kommune er en av flere kommuner som har tatt i bruk tiltaksanalyse.  I løpet av noen sekunder kontrolleres tiltaket mot 42 ulike datasett, og det produseres en rapport med kartutsnitt og informasjon der det gjøres funn. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem.

«Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid», sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse.  «Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført».

Tiltaksanalysen er en tjeneste som er bygget på Norkarts analyseplattform, som er en fleksibel plattform som kan benyttes til mange ulike formål, og egner seg for alle typer analyser og uthenting av data og informasjon som skal gjøres mer enn en gang. Løsningen i Sarpsborg gjør kontroll både mot datasett fra Norkart Datavarehus og mot kommunens egne data.  Analyser og rapporter kan skreddersys for hver enkelt kommune eller virksomhet.

Ta kontakt dersom vi skal hjelpe til med å automatisere prosesser i din virksomhet!

Datavarehus-til-Nyhetsbrev2

Enklere tilgang til offentlig informasjon

Norkart datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon fra mange kilder, samt verktøy for å utnytte denne informasjonen.

 • Datavarehuset gir data og informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene.
 • Våre servere har stor kapasitet og garantert oppetid – og leverer mer enn fire millioner kartutsnitt pr dag.
 • Norkart har egen oppdatert kopi av grunnbok og matrikkel – og kan levere helt ferske data inn i din løsning.
 • Vi gjør data om til informasjon – og tilrettelegger og sammenstiller data for ditt behov.

Det er etter hvert mange offentlige etater som tilbyr data til nedlastning.  Dette er data som har stor verdi for beslutningstakere både i offentlig og privat virksomhet, men som ikke er så lett å ta i bruk uten spesialkunnskap. Vi besitter denne spesialkunnskapen, og gjennom datavarehuset gjør vi denne informasjonen tilgjengelig for alle gjennom standardiserte grensesnitt og funksjonalitet for geografisk analyse.  Gjennom våre tjenester tilbyr vi oppdatert informasjon, og alle data på ett sted.
Vi tilbyr oppdaterte data fra blant annet alle norske kommuner, Kartverket, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysundregisteret, Folkeregisteret, NVE, NIBIO, DSB, NGU, KUD, Miljødirektoratet, Posten, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Avinor, Riksantikvaren, OpenStreetMap og mange flere.  Vi utvider fortløpende med nye data.

Vi bearbeider datasettene ved innhenting. Denne bearbeidingen kan være i form av georeferering, omstrukturering og harmonisering, samt analyser på tvers av datasett.

Vi tilbyr også data i form av ortofoto, terrengmodeller, reliefkart og historiske kart og bilder.

Hør også podcast hvor John Gran gir deg mer informasjon om Norkarts Datavarehus:

KOMTEK-Forvaltning

Ny versjon KOMTEK Forvaltning

Nye versjon av KOMTEK Forvaltning 2017.2 inneholder ny funksjonalitet og generelle forbedringer.

Her er noen av nyhetene:

 • KOMTEK er forberedt for kommune sammenslåing
 • Ny veiviser for overføring av fakturagrunnlag til økonomisystemet Xledger
 • Avtale lister
  –   Er tilgjengelig flere steder i programmet. Samt at det er mulig å kopiere inn avtalenr direkte i en liste
 • VA-Vannmåler har forbedringer innen søk og massiv oppdatering av sone
 • Renovasjon har fått ny fane for Arbeidslister som erstatter Bestillinger

Informasjon blir lagt ut på kundesenteret hvor nyheter og forbedringer i nye versjonen er beskrevet mer detaljert.  

Behov for bistand til oppgradering?
Vi bidrar gjerne med oppgradering – og trenger dere bistand er dere velkommen til å ta kontakt med Kari Strand Båtnes på mail kari.strand.batnes@norkart.no eller tlf. 48 14 45 32.

Har dere ytterligere spørsmål, ta kontakt med kundestøtte KOMTEK: komtek@norkart.no 

 

Norkart podcast

Hør vår podcast om eiendomsinformasjon

En løsning hvor du får all informasjon knyttet til en eiendom på ett sted.

Digital-Transformasjonr

Hvor trykker skoen?

Norkart er sammen med ledelsen i flere kommuner i gang med digitalisering og effektiviseringsprosesser – og i denne artikkelen gir vi deg en liten smakebit på hvordan vi jobber med effektivisering av arbeidsprosesser

«Den vet best hvor skoen trykker, som har den på» er kanskje et gammelt ordtak, men det er like aktuelt når man skal effektivisere en arbeidsprosess. Og nettopp arbeidsprosesser står sentralt i effektiviseringsarbeidet. Det handler om å finne ut hva den enkelte synes er tidkrevende og utmattende, slik at man kan finne ut hva som bør effektivisere. Likevel blir det fort stykkevis og delt hvis man kun hører på enkelthistorier – og for å få en helhetlig forståelse på tvers av forskjellige grupperinger handler, det om å samle de rette folkene. For å sette det hele i et system jobber vi i Norkart utfra metodikk rundt tjenestedesign, lean og gevinstrealisering.

Gjennom enkle øvelser løftes blikket fra hva man holder på med. Man arbeider med å skjønne andres utfordringer, og sammen finne flaskehalser og mulighetsrom. Finner man konkrete problem er det som oftest overraskende lett å finne løsningsforslag. Hvor lett det er å gjennomføre forslagene vil variere, men av og til er det veldig lite som skal til.

Det fine med workshop-øvelser er at det finnes i mange former, og at det ikke nødvendigvis trenger å være så avansert. Derfor skal dere få et eksempel på en metode som kan gjennomføre på en halvtime.

Workshopøvelse: Å identifisere utfordringer

Forberedelser

 1. Du har en utfordring du ønsker å løse/en prosess der det er behov for forbedring. Du omformulerer utfordringen din til et spørsmål.
  1. Eksempel:
   Utfordring: Vi har problemer med å kommunisere på tvers av avdelinger.
   Spørsmål: Hvorfor har vi problemer med å kommunisere på tvers av avdelinger?

   • Når man endrer fokuset fra problemet til å spørre spørsmål om hvorfor så løfter man blikket og ser etter årsaken.

Du kaller inn folk som kan svare på dette spørsmålet til et møte og skaffer post-it

Gjennomføring av møte

 • 2 min: Du presenterer spørsmålet du lagde i punkt 2 over.
 • 5 min: Alle skriver så mange post-it de greier med svar til spørsmålet. En post-it pr svar
 • 10-15 min: Post-it blir lest opp, hengt opp på veggen, sortert og kategorisert

Du sitter nå med en kategorisert liste med forslag til hvorfor dere har utfordringer med å kommunisere på tvers av avdelinger. Alle har fått lov å si sin mening, og har derfor et eierskap til kategoriseringen. Da har du et utmerket utgangspunkt for å sette i gang med å finne løsningsforslag. Ofte kjører vi da rett i gang med en ny øvelse, slik at du til slutt sitter igjen med konkrete forslag for løsninger, og aksjonspunkter for å gjennomføre dem.

Vil du lære mer?

Øvelsen over er bare et eksempel på hvordan man kan starte en workshop. For det finnes en rekke forskjellige metoder utfra hvilket resultat man ønsker å oppnå. Synes du dette høres spennende ut, og har lyst til å lære mer?  Dette er metoder vi bruker både internt og eksternt, og konsulentavdelingen vår jobber med å hjelpe folk i gang. De hjelper deg gjerne med en skreddersydd workshop som tar tak i dine utfordringer. Ta kontakt med Eva for å høre mer om hvilke muligheter som finnes!

Risikoanalyse-brann

Risikoanalyser for å forebygge brann

Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) med feiermester Jan Espeseth i front var først ute med å ta i bruk risikoanalyser fra Norkart for å effektivisere feiing og tilsyn.  Dette har ført til at VIB kan vise til en nedgang på hele 53 % feiinger årlig (nedgang på 9770 objekter) – og nedgang på 24 % tilsyn årlig (2448 objekter). Dette er et godt eksempel på hvilke resultater som kan skapes ved å ta i bruk digitale data og analyser i effektiviseringsarbeidet i kommunen.

Det er interessant å se at samtidig som nedgangen hos VIB er så høy – har samtidig hyppigheten for tilsyn for risikoobjekter økt. Innsatsen er rettet inn der hvor risikoen er høyest.

Gode risikoanalyser er dermed et godt verktøy for alle brannvesen som nå skal i gang med pålagt feiing og tilsyn på fritidseiendommer.

En viktig suksessfaktor for gode risikoanalyser – er å ha data om husholdningene. Med data menes informasjon om hva slags oppvarming de ulike husholdningene har, byggeår på hus og om boenheten er bygget i treverk eller mur, informasjon om pipe, fyringsmønster, brannsmitteområder mm. Disse dataene benyttes i analyser, slik at man ved enkle brukervennlige oversikter ser hvor ressursene kan brukes mest effektivt. Det er ikke nødvendig at feieren har tilsyn med en ny enebolig som kun har oppvarming med elektrisitet, mens det er viktig å ha jevnlig oppfølging i en eldre enebolig med vedfyring hvor det bor eldre mennesker. Gode data og analyser gir VIB akkurat den informasjonen de trenger for å jobbe målrettet med brannforebygging – som kan spare liv og kulturhistoriske verdier.

«To satsingsområder hos oss er eldre over 70 og brannsmitteområder. Disse har blitt automatisk integrert i analysene, noe vi ikke ville klart uten hjelp fra Norkart» Feiermester Jan Espeseth.

Kvaliteten på dataene er en utfordring for mange kommuner i arbeidet med brannforebygging. Mange har ikke startet opp arbeidet som en følge av dette.

Samarbeidet med VIB og Norkart er et godt eksempel på effektiv databehandling – Dette kan også utnyttes for fritidsboliger.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden til fyringsanleggene i fritidsboliger. Er disse tilstrekkelig rengjort? Hvordan er kvaliteten på skorsteinen? Her er det helt klart behov for å øke innsatsen for brannsikkerheten.

Turid Wiik fra Norkart og feiermester Jan Espeseth fra Vestfold Interkommunale brannvesen

byggesoknad

Nytt digitaliseringsprosjekt

Stavanger kommune har i løpet av det siste året spart inn 1 ½ årsverk etter at kommunen tok i bruk en digital løsning for enkeltpersoner og bedrifter som trenger å få utlevert kart i forbindelse med en byggesaksprosess.

Søkerne kan nå selv gå inn i kommunens kartarkiver og ta ut det situasjonskartet som er aktuelt for den enkelte søknaden. Disse kartene kan så brukes til å tegne det som søkeren ønsker å bygge og levere med byggesøknaden. Tidligere måtte saksbehandlerne i kommunen manuelt gå inn og hente ut de aktuelle kartene, for deretter å sende dem til søkeren.

Saksbehandler Håkon Yttri ved servicetorget i Stavanger kommune sier at mens saksgangen med manuelt uttak av kart tidligere hadde en ventetid på over en uke, får den enkelte søker nå selv kartene utlevert på et halvt minutt.

Håkon Yttri sier at den nye digitale «selvbetjeningsløsningen» når det gjelder uttak av kart er blitt meget godt mottatt av enkeltpersoner og bedrifter i Stavanger. Han sier videre de ressursene som kommunen sparer inn gjennom denne digitale løsningen nå i stedet brukes til å hjelpe søkere som har mer kompliserte og utfordrende byggesøknader.

– Dette gir også de ansatte i Stavanger kommune, som jobber med dette området, en mer interessant arbeidsdag, sier Yttri.

Det er digitaliseringsbedriften Norkart som har utviklet selvbetjeningsløsningen for uttak av kart for Stavanger kommune.

Stavanger kommune er også en av seks foregangskommuner i Norge som er med i et nytt digitaliseringsprosjekt som vil gjøre byggesaksbehandlingen enklere og mer effektiv. Prosjektet kalles «Den digitale kommune» og Norkart skal sammen med Invasjon Norge og de seks kommunene investere 100 millioner kroner i prosjektet som skal være ferdig i 2019.

Prosjektet går ut på å digitalisere byggesaksprosessen fra A til Å, samt å sørge for at Norge og den enkelte kommune får analysemuligheter og totaloversikt over offentlige og private vann- og avløpsledninger.

Automatiserte analyser - Tiltaksanalyse

Tiltaksanalyse – automatisering som virker!

I Sarpsborg kommune har de nylig tatt i bruk tiltaksanalyse.  I løpet av noen sekunder kontrolleres tiltaket mot 42 ulike datasett, og det produseres en rapport med kartutsnitt og informasjon der det gjøres funn. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem.

«Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid», sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse.  «Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført».

Tiltaksanalysen er en tjeneste som er bygget på Norkarts analyseplattform. Dette er en fleksibel plattform som kan benyttes til mange ulike formål, og egner seg for alle typer analyser og uthenting av data og informasjon som skal gjøres mer enn en gang. Løsningen i Sarpsborg gjør kontroll både mot datasett fra Norkart Datavarehus og mot kommunens egne data.  Analyser og rapporter kan skreddersys for hver enkelt kommune eller virksomhet.

Ta kontakt dersom vi skal hjelpe til med å automatisere prosesser i din virksomhet!

Eiendomsutviklingsdagene

Norkart deltar på Eiendomsutviklingsdagene

Under Eiendomsutviklingsdagene 2017 vil Norkart være til stede som utstiller.

Eiendomsutviklingsdagene arrangeres 24-25 august i Farris Bad i Larvik, og samler norske og internasjonale aktører innen byutvikling og arkitektur.

Hvordan skal vi planlegge og gjennomføre fremtidens byer og tettsteder til beste for menneskene som skal bo der? Digitalisering og globalisering stiller større krav til tverrfaglig samspill.  Hva innebærer dette for måten vi planlegger og designer på for å skape fremtidsrettet byutvikling?

Norkart har gode løsninger som kan bidra til en bedre og mer fremtidsrettet byutvikling:

CityPlanner tilbyr en unik mulighet for samspill mellom planleggere, utbygger og innbyggere. Prosjekter kan presenteres i 3D på en realistisk måte, og ved hjelp av dialogfunksjoner kan man åpne for innspill fra innbyggere og politikere.

Tiltaksanalyse automatiserer og gjør saksbehandlingen enklere, raskere og tryggere. Hundrevis av datasett sjekkes på noen sekunder. Tiden som frigjøres kan benyttes til utvikling og forbedring på andre områder.

Norkart Eiendomsinfo gir tilgang til all nødvendig informasjon på ett sted, og er alltid oppdatert. Vår database synkroniseres med Matrikkel og Grunnbok og gir enkel tilgang til korrekt informasjon.

Norkart Datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene. Datavarehuset er lokalkunnskap satt i system, og inneholder blant annet demografiske data, risikodata, terrengdata, og annen informasjon som er viktig for god planlegging.

Velkommen til vår stand for en hyggelig prat og en demonstrasjon!

CityPlanner

Planlegg smartere med CityPlanner

Befolkningen øker og globalisering og digitalisering gjør at vi kan bo, jobbe og kommunisere hvor som helst. Utviklingen skal planlegges og gjennomføres til det beste for byen og menneskene, og innbyggerne skal kunne ta del i prosessene. Dette stiller nye krav til både visualisering og kommunikasjon mellom planleggere, beslutningstakere og innbyggere.

CityPlanner er et fremtidsrettet verktøy som innfrir disse nye kravene.

CityPlanner tilbyr 3D-visualisering i kombinasjon med et effektivt og intuitivt verktøy for innbyggerdialog.  Løsningen er tilgjengelig både på nettbrett, mobil og PC, og gjør at planer og dialogverktøy er tilgjengelige når som helst og hvor som helst.

Løsningen viser planer i 3D, som betyr at bygninger, sol og skygge visualiseres på en forståelig og realistisk måte.

Norkart gjennomfører nå et testprosjekt i samarbeid med Stavanger og Sandnes kommune, som er Norges tredje største byregion. Prosjektet har hovedfokus på følgende områder:

 • Bedre visualisering av planer for å minimere misforståelser og bedre beslutningsgrunnlaget
 • Involvere innbyggerne i prosessene på en mer effektiv måte
 • Kompetanseheving i bruk av 3D, bedre dataflyt og bedre arbeidsprosesser

Prosjektet er støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ta kontakt dersom du vil vite mer eller teste løsningen!

FME-WORLD-TOUR

Foredrag fra FME World Tour 2017 Trondheim

Har du noen spørsmål angående foredragene er det bare å ta kontakt.

PDF fra foredrag FME World Tour 2017, Trondheim:

  • Introduction & Getting Started with FME 2017, Ken Bragg  – Safe Software
  • Wrapping Any REST-API into a Simple Custom Transformer, Sigbjørn Herstad – Norkart
  • Matrikkel, Arne Brucksch – Norkart
  • FME in the Enterprise – Focusing on FME Server / Cloud– Ken Bragg
  • Get started with FME Server / Cloud and running workspaces – Sigbjørn Herstad – Norkart –
  • FME in Wilderness analysis of Spitsbergen – Ragnvald Larsen Miljødirektoratet – FME in Wilderness analysis of Spitsbergen – Ragnvald Larsen
  • FME best practices around the world. Ken Bragg
  • Use FME as an administrative tool for PostGIS, Hans Gunnar Steen – Norkart
Pipe-Brann

Vestfold Interkommunale brannvesen

Brann- og redningsvesenet rykket ut 8 851 ganger i 2016 – og hele 13 % (1 150 ganger) av disse utrykningene var forårsaket av brann i skorstein ifølge DSB.

Fra og med 2009 til 2015 omkom 17 personer i branner i fritidsboliger. De vanlige brannårsakene er feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av ildsted.

Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) – med feiermester Jan Espeseth i front har tatt i bruk teknologi og digitale løsninger for å forebygge brann. En viktig suksessfaktor er å ha gode data om husholdningene. Med data menes informasjon om hva slags oppvarming de ulike husholdningene har, byggeår på hus og om boenheten er bygget i treverk eller mur, informasjon om pipe, fyringsmønster, brannsmitteområder mm. Disse dataene benyttes i analyser, slik at man ved enkle brukervennlige oversikter ser hvor ressursene kan brukes mest effektivt. Det er ikke nødvendig at feieren har tilsyn med en ny enebolig som kun har oppvarming med elektrisitet, mens det er viktig å ha jevnlig oppfølging i en eldre enebolig med vedfyring hvor det bor eldre mennesker. Gode data og analyser gir VIB akkurat den informasjonen de trenger for å jobbe målrettet med brannforebygging – som kan spare liv og kulturhistoriske verdier.

«To satsingsområder hos oss er eldre over 70 og brannsmitteområder. Disse har blitt automatisk integrert i analysene, noe vi ikke ville klart uten hjelp fra Norkart» sier Jan Espeseth.

Kvaliteten på dataene er en utfordring for mange kommuner i arbeidet med brannforebygging. Mange har ikke startet opp arbeidet som en følge av dette.

Samarbeidet med VIB og Norkart er et godt eksempel på effektiv databehandling – Dette kan også utnyttes for fritidsboliger.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden til fyringsanleggene i fritidsboliger. Er disse tilstrekkelig rengjort? Hvordan er kvaliteten på skorsteinen? Her er det helt klart behov for å øke innsatsen for brannsikkerheten.

Hvor går grensen?

Hvor går grensen?

Tenk deg at du står i hagen og lurer på om naboen har plantet hekken sin på riktig side av eiendomsgrensen? Du tar opp telefonen din, og gjennom kameraet får se hvor eiendomsgrensene dine ligger.

Slike tanker er det mange av oss som har tenkt lenge. Men teknologien har ikke vært tilgjengelig. Men nå er tiden moden. Google har i noen år jobbet med prosjekt Tango som er en plattform for Augmented Reality (AR), eller «utvidet virkelighet» om du vil. Lenovo er først ute med en kommersiell telefon på denne plattformen.

Kartverket ønsker å forenkle alt arbeid med Matrikkelen og dens eiendomsgrenser, og ser et behov for nettopp å kunne se eiendomsgrensene i terrenget. De utlyste derfor en konkurranse for å etablere Border GO, en prototyp som kan fungere på telefon. Norkart vant denne konkurransen før Påske og signerte oppdragsavtalen sist fredag. Vi går nå i gang med å lage prototypen i tett dialog med Kartverket. Prosjektet skal resultere i en Tango-applikasjon utviklet som åpen kildekode på innen 31.oktober.

Her er Kartverkets video fra signeringsmøtet:

Den første Tango-telefonen kom i hus for et par uker siden. Teknologien ser veldig lovende ut. På baksiden sitter en dybdesensor og «fisheye»-kamera, i tillegg til det vanlige kameraet. Dette gir telefonen en romlig forståelse slik at du for eksempel kan måle lengder og arealer på objekter du ser på.

Det første vi skal teste ut nå innen 23.mai, er å presentere kartdata gjennom kameraet uten å korrigere sensorene eller benytte kalibreringer av noe slag. Deretter setter vi opp nye eksperimenter basert på resultatene vi får

Både Kartverket og Norkart håper å lære masse i prosjektet. Resultatet blir delt med resten av verden som Open Source, og skaper forhåpentligvis grobunn for mange innovative AR-løsninger innen Geomatikkbransjen.

De neste månedene skal vi vise hvor grensen går. Men vi vil samtidig flytte grensen for hva som er mulig. Vi gleder oss!

 

Overvann

På tide å sette overvann på agendaen

Et stadig tøffere klima vil i fremtiden gi oss flere utfordringer knyttet til vann. Klimaendringer og økt nedbør, samt økt befolkningstilvekst og utbygging, gjør at flatene blir tettere og vannet må finne andre veier på overflaten enn før. Dette krever at det må tenkes nytt og vi må håndtere situasjonen på en ny måte. Mange kommuner har fått øynene opp for utfordringer knyttet til overvann, og Norkart opplever en økning i henvendelser rundt dette temaet.

Samspill mellom plan, byggesak og VA blir nøkkelen til å håndtere utfordringene overvann gir. Spørsmål som bør stilles er: Hvor samler vannet seg? Hvor kommer det fra? Hvor bør vi planlegge ekstra tiltak, og er det områder som bør båndlegges?  Spørsmålene er mange – og tverrfaglighet blir viktig slik at arbeidsprosesser innenfor fagområdene kan sees i sammenheng.  Dette er sentralt for å kunne planlegge  håndtering av overvann i en tidlig fase,  slik at man kan få gevinster i framtiden.

For å treffe gode beslutningene trengs gode data, og det har man i kommunene.  For å bearbeide disse dataene og sette dem sammen til forståelig og verdifull informasjon, kan Norkart tilby analyseverktøy, beslutningsstøttesystemer og konsulenthjelp.

Kartlegging av vannansamling og flomveier er etterspurte analyser, og mange kommuner er godt i gang med å få oversikt og sikre utfordringer med overvann. Resultatene kan leveres både digitalt og som tradisjonelle kart. Vi kan også tilby å definere aktsomhetsområder med helling, vannansamling og avrenning. Simuleringer er nyttig verktøy som vi tilbyr blant annet for å se hva konsekvensene vil være i kjente problemområder ved økning av vannstand.

Mulighetene er mange, og en tidlig håndtering av problematikken kan raskt gjøre dette til en svært lønnsom investering for din kommune.

Erkleringsskjema-nettbrett

Elektronisk tinglysing – en suksess

18. april skrudde Kartverket på elektronisk tinglysing – og allerede kl. 08.32 kom første elektroniske tinglyste fradelingen fra Åseral Kommune. En god nummer to ble Nissedal Kommune som utførte en tinglysning kl. 08.36. I løpet av de to første dagene med elektronisk tinglysing ble det registrert rett i overkant av 80 meldinger fra matrikkelen, og alle tre brukstilfellene var blitt tinglyst! Det vitner om fremoverlente kommuner som tar i bruk ny teknologi, og hiver seg på digitaliseringsbølgen!

Store tidsbesparelser – Fra uke til minutter
Ved elektronisk tinglysing av melding til tinglysing fra matrikkelen, tar det minutter å få tinglyst forretningen, i motsetning til tidligere hvor man måtte regne en uke for å skrive ut meldingen og sende pr post.

Resultatet av tinglysingen kan du se i Aktivitetslista i GISLINE Matrikkel, og innen uke 17 kommer det en fiks til GISLINE (6.2.1), som gjør det kjappere å åpne aktivitetslista, og som retter opp et noen mangler.

En enklere tinglysningshverdag – resultatet av målrettet og hardt arbeid fra mange parter
E-tinglysning gjør hverdagen enklere for meglere og finansbransjen som nå kan tinglyse elektronisk gjennom en egen tinglysingsklient, mens kommune-Norge kan tinglyse tre typer brukstilfeller fra matrikkelen (Fradeling, Sammenslåing og Feste til grunneiendom) elektronisk.

Med GISLINE 6.2 kan GISLINE Matrikkel benyttes til elektronisk tinglysing – og vi i Norkart har i lang tid forberedt vår egen lokale grunnbok slik at den er klar for elektronisk tinglysing uten at våre kunder på eiendomsinformasjon merker endringen som er gjort hos Kartverket. Vi har også jobbet iherdig med å lage gode og forståelige grunnboksrapporter, og vi har via Norkart Eiendomsinfo sin grunnboksrapport sørget for at du fortsatt kan skille servitutter og heftelser, slik du er vant til.

FME-World-Tour

Velkommen til FME World Tour i Trondheim

FME er en viktig satsning for Norkart da dette blir ansett for å være verdens beste verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av data. Dette gjelder både romlige data, men også vanlige tabelldata og rapporter.  I en verden hvor vi får mer og mer data tilgjengelig, blir det viktig å kunne nyttiggjøre seg den verdien det ligger i data og å kunne kombinere den med andre data.

Trondheim er derfor stedet å være den 2. og 3. mai for deg som driver med dataflyt og ser nytten av å skape merverdi av dine data. Mer info og påmelding her.

Samarbeid med Safe Software
FME World Tour arrangeres på 70 ulike destinasjoner rundt om i verden – og Trondheim/Nova konferansesenter blir en av disse destinasjonene. Norkart er gullpartner og har 4 ansatte med flere sertifiseringer av Safe Software. For fjerde år på rad arrangerer vi nå FME World Tour. Vi har gjennom vår satsing på FME internt i Norkart, og sammen med alle våre FME-kunder, tatt rollen som Norges ledende FME aktør de siste 10 årend. På konferansen møter du Ken Bragg fra Safe Software, flere kunder som presenterer sine løsninger og 4 av våre sertifiserte FME-ere.

FME og Open Source Webinarer
Vi har nå hatt 50 webinarer, hver fredag kl 0900 de siste 2 årene – og tilbakemeldingene er veldig gode. Du finner ikke et bedre tilbud om 30 minutter på norsk med gratis faglig relevant påfyll om FME, Open Source, QGIS, PostGIS, Geoserver, Leaflet og annen ny teknologi! Meld deg på ved å velge WEBINAR her.

Eiendomsskatteprosjektet

Eiendomsskatteprosjektet i Lillehammer

Lillehammer kommune er nå i sluttfasen for sitt prosjekt for omtaksering av eiendomsskatten – et prosjekt som har vært arbeidskrevende med korte tidsfrister. Noe som har resultert i hektisk aktivitet for kommunen.

Lillehammer kommune benytter KOMTEK eiendomsskatt og feltløsningen for eiendomstaksering – KOMTEK besiktiger. KOMTEK inneholder mye data som sammen med andre datakilder kan gi meget verdifull informasjon i slike prosjekter.

Spesialtilpassede rapporter
I prosjektet er det gjort maskinelle oppdateringer – slik at man sparer mye tid på tidligere manuell jobbing. Bruk av digitale data og analyse resulterte i skreddersydde rapporter med oppdaterte omsetningstall for aktuelle eiendommer sammenstillet med foreslått takst. Dette har dannet grunnlag for jobben med å definere soner, sonefaktor og priser i skattetakstnemda.

Verdien ligger i analysemuligheter
I tillegg til kompetanse omkring tradisjonell eiendomsskattetaksering, har Norkart bistått med verdifulle og nye analyser der kart og rapporter er brukt til å visualisere analysene. Prosjektet laget blant annet et sonekart der ruter og soner ble hentet fra KOMTEK og koblet opp mot eiendomsflater. Ulogiske sonegrenser blir da tydelig med betydelige sprang fra sone til sone. Slik kan datagrunnlaget kvalitetssikres på en enkel måte og riktige beslutninger omkring «feil» soneverdi, sonetilhørighet og grenser kan tas.

For å lage en bedre oversikt over eiendomsstrukturen i kommunen ble det laget en analyse for å vise hvilke eiendommer som er tilknyttet hverandre, ved bruk av eiendomsflater og hoved-/undereiendommer fra matrikkelen. Dette ble laget som et temakart som viser hovedeiendommen med bebygde og ubebygde undereiendommer. Disse ligger ofte som flere avtaler i KOMTEK, og dette ble blant annet brukt til å avdekke tilfeller der en kan lage protokoller på «hoved»-avtalen fremfor å sende flere skattesedler og fakturaer til samme innbygger for hver eiendom. Dette kartet kan også brukes som et utgangspunkt om man vil se på eiendommer som naturlig bør sammenføyes.
.

En annen analyse tok i bruk ruteforvaltningen i datagrunnlaget til Lillehammer og sammenlignet dette med type eiendom. Her bygget man opp ruter med type skatteeiendom som grunnlag i tillegg til geografisk beliggenhet som faktor. Målet var å etablere ett rutekart som viste boligruter, næringsruter osv. Disse ble tilegnet sonefaktor og er «fasiten» i forhold til riktig sonefaktor i kommunen. Det blir da tydelig hvilke eiendommer som har avvik av sonefaktorer på enkelteiendommer.

Det ble også laget et «avvikskart» som viser hvilke eiendommer det kan være fornuftig å undersøke nærmere. Temakartet avdekker eiendommer det kan være verd å se nærmere på, blant annet små eiendommer som veigrunn og fellesarealer som har fått opprettet avtaler i forbindelse med konvertering. Grunnlaget her er levert av oppdragsgiver på Excel-format, før Norkart har videreforedlet disse dataene med eiendomsflater og visualisering i WMS.

Felles for alle disse analysene er at de er satt opp som WMS’er (online kart) som kan tas i bruk både i KOMTEK forvaltning/eiendomsskatt og i feltløsningen KOMTEK Besiktiger. Å ha denne type visuell informasjon har vist seg verdifull for å sikre kvaliteten som leveres i slike prosjekter. Dette fordi den skaper en bedre oversikt og forståelse for kommunens datagrunnlag og gir et bedre grunnlag for riktige beslutninger om den enkelte avtale. WMS er en åpen standard og kan om ønskelig vises i andre systemer med kartfunksjonalitet/kartintegrasjon enn KOMTEK-produktene.

Andre eksempler på temakart for eiendomsskatt som kan publiseres som WMS’er er:

 • Ytre faktor (evt indre faktor)
 • Type eiendom (bolig-næring-fritid-landbruk)
 • Oversikt over prosess-status
 • Status fra besiktiger (hvilke eiendommer er besiktiget)
 • Fritak

Trenger du råd og veiledning rundt konsesjon eller e-tinglysing, så ta kontakt med meg

Brannforebyggende-ildhus

Unngå brann med Norkart brannforebygging

Norkart brannforebygging er en tjeneste fra Norkart som hjelper kommunen å imøtekomme kravene til Forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016.

Når skal røykløpet feies?
Tjenesten beregner automatisk risikotall og risikoklasse for enheter og røykløp, som igjen kan brukes som grunnlag for å sette hyppighet for tilsyn og feiing. Risikotallet er beregnet ut fra analyser av ulike datakilder som KOMTEK, Norkart Datavarehus, Matrikkelen og evt. andre kilder. Disse kildene og hvilke faktorer (f.eks. sotmengde, type skorstein, avstand til brannstasjon osv.) som skal vurderes blir satt opp i samarbeid med brannvesenet.

Beslutningsstøtte
Resultatene fra analysene blir presentert i rapporter og kart. Risikotallet kan importeres til KOMTEK Forvaltning for å beregne hyppighet for feiing og tilsyn. I KOMTEK Forvaltning kan man søke opp alle objekter med en bestemt risiko og jobbe videre med disse. Alle resultater kan visualiseres i kartløsninger som støtter WMS (KOMTEK, Kommunekart m.fl). Dette gir en god oversikt og grunnlag for å spisse arbeidet mot brannvesenets satsingsområder.
.

Datakvalitet
Analysene avdekker også områder der datakvaliteten ikke er tilfredsstillende. Gode resultater er avhengig av god kvalitet på dataene. Mangelfulle data gir dårligere resultater. Vi tilbyr derfor en tjeneste for å fangste data med mobiltelefon/nettbrett når man er ute i felt. Disse dataene kan igjen importeres til KOMTEK.

Vi forholder oss til Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging slik at krav og anbefalinger fra forskriften skal være ivaretatt.

Løsningen er utviklet i samarbeid med Stord brann og redning. I disse dager tar også Vestfold Interkommunale Brannvesen tjenesten i bruk.

Ta kontakt med Christian Andresen  eller besøk oss på denne siden for mer informasjon om tjenesten.

Erkleringsskjema-nettbrett

Elektronisk tinglysing - snart en realitet

Nå er forenklingen snart en realitet – etter 18. april kan tinglysning gjennomføres elektronisk!
Men for at eiendomskjøpere skal få tinglyst et kjøp etter 18. april  kreves det at kommunen har registrert konsesjonsopplysninger i matrikkelen. Mange kommuner Norkart har vært i kontakt med er ikke klar over dette.  Dersom kommunene ikke registrerer konsesjonsopplysningene, får ikke nye eiere av eiendom tinglyst skjøtene sine etter 18. april.

Har din kommune nødvendig tilgang for å starte arbeidet med registrering av konsesjonsforhold?
For å gjøre arbeidet enklere oppfordrer vi alle til starte arbeidet så snart dere har mottatt ny versjon av GISLINE Matrikkel 20 mars.

Norkart har den siste tiden jobbet med å forenkle jobben til kommunen når elektronisk tinglysning lanseres. Med ny versjon av GISLINE Matrikkel har vi ivaretatt de nye arbeidsoppgavene kommunene er pålagt rundt registrering av konsesjonsopplysninger. Vi tilbyr også webinarer og rådgivning for de som ønsker det.

Ta kontakt med meg dersom du trenger du råd og veiledning rundt konsesjon eller
e-tinglysning.

Feier-på-taket

På god vei mot KOMTEK Brannforebygging

Skal man skape gode brukervennlige løsninger er ideer og innspill fra brukerne et godt utgangspunkt. Vi inviterte oss derfor til Lillehammer Region Brannvesen, og første uke i februar dro et knippe Norkartere på «skyggetilsyn» rundt omkring i Lillehammer-regionen for å teste vår kommende programvare KOMTEK Brannforebygging – en løsning som skal bli den «nye» versjonen av feiing/tilsyn som du også kan bruke på nettbrett og mobil.

I løpet av dagen trykte vi flittig på nettbrettene våre, mens feierne viste hvordan både medmenneskelige og branntekniske faktorer var viktig under et tilsyn. De briljerte med sine detaljerte fagkunnskaper, og vi lærte mye nytt om forskjellige ildsted, røykløp og diverse slukkeutstyr. «Jeg tror alle tilsyna vi har vært på i dag kunne vært avslutta ute i felt», sa Geir Wangen, feiersvenn i Lillehammer Region Brannvesen. Det var godt å se at KOMTEK Brannforebygging tålte møtet med virkeligheten, men vi fant også rom for forbedringer. Feierne hadde mange gode innspill, og vi fikk bl.a. diskutert varsling, hvilke egenskaper som burde registreres og mye mer. Nå er vil tilbake på kontoret vårt for å justere løsningen for å gi feierne en best mulig arbeidshverdag.

Bildetekst: Thomas Rønningen, feierinspektør, Lillehammer Region Brannvesen

Målet med KOMTEK Brannforebygging er å lage et godt og effektivt verktøy for morgendagens feiere. Viktig funksjonalitet blir planlegging og varsling, registrering av utført arbeid i felt, samt oppfølging av gjennomført arbeid.

Vi ønsker å ha en god dialog med både små og store brannvesen om utvikling av KOMTEK Brannforebygging. Derfor sender vi jevnlig ut filmer som viser hva vi jobber med, der man har mulighet til å komme med tilbakemeldinger. I tillegg blir vi å finne på feier-konferanser, samt at vi ønsker å samarbeide direkte med noen brannvesen for å kvalitetssikre det vi lager.

Er du interessert i å høre mer om løsningen, eller interessert i å komme med innspill – så ta kontakt med meg.

Norkart podcast

På vei mot den digitale kommune

Vi er nå klare med vår fjerde podcast – som denne gangen har tema digital VA-forvaltning. Fagansvarlig Arne Ronny Tøstibakken blir intervjuet av tidligere NRK profil Tom Berntzen, om hvordan grensene mellom offentlig og privat VA-nett «viskes ut», og  hvorfor det offentlige og private VA-nettet må sees i sammenheng.

Norkart har som mål å bidra til å full-digitalisere kommunalteknisk sektor i Kommune-Norge. Gjennom prosjektet «Den Digitale Kommune 2019», investeres det totalt 100 mill kroner – hvorav 13 millioner er støtte fra  Innovasjon Norge. Vi har laget fire podcaster så langt, som alle representerer viktige områder i «Den Digitale Kommune 2019»/Innovasjon Norge prosjektet. 6 samarbeidskommuner er med så langt, og bruk av robotisering, skyløsninger og selvbetjeningsløsninger står sentralt.

Har du ideer til podcast-temaer innenfor digitalisering – ta gjerne kontakt Kari Mette Toverud

SMS-vannmåler-avlesning

Braksuksess med SMS

I høst var Norkarts løsning for avlesning av vannmålere via SMS, Leseav, klar for markedet. Innbyggere i 31 norske kommuner fikk anledning til å bruke løsningen, og vi kan allerede konkludere: dette er noe folket ønsker!

Med Leseav er avlesningsblankett i postkassen erstattet med en melding på mobilen. Mottakeren svarer på SMS-en, og dermed er avlesningsjobben gjort. Jobben er akkurat som man er vant med når man leser av strømmen, og jobben er akkurat like enkel.

I forbindelse med avlesning for årsoppgjør rundt årsskiftet var Leseav i bruk for 31 kommuner, og vi kan allerede konkludere med at løsningen er godt mottatt hos folket. Av alle registrerte avlesninger er 76% gjort med sms, 18% via web (www.leseav.no) og kun 6% har kommet via kommunen. I den siste kategorien faller de eiere/regningsmottakere som ikke er registrert med mobiltelefon eller som av andre grunner har valgt å benytte det tradisjonelle avlesningskortet.

Gjorde jobben i Ringsaker
Som nevnt er det om lag seks prosent av avlesningene som kom inn på den tradisjonelle måten. I Ringsaker hadde de tidligere benyttet et eksternt selskap til å ta seg av hele avlesningsprosessen. I år hentet de inn de aller fleste avlesningene selv med Leseav. I tillegg brukte de et trykkeri til å produsere og sende ut avlesningskort, og Norkart bistod med å gjennomføre den manuelle registreringen av mottatte avlesninger. -Det er klart vi kan tilby en slik tjeneste. Leseav skal være enklere og bedre enn alle andre alternativer, og da sørger vi selvsagt for at de som ønsker det kan slippe å gjøre det manuelle arbeidet, forteller Kjartan Selnes i Norkart.

Raskere prosess
Med Leseav har kommunen løpende kontroll på hvem som har lest av sine målere. Dermed kan man også raskt sende ut purring, uten å måtte vente på eventuelle avlesningskort som er i posten. Påminnelser sendes naturligvis også ut via SMS, og det viser seg at responsen er god. I Porsgrunn kommune fikk de inn 15% av sine avlesninger etter påminnelse via SMS. Det er mye arbeid spart ved noen tastetrykk! Vi skal være forsiktige med å rangere innbyggerne her i landet, men det er fristende å trekke fram Lenvik kommune, som etter gjennomføring av to avlesningsperioder fikk respons på 98% av målerne sine. Bare 32 av kommunens 1339 målere sto igjen som uavlest. Når kommunen gjør det enkelt for innbyggerne, er det godt å se at innbyggerne også gjør det enkelt for kommunen.

Tror på enda mer SMS
Ved å gjøre oppslag i offisielle registre har vi med SMS klart å nå frem til 88 % av abonnentene.  De øvrige 12 % er i hovedsak firma, borettslag o.l.  Til disse sendes det ut avlesningskort, med mulighet for å registrere mobilnummer sammen med avlesning på nett. Gjennom denne løsningen kan kommunen samle inn riktige telefonnummer til f.eks. kontaktpersoner i firma og borettslag, og derfor tror Selnes på enda bedre SMS-respons i framtidige avlesningsperioder. -Det er jeg skråsikker på. Vi ønsker å være selvbetjente, og vi ønsker at det skal være så enkelt som mulig. Vi har mobilen med oss over alt, og med den er det fort gjort å gi tilbakemelding, sier Selnes. Han forteller også at løsningen stadig utvikles og forbedres. Det siste store er at det er laget funksjonalitet for Avvikshåndtering, slik at avlesninger kan følges opp fortløpende. Finner man registreringer man mener er en feilregistrering har man mulighet til å sende ut en ny SMS og be abonnenten om å sende inn avlesningen på nytt.

Leseav er et prakteksemplar på digitaliseringsgevinst. Den egner seg like bra om man har få eller mange vannmålere å lese av, og kostnaden ved å komme i gang er lav. Ta kontakt med Kjartan Selnes for å få vite hva som skal til for å ta i bruk Leseav.no. Du når ham på e-post: kjartan.selnes@norkart.no, eller på telefon 934 21 216. Send ham gjerne en SMS.

BraPlan

Norkart overtar braPlan fra Geomatikk IKT

Norkart og Geomatikk IKT har inngått et samarbeid om at Norkart overtar braPlan og dets kunder – gjeldende fra 1. januar 2017. Partene ønsker å videreutvikle dette samarbeidet innen flere områder fremover.

I forbindelse med overdragelsen får alle eksisterende Geomatikk IKT kunder tilgang til et system for GIS-basert planforvaltning der innbyggerdialog er et sentralt element.

Geomatikk IKT rendyrker gjennom avtalen posisjonen som den ledende aktøren innen kommunale digitale arkiv – mens Norkart styrker sin strategiske satsing innen planforvaltning, og forsterker posisjonen som den ledende aktøren innen kommunalteknisk forvaltning av data.

Norkart tilbyr markedsledende løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. Selskapet har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon og omsatte i 2016 for 214 millioner kroner. 85% av Norges kommuner benytter Norkarts programvare daglig innen teknisk sektor og programvaren genererer årlig 14 milliarder kroner i kommunale gebyr. Siden 1961 har Norkart lyttet til sine kunder og utviklet produktive løsninger som har gjort kundenes hverdag enklere. Dette gjør at Norkart i dag er det største innovative fagmiljøet innen geografiske informasjonsteknologi og kommunalteknikk.

Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger og tjenester knyttet til innsamling av informasjon, samt arkivløsninger. Geomatikk IKT har en godkjent Noark 5 arkivkjerne, som i dag benyttes av et sekstitalls kommuner. Arkivkjernen kan enkelt knyttes til saks- og fagsystem gjennom standardiserte grensesnitt. Geomatikk IKT har digitalisert kommunale papirarkiv i over 15 år, og har landets største digitaliseringssenter med beliggenhet i Trondheim. Selskapet har egen utviklingsavdeling og datasenter, og høy kompetanse på digitalisering av norske kommuner for en mer effektiv hverdag. Selskapet, som i 2016 omsatte for 70 millioner kroner, er en del av det nordiske Geomatikk konsernet som har en samlet omsetning på mer enn 500 millioner kroner.

Serverrom

Norkart-sommer 2017

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. Bloggposter fra tidligere prosjekter ser du nederst på siden.

Vi ser etter kreative og flinke studenter med teknisk interesse. Du må like å jobbe i team med høye ambisjoner. Vi vil tilby deg en unik erfaring ved å jobbe sammen med Norges flinkeste teknologer, samt klingende mynt til neste semester.

Norkart Sommer vil bli gjennomført på Lillehammer, i Trondheim og i Sandvika. Send en søknad med dine faglige interesser og hvorfor du ønsker sommerjobb i Norkart. Legg også ved CV og karakterutskrift. Merk søknaden på hvilket kontorsted du ønsker sommerjobb. Søknaden sendes til Grete Rudi. Søknadsfrist fredag 17. mars

 

Tieto-Byggesak

Enklere å jobbe med byggesaker

Tieto og Norkart lanserer eByggesak 360° for å effektivisere arbeidet med byggesaker i kommunene.

Mer informasjon om dette finner du på Tietos hjemmeside.

Inovasjon-Norge-Digitale-kommune

Innovasjon Norge støtter digitaliseringen

Digitalt løft innenfor byggesak og vann- og avløp
Innovasjon Norge har bevilget 13 millioner kroner til Norkarts digitaliseringsprosjekt «Den digitale kommune 2019», hvor vi sammen med 6 partnere i Kommune-Norge og Tieto investerer 100 mill. til å utvikle og tilby digitale løsninger innenfor både byggesak og vann- og avløp.

Støtten fra Innovasjon Norge er viktig for å kunne realisere digitaliseringsambisjonen. Seniorrådgiver Håkon Nyhus i Innovasjon Norge har uttrykt at det er et stort behov for digitalisering av offentlig sektor for å opprettholde et bærekraftig samfunn, og Innovasjon Norge ønsker å støtte prosjekter som bygger opp under digitalisering i kommunal sektor – og støtter derfor Norkarts digitaliseringsprosjekt «Den digitale kommune 2019».

Hva kan kommunene forvente innenfor VA?
Innenfor vann- og avløp innebærer prosjektet at det utvikles en ny digital løsning som gir en fullstendig oversikt over både private og offentlige vann- og avløpsnett i hele landet.

Komplette sammenkoblede løsninger skal hindre eller minimere unødvendig skader – og vil være et viktig verktøy i en verden hvor klimaendringer fører til mer ekstremvær med store nedbørsmengder og flom.  Flom har ført til et høyt antall tilfeller av infisert drikkevann, som igjen gir fare for liv og helse.

I tillegg til oversikt over private og offentlige vann- og avløpsledninger vil det bli utviklet nye tilsynsløsninger. Dette kan i stor grad hindre forurensningen av drikkevannet vårt, som vi i økende grad opplever i dag. De nye løsningene åpner også opp for selvbetjening og enkel tilgang til oversiktlig informasjon. Løsningene vil forenkle alt som har med byggesaksbehandling og vann- og avløp å gjøre.

Enklere byggesaksprosess – fra A – Å
Norske kommuner behandler årlig over 100 000 byggesaker, og der er derfor mye tid og penger å spare for alle parter i en forbedret digital byggesaksprosess!

I alle faser av en byggesak må data være tilgjengelig slik at beslutninger tas på riktig grunnlag.  Norkart vil samle inn alle nødvendige data og gjøre disse digitale ved hjelp av Norkart Datavarehus. Dataene vil tilbys via standardiserte grensesnitt slik at all informasjon som er nødvendig gjennom prosessene vil være tilgjengelig og digital.
Norkarts Datavarehus er Norges største samling av geografisk informasjon, og alt av plandata, eiendomsdata, kart, vann- og avløp, risikodata, gebyrer mm ligger alltid oppdatert i datavarehuset.
Norkarts mål er å tilgjengeliggjøre digitale data til alle aktører som er involvert i byggesaksprosessen.

Det nye digitale prosjektet tar sikte på å frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere, samt redusere saksbehandlingstiden til byggesakene.

Bærum kommune er en av samarbeidskommunene i prosjektet, og geodatasjef Kjell Berge sier Bærum kommune er svært tilfreds med å være med i dette prosjektet. Berge mener kommunene til nå ikke har utnyttet alle mulighetene for å digitalisere sine tjenester. Dette prosjektet støtter oppunder regjeringens ambisjoner om å sette fart i digitaliseringen av kommunene, og dermed gi innbyggerne bedre service.

Berge understreker at arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Slik er det også i Bærum, hvor de hele tiden er på jakt etter bedre verktøy for sine medarbeidere, slik at de kan levere bedre tjenester både til bedrifter og innbyggere i kommunen.

Arbeidet med prosjektet skal være ferdig i 2019.

Forvaltningsløsninger

Ny GISLINE og KOMTEK

23. november ble det lagt ut ny versjon av GISLINE på Norkarts Kundesenter. I tillegg til en rekke generelle forbedringer i GISLINE, inneholder versjon 6.1 nyheter i fagmodulene for Matrikkel, Arealplan og Vann og Avløp. Vi trekker også frem støtte for Sentral FKB-lagring som leveres i denne versjonen. I forbindelse med Sentral lagring av FKB er det også levert ny versjon av QMS, versjon 11.

KOMTEK forvaltning versjon 2016.4 ble tilgjengelig for kunder den første uken i desember. I denne ligger generelle forbedringer, i tillegg til en rekke nyheter og forbedringer i fagmodulene. Blant mange forbedringer trekker vi fram følgende tre:

 • Mulighet for å registrere risikoverdi på enhet og røykløp for bruk under planlegging av feiing og tilsyn
 • Mulighet for å registrere ny aktivitet i kalenderforvaltning
 • Kobling mot WEBGIS for private avløpsanlegg

Med nye versjoner av GISLINE og KOMTEK kan man gå en innholds- og funksjonsrik vinter i møte. Vi oppfordrer alle våre kunder til å lese mer om alle nyheter og forbedringer på vårt Kundesenter.

QMS-Sentral

Slutt på SOSI-kopi til Kartverket

På årets GISLINE Brukermøte – fikk ca 350 kunder høre om innføring av Sentral FKB-lagring fra Terje Nuland i Søgne kommune. I sitt foredrag fortalte han om utfordringer som ble løst i prosjektet, og hvilke muligheter som åpner seg med sentral FKB-lagring. Som pilot på innføring av Sentral FKB-lagring hadde Søgne kommune tydelige motivasjoner for å delta i prosjektet:

 • Kvalitetsheving av data
 • Økonomi
 • Nytten av å levere ferske FKB-data til andre parter
 • Oppfylle Plan- og bygningsloven §2-1Nuland fortalte at et godt samarbeid mellom kommunen, Kartverket og Norkart gjennom hele året, resulterte i at Søgne som verdens første kommune, gikk i drift med løsningen i slutten av oktober – og at de dermed er i gang med å realisere gevinstene dette gir dem.FKB-dataene som lagres sentralt synkroniseres umiddelbart til en lokal QMS-database i Søgne. Denne synkroniseringen utnytter de også for plandata. Her oppdateres plankartene i QMS-databasen, og synkroniseres automatisk til Kartverkets arkiver. Dermed slipper de unna SOSI-eksport, frysperioder og datakontroll også for plankartene. -Vi har naturligvis plankartene tilgjengelig også i Kommunekart, men i tillegg kan nå altså parter i Norge Digitalt få tilgang til dagsferske «hard core» plankart direkte fra Kartverkets database, forteller Nuland. I Søgne har de omtrent én ny plan i uken, og planbestemmelsene er tilgjengelige fra kommunens planregister. Håpet er at det kan etableres standarder som gjør at sentrale elementer i planbestemmelsene kan visualiseres i 3D. -Det vil være et stort skritt mot automatisering og raskere byggesaksbehandling, tror Nuland. I mellomtiden høster både kommunen, Kartverket og Norge Digitalt-partene gevinsten av at plankartene synkroniseres – urørt av menneskehender.
kart

Dette kartet redder liv og bekjemper pirater

Norkart har nylig levert et prosjekt for BarentsWatch, der oppgaven var som følger: «Lever en virtuell server med kart over hele verden». Serveren skal kunne kjøres offline, være en tilecache og settes opp i flere lokasjoner. Brukerne er primært hovedredningssentralene.

For å kunne redde liv i terrenget og til havs, trenger man detaljerte oppdaterte kart over både sjø og land presentert sammen.

Gjennom prosjektet har vi gjort flere tilpasninger av kartografien, altså hvordan kartene ser ut. Oppgaven med å presentere kartdata for sjø og land med en felles kartografi har vært både krevende og interessant, og vi er stolte av resultatet av dette arbeidet.

Prosjektet har gitt Norkart en unik kompetanse på datapreparering og visualisering av S57-data (sjø), OpenStreetMap for hele verden, åpne data i Sverige og Finland og selvfølgelig norske data som vi kjenner godt fra før. Oppdraget for BarentsWatch og kompetansen vi har opparbeidet gjennom dette prosjektet – gjør at vi nå er klare for nye muligheter innenfor sjø og land.

 

Alta-komune

Man trenger ikke være professor

Fri programvare, eller open source software som det også kalles, forbindes av mange med gratis tilgjengelig kildekode som kan brukes for å programmere sine egne applikasjoner. Det er i og for seg riktig, men det kan være mye enklere enn som så. Fri programvare kan også være lett tilgjengelig for alle og enhver.

Et eksempel på dette er QGIS. QGIS er et program som lastes ned og installeres, og etter kun kort tid har du tilgang til et kraftig gis-verktøy med utallige muligheter. Her kan du manipulere raster- og vektordata, etablere og kjøre analyser, produsere temakart og mye mer, og dette er altså helt gratis og fritt tilgjengelig.

Mens QGIS er ypperlig for behandling av dine egne data, finnes det andre verktøy som håndterer publisering av de samme dataene til andre brukere. Et godt eksempel på dette er Carto. Dette er en kraftig plattform for å presentere kartdata og gjøre geografiske og statistiske analyser i nettleseren. I Carto kan du laste opp dine data manuelt for å lage kartet du ønsker, og dersom du har lagret dataene dine i en PostGIS-database (også dette fri programvare), så kan data hentes direkte fra denne.

Roy Knutsen og Alta kommune har aktivt tatt i bruk fri programvare, og har etablert temaklienter både for bruk internt i kommunen, og for publisering til kommunens innbyggere. På http://www.geodata.alta.no/ kan du selv se hvor enkelt det er å navigere seg i de ulike kart-temaene som kommunen har å vise frem.

Dataene lagrer de i ulike databaser, bl.a. PostGIS. Sammen med FME bruker de QGIS til analyser og visualisering. Kartklientene er i hovedsak basert på Leaflet, som er et open source Javascript-bibliotek for mobilvennlige interaktive kart. Norkart leverer bakgrunnskartet gjennom WEBATLAS-API, og vi har hjulpet Alta i gang gjennom opplæring. Utover det er det Knutsen og hans kolleger som lager kartklientene selv.

Hvis du besøker Alta kommunes kartportal vil du finne en rekke tur- og løpekart, som f.eks. toppturer, scooterløyper, sykkelløyper med mer. Til NM på ski i 2015 lagde de et eget løypekart. Her vises alle de ulike traséene som ble brukt under mesterskapet, og hvis man klikker på en trasé får man opp løypeprofil og link til 3D-visning av traséen. 3D-visningen er produsert med en plugin til QGIS.

Løsningen for presentasjon av dispensasjoner fra arealplaner bør også nevnes. Her har de brukt FME til å trekke ut informasjon fra planregisteret, og «ut av boksen» gir Leaflet dem en elegant framstilling av dispensasjonene. En annen løsning som bør nevnes er «side-om-side-visning» av dronedata. Dronebilder fra to ulike opptak er lagt oppå hverandre, og de to vises side om side, splittet med en glidebryter som kan trekkes fram og tilbake. Slik kan man holde god oversikt over f.eks. framdrift i byggeprosesser. Også dette er funksjonalitet som ligger tilgjengelig i Leaflet.

Vi i Norkart har latt oss imponere, og kan anbefale alle kartinteresserte å ta en titt på hva de har fått til.

Finansavisen

Satser 100 mill. på digitale kommuner

Last ned artikkelen fra Finansavisen

15 år etter Skatteetaten

Sammen med seks norske kommuner, inkludert Bærum, Stavanger og Sandnes, samt 13 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, skal det investeres 100 millioner kroner i digitale løsninger som skal forenkle og effektivisere byggesaksbehandlinger i norske kommuner.

– Hvert eneste år blir det behandlet cirka 100.000 byggesøknader i Norge. I rundt 40 prosent av sakene er det store eller mindre feil som er svært ressurskrevende for kommunene. På sikt kan mye av dette manuelle arbeidet reduseres kraftig, takket være digitalisering, sier Brugård og fortsetter:

– Skatteetaten var gjennom en liknende prosess for 15 år siden når det gjelder selvangivelsen. Ved hjelp av blant annet selvbetjening og kunstig intelligens kan kommunene spare enorme summer når kommunenes saksbehandlere etter hvert kun behøver å konsentrere seg om de mest kompliserte byggesøknadene.

Ferdig i 2019

Norkart sier de vil være ferdig med en komplett løsning i 2019. Prosjektet skal også utvikle en ny digital løsning som gir fullstendig oversikt over både private og offentlige vann- og avløpsnett.

– Klimaendringene fører til at det oftere enn før oppstår flom som skaper problemer med infisert drikkevann, siden det er liten kontroll på avløpsnettet, sier Brugård.

– Vi skal utvikle et beslutningsverktøy som kan gi bedre tilsyn med avløpsnettene.

Den største digitale satsningen i kommune-Norge er det Oslo som står for. Kommunen skal satse 750 millioner kroner på digitalisering de neste årene, men dette vil være en skreddersydd løsning.

– Vi har stor tro på at standardisering er veien å gå for kommunene, de som ikke gjør dette tror jeg vil få store kostnadsutfordringer på sikt, sier Brugård.

Norkart-sjefen sier selskapet vil begynne å selge enkeltløsninger av digitaliseringsprosjektet til interesserte kommuner etter hvert som de ferdigstilles.

– Da vi for kort tid tilbake presenterte prosjektet under et seminar var det en kø av kommuner som ønsket å være med, sier Brugård.

Norkarts arbeid med digitalisering er også blitt lagt merke til på øverste hold.

I løpet av kort tid har både kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vært på besøk hos Norkart for å høre hvordan norske kommuner kan digitaliseres og effektiviseres.

Offentlig sektor kjøper mest

Med bakgrunn i kartdataene, har Norkart også jobbet frem ulike tjenester som kartnavigasjon for 1881 og Finn.no, appen Kommunekart, som viser byggesaker og data knyttet opp mot enkelteiendommer samt løsninger for renovasjon.

Norkart selger i dag sine tjenester til 390 norske kommuner og har 1881, Finn.no, eiendomsmeglere og flere forsikringsselskap på kundelisten. I sum omsetter teknologiselskapet for cirka 220 millioner kroner i år og sitter igjen med et overskudd på 20 millioner kroner.

65 prosent av driftsinntektene er repeterbare og 85 prosent av totalomsetningen kommer fra offentlig sektor.

den-digitale-kommune

Den digitale kommune 2019

Mye av løsningen på utfordringene omkring arbeidet med byggesaker og vann- og avløpsledninger består i å øke digitaliseringstakten hos norske kommuner. Det nye digitale prosjektet tar sikte på å frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere slik at de kan ta seg bedre av de mest kompliserte og utfordrende byggesakene. Norske kommuner behandler årlig over 100 000 byggesaker.

Prosjektet «Den digitale kommune» skal også ansvarliggjøre den enkelte innbygger gjennom bedre mulighet til innsyn enn hva som er tilfelle i dag. Prosjektet blir beskrevet som demokratisering i praksis.

Nye digitale komplette sammenkoblede løsninger på vann- og avløpssiden vil hindre unødvendig skader eller minimalisere skader slik at de ikke blir unødvendig store. Dette vil blant annet ha meget stor betydning ved store nedbørsmengder og store og små flommer.

«Det er stort behov for digitalisering av offentlig sektor for å opprettholde et bærekraftig samfunn – og Innovasjon Norge ønsker å støtte prosjekter som bygger opp under digitalisering i kommunal sektor, og støtter derfor Norkarts digitaliseringsprosjekt Den digitale kommune», sier Håkon Nyhus – seniorrådgiver IKT fra Innovasjon Norge.

– Prosjektet vil løse viktige offentlig behov, og særlig innen håndtering av byggesaker er det mange uløste oppgaver.  Norkart er en av få aktører som er i stand til å løse denne utfordringen. Norkart har erfaring og kunnskap, og har gjennom mange år vist evne til innovasjon og nytekning. Selskapet har en solid posisjon i Kommune-Norge og gjennom dette mulighet til å få mange kommuner til å ta i bruk disse digitaliseringsløsningene. Jeg ser frem til samarbeidet med Norkart for å løse viktige samfunnsutfordringer innenfor offentlig og privat vann- og avløp samt byggesaksbehandlingen, sier Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge.

Geodatasjef Kjell Berge i Bærum kommune sier Bærum kommune er svært tilfreds med å få være en av samarbeidskommunene i dette prosjektet. Berge mener kommunene til nå ikke har utnyttet alle mulighetene for å digitalisere sine tjenester. Dette prosjektet støtter oppunder regjeringens ambisjoner om å sette fart i digitaliseringen av kommunene, og dermed gi innbyggerne bedre service.

Berge understreker at arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Slik er det også i Bærum. Vi har er hele tiden på leting etter bedre verktøy for våre medarbeidere slik at vi kan levere bedre tjenester, både til bedrifter og til den enkelte innbygger i kommunen sier Kjell Berge.

Adm. direktør Bent Brugård i Norkart sier at hans bedrift har kommet langt i digitalisering av byggesaksbehandlingen.  Norkart har både den kunnskapen og de verktøyene som trengs, samtidig som vi sitter med tilgang til alle data for både offentlige og private eiendommer i Norge, sier Brugård.

Han sier også at vi i Norge i dag vet alt for lite om vann- og avløpsnettet, særlig når det gjelder sammenhengene mellom kommunale og private anlegg. Klimaendringene vi er inne i har gitt oss betydelig større problemer med flom og overvann. Dette har ført til et høyt antall tilfeller av infisert drikkevann i Norge bare det siste året. Norkart skal utvikle nye løsninger som gir full oversikt over private og offentlige vann- og avløpsledninger. I tillegg vil det bli utviklet nye tilsynsløsninger. Dette kan i stor grad bidra til å hindre forurensningen av drikkevannet vårt, som vi økende grad opplever i dag. De nye løsningene åpner også opp for selvbetjening, enkel tilgang til oversiktlig informasjon, samt forenkler alt som har med byggesaksbehandling og vann- og avløp å gjøre.

Arbeidet med prosjektet skal være ferdig i 2019.

avfallsortering

Avviksregistrering sparer miljøet

I Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) har de innbyggere som er gode til å sortere, og som er engasjerte i kildesortering og gjenvinning. Selskapet har i dag en materialgjenvinningsgrad på ca. 52 %, og har satt mål om 70 % materialgjenvinning innen 2020. I denne sammenheng har kundene en viktig rolle, og gode løsninger for kommunikasjon er en nødvendighet. For å få til ytterligere kildesortering er man avhengig av å få innbyggerne med seg, det er de som hver dag gjør den viktige kildesorteringsjobben hjemme. I tillegg er renovatørene er ute, hjemme hos kundene hver dag – og ser hvor det er mulig å gjøre tiltak for ytterligere sortering eller kvalitetstiltak knyttet til avfallet som allerede er kildesortert.

I kontakten med kundene har kundeservice hos Vesar og renovatørene sammen en viktig rolle. Kundene ringer til Vesars kundeservice når de lurer på noe, eller om avfallet ikke er hentet som det skal. Det er renovatøren som er ute i feltet hver dag, og ser forhold i tilknytning til avfallsinnsamlingen hos den enkelte. Som for eksempel at en beholder er ødelagt, eller at det er en kunde som ikke kildesorterer. For å kunne gi kunden en god tilbakemelding er vi avhengig av å få raske og konkrete tilbakemeldinger fra renovatøren, forteller Heidi Haugland Jensen. Vi har ikke hatt et godt nok system knyttet til dette tidligere, noe som har resultert i at renovatøren har måtte kjøre tilbake i enkelte tilfeller. Heidi jobber blant annet med å følge opp innsamlingskontrakten og tjenestene tilknyttet denne, og hun er opptatt av god og riktig kundebehandling.

På senhøsten 2015 tok Vesar i bruk KOMTEK Avviksregistrering, en mobil løsning der renovatøren registrerer avvikene elektronisk. Avviket dokumenteres gjerne med bilde, noe om har svært stor nytteverdi. Avvikene renovatøren registrerer kommer rett inn i KomTek, og er tilgjengelig for kundebehandleren umiddelbart. På denne måten kan kunden få gode tilbakemeldinger, og det blir mindre misforståelser. Vesar tester ut tilbakemelding til kundene på sms. Så dersom avfallet for eksempel ikke har blitt tømt fordi det sto biler parkert foran beholderne, så registrerer renovatøren avviket via appen – og kundeservice sender ut en sms til kunden med en forklaring på hva som har skjedd.  –Det oppleves som god service, og kundene er glade for å få konkrete tilbakemeldinger så raskt, Haugland Jensen.

Julius Pedersen i Veireno ser stor verdi i å kunne dokumentere arbeidet han gjør hver dag. -Det bidrar til en enklere hverdag for oss som renovatører, og vi kan være med på å bidra til at kundene får riktig informasjon om det som sorteres feil eller som hindrer oss i å gjøre jobben vår på en god måte. –For eksempel når kundebehandleren hos Vesar kan se bilde av hva som var feil blir det færre turer tilbake til adresser vi har vært. Det gjør at vi kan være enda mer effektive i arbeidet vårt.

Gevinst på flere områder

Thomas Pedersen i Veireno har ansvaret for å rapportere avvikene inn til Vesar. Uten digital avviksregistrering noterer renovatørene adresse og beskrivelse av avviket på lapper, og det er Pedersen som har jobben med å taste denne informasjonen inn i Vesar sin KOMTEK-base. –Det kan fort bli sen kveld eller dagen etter før jeg får utført dette. Innbyggeren er gjerne raskt ute med å ringe inn klage på manglende tømming, så i mange tilfeller får ikke Vesar sin kundebehandler tilgang til vår informasjon før det er for sent, sier han. Med digital avviksregistrering kan kundebehandleren finne all informasjon umiddelbart, og Vesar utnytter dette til å øke sitt servicenivå ut til kundene. Renovatøren legger igjen en lapp som forteller at det ikke er tømt, og litt senere sendes det ut SMS fra Vesar om årsaken. –Da kommer vi kunden i forkjøpet, og det gir oss færre klager og henvendelser, forteller Haugland Jensen. –Etter utsending av SMS har vi faktisk opplevd at kunder har kontaktet oss og takket for god informasjon, og at de lover bot og bedring i kildesorteringen. Da føler vi at vi har gjort en god jobb, smiler hun.

Mer informasjonsdeling

Informasjonsdeling er et nøkkelord for å yte god service og ikke minst for å nå målet om 70 % materialgjenvinning i Vesar. Framover håper Vesar å kunne dele enda mer informasjon, både med renovatøren gjennom KOMTEK Avviksregistrering, og til publikum gjennom apper og sine nettsider. Pål Vegard Nordnes i Norkart kan fortelle at Vesar sine tanker samsvarer godt med Norkarts egne planer. –Vi håper å kunne bidra til å utvikle løsningen i tråd med Vesar og ikke minst Veireno sine ønsker. De bruker løsningen daglig og har god kunnskap om hva som skal til for å gjøre den praktiske hverdagen enda enklere, sier Nordnes. For informasjon til innbyggeren leverer Norkart i dag Min Renovasjon, som bidrar til nettopp det å nå ut med informasjon til innbyggeren. Forhåpentligvis vil innbyggere i Vestfold finne sin tømmekalender i Min Renovasjon om ikke lenge, sier Nordnes.

Forvandler data til kunnskap

Forvandler data til kunnskap

Det er ikke trylling det er snakk om, men en unik og genial måte å sammenstille store mengder data som daglig samles inn og forvaltes der ute i landet vårt.

Ved å sette data og informasjon fra en rekke ulike systemer sammen, kan Norkart gi svar på spørsmål som det tidligere stort sett har blitt synset om. I følge Vannverksregisteret ved Folkehelseinstituttet forsvinner det 220 liter vann pr person pr døgn i lekkasjer.

På fjorårets KOMTEK-dager fikk Turid Wiik Melve og Jørgen Norling god respons da de viste fram eksempler på hvordan man sammenstiller ulike datasett, og på den måten finne svar på ubesvarte spørsmål. Hvor er det egentlig det lekker? Hvordan er tilstanden på VA-nettet ditt? Stipulerer dere riktig vannforbruk? Hvem bør knyttes til offentlig anlegg, og hva skal til for å gjøre det? Dette er eksempler på rapporter og analyser som kan gi deg kunnskap du ikke hadde.

-Dataene kan hentes fra en rekke ulike kilder, forteller Melve. Det kan være lokale KOMTEK-data fra kunden, data fra Norkarts datavarehus, statistiske data funnet på nettet, eller data fra andre systemer som benyttes av kunden. Vi henter data der de er, og presenterer de slik kunden måtte ønske, sier hun.

For selve produktet som leveres tilbake til kunden kan variere. Det kan være alt fra en tilstandsrapport for et gitt tidspunkt til et levende dashbord der man kan legge inn ulike parametere og få tilbake resultater og konsekvenser i sann tid.

I Norkart tror vi at vi bare har sett starten på hvilken nytte denne måten å bruke dataene kan gi, og vi tar gjerne imot din utfordring på hvilken kunnskap vi kan lage for deg.

eienedomsinfo-facebook

Hvordan nå dine innbyggere

Selvbetjente innbyggere er fornøyde innbyggere. Og ikke nok med det: selvbetjente innbyggere gir også færre henvendelser som saksbehandlerne må bruke tid på å besvare. Norkart leverer en rekke selvbetjeningsløsninger, som f.eks. MinEiendom, MinRenovasjon og Kommunekart. Dette er løsninger som bidrar til å effektivisere saksbehandling samt å gjøre innbyggerne mer fornøyde.

Her finner du Norkarts Infopakke

Hvordan skal vi nå vi innbyggerne med gode innbyggerløsninger? Her gjøres det litt ulikt rundt om i kommune-Norge, og i mange kommuner legges det ut lenker til disse tjenestene på kommunens eller IKS-ets hjemmeside, slik at innbyggere som er på jakt etter informasjon kan sendes til riktig sted. Norkart og kommunene har begge ambisjon om å få flest mulig innbyggerne til å ta i bruk løsninger som MinRenovasjon eller MinEiendom. Norkart ønsker å bidra i dette arbeidet, og vi har derfor jobbet for å finne gode og kostnadseffektive kanaler som når ut til flest mulig innbyggere. Det har resultert i at vi via en partner har kan tilby en «Facebook-kampanje» til kommunens innbyggere som sendes med kommunen som avsender. Ved å bli tipset om at kommunen kan tilby oversikt over søppeltømming via MinRenovasjon, eller at all informasjon om min eiendom er tilgjengelig via MinEiendom, vil jeg som innbygger enkelt kunne laste ned tjenesten til min mobil.

Er du nysgjerrig på hva dette er eller har behov for å nå ut til innbyggerne slik at flere tar i bruk MinEiendom eller MinRenovasjon – så ta kontakt.

byggesoknad

Kvalitetssikring og tidsbesparelse

I forbindelse med byggesøknader er det mange spørsmål som skal besvares. Én av oppgavene til byggesaksbehandleren er å kontrollere en rekke forhold i kartet, og det kan være svært mange forhold som skal kontrolleres, og ikke minst dokumenteres. I Sarpsborg kommune har de nylig tatt i bruk det som kalles Tiltaksanalyse. Dette er en rapport som bygges opp gjennom en kontroll mot 32 ulike datasett. Dette er data som samles inn av Norkart – samt kommunenes egne data som lastes opp til Norkarts datavarehus.

I løpet av noen sekunder har det ønskede området blitt kontrollert mot alle disse datasettene. Der det gjøres funn, genereres det kartutsnitt med informasjon om datasettet som er funnet. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem. –Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid, sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse. –Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført. -Genialt, gjentar han.

Arild Nomeland i Norkart er stolt av løsningen som er et godt eksempel på digitalisering i praksis. For Sarpsborg er det satt opp Tiltaksanalyse som er skreddersydd for byggesaksbehandling, men Norkarts analyse- og rapportplattform er fleksibel og kan benyttes til mange ulike formål. På Hedmarken er rapportene delt opp i kategorier som ROS, Kultur, Landbruk og Miljø. For Otovo brukes den til å generere en rapport basert på takvinkel og areal for et valgt bygg. Her kan det kjøres rapporter og analyser av alle slag. -Vi har for eksempel laget en ortofotorapport, som gir deg alle de ulike ortofotoene som finnes for en eiendom. Og en variant for å levere ortofoto på KMZ-format pr e-post, forteller Nomeland for å illustrere fleksibiliteten i løsningen.

Har du prosesser, analyser eller rapporter du ønsker å automatisere, kan Norkart hjelpe deg.

Ønskes mer informasjon ta kontakt med Arild Nomeland

bygg i Sandnes

Enklere byplanlegging

I forbindelse med KMD’s (Kommunal- og moderniseringsdepartementets) kunngjøring om tilskuddsmidler til gjennomføring av tiltak som gir lokal kompetanse og universell utforming innen plan, kart og geodata, tok Norkart ballen og søkte om støtte.

Prosjektet det ble søkt tilskudd til gjennomføres i tett samarbeid med kommunene Stavanger og Sandnes. Formålet er å heve plan- og geodata kompetansen, bedre samhandling mellom kommunene og ta i bruk nye og innovative verktøy for presentasjon av planer. Prosjektets ambisjon er å forenkle saksbehandlingen og å tilby innbyggere og beslutningstakere en ny måte å ta del i planprosesser på.

Prosjektet har 3 fokusområder:

 • Bedre visualisering av planer for færre misforståelser og bedre beslutninger
 • Involvere innbyggerne i planprosessen på en ny og innovativ måte
 • Sørge for kompetanseheving i bruk av 3D, dataflyt og nye arbeidsprosesser

Kommunene Stavanger og Sandnes utgjør i dag Norges tredje største byregion. Bykommunene har vokst sammen og er en av landets hurtigvoksende regioner innen befolkning og utbyggingsprosjekter. Langsiktig planlegging og et tett samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom ulike avdelinger innad i organisasjonene har bidratt til at de står bedre rustet til å håndtere nye utfordringer innen plan og byggesaker. Et eksempel på dette er Smartkommunesamarbidet hvor fokus har vært felles retningslinjer innen plan og byggesak og at næringslivet møter de samme kravene i de involverte kommunene. I tillegg har også kommunene felles planer som de samarbeider om.

Bedre forståelse av planer

Felles for begge kommunene er at de har mange utbyggingsprosjekter hvor en stor utfordring er å ta riktige beslutninger og forstå mulige konsekvenser av utbyggingen. For å bedre beslutningsprosessen har kommunene et ønske om et 3D- verktøy som skal gi bedre forutsetninger for å forstå, samhandle og utvikle gode areal-, utbyggings-  og samferdselsplaner. Ved å gi en bedre visualisering, er siktemålet å få til raskere saksbehandling, likere forståelse, færre misforståelser og bedre beslutninger. Spesielt viktig er det at beslutningstakerne (politikere) og innbyggere får en god forståelse av planer og konsekvensene av å innføre dem.

Enkelt verktøy for innbyggere

Kommunene ønsker å kunne sammenstille informasjonen og gjøre den enkelt tilgengelig i brukervennlige verktøy for både saksbehandlere og innbyggere. En slik løsning vil gjøre det enklere å forstå planene og gjøre planarbeidet mer levende for innbyggerne, spesielt for dem som ikke er vant til å lese tradisjonelle 2D-kart. Det er også et sterkt ønske om å øke innbyggerdialogen i planprosessen. Signaler fra sentralt hold er tydelige på at forståelse, tilbakemeldinger og demokratisering av planprosesser har høy prioritet.

På denne måten vil kommunene kunne tilby større grad av selvbetjening, involvere flere i planprosessen, jobbe smartere og ta bedre beslutninger. 3D-verktøyet er tilgjengelig på nettbrett, mobil og PC. Dette gjør innbyggerdialogen lett tilgjengelig og brukervennlig.

CityPlanner

Norkart har enerett på distribusjon av verktøyet CityPlanner i Norge, et webbasert verktøy for presentasjon og visualisering av 3D-data, utviklet av det svenske firmaet Agency9. CityPlanner er tatt i bruk med stort hell i Sverige og er et verktøy kommunene aktivt bruker for å kommunisere bygg, tiltak og planer i 3D ut mot innbyggerne. CityPlanner tilbyr innbyggerdialogen integrert i løsningen hvor innbyggere, politikere og saksbehandlere kan involvere seg på en ny og innovativ måte gjennom interaktiv deltagelse fra publikum. Ved å presentere planer og utbyggingsprosjekter vil beslutningstakere og innbyggere få en bedre forståelse av det som er planlagt. Innbyggere og andre involverte vil også kunne uttale seg gjennom løsningen og delta mer aktivt gjennom en demokratisk planprosess.

Programvaren er fleksibel og vil også kunne benyttes til andre spennende formål, f.eks. i skoleprosjekter ved å la barn og ungdom ta del i byutformingen.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Stavanger og Sandnes (avdelingene byplan og geodata), og programvareleverandør Norkart AS. Norkart vil bistå kommunene i gjennomføringen av prosjektet og stille nødvendig kompetanse og verktøy til disposisjon i prosjektfasen.

Hovedmålsettingen for prosjektet er å få en bedre visualisering av planforslagene. 3D-visualisering vil etter vår mening styrke beslutningsprosessen og heve kvaliteten i planprosessen. Et annet hovedmål er at løsningen skal være enkel i bruk, både på PC og mobile enheter, slik at politikere og innbyggere får en bedre forståelse av prosjektet. Vi ønske også å skape et godt verktøy som gjør det enklere å gi uttalelser i plansaker. Til slutt vil det være viktig at kommunene får økt kompetanse og evner å administrere løsningen på egenhånd.

Vi gleder oss til å presentere prosjektet og erfaringen til neste år.

 

ringebu

På rett sti i Ringebu

Ringebu er kanskje mest kjent for OL-anlegget i Kvitfjell, der titusenvis av tilreisende nyter alpinbakkene vinterstid. Men kommunen i Gudbrandsdalen har også mye å by på når snøen ikke har lagt seg over terrenget. I flere år har kommunen jobbet målbevisst med kartlegging og kvalitetsheving av sine turstier, og det kan både innbyggere og turister i området nyte godt av.

Avdelingsingeniør Fridtjov Valde Janson i kommunen forteller at prosjektet begynte i 2014 da de hadde inne en sommerhjelp som jobbet mye med stiene. Arbeidet begynte innendørs med identifisering av stier som manglet og hvor det kanskje var grunnlag for å GPS-registrere dem, og samtidig kontrollere ut stier der de var i tvil. I planleggingsfasen var naturligvis kart og flybilder viktige hjelpemiddel, men det har også vært viktig å snakke med folk som sitter på lokalkunnskap. Janson forteller at en viktig del av arbeidet har vært å slette stier som var feiltolkninger av bekker, vegetasjonsstriper, dyretråkk osv.

I tillegg til ham selv, har flere andre i kommunen vært involvert i registreringsarbeidet. Selve registreringsjobben har i stor grad blitt gjort i forbindelse med annet arbeid, som f.eks. ved innmåling av stikkrenner. Med seg har de hatt en tradisjonell tur-GPS (med GLONASS-mottaker for å sikre satellittdekning i skog) og gått opp stiene som manglet. Tilbake på kontoret har de brukt GISLINE for å bearbeide dataene, både for å rydde opp i topologi og for å legge på egenskaper om turstiene. Med dataene på plass i GISLINE er veien til publisering i Kommunekart kort, slik at innbyggere og turister kan dra nytte av det gode arbeidet som er gjort. Resultatet kan sees her:

Arbeidet er ikke 100% ferdig ennå, og det gjøres stadig vedlikehold med rydding og supplering i databasen. –Jeg gleder meg veldig til innføring av sentral FKB-lagring for både denne og andre baser, sier Janson. –Det hender at objekter som vi har slettet fordi de ikke finnes i terrenget, kommer inn igjen etter den tradisjonelle vedlikeholdsrunden mot Kartverket. Da får vi arbeid med å rydde opp i gammel moro, men med sentral FKB-lagring kan vi arbeide mot den samme originalbasen, og dermed blir ikke dette en problemstilling, avslutter han optimistisk.

ringebu-3d

I tillegg til kart og flybilder, har fjellskygge fra laserdata blitt tatt i bruk for å finne stier i områder med bratt terreng og tett skog. Her er stiene presentert i Kommunekart 3D.

fridjov-valde-janson

Avdelingsingeniør Fridtjov Valde Janson i Ringebu kommune innrømmer at det har blitt en god del stiregistrering også på fritiden. Hans engasjement kommer kommunens innbyggere og turister til gode.

VA

Nytt fra Norkart VA

Norkart øker trykket på vann og avløp. Daglig jobber nå 12-15 personer med å utvikle nye løsninger og forbedre eksisterende løsninger i GISLINE og KOMTEK under fanen «Norkart VA». Dette for at våre kunder skal kunne møte morgendagens utfordringer innen vann og avløp. Les mer om hvilket fokus og hvilke oppgaver vi for tiden jobber med.

VA-Felt:

Effektiv dataflyt er en utfordring for mange kommuner. Dette griper vi tak i, og lanserer nye muligheter i VA-felt. Gjennom en ny måleapp som kan kobles til eksternt GPS-utstyr, vil det nå bli mulig å drive effektiv datafangst i felt. Dette vil gi kommunene stor nytteverdi gjennom effektiv datafangst og god dataflyt. Denne kan brukes av kommunens egne ansatte, men det er opptil kommunen om de også vil gi konsulenter og entreprenører som utfører oppdrag for kommunen tilgang i gitte perioder, slik at man basert på kommunens VA-norm kan legge data rett inn i kommunens VA-database.

FDV Systemer

 • Nytt og forbedret brukergrensesnitt.
  Vi har laget et nytt intuitivt og prosessorientert brukergrensesnitt som gjør at systemet selv tilpasser seg den enheten man jobber på. Det gjør det egnet til bruk på både PC, nettbrett og mobiltelefon.
 • Forbedret kartklient.
  Mange kunder har gitt tilbakemelding på et ønske om en bedre kartløsning i FDV Systemer. Dette gjør vi nå noe med og vi leverer en forbedret kartklient. Der blir det både enklere og raskere å plassere hendelser og aktiviteter på rett objekt, uansett om det er kum eller ledning. Forbedret kart gir økt bruksverdi på drift av ledningsnettet.
 • FDV kobles til VA felt.
  Alle driftshendelser vil lagres i FDV Systemer, men hendelser kan også ses i VA-felt og GISLINE VA.

Temakart:

Vi har laget flere nye maler for temakart i GISLINE VA, som nå er gjort tilgjengelig på vårt kundesenter. Dette er temakart som gjør at du henter merverdi ut av dine VA-data. Temakartene er skreddersydd for VA og fokuserer på presentasjon av VA-data. Dette er i mange sammenhenger svært viktig for VA etatene. Temakartene er laget for ulike formål og vil gi deg og dine medarbeidere bruksverdi både i daglig drift, beslutningsstøtte og i kvalitetssikring av dine data. Noen eksempler er:

 • Kvalitetskontroll av data
 • Kartlegging av Felleskummer
 • Antall driftshendelser kombinert med sårbare abonnenter
 • Renovering

Soner:

Å kunne etablere ulike soner som selvstendige kartobjekt har vært etterspurt av våre kunder. Dette er allerede lansert. I siste versjon av GISLINE er det støtte for egen objektkatalog «VA-soner» her kan man lage og forvalte ulike soner. Trykksoner, avløpssoner, forbrukssoner eller andre soner man måtte av behov for i daglig drift eller i ulike prosjekter.

Renovering:

Mange kommuner registrer dette i dag som «Ombygd». Vi lager nå økt støtte for renovering gjennom å legge til rette for å angi geografisk hvilke ledningsstrekk som er renovert, hvilken metode som er benyttet og vi vil også ivareta historikken på gammel ledning. Dette vil gi bedre data både til drift, temakart og til KOSTRA-rapportering.

VA-Dashboard:

Data lagret i fagsystemer er ofte vanskelig tilgjengelig for ledere som skal ha beslutningstøtte. Med VA-Dashboard tar vi data ut fra fagsystemene og sammenstiller og presenterer de i grafer, diagrammer og kart. Dette gir visualisering og presentasjon av data på en ny måte. Man ser trender og sammenhenger man før ikke har sett gjennom bruk av for eksempel regneark. Med VA-Dashboard henter man ytterligere gevinst og verdi ut av sine data. En annen styrke er at den koples rett på fagsystemene slik at man til enhver tid kan se og rapportere på ferske data. Løsningen er formatuavhengig, det er en ny løsning som hverken er en trussel eller erstatning for eksisterende fagsystemer dog vil den verdiøke gode data i eksisterende fagsystemer. VA-Dashboard kan settes opp på egne data, eksterne tjenester og kobles mot ulike sanntidssystemer hvis man har og ønsker det.

KOMTEK:

Som et ledd i økt satsing på VA sammenstiller vi nå VA i GISLINE og KOMTEK og jobber med å koble og sammenstille data på tvers av systemer. Stikkord er

 • WMS for data på tvers – eksempel Slamtanker og tømminger tilgjengelig som WMS-kartlag i VA-felt og FDV
 • Ny løsning for tilsyn av VA-objekter

Det skjer mye på VA-området, og hvis du lurer på noe knyttet til våre løsninger svarer vi gjerne på din henvendelse. Så ikke nøl med å ta kontakt!

 

sms-varsling

Enkel vannmåleravlesning

Avlesning av vannmålere i kommunen er forbundet med mye administrasjon, ressursbruk og kostnader knyttet til utsendelse av varsel og mottak/innlegging av avlesninger. Nå gjør vi avlesningsprosessen enda enklere, ved at det tradisjonelle avlesningskortet erstattes med en SMS som mottakeren kan besvare med sin målerstand. I tillegg til at prosessen blir enklere og mer effektiv, vil innbyggeren oppleve en mer moderne prosess og økt servicegrad fra kommunen.

Dersom en mottaker ikke er registrert med mobilnummer i telefonregisteret, eller ikke svarer på utsendt sms, sendes avlesningskort ut som tidligere til disse. De som får avlesningskort i posten kan naturligvis også registrere sine avlesninger i en mobiltilpasset webløsning.

Mandag 17. oktober vil løsningen være klar til bruk, og det er allerede flere kunder som har gjort seg klare for å ta den i bruk. Innbyggerne i Kongsvinger, Grue, Eidskog og Nord-Odal er blant de som kan forvente å motta avlesningskortet på SMS. Kjell Halvorsen i Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap gleder seg til å ta i bruk den nye løsningen. –Jeg har tenkt med meg selv at vannavlesning må være like enkelt som å lese av strømmen, og det blir det nå, sier Halvorsen entusiastisk.

KOMTEK Vannmåleravlesning med SMS gir betydelig gevinst:

 • Spar produksjon og utsendelse av avlesningskort
 • Enkel administrasjon
 • Si farvel til manuell tasting av innkomne avlesninger
 • Eliminer feilkilder
 • Øk service til innbyggeren

Ta kontakt med meg hvis du ønsker mer informasjon om den nye løsningen.