eByggesøk for tiltak med ansvarsrett

Varsle naboer flere ganger – uten ekstra kostnad

Jobber du som ansvarlig søker? I eByggesøk kan du nå varsle naboer flere ganger i samme søknad – uten at det koster deg noe ekstra.

Vannmåleravlesning - digitalt og enkelt

Det er igjen tid for avlesning av vannmålere mange steder i landet – og minner om at Norkart har digitalisert utsendelsen av vannmåler avlesningskort. Finn ut mer her!

Norkart kåret til årets bedrift

Norkart ble denne uken kåret til årets bedrift i Bærum, i regi av Nordea. – Vi er stolte av anerkjennelsen som ligger i denne prisen, og tar den med oss videre som en bekreftelse på at vi er på rett spor inn i fremtiden, sier Bent Brugård, administrerende direktør i  Norkart.

Fagansvarlig i Fiskher, Tommy Egra

Appen Fiskher hedret for smart bruk av geografisk data

I august ble det utdelt priser for å hedre smart bruk av geografiske data, og en av våre kunder; Fiskher AS, stakk av med seieren for “beste kommersielle tjeneste eller produkt”.

GIS-anbudet for Hedmark Kart - spar tid, miljø og penger

Mer og mer av den daglige registreringen av ulike kartdata er i dag automatisert. Fordelen med et komplett system for geografisk informasjon er mange. Du sparer både tid, miljø og penger. Les hvordan Hedmarken Kart har tatt i bruk GISLINE

kurssamarbeid med Tekna

Kurssamarbeid med TEKNA

Norkart har denne våren inngått et nytt og spennende samarbeid med TEKNA. TEKNA er en anerkjent kursarrangør, og holder årlig over 200 kurs for sine 88 000 medlemmer og andre. Norkart besitter høy fagkompetanse blant våre ansatte, og flere av våre kurs er blitt attraktive – også utenom våre egne kunder. TEKNA står som kursorganisator, og Norkart bidrar med foredragsholder og innhold av kursene.

Nye regler for bygging på egen eiendom

1. mai forenkles reglene slik at det blir enklere og billigere å bygge terrasse eller tilbygg uten å måtte søke. eByggesøk veileder deg i byggeprosessen – også på om det du ønsker å bygge er søknadspliktig eller ikke. Prøv vår veileder på eByggeøk.no

tilbygg-ebyggesøk

Nyhet – Nå kan privatpersoner søke om garasje, tilbygg eller riving – helt digitalt

I dag lanserer Norkart flere søknadsfunksjoner i den digitale byggesøknadsløsningen – eByggesøk – og forenkler byggesøknadsjobben for privatpersoner.

De fleste av oss søker kanskje kommunen om tillatelse til bygging eller endring én eller to ganger i løpet av livet. 40 % av førstegangssøknader som sendes til kommunen er beheftet med feil og mangler. Dette fører til merkostnad og lengre saksbehandlingstid. Regelverket er omfattende og kan være vanskelig å forstå. Eksempelvis er ikke alle huseiere klar over at du ikke kan bygge på huset, eller rive det gamle skjulet i hagen – uten å søke kommunen.

Med eByggesøk lanserer Norkart i dag mulighet for private å:

 • bygge garasje
 • bygge et ekstra soverom eller bod på huset
 • rive ned mindre bygg eller garasje på eiendommen


Brukerveiledning – gjennom hele byggesøknadsprosessen

Mange som ønsker å sende inn byggesøknader selv, kjenner ikke til alle forutsetninger og hensyn som må tas for det de ønsker å søke om. Løsningen er dynamisk slik at du kun svarer på spørsmål som er knyttet til det du ønsker å gjøre.
eByggesøk foretar en analyse av eiendommen og autofyller dette inn i søknaden slik at du ikke behøver å gjøre det. Et eksempel er spørsmål om eiendommen ligger i faresone f.eks. for skred, eller om det er kulturminner på eiendommen din. Dersom analyser viser treff får du veiledning til hva du som søker må gjøre videre.

Husk å varsle naboen

Med nabovarsling gjennom eByggesøk får du også mulighet til å sende nabovarsel digitalt. Du slipper dermed å sende rekommandert post til alle naboene som skal varsles, eller gå fra dør til dør for å få signatur. Det digitale nabovarselet sendes til naboens Altinn-innboks, der naboen kan signere for å ha mottatt nabovarselet, og også komme med digital merknad til varselet.

Byggesaker forenkles med digitale løsninger

Digitalisering av byggesaksprosessen har vært en målrettet satsning fra Norkart, og selskapet har fått et godt fotfeste i bransjen blant annet gjennom markedsplassen e-Torg.
I 2020 lanserte Norkart digital byggesøknadsløsning til det profesjonelle markedet – og vi er nå klare for å forenkle søknadsprosessen for alle innbyggerne som vil søke om byggetiltak på egen eiendom.

Ferd ny eier i Norkart

Tirsdag 16 mars 2021 ble det offentligjort at investeringsselskapet Ferd kjøper 100 prosent av aksjene i Norkart. Med Ferd som ny eier åpner det seg nye muligheter som vil styrke Norkart som selskap. Markedet er i sterk vekst, og flere konkurrenter har konsolidert virksomhetene den siste tiden.

e-Torg startpakke

Norkart gjør planarbeidet enklere og tilbyr «startpakker til reguleringsplaner»

I lys av skredulykken i Gjerdrum – har mange aktører jobbet målrettet for å tilgjengeliggjøre og sikre at riktig grunndata blir benyttet når beslutninger fattes innenfor bl.a. plansaker.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett - nå tilgjengelig i eByggesøk

Nå kan profesjonelle aktører nå sende søknader både med og uten ansvarsrett – eByggesøk

Arbeidstilsynets samtykke direkte i eByggesøk

Nå kan du søke om arbeidstilsynets samtykke direkte i Norkarts digitale byggesøknadsløsning – eByggesøk

GIS-anbudet

Norkart vant GIS-anbudet til 12 kommuner i innlandet

Vi er stolte av at 12 kommuner på Hedmarken valgte Norkart som leverandør av Geografisk Informasjons System (GIS-system) for kommunale forvaltningsoppgaver.

Ekomportalen

Egde og Norkart valgt som leverandør for byggingen av Ekomportalen

Ekomportalen er et kartbasert nettsted med nyttig informasjon som tilrettelegger for økt utbygging av høyhastighetsbredbånd, i henhold til bredbåndsutbyggingsloven. Formålet er å etablere en offentlig sentral nettbasert informasjonstjeneste med informasjon om passiv infrastruktur som er egnet for fremføring av bredbånd i valgt område.

eiendomsanalyse

Eiendomsanalyser

Få oversikt over potensialet i din eiendomsportefølje. Norkarts Datavarehus har en unik fagkunnskap på eiendom, plan, 3D, demografi, sensor og kartdata. Bestill din eiendomsanalyse her!

3Dsolforhold_e-Torg

Nyhet! Sjekk solforholdene før du kjøper

På boligjakt – og lurer på om det er gode solforhold? Nå kan du enkelt sjekke solforholdene ved å søke på adressen. Norkarts nyeste tjeneste på eTorg.no leverer nøyaktige solforhold gjennom hele døgnet. Du kan følge solas bane over huset, og når den går bak taket til naboen – eller får du se solnedgangen fra terrassen?

arealplaner.no

Nyhet! arealplaner.no

Endelig kan saksbehandler og innbyggere få enkel tilgang til informasjonen de trenger for å gjøre planprosessen enklere. Nye arealplaner.no gjøre alle parter mer selvbetjente, slik at kan vi korte ned den totale saksbehandlingstiden.

KOMTEK-dagen 2020

 

Det er en glede å invitere til et heldigitalt brukermøte mandag 19.oktober 2020!

Programmet i år går over én dag. Den første delen av dagen er en felles sesjon med foredrag, debatter, reportasjer og innslag fra våre kunder fra hele Norge. Vi har fått med oss Erik Wold, bl.a. kjent fra NRK, som vil lede denne sendingen live fra vårt studio i Drammen.

Den første delen av dagen er fra kl. 0900 til kl. 1100 og blir live fra vårt studio i Drammen med foredrag, gjester, debatter og innslag fra våre kunder over det ganske land. Den andre delen starter kl. 12.00 og varer til kl. 1600. Denne vil inneholde en komplett gjennomgang av hva som skjer innen de ulike delene av KOMTEK-familien. Det vil være mulig å stille spørsmål og chatte under alle presentasjoner. En digital versjon av Nøtteknekkeren vil være åpen hele tiden uavhengig av de løpende foredragene. Her vil du kunne få svare på alle andre typer spørsmål.

Årets gjest er vi stolte av å presentere; Ole Petter Nyhaug. Han er en av Norges mest populære foredragsholdere, og vil gi oss et skråblikk på forventninger knyttet til dagens og fremtidens innbyggerløsninger.

Her finner du komplett program og påmelding

 

eTorg lansering sunnmøre

Lansering av eTorg i 7 kommuner på Søre Sunnmøre

16. september fikk de 7 kommunene på Søre Sunnmøre presentert eTorg-løsningen fra Norkart på pressemelding. Fem lokalaviser, Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdal, samt representanter fra Norkart var tilstede. Av alle de ulike løsningene som finnes i eTorg-universet, ble spesiel eByggesøk trukket frem. eByggesøk er en løsning som Norkart kan levere både til det profesjonelle markedet, offentlig sektor og fra og med 16. september – det private markedet.

Norkart gjør det enklere for innbyggerne – og lanserer digital byggesøknadsløsning

En digital byggesøknad som retter seg mot innbyggerne. Det betyr at nå kan også privatpersoner levere enkle byggesøknader helautomatisk til kommunen.

3D-visualisering

Oppdaterte 3D-modeller i eTorg

Vi oppdaterer stadig våre tjenester og produkter, og de siste månedene har det skjedd mye med 3D-modellene våre som man får kjøpt i e-Torg.

Områdeanalyse - digital lokalkunnskap

En områdeanalyse raskt gi deg innblikk i offentlige kartdata som skred, ras, kvikkleire, flom, kulturminner, radon, trafikkmengde osv. Analysen sjekker over 80 datasett, som alltid er av nyeste tilgjengelige versjon fra dataeieren.

Ny_versjon_KOMTEK_Office_kommer

KOMTEK Office - ny versjon i Power BI

KOMTEK Office vil fra 2021 bygge på Microsoft PowerBI Desktop. Oppgradering av eksisterende kunder vil starte nov/des. 2020. Vi vil tilby kurs og opplæring i det nye verktøyet. Mer informasjon om dette kommer.

OSC-3D-modeller

Offshore Simulator Centre AS bruker Norkart 3D modeller til viktig samfunsinfo

Visualiseringspakken i eTorg leverer ferdig etablerte 3D-data rett inn i ditt fagverktøy. OSC i Ålesund brukte 3D til å illustrere endringene i bevegelsemønster av folk etter koronautbruddet våren 2020.

Hans Gunnar og Kenneth FME Canada

Norkarts sertifiserte FME-eksperter - og hva er egentlig FME?

Norkart har vært forhandler av FME siden 2008, og teknologipartner siden 2007. Satsingen på FME har alltid vært tilstede hos Norkart, og det er et svært verdifullt verktøy for oss.

aiBygg

AI Bygg - Få oversikt over arealer på alle bygg i Norge

Arealinformasjon for bygninger er et datasett som ikke har vært tilgjengelig tidligere – og Norkart er først i Norge på å kunne tilby disse dataene. Ved bruk av maskinlæring og 3D automatiserer Arealinfo Bygg arbeidet med å innhente info om hvert enkelt bygg .

Årets viktigste vårrengjøring?

Våren er her, snøen smelter – og er vann og avløpsnettet vårt klart for å ta unna? Stoler vi på dataene våre – og har vi den oversikten vi ønsker å ha? I Norge har vi et aldrende VA-nett som ikke er dimensjonert for dagens krav

Norkart lanserer digital byggesøknadsløsning - eByggesøk

Nylanseringen er en digital byggesøknad som retter seg mot det profesjonelle markedet – tilrettelagt for både små og store aktører som jobber med byggesøknader med ansvarsrett.

Norkart bistår med gratis FME i innsatsen mot Covid-19

Som et lite bidrag til å forbedre situasjonen, tilbyr Safe Software nå gratis lisenser til alle offentlige etater, selskaper og frilansere som jobber i kampen mot korona-pandemien, og gjøre dette ved å ta i bruk FME-teknologi.

Fleksibel fakturering

Gi innbyggerne mulighet til å dele opp betalingen av kommunale avgifter

Kommunale avgifter er en vesentlig utgiftspost i folks husholdningsøkonomi, og muligheter for å kunne velge å dele opp utgiften i flere betalinger, vil være en viktig håndsrekning fra kommunen i en utfordrende økonomisk tid for innbyggerne.

Gode analyser gir deg mulighet til å ivareta sårbare grupper

I denne unntakstilstanden verden står i akkurat nå, handler det i aller største grad å ta vare på hverandre – og spesielt de svake og sårbare. Vi tilbyr derfor fri bruk av befolkningsanalyse-modulen til nye kunder ut 2020

Norkarts håndtering av Covid-19 situasjonen

Vi har planlagt for økt trafikk i mange av våre datatjenester og plattformer, og kommer til å tilby bistand til de av våre kunder som har behov for bistand i en krevende periode.

Bærekraftig by- og stedsutvikling med geografiske befolkningsanalyser

Hvordan bruker befolkningen nærmiljøet sitt? Er skoler og kollektivknutepunkt plassert riktig i forhold til hvordan innbyggere faktisk bor?

fme wt 2020

Virtual FME World Tour 2020 Norway

Norkart & Sweco presenterer: Virtual FME WorldTour 2020 Norway.  

Dale Lutz deltar, FME eksperter fra Norkart og Sweco deltar, du kan også sende inn en teknologisk utfording. Deltar du? Det blir en meget spennende og interessant dag 100% virtuelt i form av webinar, med både FME, ny teknologi og OpenSource. Workshops, presentasjoner, erfaringsutveksling.

Her finner du mer info

Møt Norkart på Eiendomsdagene 2020

Fremtiden krever at man sparer tid, kostnader, jobber smartere og mer miljøbevisst. Geografiske data spiller en svært stor rolle i hvordan du kan få til akkurat det. Norkart hjelper deg på veien.
Velkommen til en prat eller demo på vår stand på Eiendomsdagene 2020!

mapathon

Bistandsarbeid fra Norkart – Kartlegging av katastrofeområder i Kenya

Noen dager er mer meningsfulle enn andre. En høstdag i Trondheim var nettopp en slik dag – da vi var 20 forventningsfulle personer som møtte opp på NTNU for å bidra i et Mapathon. Tross at det er mange år siden vi var studenter på nettopp NTNU – så var tiden glemt, og vi Norkartere – representert ved Marielle og Antonio fikk en meningsfull dag på jobben.

Telenors digitaliseringsseminar


Kommuneseminar med fokus på Smartby og teknisk sektor.

Alle presentasjoner er nå tilgjengelig på PDF-format og kan lastes ned på denne linken: https://fil.email/KBBZuFMY

Streaming av foredragene kan også sees nå i ettertid (rekkefølgen på presentasjonen ligger nederst i denne mailen). Link til streaming av seminaret finner dere her: https://t.expo.no/iqkMRm

Alle deltagere får også tilgang til disse linkene som gjerne må deles med kollegaer og andre som kan ha interesse av seminaret.

Vårt neste Smart Kommune seminar vil ha fokus på helse og omsorg og vil gå av stabelen 19. mars. Informasjon om arrangementet vil bli sendt ut i første halvdel av februar.

Info om kommune- og regionreformen – alt i rute til 1.1.2020

Dette er en informasjon som i sin helhet blir viet til kommune- og regionreformen 2020 – til deg som er bruker av Norkarts systemer og tjenester – KOMTEK og GIS-løsninger.

Arbeidet med forberedelse til region- og kommunereformen ble startet for over to år siden – og vi ønsker å gi en fyldig status nå som vi kun er få uker unna 1.1.2020. Etter to år med forberedelser er hovedbudskapet at vi er godt forberedt og i rute – takket være godt samarbeid med prosjektledere og øvrige bidragsytere i mer enn 250 kommuner som er berørt av endringene.

Vi har vært i dialog med alle berørte kommuner og interkommunale selskaper for å formidle hvordan planleggingen og gjennomføring av prosjektet skjer – og det er laget mye informasjon som du vil finne linker til nederst i denne artikkelen.

I september i år startet vi forberedende arbeid på kundenes servere, og dette arbeidet går nå over i en gjennomføringsfase.

Samarbeidet med Kartverket har vært veldig viktig for den gode fremdriften – og Kartverket er også godt i rute.

Fredag 13. desember er en viktig dato – da stenges den sentrale Matrikkelen for oppdatering for alle landets kommuner i 9 virkedager, til utløpet av 1. januar 2020.

Det er ulike fremdrift avhengig om du er bruker av KOMTEK eller GIS-løsninger- så vi har delt inn status, slik at du enklere finner den informasjonen som er aktuell for deg.

Ordforklaring for begreper brukt i denne informasjonen:

 • Frys: Stengt for oppdatering, kun innsyn i data.
 • Nedetid: Løsning og data er utilgjengelig.

Status på KOMTEK

Det er allerede gjort forberedende arbeid hos alle kunder – blant annet for ny Lokal Matrikkel. Ny Lokal Matrikkel vil automatisk genereres rett etter nyårsskiftet.

Kommunereform – Kommuner:

Hovedmigrering av data startet 2. desember for de første kommuner – og dette planlegges ferdig til jul. Dette gjøres via et eget nettbasert verktøy KRASS. Disse sammenslåingskommunene får ca. en ukes nedetid i forbindelse med migreringen før de er i drift med KOMTEK Forvaltning for ny kommune. Frem til Matrikkelen åpnes rett på nyåret vil KOMTEK Forvaltning kunne brukes selv om Matrikkelen ikke er oppdatert. Felt- og innbyggerløsninger settes opp på nytt for nye kommuner og vil være tilgjengelige senest i første uke i januar. Detaljer er beskrevet i KRASS.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at det vil være nedetid i ca. en uke i desember i forbindelse med sammenslåing av baser og datasett i KOMTEK. Vi kjører puljevis oppdatering av kommuner. Du vil få mer eksakt informasjon av prosjektleder i din kommune.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar.

Kommunereform – IKS:

IKS som er berørt av kommunesammenslåing vil konverteres 3-7. Januar 2020. IKS vil være i drift med KOMTEK Forvaltning tirsdag 7. januar. Felt- og innbyggerløsninger vil bli håndtert samtidig.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at deler av perioden 3-7. januar vil være en periode med nedetid i forbindelse med sammenslåing av baser og datasett I KOMTEK. Mer eksakt informasjon fås av prosjektleder i ditt IKS.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar.

Regionreform

Kommuner og IKS som kun er berørt av regionreform:

1 og 2. januar vil ny Lokal Matrikkel automatisk etableres, og i tillegg vil en automatisk oppgave konfigurere KOMTEK Forvaltning med tilhørende felt- og innbyggerløsninger med nytt kommunenummer.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at KOMTEK vil kunne brukes i hele perioden med unntak av en kort tidsperiode rett etter nyttår (nedetid). Mer informasjon om dette er sendt ut, og prosjektleder i din kommune har mer informasjon.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar

Status på GIS-løsninger

Det er allerede gjort forberedende arbeid hos alle kunder – blant annet for ny Lokal Matrikkel. Ny Lokal Matrikkel vil automatisk genereres rett etter nyårsskiftet.

Kommunereform

16 desember starter hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning for modulene Matrikkel, QMS/SFKB, Arealplan, Oppmålingsforretning og Dataflyt. Etter nyttår lastes nye data for Matrikkel og Sentral FKB (SFKB) automatisk. Dette arbeidet forventes å være ferdig senest 1. februar for alle kunder. Når hovedkonfigurasjonen av GISLINE Forvaltning er ferdig, vil hovedkonfigurasjon av Web-løsninger (Kommunekart, Meglerpakke, e-Torg mm) starte.

Konfigurasjon utføres puljevis og hver kommune har fått informasjon om hvilken pulje de er i. Kommunens prosjektleder har denne informasjonen.

For Arealplan-modul er arbeidet med å slå sammen planregistre og plankartbaser allerede godt i gang – kommunene ferdigstilles fortløpende. De siste kommunene forventes ferdigstilt seinest 10. januar.

For GISLINE VA/FDV er migreringen allerede utført. Resterende arbeid utføres fortløpende for kommunene fra 2. januar og forventes ferdigstilt senest 10. januar.

Hva betyr dette i praksis for deg som bruker?

 • I praksis for deg som oppdateringsbruker vil frysperiode for oppdatering være fra 16. desember, og til hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning er ferdig. (Noen av SFKB-dataene fryser Kartverket noe tidligere).
  • For modulene Arealplan, Oppmålingsforretning avtales frysperiode med den enkelte kommune.
  • For GISLINE VA/VA-Felt: Frysperiode fra 2. januar til 10. januar, uten mulighet for oppdatering av data. Ta et leseuttrekk av data av beredskapshensyn.
 • I praksis for deg som innsynsbruker vil du ha innsyn i gamle data inntil nye datasett for ny kommune er konfigurert av Norkart (på ulike tidspunkt fra 16.12-31.1).

Regionreform

16 desember starter hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning for modulene Matrikkel, QMS/SFKB, Arealplan, Oppmålingsforretning og Dataflyt. Etter nyttår lastes nye data for Matrikkel og SFKB automatisk. Dette arbeidet forventes for alle kunder å være ferdig senest 1. februar. Når hovedkonfigurasjonen av GISLINE Forvaltning er ferdig, vil hovedkonfigurasjon av Web-løsninger (Kommunekart, Meglerpakke mm) starte.

Konfigurasjonen utføres puljevis og hver kommune har fått informasjon om hvilken pulje de er i. Kommunens prosjektleder har denne informasjonen.

For GISLINE VA/FDV vil hovedkonfigurasjon utføres i perioden fra 2. januar og forventes ferdigstilt senest 10. januar.

Hva betyr dette i praksis for deg som bruker?

 

 • I praksis for deg som oppdateringsbruker vil frysperiode for oppdatering være fra 16. desember, og til hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning er ferdig. (Noen av SFKB-dataene fryser Kartverket noe tidligere).
 • I praksis for deg som innsynsbruker vil du ha innsyn i gamle data inntil nye datasett for kommunen er konfigurert av Norkart (på ulike tidspunkt fra 16.12-31.1).

Her finner du mer informasjon:

Har du spørsmål til informasjonen – eller savner du informasjon, så ta gjerne kontakt.

 

 

River ned myter og erstatter med objektive fakta

Gran kommune og Lunner kommune fikk støtte fra Miljødirektoratet for arbeid med et prosjekt kalt “Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling”, hvor de bl.a. skulle analysere bosetningsmønsteret i kommunene

Digital byggesaksbehandling

Norkart lanserer digital byggesøknadsløsning – i samarbeid med Skanska og Atea

Norkart kan tilby et fullverdig alternativ til ByggSøk-løsningen – ved å tilby søknadsløsninger for profesjonelle med ansvarsrett – og private (tiltak uten ansvarsrett).

sommerstudenter veiledere

Norkart Sommer 2019

Hver sommer er vi så heldige å få invitere inn studenter fra universitetene til å leke med ulike prosjekter. Våre sommeransatte får en unik mulighet til å sette kunnskap og nysgjerrighet ut i praksis med hjelp av tett veiledning og oppfølging, men også med stor grad av frihet og ansvar.

avfallskonferansen 2019

Norkart tilstede på Avfallskonferansen

Norkart var tilstede på Avfall Norge sin årskonferanse 18. – 20. juni, hvor temaet var «Mennesker – Miljø – Marked», og samspillet mellom disse er avgjørende for å få til en sirkulær økonomi.

Digitaliseringkonferansen

eNabovarsel – på pallen blant årets digitale suksesshistorier

Vi er stolte av å være en del av DiBKs (Direktoratet for Byggkvalitet) «fellestjenester bygg» – som er en kommunal regelverksplattform som har gjort det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunene.

KOMTEK-programmer-overordnet

Ny forbedret versjon av KOMTEK er leveringsklar!

Vi har jobbet med en del forbedringer i KOMTEK – og ny versjon er klar til leveranse nå i juni. I denne forbedrede versjonen har vi lagt spesielt vekt på tilpasninger til kommune- og regionreform og lovendringer – samt at vi har rettet mange små og store feil som dere har meldt til oss.

Leirvassbu

Nå kan du enkelt sjekke driftsstatus

Norkarts skytransformasjonssatsning gir oss en rekke muligheter til å forbedre service til deg som bruker, og vårt siste initiativ for at du skal kunne holde deg oppdatert på driftsstatus er lansering av status.norkart. no – en informasjonskanal for driftsstatus på en rekke systemer fra Norkart.

london IOT

Inspirasjon fra IoT Tech Expo konferanse i London

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

Kommunesammenslåing

Status på kommune- og regionreformen

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

overvann

Vil dere gjøre tiltak på riktig sted før eller etter at flommen treffer?

I byer og tettsteder møter man stadig større og oftere problemer knyttet til overvann på avveie. En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. Denne analysen kan vise seg å være svært lønnsom og nyttig – slik at det kan settes inn tiltak på riktig sted for å unngå oversvømmelser.

Kommunesammenslåing

Regionreform 2020 - Får du nytt kommunenummer?

Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

Eiendomsskatt

Nye KOMTEK Eiendomsskatt i rute

I Norge i dag har ca 370 kommuner innført eiendomskatt – og i 2017 var inntektene 13,6 milliarder, hvorav 7,2 milliarder kom fra boliger.

Gode løsninger og verktøy er avgjørende for å holde oversikt og kontroll – og KOMTEK Eiendomsskatt er tilrettelagt for å støtte alle arbeidsprosesser knyttet til nytaksering, omtaksering, og løpende forvaltning, samt eventuell bruk av boligverdi/formuesgrunnlag som grunnlag for eiendomsskatt.

Vannmåler

Vannmåler i fokus - Norkart er i førersetet!

Bruk og anvendelse av vannmålere har fått stort fokus I Norge. Mange kommuner har i flere år hatt vannmålere både på bolig og næring, men sett i sammenheng med våre naboer i Europa er andelen vannmålere i Norge lav. Dette er i endring.

reguleringsplan

Ny forbedret Kommunekartløsning - Alt du trenger å vite

Du kan lese alt om kommunekart for innbygger og kommune HER.

Nå er geografiske analyser integrert i Kommunekart

Nytt i Kommunekart er automatiske analyser som gjør byggesaksbehandlingen enklere, raskere og tryggere.

Eksempler på analyser er f,eks. at tiltaksanalysen gir deg en rapport som dokumenterer hvilke DOK-datasett som finnes på en eiendom. Hvis du i forbindelse med en byggesak utfører en  plananalyse – vil du få informasjon om hva en eiendom er regulert til og hvor mye mer en eiendom kan bebygges. For tilsyn er spesielt ortofotorapporten aktuell – en rapport som viser alle nye og historiske ortofoto for en eiendom.

Andre nyheter som er lansert

 • Terrengprofil gir deg mulighet for å få se høydeprofil langs en linje i kartet.
 • Tegn i kart (påtegninger) har nå mulighet for å lagre og åpne tegninger ved hjelp av filformatet KML.
 • Historiske flybilder for hele landet er integrert i Kommunekart.
 • Forbedringer rundt visning av eierforhold og matrikkelinformasjon.

Flere nyheter kommer i begynnelsen av mars

I begynnelsen av mars lanseres Kommunekart v3.0. Vi har i tett samarbeid med kunder – endret brukergrensesnittet for å gjøre det enklere å finne frem og lettere å bruke kartløsningen. Temakart gjør det raskere for deg å finne ønsket informasjon i kartet, som for eksempel reguleringsplaner, skolekretser og oversikt over turløyper. Innholdet i hvert temakart styres av den enkelte kunde i Norkart Tjenestepanel . I Tjenestepanel blir det mulighet for å legge til brukergrupper, i tillegg til enkeltpersoner, for å styre tilganger i Kommunekart Proff. I tillegg kan brukeren justere gjennomsiktighet på alle aktive kartlag.

Trenger du informasjon om Kommunekart løsningen – så ta gjerne kontakt med oss!

Bjorn_Bollandsas

Fra IT-allergi til vellykket digitaliseringsprosjekt

– Jeg har jobbet i Klæbu kommune i over 30 år, som rørlegger og nå har jeg i tillegg ansvaret for VA-kartene i kommunen, sier Bjørn Bollandsås.

Han har vært vant til at alle VA-data ble lagret delvis på papir, og delvis på det han kaller «manns minne».

– Jeg ble nok født på feil side av «Enter-knappen», for jeg ble født i 1957, sier Bollandsås, og forklarer hvor lite IT-kyndig han var før digitaliseringsprosjektet startet. Jeg holdt meg helt unna alt som hadde med IT å gjøre, jeg hadde ikke e-post en gang.

Men noe begynte å irritere han for ti år siden, og det var at kart var unøyaktige, ikke oppdaterte og at informasjon manglet. De begynte å tenke at de trengte digitale kart, og Bollandsås ble satt på oppgaven – noe han gikk med på til tross for sin IT-skrekk.

– Når man har jobbet med VA så lenge, så blir man litt nerd rundt faget sitt. Man vil at kart og informasjon skal være riktige og oppdaterte, sier han.

Det som altså lokket ham med digitaliseringsprosjektet var muligheten til å få helt oppdaterte kart, med all nødvendig informasjon og dokumentasjon.

1672 kummer og 181 kilometer VA-ledninger

Prosessen startet i 2012. Først fikk han opplæring i Norkart sine systemer, og deretter allierte han seg med oppmåler i kommunen, han som håndterer GPS.

– Vi bestemte oss for at vi skulle bruke Norkart sitt system. Og jeg skulle da lede arbeidet med kartlegging og innlegging i kartsystemet. Jeg og oppmåler dro ut til alle kummene, registrerte dem med GPSen, tok bilder av hver enkelt kum, registrerte dimensjoner og så ble det tatt nedmål fra topp lokk og ned til ledningene, forklarer Bollandsås. – Vi startet i 2012, og i desember 2018 hadde vi registrert alt av gamle anlegg, samt nye som har kommet inn. Så nå har vi digital dokumentasjon på 1672 kummer og 181 kilometer med VA-ledninger.

De startet der Klæbu henter vann fra nabokommunen, og så jobbet de seg gjennom hele kommunen, kum for kum. De så på papirkart og snakket med mennesker for å sikre seg informasjonen som var lagret på «manns minne».

Har sluttet å krangle med forsikringsselskap

Klæbu registrer fortløpende driftshendelser på VA kartet. De siste fem årene har de registrert 74 driftshendelser.

– Mange av driftshendelsene er koblet opp mot forsikringsselskap. Etter at vi begynte med digitale kart, hvor vi legger ved all dokumentasjon, har vi ikke fått en eneste klage fra forsikringsselskapene. Det har spart kommunen for mye arbeid og store summer!

Og når vi spør om de kranglet mye med forsikringsselskaper før, svarer Bollandsås at det hendte, men nå var de blitt så gode på dokumentasjon at sakene går igjennom med en gang.

Fordelene i hverdagen

– De som er ute i feltet har i dag med seg en bærbar enhet, VA Felt. Det betyr at de enkelt kan slå opp all informasjonen de trenger. De kan kommunisere med meg som sitter på foran PC på kontoret, og vi ser samme data, sier Bollandsås. – I planlegging, prosjektering og utbygging av nye anlegg bruker vi digitale kart. Da ser vi hvor ledningene ligger, hvilke høyder har vi med å gjøre, og så videre, fortsetter han.

Når vi snakker med Bollandsås, sitter han med anleggsrapporter for nye utbygginger og han forteller også at han drar stor fordel av digitale kart når han driver lekkasjesøk med vannverket.

– Jeg får alle innmålingsdata på VA-anlegg digitalt, basert på VA-normen til Klæbu kommune, og så legger jeg de inn på det digitale kartet sier han. I forbindelse med lekkasjesøk er både VA felt og kartsystemer til uvurderlig hjelp. Vi jobber om natten og stenger av områder. Da har vi folk ute i feltet med VA felt og jeg sitter inne med samme opplysninger på PC, og kan dirigere folk rundt og stenge sluser, forklarer Bollandsås.

Og når noen ringer til kommunen for å få opplysninger om VA-relaterte spørsmål, kan han gi raske og presise svar.

– Det hender noen ringer og spør hvor ledninger og kommer ligger, samt andre henvendelser. Da kan vi gi hurtigere og bedre svar enn hva vi kunne før, fordi jeg raskt kan slå opp på det digitale kartet, forklarer Bollandsås.

Andre kommuner kommer på besøk

Bjørn Bollandsås har fått mange positive tilbakemeldinger, fra både de som jobber med VA og kommuneledelsen i Klæbu. Ryktet har også spredd seg til andre kommuner, som har villet komme å se hvordan Bollandsås og de andre jobber med VA i Klæbu kommune.

– Vi hadde Vågan kommune i Lofoten på hospitering her i fem dager for noen måneder siden. Da viste vi dem hvordan vi jobbet. De var med oss ut i felt, og så på når jeg registrerte på kartet. De fikk også utføre oppgaver og registrere selv, sier Bollandsås.

En slik ordning mener han kan være veldig nyttig, også for andre kommuner. Vågan kommune fikk mye nytte av å se hvordan Klæbu kommune jobbet, og har kunnet spille på deres erfaringer når de nå har startet på sitt eget digitaliseringsprosjekt.

– Når man er på seminar med Norkart, så blir det mye man skal lære seg på en dag. Og selv om Norkart er veldig gode på IT, så er det noe med å faktisk være med «fotfolket» ut i feltet, og se hvordan det fungerer i hverdagen, sier Bollandsås. – Jeg har tenkt å foreslå for dere i Norkart at dere kan sette kommuner i kontakt med hverandre, for å lære på denne måten. Det er hyggelig å lære bort også, sier Bollandsås.

Fornøyd med oppfølging fra Norkart

– Samarbeidet med Norkart har fungert veldig bra. Når jeg ringer for å få oppfølging, føler jeg alltid å bli tatt på alvor, og at de står på for å løse problemene, sier Bollandsås.

Klæbu har vært pilotkommune på flere løsninger innen VA fra Norkart.

– Ja, det er ikke mange som har jobbet så intenst med kart som vi har de siste årene. Jeg har kommet med flere tilbakemeldinger til Norkart rundt hva som fungerer godt og ikke, og vi har god dialog hele veien, sier Bollandsås. – Norkart har vært til uvurderlig hjelp når noe ikke har fungert som ønskelig, de stiller alltid opp, fortsetter han.

Råd til andre kommuner

Det er ikke bare Klæbu kommune som har blitt digitalisert, der er Bjørn Bollandsås også. Han gjennomfører dette intervjuet på Skype, er kommet på sosiale medier og e-post, og jobber på PC.

Når du går av med pensjon om noen år, må det være en stor fordel for din arvtager at alle data ligger lagret digital og ikke på unøyaktige kart og «manns minne» som er mye ditt minne?

– Absolutt, nikker Bollandsås.

Hva er dine råd til andre som vurderer å digitalisere VA anleggene slik Klæbu har gjort?

– Ta kontakt med Norkart
– Ta også kontakt med en annen kommune, som allerede har vært igjennom et digitaliseringsprosjekt, og se hva de gjør.
– Kom i gang snart, for denne digitaliseringen kommer rivende fort
– Allier deg med kommunens oppmåler
– Ikke gru deg, bare tenk at dette får du til; hvis jeg klarer å gjennomføre et vellykket digitaliseringsprosjekt, med mitt utgangspunkt, så kan alle det!

FME-Tour

Norkart arrangerer FME og tech-event i Trondheim

FME – Gir kontroll på dine data

Om du har data som ligger spredt rundt i kataloger, på disker eller i forskjellige systemer, eller arbeidsoppgaver som utføres manuelt hver dag eller ukentlig – kan FME og Norkart  hjelpe deg med sammenstilling, verdiøkning og automatisering av data og arbeidsprosesser for bedre utnyttelse.

Lær mer om FME i Trondheim 25. – 26. mars

FME støtter over 400 forskjellige formater og API, og gjør det enkelt å sammenstille data fra forskjellige systemer for å oppnå en mer effektiv arbeidsflyt. Nå kan du lære mer om FME – og melde deg på Norkarts arrangement FME World Tour og Tech-event i Trondheim 25. og 26. mars 2019.

På arrangmenetet får du: to spennende og interessante dager i Trondheim, med både FME, ny teknologi og OpenSource. Workshops, mingling, presentasjoner og erfaringsutveksling.

Hvorfor bør du delta? – Her finner du ut  hva FME er og  hvilken nytte det kan gjøre for dere. Du får innsikt og inspirasjon i hva ny teknologi kan brukes til – og ikke minst knytte kontakter og bli med på verdifull erfaringsutveksling.

Nytt av året er at vi kombinerer FME World Tour med én dag der vi kjører både workshops og presentasjoner innen ny teknologi og Open Source. Her får du innblikk i både i AI/maskinlæring, IoT, OpenSource (QGIS, PostGIS, GitHub etc), 2D/3D visualisering, og hvordan FME kan brukes opp mot dette.

Norkart er GoldPartner med Safe Software som lager FME-programvaren, og har et av Norges fremste FME miljø. FME benyttes av en rekke store og små aktører – og eksempler på hvem som benytter seg av verktøyet er Miljødirektoratet, Aker BP, Kystverket, Statkraft, NGI, Skanska og Jernbaneverket.

Du kan også høre vår podcast der det diskuteres hvordan data kan sammenstilles, kvalitetsheves og berikes for å gi god datadrevet beslutningsstøtte i alt fra privat næringsliv, til statsetater og kommuner. Hør også hvordan riktig dataflyt kan automatisere mange rutinepregede manuelle oppgaver.

Områdeanalyse-Nyhetsbrev

Områdeanalyse – vi har lokalkunnskap!

Alle typer geografisk relaterte analyser kan håndteres, områdeanalyse, eiendomsanalyse, analyser i forbindelse med konsekvensutredninger eller tiltaksanalyser.

Analysene kan integreres som en del av egne løsninger, eller man kan bruke Datavarehusets analyseplattform og velge eiendom eller område, og få resultatet levert på mail i løpet av kort tid. Man kan også gjøre analyser på egne data som en del av løsningen.

Eksempler på analyser kan være hvem som eier en eiendom, når den ble kjøpt, hva den ble kjøpt for og omsetningshistorie.  Er det snakk om en bygning kan det være informasjon om størrelse, type, alder, høyde, boenheter, solforhold og utsikt, heftelser og avgifter.  Er man opptatt av risiko er informasjon om flom, ras, radon eller avstand til brannstasjon informasjon man kan hente.  Er nabolaget viktig kan man finne demografiske data som aldersfordeling, familiesammensetning, inntekt og utdannelse eller avstand til skole og butikk.  Og skal man bygge noe er informasjon om regulering og ulike former for restriksjoner informasjon som er viktige å få frem.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å skreddersy din egen analyse, eller ønsker tilgang til våre ferdig definerte analyser.

Har du interessante data liggende i skuffen eller på et format som er tungt tilgjengelig kan vi hjelpe deg med å gjøre dataene tilgjengelig via våre grensesnitt og tjenester – selvfølgelig uten at andre enn de du ønsker får tilgang til dataene.

Slamtømmer sms

Nå tilgjengelig: SMS-varsling i KOMTEK Slamtømmer Felt

Denne løsningen for slamtømmer vil gjøre hele varslingsprosessen enklere og mer effektiv, for kommune, entrepenør og innbygger.

Entreprenøren kan varsle innbyggeren på SMS, via vår tjeneste som heter KOMTEK SMS (SMS 2). KOMTEK SMS baserer seg på å bruke kontaktinformasjon til eiere av eiendommer som har privat avløpsanlegg, kontaktinformasjon som hentes fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret som administreres av Difi. Forutsetningene for bruk av denne varslingstjenesten, er at kommunen det skal varsles for har tilgang til KOMTEK SMS.

Ta kontakt i dag for mer informasjon!

send_epost_knapp

Du kan lese Norsk Vanns rapport om tømming av slam her.

Fleksibel Fakturering

Fleksibel Fakturering - Klar for levering

KOMTEK Fleksibel Fakturering vil gi deg muligheten til å tilby individuell tilpasning av antall terminkjøringer i året. I tillegg støttes sømløs overføring av grunnlag til faktureringssystemet for Visma Enterprise – det er med andre ord slutt på filoverføring! Løsningen gir også muligheter for testfakturering, er mer robust ved feilsituasjoner og har god loggingsfunksjonalitet.

Hva vil Fleksibel Fakturering kunne gi deg?

Du vil først og fremst få en mer robust overføring av gebyrgrunnlag og det vil bli enklere å håndtere faktureringsrutinen for både deg som kommune og innbyggerne. Det vil bli færre feilsituasjoner, og dersom det oppstår et problem har du bedre kontroll og enkel oversikt over historikk.

Dersom du vil ha Fleksibel Fakturering, eller ønsker å vite mer – ta kontakt!

Presentasjon av KOMTEK Fleksibel Fakturering på KOMTEK-dagene 2018
Orkdal meglerpakke

Orkdal Kommune lykkes med automatisering av meglerinformasjon

I tillegg til at arbeidsmengden er gått ned, opplever Orkdal kommune at de i mye større grad har styring på utlevering av megleropplysninger

. Tidligere måtte man forholde seg til 3 ulike klienter for å behandle ordrer. En felles ordrebehandler håndterer bestillinger fra alle formidlere i markedet, og gjør det enklere for kommunen å unngå forskjellsbehandling – som er forbudt i henhold til offentlighetsloven.

Orkdal kommune opplevde tidligere at det ble brukt mye tid og ressurser på leveranse av megleropplysninger, og så derfor stort potensiale i at automatiseringen kunne frigjøre deler av disse ressursene.  At kvaliteten på leveransene i tillegg har blitt bedre er viktig bonus.

«Vi ønsker selv å velge hvordan vi utleverer data og hvordan ordrene skal behandles. Samtidig ønsker vi at alle aktører skal få lik tilgang og samme pris for de produktene vi leverer ut», sier Christian Bonvik som er geodataansvarlig i Orkdal kommune.  «Som en mellomstor kommune har vi ikke ressurser til å utvikle denne typen løsninger selv. Vi har derfor valgt å ta i bruk felles ordrebehandler for å ta tilbake “styringen” på utlevering av offentlig informasjon til meglerne. Skal vi få utnyttet automatisering og effektivisering av offentlig informasjon fullt ut, er vi avhengig av å kunne sette premissene selv, noe vi tror vi kan få til gjennom felles ordrebehandler

Brannforebygging Komtek Tommy

Brannforebygging er i drift

Hva betyr dette for deg?

Den nye løsningen kan kjøres ute i felt eller på pc rett i nettleseren, og her er kartfunksjonalitet i fokus samt viktigheten av å ha et godt planleggingsverktøy. Feiing og tilsyn kan registreres ute i felt, og man trenger bare registrere data en gang. Mye av verdien for både bruker og innbygger ligger i at all varsling kan skje digitalt via SMS og MinEiendom. Hovedgevinsten med KOMTEK Brannforebygging er at kunden sparer tid og ressurser som kan brukes i annet viktig arbeid. Dette skjer på grunn av automatisering av en rekke byråkratiske prosesser og direkte tilgang til verdifull og relevant data.

Løsningen blir stadig utviklet med ny funksjonalitet, blant annet kommer støtte for varsling av beboere i borettslag, innsyn i gebyrer, bedre støtte for risikoanalyse og kartlag (WMS) – i tillegg til manuell varsling til dem som ikke har mulighet til digitale varslingsløsninger.

Hva kan vi bistå med?

For å gi deg som kunde best mulig datagrunnlag tilbyr vi matrikkelanalyse som sikrer god kvalitet på det som er infobasen for eiendomsdataen i KOMTEK Brannforebygging. Vi kan kjøre datavask av KOMTEK-data og bistår i overgangen fra eksisterende system til vår løsning. Vi kan også bidra med risikoanalyse, kurs og veiledning i hvordan løsningen brukes på best mulig måte.

Har du spørsmål, eller vil du være med på veien videre?

Eiendomsskatt

Ønsker du bistand til arbeid med eiendsomsskatt for 2019?

Kontakt oss i dag for å reservere tid med en av våre konsulenter!

Her er noen områder vi kan bistå med:

 • Generell veiledning i eiendomskatt for kommunen
 • Nødvendige forberedelser i KOMTEK Eiendomsskatt
 • Formuesgrunnlag ved nytt år
 • Import og fastsetting av formuesgrunnlag
 • Protokoller
 • Omtaksering
 • Gebyrgenerering
 • Rapporter som godkjenningsliste til nemnd, skatteseddel og offentlig skatteliste
 • Formidlingstjenesten SvarUt

Hvis det er andre områder dere trenger bistand til – så sjekk ut med oss om det er noe vi kan bidra med!

Priser for bistand: 1700 kr pr time, med minstepris 3400kr.

e-Torg-Decode

Fra servicetorg til e-Torg

Utviklingen fra ide til ferdig produkt har gått i rekordraskt tempo nettopp fordi vi har jobbet tett med pilotkommuner som Molde, Ringebu, Sortland, Stavanger og Bodø samt jobbet tett med 10 små og store bedrifter fra privat næringsliv for å avdekke behov og ønsker. Det har vært ulike utfordringer og vinklinger – og takket være godt samarbeid har Norkart nå lansert e-Torg.

Enkelt forklart kan vi si at Norkart e-Torg er kommunens egen nettbutikk for salg av eiendomsinformasjon og geodata (kart) – og er en skyløsning som leveres som egen nettside – eller som API for integrasjon i egen portal.

e-Torg – skreddersydd for din kommune
Hvilke produkter som ønskes tilbys i kommunens e-Torg – bestemmes av kommunen selv.

Et viktig mål er at e-Torg skal effektivisere og redusere henvendelser til servicetorget – samt at de som henvender seg skal oppleve å få løst henvendelsene de har raskt og effektivt.  Nøkkelen er at manuelle prosesser er gjort automatisk – men løsningen håndterer også manuelle leveranser gjennom Norkart Produktportal.

Norkart e-Torg tilbyr varevelgere og god bestillingsflyt tilpasset ulike produkter, som for eksempel situasjonskart, naboliste og kartbestilling.

Skal du bygge hus, kan e-Torg hjelpe deg med å visualisere området, sjekke grunnforholdene, sende nabovarsel og byggesøknad. Raskt og enkelt.
Er du arkitekt eller ingeniør, kan du skaffe grunnlagsdata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. Du finner også områdeanalyse og datagrunnlag for ROS-analyser og konsekvensutredninger, for å nevne noe.

Brukere og sikkerhet
Norkart e-Torg vil håndtere ulike typer brukergrupper, både private innbygger uten innlogging, og de profesjonelle aktørene som gjerne ønsker pålogging og med etterskuddsvis fakturering.

I tillegg håndterer også e-Torg utlevering og salg av produkter som krever spesiell behandling i henhold til utleveringsforskrift og personopplysningsloven.

Norkart e-Torg bruker Nets betalingsløsning, slik at bruker kan betale med kort eller Vipps.

Her finner du mer informasjon om e-Torg
Test ut vår e-Torg løsning

 

snø rydding

Klar for snø?

Mens mange nordmenn hadde både kropp og hode på en sandstrand eller i sjøen i sommer, har Norkart og Tokvam AS jobbet med å forenkle vinteren for de som skal rydde vei når snøen kommer. Sammen har vi utviklet EasyPlan, som nå tas i bruk av en rekke entreprenører med ansvar for snørydding.

EasyPlan gir de som jobber med veivedlikehold en enklere og mer lønnsom hverdag. Ved å planlegge snørydding og registrere hindringer sparer sjåførene både tid og verdifullt utstyr på sine maskiner. Entreprenører som benytter EasyPlan får dokumentert sitt arbeid mens jobben utføres, slik at energien kan brukes på veivedlikehold og ikke på papirarbeid.

“Når snøen kommer er det hektiske dager for brøytebilsjåførene. Da er det ingen som ønsker å bruke tiden sin på dokumentasjon og annet papirarbeid”. Forteller Finn Kristian Tokvam, daglig leder i Tokvam AS. Tokvam sitt motto er å gjøre vinteren enkel, og Easyplan er definitivt noe som bidrar til nettopp det, men han påpeker også at digitalisering av ruter og hindringer kan spare hver enkelt utstyrseier betydelige reparasjonskostnader. “Under snøen skjuler det seg hindringer som fort blir ødelagt eller sågar ødelegger utstyret på traktoren. Hvis EasyPlan forhindrer én eneste skade på plog eller freser er det allerede økonomisk gevinst for entreprenøren”, sier Tokvam. Og det er FØR han regner inn frustrasjon og unødvendig tidsbruk for å rette opp i skaden.

Tilpasses for kommunene

EasyPlan er i første fase utviklet for bruk hos entreprenørselskaper, men vi vet at også norske kommuner kan hente ut betydelige besparelser gjennom løsningen. Vi er derfor i ferd med å gjøre tilpasninger som gir kommunen fleksibilitet til å engasjere flere ulike entreprenører, og til enhver tid ha oversikt både over hvem som skal utføre arbeidet, og når arbeidet sist var utført.

Tilpasningene gjøres i samarbeid med kommuner, og dersom din kommune vil være med å pilotere «EasyPlan Kommune», oppfordrer vi dere til å snarlig ta kontakt med Gløer Winsvold i Norkart.
La oss sammen gjøre vinteren enklere!

Vann og Avløp

Hva kan VA Felt gjøre for deg?

VA Felt er et unikt verktøy for nettbrett, som gir deg innsyn i all informasjon om kommunen sitt VA ledningsnett. Kanskje enda viktigere er muligheten det gir til innmåling, endringer og oppdateringer av VA-data når du er ute i felt.

Du sparer både tid og penger når du gjør deg ferdig på stedet, kontra ferdigstilling når du er tilbake på kontoret. Nøyaktigheten på innmåling av VA-data er svært god, fordi VA Felt kan kobles til ekstern GPS. Siden dette også er en løsning med en felles skybasert database, vil andre brukere av VA-basen ha umiddelbar tilgang til dine ferskeste registreringer.

VA Felt gir deg:

 • Kart og VA-informasjon når du trenger det! Ute i felt, på kontoret eller hjemmefra, alltid mot samme database
 • Innmåling av VA data i felt via bluetooth til ekstern GPS fra Blinken (Topcon og Sokkia), Leica og Norgeodesi
 • Raske oppdateringer og deling av informasjon
 • Enkelt brukergrensesnitt og brukervennlig design
 • Tilgang til VA-nettet via internett, for nettbrett (krever android operativsystem)
 • Hurtig navigering og posisjonering via GPS.

Ta kontakt med din kundeansvarlig for nærmere informasjon og tilbud.

eNabovarsel

Norkart – først ute med å gjøre nabovarsling heldigital

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er en tidkrevende og kostbar øvelse – og mye manuell jobb må gjøres for å kunne sende naboene varsel. Løsningen hjelper deg å finne hvilke naboer som skal varsles – og rent praktisk vil elektronisk nabovarsel sørge for at alt av nødvendige papirer som skal sendes med nabovarselet som situasjonskart, fasadetegninger, byggetegninger med mer, sendes direkte til naboens innboks i Altinn.

Norkarts mål er at eNabovarsel skal bli tilgjengelig for alle i første kvartal av 2019.

Enklere og billigere

Du sparer penger ved å benytte deg av eNabovarsel – og kostnadene til utsendelse av rekommanderte nabovarslinger som koster 175 kr pr utsendelse kan være historie. Og ikke minst gjør du naboen fornøyd – ved at man slipper å dra på postkontoret for å hente varselet. Når en nabo gir tilbakemelding på nabovarselet i Altinn – vil du motta denne i din egen innboks.

«Vi har jobbet frem en enkel og brukervennlig løsning som vi ser frem til å lansere» sier forretningsutvikler Jorunn Kragset som sammen med produktansvarlig Aksel Olsen har vært pådriver for å få frem løsningen. «Effekten av å bruke elektronisk nabovarsel er at dette er enkelt å gjennomføre, går mye raskere – og ikke minst en rimeligere måte å sende nabovarsel på. Vi ser frem til å se responsen hos kundene» sier Kragset.

Betaling med kort eller Vipps

Norkarts eNabovarsel er godkjent av DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) – og Arkitektbedriftene som er en bransje og arbeidsgiverorganisasjon for arkitekter skal benytte løsningen i sin søknadsløsning. Ved bruk av løsningen betaler en med kort eller Vipps – og hele prosessen med utsendelse av nabovarsling er gjort unna på kort tid.

Meglerpakke

Norkart deltar på Eiendomsutviklingsdagene 2018

Under Eiendomsutviklingsdagene 2018 vil Norkart være til stede som deltager og utstiller.

Eiendomsutviklingsdagene arrangeres 30.-31.august på Farris Bad i Larvik. En rekke norske og internasjonale fagpersoner  vil dele sine erfaringer og synspunkter om byutvikling, arkitektur, transformasjon, nye trender og konsepter.

Hvordan vil fremtidens byer og tettsteder bli?
Endringene skjer akkurat nå! Digitalisering, urbanisering og et markant generasjonsskifte fører til store endringer innen byutvikling. Hvordan møter vi disse endringene på best mulig måte? Hva er de langsiktige trendene? Hvilke byrom og konsepter vil fremtidens generasjoner nyte godt av? Hvordan vil fremtidens byer se ut?

Norkart har gode løsninger som kan bidra til en bedre og mer fremtidsrettet byutvikling:

e-Torg Alt av kart- og eiendomsdata på ett sted. Her finner du digitale kartdata, 3D-modeller, nabovarsel og mange andre nyttige produkter som er tilrettelagt ditt fagverktøy.

Norkart Eiendomsinfo gir tilgang til all nødvendig informasjon på ett sted, og er alltid oppdatert. Vår database synkroniseres med Matrikkel og Grunnbok og gir enkel tilgang til korrekt informasjon.

CityPlanner tilbyr en unik mulighet for samspill mellom planleggere, utbygger og innbyggere. Prosjekter kan presenteres i 3D på en realistisk måte, og ved hjelp av dialogfunksjoner kan man åpne for innspill fra innbyggere og politikere.

Norkart Datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene. Datavarehuset er lokalkunnskap satt i system, og inneholder blant annet demografiske data, risikodata, terrengdata, og annen informasjon som er viktig for god planlegging.

Velkommen til vår stand for en hyggelig prat og en demonstrasjon!

Sommerstudenter

Fra Norge til Afrika med Kunstig Intelligens

Tenk deg først situasjonen:
Barnet ditt trenger hjelp. Ambulansen er på vei. Men ambulansen vet ikke hvor du er fordi kartet finnes ikke. Dette er en utenkelig situasjon i Norge, vi har verdens beste kartgrunnlag. I Tanzania er dette virkeligheten.
Hver dag.

I Tanzania er omskjæring av jenter ulovlig. Til tross for dette er hele 15% av alle kvinnene i landet omskjært, og i mange landsbyer er dette en tradisjon som står sterkt. Heldigvis jobber tusenvis av frivillige for å motarbeide dette. De bygger «safe houses», samfunnshus og reiser aktivt ut for å redde unge jenter.

En av disse jentene er 13 år gamle Neema. I videoen under kan du se hennes historie og mer om det frivillige arbeidet som redder liv i Tanzania.

Video om Crowd2Map

De vet ofte når omskjæring skjer, hvem det gjelder og til og med hvor det skal skje. Men. Det er et vesentlig problem. Jentene vet ikke hvordan de finner «safe housene» og det frivillige politiet vet ikke hvordan de skal komme seg til jentene. Dette er fordi det ikke finnes gode kart i Tanzania. Det kan høres rart ut. Vi er vant med at Google, 1881, Finn har ekstremt detaljerte kart – overalt. I Tanzania finnes det satellittbilder. Og det finnes mye frivillighet for å gjøre landet bedre. 7500 mennesker er nå med å lage et bedre kart til Tanzania. Slik at jenter finner safe houses og redningsmenn kan finne jentene.

Tilbake i Norkart, så har Mathilde Ørstavik og flere andre av våre utviklere jobbet i Norkart Labs med kunstig intelligens. Målet var å lage kart over tak på bygninger basert på flybilder for å finne best egnet sted for plassere solceller. Så var Mathilde i London for å fortelle om dette i plenum på en internasjonal konferanse. På samme konferanse var Janet – som er involvert i prosjektet i Tanzania. De fant ut at den kunstige intelligensen Mathilde har trent opp på norske flyfoto, også kan brukes til å finne bygninger i Tanzania med internasjonale satellittbilder. Hvor kult er ikke det!?

Spoler vi fremover mot sommeren så er et Norkart Sommer-team med studenter klare for å jobbe en hel sommer med oppgaven: «Hvordan gjør vi det bedre for Janet å bruke Mathilde sin kunstige intelligens i Tanzania».

Dette er 1 av 3 sommerprosjekter som vi gjør i Norkart Sommer i år. Utover sommeren blogger studentene om hverdagen, utfordringer, lunsjmenyer og techinnovasjoner de kommer over! Husk å følg Norkart på Facebook for å få med deg oppdateringene og hvordan vi prøver å gjøre verden bittelitt bedre dag for dag.

Se nettsiden til Crowd2Map for mer informasjon om prosjektet deres: https://crowd2map.wordpress.com/

Gaute-Grønmo

En ukes arbeid gjort på 5 minutter!

“Ja, er det mulig?” vil du kanskje tenke. Og det var akkurat det som arkitekten Gaute Grønmo fra Niels Torp arkitekter erfarte da han som pilotkunde på visualiseringspakken fra Norkart fikk et verktøy som raskt skulle vise seg å gi resultater.

En digital og framoverlent arkitekt
Niels Torp arkitektkontor er allerede langt framme i å ta i bruk nye løsninger. Gaute er den perfekte pilotkunde fordi han allerede er engasjert i, og har ansvaret for nye arbeidsflater og ny metodikk. Omstilling er viktig og nødvendig blant arkitekter – hvor det er helt nødvendig å forbedre sin konkurranseevne og optimalisere driften. Gaute sin jobb er å teste produkter fortløpende – og å jobbe i 3D er derfor ikke nytt for han. For å skape nye brukervennlige løsninger, er samspillet mellom kunder og leverandører viktig. Tilbakemeldingene fra Niels Torp arkitekter har vært verdifulle slik at produktet stadig forbedres.

Enorm tidsbesparelse
Som erfaren bruker av nye digitale verktøy – opplever Gaute at den den store forskjellen nå, er at alt går så veldig mye raskere. Noe som kommer både kunden og han selv til gode. Tidligere ble all data levert oppstykket – og det var en stor jobb og sette sammen dataene selv. Norkarts løsning sammenfatter og samler all data i en ferdig 3D tilpasset løsning som er klar til bruk – på alle plattformer. Du kan velge selv hva du ønsker å laste ned.

Verdi for kunden
– Digitaliseringen gjør at vi lager bedre produkter med bedre kvalitet som gir kunden et mye bedre beslutningsgrunnlag, sier Gaute. – Kunden kan gjennom disse visualiseringsverktøyene få et mer helhetlig bilde på det ferdige produktet. Det er en stor forskjell å få presentert ulike tegninger og skisser i et 2D format til å få et helhetlig løsningsforslag fra ulike vinkler presentert i 3D. Det gir både et langt bedre beslutningsgrunnlag å få presentert prosjektene på en helhetlig måte – og du kan snakke sammen med utgangspunkt i et felles bilde. Ikke minst så gir det det kunden trygghet og medfører raskere beslutningsprosesser når du får muligheten til å forestille deg det ferdige resultatet.

– Som et eksempel klarte vi på en eneste dag å ferdigstille en visualisering på hvordan et hotell i Oslo ville se ut fra ulike posisjoner og med ulike høyder for en kunde. Vi driver med rekordknusing daglig, og enn så lenge inntil dette blir normalisert, så bidrar disse verktøyene også til imponerte kunder. Dette er kun mulig i Norge fordi datasettene er så bra og fordi verktøyene til Norkart tøyler dataene slik at du får ut akkurat hva du ønsker, sier Gaute.

Skandinavia langt framme
– Løsningene Norkart tilbyr er framtidsrettet i dag, og vil framover bli helt nødvendige for enhver arkitekt hvis du skal hevde deg i en stadig sterkere konkurranse, sier Gaute. Arkitektene er heldigvis vant til omstilling og selv den eldre garde har gått fra tegnebordet til å produsere digitalt.

Intervjuet med Gaute Grønmo fra Niels Torp.
TechFrokost

Kunstig intelligens - fra buzz til virkelighet

Hvordan kan kunstig intelligens sørge for enklere plassering av solceller? Hvordan kan kunstig intelligens sørge for bedre byggesøknader? Hvordan kan splitter ny teori på kunstig intelligens påvirke datahøsting fra droner?

Vi filmet vår populære Tech-Frokost der vi tar opp nettopp hvordan og hvorfor man kan bruke kunstig intelligens, og de kan du se her:

Introduksjon: Hva er AI og hvorfor snakker alle om det? v/ Torgeir Algerøy og Alexander Salveson Nossum.
«Deep Learning»: Teorien bak dype konvolusjonsnett / “AutoKart”: uthenting av geografiske objekter i foto ved Mathilde Ørstavik
“Bridging the reality gap: AI i en sluttbrukerapplikasjon i forsikringsbransjen” ved Sigurd Hagen Falk (fra Bekk)
“Bridging the reality gap: AI i en sluttbrukerapplikasjon i forsikringsbransjen” ved Esten Leonardsen (fra Epigram)
Norkarts visjoner – Hvordan kombinere AI med AR ved Jan-Erik Vinje

OG vi følger det hele opp med en podcast! Etter en vellykket Tech-frokost snakker Alexander og Mathilde litt mer rundt maskinlæring og spørsmål som har kommet i etterkant. Hva er forskjellen mellom AI og Maskinlæring, hva betyr overtrening og hvorfor er gode trenings-datasett så viktig.
Podcasten kan du høre her:

Dersom du har spørsmål rundt mulighetene Norkart kan gi deg og din bedrift ved bruk av kunstig intelligens, ta kontakt med Alexander Salveson Nossum eller Mathilde Ørstavik.

Trondheim-Bybro

Norkart vant prestisjekontrakt

Norkarts skal nå utvikle neste generasjon KOMTEK innen vann og avløp, eiendomsskatt og gebyrhåndtering – din kommune kan være med å påvirke fra start!

Avtalen er veldig viktig for oss i Norkart – og vi skal gjennom leveransene til Trondheim utvikle neste generasjon fagsystem innen kommunalteknikk, sier Magnus Solberg, innovasjonsdirektør i Norkart.

Sentral i løsningen er automatisering og selvbetjening i langt større grad enn vi tidligere har sett.

– Dette vil være et paradigmeskifte der vi går fra at saksbehandler gjør jobben og bruker forvaltningsløsningen som er verktøy til at det er dataene som gjør jobben og saksbehandler som kun går inn og håndterer det som krever skjønn og ikke kan automatiseres, fortsetter Solberg. Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk.

Trondheim kommune har funnet Norkart som den klart beste leverandøren i dette markedet og ser fram til et godt og aktivt samarbeid framover. For Trondheim kommune har det vært viktig å få til nye digitale tjenester og langt mer automatisering, også til innbyggere gjennom mer selvbetjening, dialog og åpenhet.

Prosjektet starter opp sommeren 2018 og vil ferdigstilles i 2020.

Norkarts kunder som er framoverlente og ønsker å være med å påvirke framtidens KOMTEK inviteres nå inn i prosjektet som aktive deltakere. De som ønsker mer informasjon og tilbud om deltakelse i prosjektet bes ta kontakt med Magnus Solberg.

Avtaleinngåelse – her ved Trondheim kommunes kart- og oppmålingssjef Mona Høiås Sæther og Norkarts innovasjonsdirektør Magnus Solberg.

FME World Tour 2018 Oslo

FME World Tour 2018 - Oslo

Temaene varierte fra siste nytt i FME, FME Cloud til gode brukseksempler ute hos kundene. FME er et kraftig dataflytverktøy som støtter rundt 450 ulike formater. Dette gjør det blant annet velegnet til dataflyt i organisasjoner som bruker forskjellige fagverktøy.

Norkart ønsker spesielt å takke alle som holdt foredrag og alle deltagerne som møtte opp på Saga Kino. For dem som ønsker en oppfriskning eller ikke hadde anledning til å delta har vi lagt ut foredragene som PDF fra årets seminar her:

Her ser vi Stewart Harper fra Safe Software i gang med sitt foredrag

Ønsker du å vite mer om FME, kontakt Erik Landsnes, eller les mer HER.

renovasjon

Spennende produkter innen renovasjon

MinEiendom pluss er et tillegg til MinEiendom for selvbetjeningsløsninger innen renovasjon. Nå kan innbyggerne selv endre beholderstørrelse, melde om skade på beholder eller melde fra om at beholdere ikke er tømt. Arbeidsprosessene i KOMTEK er også automatisert og utleveringer, innleveringer og reparasjoner tilordnes automatisk. Det er også automatikk i gebyrendring ved et beholderbytte. Norkart tilbyr bistand til å markedsføre MinEiendom til innbyggerne, les mer om dette http://www.norkart-infopakke.no/.

Avviksregistrering pluss er et tillegg til Norkarts verktøy Avviksregistrering som automatiserer håndtering av avvik. Avvik registrert av renovatør håndteres og logges automatisk, og i tillegg kan det settes opp en konfigurasjon for hva som skal skje med hver avvikstype i registreringen. Dette kan, for eksempel, være å sende SMS til eier av eiendommen. Skader på beholdere kan også kategoriseres, enten som skadet eller ødelagt. En skade kan repareres, og en ødelagt beholder må skiftes ut. All informasjon renovatør trenger for å rette dette opp blir loggført automatisk, uten at saksbehandlere er involvert.

KOMTEK Automasjon er motoren i automatiseringen, og inneholder løsninger for logg, oppsettsmuligheter samt statistikkfunksjoner.


Lansering på avfallskonferansen i Stavanger
Norkart er på plass på avfallskonferansen i Stavanger hvor KOMTEK Automasjon skal lanseres. Kom innom vår stand for mer informasjon, og vi svarer på de spørsmål dere måtte ha rundt dette.

Dersom du ikke skal på Avfallskonferansen, men vil vite mer, ta kontakt med Asbjørn Sundbye for mer informasjon.

Norkart podcast

Din nye digitale hverdag

Maskinlæring
Etter en vellykket techfrokost – AI fra buzz til virkelighet – snakker Alexander og Mathilde litt mer rundt maskinlæring og spørsmål som har kommet i etterkant. Hva er forskjellen mellom AI og Maskinlæring, hva betyr overtrening og hvorfor er gode trenings-datasett så viktig.

Utnytt dine data med FME

Sigbjørn og Erik diskuterer hvordan data kan sammenstilles, kvalitetsheves og berikes for å gi god datadrevet beslutningsstøtte i alt fra privat næringsliv, til statsetater og kommuner. Hør også hvordan riktig dataflyt kan automatisere mange rutinepregede manuelle oppgaver

Nysgjerrig på hvilke mulighter kunstig intelligens gir?

Denne podcasten har vi viet til tema kunstig intelligens (AI). Hør Norkarts CTO Alexander Salveson Nossum i samtale med utviklerne Mathilde Ørstavik og Jan-Erik Vinje om hva Norkart gjør konkret innenfor kunstig intelligens – og hvordan vi løser konkrete kundeutfordringer.

 

Bodø kommune og Norkart samarbeider for å skape smartere samfunn- Episode 6

I denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.

Hvordan skape og sikre verdier med eiendomsinformasjon? – Episode 5

Hør hvordan eiendomsmeglere, boligkjøpere og planleggere kan benytte eiendomsinformasjon fra Norkarts Datavarehus for beslutningsstøtte og økt oversikt.

Hvordan Norkart skal effektivisere VA-sektoren? – Episode 4

Hør hvordan en rekke kommuner og  Norkart med støtte fra Innovasjon Norge skal forbedre vann- og avløpssektoren

Hvordan Norkart skal effektivisere byggesaker? – Episode 3

Hør hvordan Norkart med støtte fra Innovasjon Norge skal bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling for søker, byggesaksbehandler og alle involverte.

Hva er et datavarehus – og hvilke muligheter ligger det i data?- Episode 2

I Episode 2 forteller John Gran om hvordan alle som trenger data til å ta gode beslutninger kan ha glede av Norkarts Datavarehus. Alt fra forsikringsagenten og advokaten til byggesaksbehandleren og utbyggeren kan styrke sine beslutninger basert på oppdaterte geografiske data, tett integrert i sine egne arbeidsverktøy. Norkart løser denne integrasjonen gjennom tett partnerskap med de ulike programvareleverandørene.

Din nye digitale hverdag – Episode 1

I en sommersamtale med tidligere NRK-direktør og nyhetsanker Tom Berntzen gir administrerende direktør i Norkart Bent Brugård deg en innføring i hva den nye digitale hverdagen vil bety for både ansatte og innbyggere i Kommune-Norge.


Abonner fra Android

Abonner fra iTunes

Person-foran-Byggtegning

"SøkLett" forenkler byggesaksprosessen

Fra høsten av blir det mye enklere å søke om byggetillatelse både for det profesjonelle markedet, men ikke minst for alle private søkere.  Norkart, som er et av Norges mest komplette digitale datavarehus for kart og geografisk informasjon, samarbeider tett med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennom fellestjenesten bygg – om å utvikle en byggesøknadsløsning kalt «SøkLett». Gjennom denne løsningen skal alle søkere enkelt få levert sin byggesøknad via Altinn. Løsningen er heldigital og ikke basert på skjemaer. I det nye systemet vil dataene fra søknaden følge hele prosessen fra innsending til forvaltning.

Den nye løsningen «SøkLett» svarer på alle de utfordringene som Forbrukerrådet presenterer i en undersøkelse som de har gjort om hvilke erfaring innbyggerne har med den nåværende løsningen for byggetillatelser. Undersøkelsen er tydelig på at den nåværende løsningen er for komplisert.

Første tjeneste ut i den nye løsningen er elektronisk nabovarsling i Altinn. Den enkelte søker behøver altså ikke lenger å finne ut hvem som skal ha nabovarsel, og heller ikke sende disse i rekommandert sending slik det har vært til nå. Både tid og penger er spart.

«Søklett» er en del av Norkarts prosjekt «Den digitale kommune 2019» og Bærum, Stavanger, Sandnes og Bodø er med som pilotkommuner.

I dag er det feil i omkring 40 prosent av alle byggesøknader som blir sendt til kommunene. Det er derfor et meget stort behov for forenkling. Innbyggerne trenger lettere tilgang til kommunens data og de ansatte i kommunen vil få bedre tid til å ta seg av de mer kompliserte byggesakene. «SøkLett» vil hjelpe innbyggerne å hente inn all informasjon som trengs til en byggesøknad, for eksempel hvilke reguleringsplaner som gjelder eller hva eiendommen er regulert til.

Den nye løsningen «SøkLett» gir lett tilgang til alle kommunale og offentlige data gjennom den digitale byggesøknadsprosessen på nettet. Den nye løsningen vil guide søkeren gjennom søknadsprosessen, og søkeren vil ikke komme videre dersom vedkommende har gjort noen feil. Det kan være seg at garasjen er plassert feil eller at den er for stor/høy etc. I dag gjelder ca. 30 prosent av alle byggesøknader «enkle tiltak» og den nye elektroniske publikumsløsningen for byggesøknader gir stor forenkling for disse typer søknader.

I tillegg til DiBK samarbeider Norkart med Saksleverandørene og Holte, Arkitektbedriftene og Atea/Skanska om den nye «SøkLett» løsningen for byggesøknader.

Evry og Norkart inngår partnerskap

EVRY leverer virksomhetskritisk informasjon til både offentlige og private virksomheter gjennom portalen Infotorg. Portalen samler informasjon fra over 30 offisielle datakilder. Mange av kundene har integrert informasjonsproduktene i sine egne saksbehandlings- og/eller forretningssystem.

Nå opplever EVRY ved Infotorg høy etterspørsel etter nye tjenester, blant annet knyttet til eiendomsinformasjon. Gjennom samarbeidet med Norkart vil EVRY realisere et eget register for eiendomsinformasjon og bygge nye tjenester basert på denne. Registeret vil inkludere informasjon om over 3,5 millioner eiendommer og EVRY planlegger å komplettere registeret med analyseløsninger for en rekke bransjer, som bank, forsikring, kommune, helse og energi.

Norkart har en informasjonsbase som består av innsamlet data fra både kommunale og statlige instanser. Når denne informasjonen blir tilgjengelig på Infortog vil kundene spare tid, få mer nøyaktig informasjon og ikke minst ha en kontinuerlig tilgang til viktig informasjon.

EVRY og Norkart samarbeider innenfor kommunesektoren med løsninger for byggesak, ved å integrere Norkart sine kartløsninger med Elements eByggesak får saksbehandler direkte tilgang til oppdatert informasjon for beslutningsstøtte og effektivisering av arbeidsprosessene. Samarbeidet gjør at saksbehandlere i kommunene får direkte tilgang til grunnlagsinformasjon fra andre system, som f.eks. kart, eiendoms, plan og eierinformasjon fra byggesaken uten å gjøre manuelle oppslag og søk i eksterne system.

«Med Norkart på laget er vi en enda sterkere leverandør av informasjon til både offentlige og private virksomheter. Informasjon om eiendom står sentralt i svært mange prosesser i hele samfunnet. EVRY leverer allerede informasjon om eiendom til et stort antall norske virksomheter. Med denne avtalen vil vi kunne forbedre eksisterende løsninger betydelig – samtidig som vi også kan supplere med nye muligheter», sier Johan Nygaard, direktør for Information Services i EVRY.

«Dette er en viktig avtale for Norkart – som vil gi ringvirkninger på flere spennende områder fremover» – uttaler forretningsutvikler Jon Andresen. «EVRY har mange spennende kunder, som Norkart har mye å tilby – enten det gjelder transport og logistikkberegninger, søkeløsninger, kunstig intelligens eller løsninger innenfor digital transformasjon».

Solcellepanel-tak-NKT

Ren energi er i vinden som aldri før

Det er økende global og nasjonal etterspørsel etter klimavennlige energiløsninger. Både private og bedrifter hiver seg på «det grønne skiftet» for å bli selvforsynte med ren energi, og solcellepaneler brer seg ut på hustak over hele landet. Med data fra vårt Datavarehus har vi i Norkart utviklet en løsning som viser energipotensialet på alle tak i hele landet. Løsningen benytter takvinkler og takareal for å beregne forventet årsproduksjon, som kan oppgis for eksempel i kilowattimer (kWh), antall km kjørt med elbil, eller antall flyturer til Madrid. Mulighetene er mange!

Dersom du er forhandler av solceller kan vår landsdekkende kartløsning implementeres i din egen nettside. Vi leverer både løsninger for dine potensielle kunder samt for internt bruk. Felles for alle våre kunder som bruker kartløsningen er at den er spesialtilpasset til kundens behov og nettside. I kartløsningen kan offentlig støtte estimeres, som i de fleste tilfeller reduserer prisen på solcellene betraktelig.

Som Miljøfyrtårnsertifisert bedrift er klima og miljø noe som engasjerer oss i Norkart. Vi synes det er gøy å være med i prosjekter som bidrar til å gjøre verden friskere, ett hustak omgangen.

Sjekk ut energipotensiale på ditt tak da vel!

Soleliten beregner basert på din gateadresse
Otovo tilbyr utleie av solcellepanel
Solkart.no Viser potensiale rett i kartet
Norkart har siden 2011 vært sertifisert miljøfyrtårn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dokument behandling

Raskere og bedre leveranse av kommunale data

Automatisering av kommunen gir gode ringvirkninger

Geografisk informasjon er en viktig kilde til objektiv informasjon om eiendommer i omløp. Det er kommunene som dokumenterer og forvalter informasjon om eiendommene innenfor sitt område, og de er forskriftsmessig bundet til å dele informasjonen med andre offentlige og private virksomheter.

Produksjonstid, kostnad og kvalitet på eiendomsinformasjon varierer fra kommune til kommune.  Norkart jobber aktivt mot kommunene for å effektivisere og standardisere leveransene med eiendomsinformasjon. Ved hjelp av automatisering vil all produksjon av eiendomsinformasjon standardiseres og effektiviseres – til stor glede for alle aktører som benytter seg av kommunal informasjon.

Ved å velge Norkart som din formidler av eiendomsinformasjon støtter du innovasjon og effektivisering av leveransene fra kommune til sluttbruker. Stadig flere kommuner er digitalisert eller i startfasen med digitalisering. Alta kommune er i gang med automatisk produksjon av meglerpakker, og er strålende fornøyd med resultatet.

“Vi i Alta kommune leverer all informasjon tilknyttet meglerpakker og lignende produkter gjennom Norkarts produktportal, og hovedtyngden av produktene er nå automatisert gjennom Norkarts løsning. Produktportalens brukergrensesnitt, tilrettelagte løsninger og tilpassede dokumentmaler er så gode og fleksible at vi bruker portalen også til leveranser av manuelle produkter som Legalpant, Målebrev, Bygningstegninger og Brukstillatelse og ferdigattest.

Norkart og automatiseringsløsningen har bidratt til at vi har mer enn halvert arbeidstiden vi bruker på meglerpakke-leveranser, samtidig som kvaliteten på leveransene våre har økt. Med Norkarts produktportal og tilhørende automatisering er det mindre risiko for feil, og produktene som leveres fra oss har et mer ensartet oppsett i og med at de automatiserte og manuelle produktene er laget med samme mal. Vi har også fått mulighet å forbedre og videreutvikle enkelte av våre produkter til stor glede for meglerne som bruker produktene.

Da vi begynte samarbeidet med Norkart og tok i bruk deres automatiseringsløsning startet vi forsiktig med bare noen få automatiserte produkter som vi selv kontrollerte og godkjente. Nå blir alle automatiserte produkter også automatisk godkjent slik at vi kun bruker tid på de fire manuelle produktene våre.”

Roy Knutsen, Fagansvarlig Geodata

 

 

 

 

Digitalisering av kommune-Norge vil erfaringsmessig gi både raskere og forbedrede informasjonspakker. Vi håper dette gir god motivasjon for å velge Norkart som din leverandør av kommunale data.

Lånekassen-løsning-PC

Lånekassen automatiserer ved hjelp av geografiske data

Lånekassen er en institusjon mange av oss har et forhold til. Den har gitt oss lån og stipend som har vært viktige for oss i forberedelsene våre til det virkelige livet.  Lånekassen har bidradd til utdannelsen av mange teknologer, men det er også slik at Lånekassen er en avansert bruker av teknologi som er utviklet av de samme teknologene.

Tidligere var søknadsprosessen analog med velkjente tidstyver som papirmølle og byråkrati ofte betyr.  I dag er prosessen hel-digital og automatisert ved hjelp av moderne teknologi. Det gir åpenbare fordeler som raskere og bedre behandlingstid for søknader, samt fornøyde kunder og et velfortjent godt rykte.

Oppdaterte data gir korrekte beslutninger.

Et viktig kriterium for riktig støtte fra Lånekassen er avstand fra bosted til lærested. For å sikre at stipendet beregnes på riktig grunnlag benyttes data og tjenester fra Norkarts Datavarehus.  Våre kartdata er oppdatert i sanntid og inneholder den informasjonen som trengs for å beregne riktig reiserute mellom bosted og lærested. Det er et stort antall søknader som behandles hvert år, og både demografiske og geografiske data er nødvendige for å fatte riktig beslutning om støtte.

Vi i Norkart synes det er gøy å jobbe med fremoverlente bedrifter som ser potensiale i bruk av geografisk informasjon og automatiserte løsninger.

Seminar: Digitalisering av byggesak

I forbindelse med byggesøknader er det mange spørsmål som skal besvares, og en stor del av saksbehandlers tid blir benyttet til å besvare henvendelser på telefon samt lete etter og tolke data. I tillegg inneholder over 40% av alle innkomne søknader feil eller mangler. Denne prosessen er både tidkrevende for en kommune og frustrerende for en innbygger.

Norkart har flere aktiviteter og løsninger som bidrar til en mer effektiv byggesaksbehandling med fokus på områdene omdømme, kvalitet og effektivisering. Seminaret vil ha fokus på hvordan vi kan effektivisere dagens prosesser ved hjelp av bedre tjenester og data. Vi vil informere om nasjonale -og Norkarts egne prosjekter som bidra til økt effektivitet innen området.

Program for dagen:

 • Introduksjon og bakgrunn – hvorfor digitalisering av byggesak nå?
 • Norkarts eByggesaksstrategi leverer konkrete løsninger for digital byggesaksbehandling
 • Presentasjon og demonstrasjon av: 
  • Workshop – forankring i din kommune
  • GeoLett – god datakvalitet er avgjørende
  • API-integrasjon mot eByggeSak og proffe søknadsløsninger
  • SøkLett – søknadsløsning for enkle tiltak uten ansvarsrett
  • e-Torg – kommunens nettbutikk
  • Min Eiendom – kommunens nettbank

Den siste timen setter vi av til dialog med den enkelte kommune hvor vi sammen kan sette opp en plan for veien videre.

Informasjon om ditt nærmeste kurssted finner du her:
7.mai – Jessheim
8. mai – Kragerø
14.mai – Haugesund
15.mai – Førde
28.mai – Verdal
29.mai – Korgen
30.mai – Tjeldsund

KOMTEK

KOMTEK WMS: Enkel og nyttig presentasjon av data i kart

KOMTEK WMS gjør det mulig å nyttiggjøre dine data på en ny måte. Fagdataene presenteres i en ferdig kartvisning som enkelt kan brukes i ulike fag- og kartsystemer på pc, web, eller på et nettbrett/mobil ute i felten. KOMTEK WMS kan levere alt fra enkle standardpresentasjoner som gebyrkaker i kartet, til avansert skreddersøm tilpasset dine behov. Motoren i KOMTEK WMS sørger for at dataene til enhver tid er oppdatert.

Temakart er ulike presentasjoner av dine data, spesialtilpasset ditt formål. Dette gir brukeren mulighet til å markere punkter eller fargelegge hele eiendommer i kart, basert på en egenskap som er viktig for deg:

 • Ytre- og/eller indre sonefaktor i eiendomsskatt
 • Status i en besiktigerprosess
 • Datoer for tilsyn
 • Tømming av avfallsbeholdere
 • Kontrollstatus
 • Utløpte frister
 • Meldingsstatus
 • Avtaletype
Eiendomsskatt – sonekart for boliger

KOMTEK WMS kan presentere data i kart fra ulike kilder, her er noen eksempler:

 • KOMTEK (gebyr og fagdata), inkludert sammenstilling av data
 • KOMTEK data i Kommunekart Proff
 • Analyseresultater
 • Risikovurdering med tanke på brannforebygging
 • Lekkasje- og fremmedvannsanalyser innenfor VA-soner
 • Data i vårt datavarehus
 • Resultat av datafangstprosjekt i renovasjon
 • Matrikkelen
 • Data levert fra kunde som f.eks soner for eiendomsskatt
 • Geografiske data levert fra andre systemer

Kommuner som har innført Norkarts applikasjonsdrift, sparer kostnader ved at brukere som kun skal ha innsyn i KOMTEK kan bruke denne tjenesten i f.eks. Kommunekart.

Presentasjon av indre og ytre faktor mot naboeiendom
Kommunens ulike gebyrtyper
Presentasjon av status på branntilsyn / feiing

Presentasjon og visualisering kan gjøres i brukervennlige rapporter, dashboard og kartsystemer. Visualisering er viktig – og erfaringsmessig ser vi at brukervennlig fremstilling øker forståelsen og innsikten, og dataene og analysene blir meningsfulle.


Vil du vite mer om KOMTEK WMS – ta kontakt med kundeansvarlig, Espen Fosse

Smartere-samfunn-NKT

Vi ansetter 23 nye digitale hoder

Alle snakker om digitalisering, – men Norkart gjør noe med det!

Digitalisering er et begrep som kan omfatte mye, sier Torgeir Algerøy, som er styreleder i Norkart. Vi har drevet med digitalisering av informasjon siden tidlig på 1980-tallet da de første systemene for lagring og bruk av kart på datamaskiner ble utviklet.

Som følge av økt etterspørsel innen digitalisering har vi planer om å ansette 23 nye medarbeidere – hovedsakelig utviklere og rådgivere, fortsetter han.  Det er spesielt salg av digital informasjon til eiendomsmeglere og advokater som gir vekst.

Norkart har investert vesentlig både i kroner og kompetanse de siste 5 årene for å ta en utfordrerrolle i markedet for eiendomsinformasjon, og opplever nå stor vekst i dette markedet, sier Algerøy.

Norkart hadde i 2017 dobbelt så stor omsetning rettet mot eiendomsmeglerbransjen og advokater i forhold til 2016. I 2018 forventes her en vekst på 70 prosent.  Dette er et marked hvor Ambita tidligere har hatt monopol.

Vår styrke ligger i at vi klarer å bruke vår digitale kompetanse i kombinasjon med dataene som allerede finnes til å skape nye produkter og tjenester, sier Torgeir Algerøy.  Dette sammen med 23 nye digitale hoder er viktig i vår videre vekststrategi, avslutter han.

Våre utlyste stillinger kan du finne her
Applikasjonsdrift-til-Nyhetsbrev

Sett ut driften – og frigjør tid

Drift av programvare levert av Norkart – eller såkalt applikasjonsdrift, har blitt en stor suksess. Suksessen startet med at flere kunder – ledet an av IKT og IT avdelingen, etterlyste tjenester som gjorde at kommunen kunne bruke ressurser mer effektivt, og at Norkart tok ansvar for driften av programvaren.

Etter lansering for ca ett år siden, er status at 66 kommuner er i drift – rundt 1000 brukere som bruker det i sitt daglige virke. Verdien er at de kan bruke ressurser mer effektivt og kan bruke tid på fag og ikke systemdrift, alltid ha oppdatert programvare, tilgang til god kundestøtte og god tilgang til kompetanse. Rett og slett bedre styring av kommunale midler. 

En av kommunene som har satt ut driften av KOMTEK og GISLINE er Voss Kommune – da vi spurte GIS ansvarlig Pavol Kosovic om erfaring med Norkarts applikasjonsdrift hadde han følgende tilbakemeldinger:

 • Flytting av drift av GISLINE og KOMTEK til skyen betyr for Voss kommune at de bruker mindre ressurser for å holde programvaren og servere oppdatert og i drift – og IKT og GIS ansvarlig har hatt størst tidsgevinst.
 • Brukeropplevelsen er positiv og det er god ytelse – og når det skjer problemer/feil, blir de raskt rettet. 
 • Selve innføringsprosjektet gikk bra, uten problemer og det har vært god kommunikasjon gjennom hele prosessen».

En av mange fordeler ved Norkarts applikasjonsdrift – er at du alltid har siste versjon av programvaren. Tid er nøkkelen – og her er det mye tid å spare, slik at kommunene kan bruke tiden på det som skaper mest verdi. Du får en plass å forholde deg til – og kundestøtte, brukeropplæring, utvikling og drift blir ivaretatt av Norkart.

Norkart Applikasjonsdrift er enkel og rask å få på plass. Det går kun 4 uker fra oppstartsmøte til drift, og liten belastning på IKT avdelingen og andre interne ressurser i kommunen. Det er store prismessig besparelser hvis du vurderer overgang til Sentral FKB.

Interessert? Ta kontakt med Andreas Hammerstedt

Kommunesammenslåing

Kommunereformen gir flere millioner endringer

Korrekt informasjon er grunnlaget for riktige beslutninger.
Norkart er – igjennom sitt Datavarehus formidler av Norges største samling av geografiske data og tjenester. Fundamentet for vår virksomhet ligger i oppdaterte og korrekte data som er raskt tilgjengelige for våre kunder. I årsskiftet 2017/2018 fikk vi en smakebit på kommunereformen da Trøndelagsfylkene ble slått sammen og åtte kommuner ble redusert til fire. Dette fører til endringer i en mengde datasett som kunder og partnere benytter i sine daglige gjøremål. Norkart leverer i dag demografi- og risikodata til forsikringsbransjen, eiendomsinformasjon til bank- og eiendomsbransjen for å nevne noe. Vi leverer også en rekke annen data og informasjon til aktører som er avhengige av presise geografiske data.

Millioner av endringer som følge av kommunereformen
Norkart har ved årsskiftet håndtert mer enn 1,8 millioner endringer i grunnboken og 10,4 millioner endringer i matrikkel. I hele landet blir bedrifter og offentlige instanser berørt av kommunereformen som genererer et behov for å oppdatere kunderegistre og systemer. Når vi nå sitter med fasiten en drøy måned etter sammenslåingene – opplever vi at det har vært en god og arbeidskrevende «øvingsrunde» for oss og våre kunder. Igjennom årets sammenslåinger har vi etablert et erfaringsgrunnlag som gir oss god kontroll på prosessens gang slik at vi skal være forberedt på den store kommunereformen som skjer i 2020. Våre kunder fikk levert gode, oppdaterte data – klare for bruk innen rimelig tid.

Klar for kommunereform 2020
Når vi løfter blikket og ser mot fremtidens kommunesammenslåinger er det med optimisme og i god dialog med våre partnere. Dette er en jobb som må gjøres i fellesskap med blant annet kunder, Kartverket og andre berørte aktører. Norkart er allerede godt i gang med forberedelsene for å effektivt formidle oppdaterte systemer og data etter kommunereformen i 2020. Vi ønsker nye og eksisterende kunder velkommen til en effektiv og trygg kommunereform 2020

500 000 nordmenn berørt av kommune og fylkesammenslåing
Norkart tilbyr konsulenttjenester i forbindelse med kommunereformen.

Ansiktgjennkjenning-til-Nyhetsbrev

Microsoft LEAP 2018 - De store trendene

Formatet er en uke med intensive forelesninger fra mange av Microsoft sine best and brightest, og masse insideinformasjon på hva de tenker og hvor de skal. Med andre ord: 250 nordboere samlet i en uke for å nyte Seattles regnvær på den best mulige måten! Nemlig innendørs, med laptopen foran seg og spennende kunnskap i hodet.

Microsoft har de siste årene gjort mye for å ta opp kampen med Google og Amazon i skya. Dette har ført til at forskjellen på pris og utvalg ikke er merkbart mellom de store skyleverandørene, noe som flytter fokuset til organisasjon og utvikler. Gjennom hele uka fikk vi høre om hvordan Continuous Delivery er noe de har fokusert mye på, både for utvikling internt og ut mot kunder gjennom Visual Studio Team Services. I 2018 skal nemlig utvikleren effektiviseres gjennom bedre verktøy, enkel tilgang til skyressurser og et forhold til Microsoft som er myntet mer på open source enn lisenskostnader.

Microsoft har forstått at det å bygge gode miljøer rundt åpen kildekode er gull verdt: De får i praksis gratis arbeidskraft og samtidig flere brukere av de prosjektene de satser på, som igjen kan driftes i Azure. En annen strategi for å nye markeder er å la et team med Azure-eksperter reise rundt og hjelpe kunder med maskinlæringsprosjekt. Dette uten å fakturere timer, og selv om regningen i Azure nok dekker et par ukers workshop, er dette en interessant måte skape nye kundeforhold på.

IoT fra ytterst til innerst

Internet of Things og maskinlæring er neppe nye uttrykk for noen, men vi har fortsatt til gode å se at man enkelt kan ta i bruk disse teknologiene. Microsoft ønsker å demokratisere maskinlæring og har som mål at man skal kunne bruke det uten å være ekspert på feltet. Som bevis på at dette er mulig viste de til AI (Artifical Intelligence) -konkurranser hvor algoritmene slår menneskebaserte team i utforming av nevrale nettverk. Singulariteten er med andre ord nær!

Fra et av våre eksperiment med Cognitive Services Face API, som gjenkjenner ansikter godt men sliter litt med aldersbedømmelsen…

Siden maskinlæring først blir nyttig med store mengder data er IoT også en viktig komponent i fremtidssatsingen. De ønsker å gjøre det trivielt å koble millioner av sensorer til tjenester som IoT Hub i Azure. Det neste steget er så å gjøre tolking og lagring av data mulig både online og offline. Siden IoT allerede er et utdatert begrep har de valgt å kalle offline-aspektet “IoT Edge”, siden det stort sett vil bli tatt i bruk i de perifere delene av et nettverk.

Avsluttede kriger og fremtidens slag

Det var lite snakk om containers ettersom “the container wars” endte med seier til Kubernetes i slutten av 2017. Vi hadde bare et foredrag som spesifikt omtalte emnet og utover dette figurerte containers mer som en bieffekt av andre system. For eksempel blir deployment av IoT Edge-moduler gjort ved hjelp av containers. Dermed ser det ut som at containeren har blitt en kjedelig detalj i utvikling og driftsetting, akkurat slik det burde være!

En høyst saklig demonstrasjon av informasjonsteleportering i en simulert kvantedatamaskin.

En langsiktig satsing som Microsoft jobber med, er kvantedatamaskiner. Dette området er langt fra modent, men de ønsker å ligge i forkant! For eksempel så finnes ikke praktiske kvantedatamaskiner ennå, men de jobber hardt med å utvikle dem. Frem til de er klare har man laget simulerte kvantedatamaskiner på tradisjonelle prosessorer og et eget programmeringsspråk, Q#. Da kan man begynne å lære seg å forstå hvordan man må tenke i kvanteprogrammering, selv om beregningstiden er dramatisk mye saktere enn det kvantedatamaskiner skal være i stand til. (Og ikke minst saktere enn det man kan gjøre med tradisjonell programmering på tradisjonell hardware…) Likevel var det gøy å prøve å vri hodet rundt hvordan man må endre programmeringsparadigmene sine en gang i fremtiden!

FME-Smarter-arbeidsdag-til-Nyhetsbrev-Decode-352x224

Smartere arbeidsdag med FME

Få kontroll på dine data

Har du mye data som ligger spredt rundt i kataloger, på disker eller i forskjellige systemer? Vi kan hjelpe deg med å sammenstille og verdiøke dataene dine slik at du får bedre nytte av dem i din virksomhet.

Vi kan hjelpe deg med:
– Automatisere arbeidsprosesser og dataflyt
– Vaske kundelister mot adresseregister
– Innhente og sammenstille data fra ulike arkiver
– Flytte og prosessere data fra innsamling til bruk på kontor og i felt
– Verdiøke kundedata og koble mot kart og stedsinformasjon
– Konvertere, analysere og transformere data

I dette arbeidet bruker vi FME (Feature Manipulation Engine), et verdensledende verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av data. FME støtter over 400 forskjellige format og API, og gjør det enkelt å sammenstille data fra forskjellige systemer for å oppnå en mer effektiv arbeidsflyt.

 

Hør vår ferske podcast som gir et innblikk i eksempler og muligheter som FME gir.

 

Du er velkommen til FME World Tour i Trondheim 4.4.2018 og Oslo 19.4.2018

FME World Tour 2018 Oslo

Norkart inviterer til FME World Tour!

FME er ansett for å være verdens beste verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av data. Dette gjelder både romlige data, men også vanlige tabelldata og rapporter.  I en verden hvor vi får mer og mer data tilgjengelig, blir det viktig å kunne utnytte disse best mulig gjennom sammenstilling og presentasjon til best mulig beslutningstøtte.

I 2018 så holder vi 2 FME World Tour konferanser, en i Trondheim og en i Oslo. Påmelding og mer informasjon nedenfor:

Pris
Kursdag + FME World Tour = 6000,-
Kun FME World Tour = 2400,-

Trondheim 4.april (AVLYST)
Oslo 19.april – mer info

Samarbeid med Safe Software
FME World Tour arrangeres på 70 ulike destinasjoner rundt om i verden – og Trondheim/Nova konferansesenter blir en av disse destinasjonene. Norkart er gullpartner og har 4 ansatte med flere sertifiseringer av Safe Software. Vi har gjennom vår satsing på FME internt i Norkart, og sammen med alle våre FME-kunder, tatt rollen som Norges ledende FME aktør de siste 10 årene.

FME og Open Source Webinarer
Vi har nå hatt 50 webinarer, hver fredag kl 0900 de siste 2 årene – og tilbakemeldingene er veldig gode. Du finner ikke et bedre tilbud om 30 minutter på norsk med gratis faglig relevant påfyll om FME, Open Source, QGIS, PostGIS, Geoserver, Leaflet og annen ny teknologi! Meld deg på ved å velge WEBINAR her.

Norkart podcast

Smartere samfunn

Bodø kommune er pilotkunde innenfor flere digitale løsninger hos Norkart – et samarbeid som man har planer om å utvide til å gjelde flere områder innenfor «den digitale kommune» for å skape et smartere samfunn.

Bodø kommune er en såkalt Smart City og står foran store endringer i årene fremover. Byen skal blant annet bygge en helt ny stor flyplass og er langt fremme i den digitale utviklingen.

Simon Flack er den som står i spissen for den digitale utviklingen i Bodø kommune og han ønsker blant annet å utfordre sine samarbeidspartnere til å samarbeide,  fordi ingen i fremtiden kan eie hele den digitale verdikjeden alene. Han og Bodø kommune ønsker å gjøre digitalisering tilgjengelig uten å begynne på bunnen hver gang.

Dette er helt i tråd med Norkarts filosofi, sier direktør for forretningsutvikling Magnus Solberg.

Simon Flack delte for et par uker sine tanker med ledelsen i Norkart og i en ny utgave av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Flack og Solberg ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.
  

Podcast
I denne utgaven av Norkarts Podcast kan dere høre hvilke utfordringer og samarbeidsmuligheter Bodø Kommune og Norkart ser for seg mellom kommunene og samarbeidspartnerne/leverandørene av digitale tjenester i årene fremover.
    


Border-Go-Nyhetsbrev

Border GO åpner for nye brukeropplevelser

Norkart har levert Border GO til Kartverket. Resultatet er Open Source som åpner for mange nye tjenester innen Augmented Reality (AR).

«Tenk deg at du står i hagen og lurer på om naboen har plantet hekken sin på riktig side av eiendomsgrensen? Du tar opp telefonen din, og gjennom kameraet får se hvor eiendomsgrensene dine ligger.»

Dette var starten på en artikkel i april om hvordan Norkart skulle bidra til å etablere en prototyp for Kartverket. Nå er prototypen levert og visjonen et steg nærmere virkeligheten.

Border GO ble laget for Google Tango-telefoner som har dybdesensor, flere kamera og kapasitet til å bygge opp et lokalt koordinatsystem. Den kan raskt bygge en modell av sine omgivelser. Det som ingen hadde prøvd før, var å slå dette lokale koordinatsystemet sammen med det globale, og vise kartobjekter i en utvidet virkelighet (AR).

For å se hvordan de to koordinatsystemene er samstemte viser vi et grønt rutenett av terrenget fra Kartverkets digitale terrengmodell. Over det har vi lagt eiendomsgrenser fra Kartverkets Matrikkel.

En av de store utfordringene var å få telefonen til å vite mest mulig presist hvor den er og i hvilken retning den peker. Her benyttet vi en rekke matematiske beregninger og sammenlignet for eksempel telefonens egen modell med den digitale terrengmodellen fra Kartverket. Vi gjorde det også mulig å angi egen posisjon i et 2D-kart for å forbedre presisjonen.

Her er Kartverkets lanseringsvideo for Border GO

 

Underveis kom det tre viktige nyheter som påvirket prosjektet: Apple lanserte sitt ARKit for iPhone rett før sommeren. Der loves man nesten like god funksjonalitet som i Tango-telefoner uten bruk av spesielle sensorer. Google svarte meget raskt med sitt ARCore for Android-telefoner. Som en utvidelse av prosjektet forsøkte Norkart å lage en versjon til ARCore i oktober. Den er ikke klar som prototyp ennå. Men Kartverket annonserer i disse dager et nytt prosjekt på Border GO der ARKit og ARCore antagelig skal utforskes. Da er man mye nærmere visjonen om en løsning som folk flest kan ha tilgang til.

Den tredje nyheten som kom underveis i prosjektet var at Broadcom, som leverer satellittbaserte posisjons-mottakere i mobiltelefoner, lanserer en ny mottaker som tar imot globale signaler fra GPS, GLONASS, BeiDou og Galileo på to frekvenser og vil kunne gi en presisjon ned mot 30 cm selv inne i byer og trange daler. Denne håper vi å se i alle de største smarttelefonene utover i 2018.

AR-teknologi kan brukes til mer enn å sette en virtuell vase på et bord eller en virtuell sofa i en krok. Den kan også brukes til å gjøre det usynlige synlig utendørs. Vi i Norkart lever av å lage brukervennlige løsninger som løser faktiske problemer for våre brukere. Har du en oppgave som du tenker ville gått mye lettere med AR-teknologi så gi oss beskjed.

Fremtiden-dukker-opp-til-Nyhetsbrev

Fantastisk når fremtiden dukker opp så fort

Utsagnet kommer fra arkitekt Gaute Grønmo hos Niels Torp AS arkitekter mnal etter å ha testes Norkart sin nye løsning som tilbyr ferdig 3D-modeller rett inn i ditt fagverktøy.

Norkarts 3D Visualiseringspakke leverer ferdig etablerte 3D-modeller på de mest kjente formatene, i løpet av noen få minutter.  Tjenesten er enkel i bruk – søk deg frem til området du er interessert i og marker området du er interessert i.  Velg formater, datum og skriv inn e-post, og du kan laste ned 3D-modellen i løpet av kort tid.

Bruk av Norkarts 3D Visualiseringspakke er lønnsomt – du sparer tid samtidig som kvaliteten øker!

Tjenesten baserer seg alltid på de nyeste dataene. I bunnen av tjenesten ligger Norkart sitt Datavarehus som hver natt sjekker om det er oppdaterte data tilgjengelig, og oppdaterer datasettene som er grunnlaget for 3D-modellene.

Løsningen leverer, terrengoverflate, ortofoto, bygninger og en del tekniske anlegg slik som bruer, tanker, brygger, med flere.

«Vi har lenge brukt mye tid på å sette sammen våre egne digitale kontekstmodeller via forskjellige kilder og arbeidskrevende prosesser. Så dukket løsningen fra Norkart opp – den passer perfekt inn i vår arbeidsflyt, er lett å bruke, og leverer enda bedre underlag enn de vi laget selv på bare 4 minutter – det er fantastisk når fremtiden dukker opp så fort», sier arkitekt Gaute Grønmo.

Datavrehuset

Norkart Datavarehus – til nytte for alle

Riktig informasjon bør være grunnlaget for alle beslutninger – både i privat og offentlig virksomhet. Enkel tilgang til riktig informasjon når du trenger det gir effektivitet og økt lønnsomhet. Strukturerte og oppdaterte data er nøkkelen til automatiserte tjenester.

Norkart Datavarehus er Norges største samling av geografiske data og tjenester. Vi samler inn og strukturerer data fra flere hundre virksomheter og etater, og gjør dataene tilgjengelig via standardiserte grensesnitt.  Brukere av data fra Norkart Datavarehus trenger ikke tenke på om dataene er oppdatert eller om formatet endres.  Det håndterer vi. 

Vi har oppdaterte data blant annet fra kommunene, Kartverket, Statens vegvesen, NVE, SSB, Folkehelseinstituttet, NIBIO, DSB, Brønnøysund, Meteorologisk institutt, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, Riksantikvaren, Posten, Kystverket, Avinor, NGU,  Reindriftsforvaltningen, og mange fler

Vi leverer i dag blant annet demografi- og risikodata til forsikringsbransjen, eiendomsinformasjon til bank og eiendomsbransjen, informasjon om takstørrelse og takvinkel til leverandører av solcellepaneler, 3D-data til planleggere og arkitekter, samt informasjon om hvor tv-satellittene ikke er synlige til leverandører av tv-signaler.

Ta kontakt med oss for å se om Norkart Datavarehus har data og informasjon som kan bidra til bedre beslutninger og økt lønnsomhet i din virksomhet. 

Befolkingsanalyse-til-Nyhetsbrev

Befolkningsanalyse er viktig

Orkanen Irmas herjinger i Karibien og langs Floridakysten i USA har på nytt minnet oss på hvor viktig god beredskap og riktig krisehåndtering er. Heldigvis er vi ikke i nærheten av å bli rammet av de samme ekstreme orkanene her i landet, men likevel gjør ekstremvær også i Norge stadig oftere store skader. En av de helt avgjørende opplysningene når ekstremværet eller andre store uforutsette hendelser slår til her i landet, er at de som skal håndtere krisen raskt kan ha oversikt over hvor mange innbyggerne i de aktuelle områdene som er utsatte. For å få denne oversikten trengs oppdaterte befolkningsdata og i Norkarts nye tjeneste for befolkning i Kommunekart er disse analysene og dataene nå meget lett tilgjengelige.

Det er imidlertid ikke bare i kriser eller ved ekstremvær kommunene er avhengige av nøyaktige og oppdaterte befolkningsanalyser. Når vi i Norge fra 2020 går fra å være 426 kommuner til 354, vil det blant annet bli store endringer i antall innbyggere. Antall innbyggere totalt sett og aldersfordeling har meget stor betydning for omfanget av de tjenester kommunene skal yte. For kommuner i vekst er det viktig å kunne styre boligbyggingen og koordinere denne med utviklingen av kapasiteten innenfor andre kommunale tjenester. Målet må hele tiden være å utnytte den sosiale og tekniske infrastrukturen på en optimal måte.

Kommunekart har muligheter til å hente ut levende data og filtrere ut geografiske områder, aldersgrupper eller kjønn. Disse opplysningene gir et godt grunnlag for det videre planleggingsarbeidet i kommunene.

Her er noen eksempler på hva en befolkningsanalyse i Norkarts Kommunekart kan svare på:

 1. Hvor mange skolestartere har vi egentlig i denne skolekretsen?
 2. Hvilken effekt får det dersom vi endrer skolekretsen?
 3. Hvor mange innbyggere berøres faktisk av denne planen?
 4. Hvor mange innbyggere bor innenfor en radius av 1000 meter fra utslippet
 5. Hvor mange innbyggere mistet vannet ved ledningsbruddet i går?
 6. Hvor mange stemmeberettigede er det i de ulike valgkretsene

Kommunekart fra Norkart gir riktig beslutningsgrunnlag på en enkel måte – til beste for befolkningen.


Interessert i mer informasjon om befolkningsanalyser eller andre typer analyser?
Ta kontakt så hjelper vi deg.

Sommerstudenter-2018

Norkart-sommer 2018

Vårt sommerprogram for studenter har tidligere resultert i spennende løsninger som har blitt store kommersielle suksesser, samt undersøkt spennende nye områder som IoT, systemer for trafikkpublisering, mediakart og ny UX-design for kartløsninger. En sommerjobb hos Norkart er garantert å være faglig utviklende, spennende og tør vi si det, veldig morsomt! Et utvalg bloggposter fra tidligere prosjekter ser du nederst på denne siden. Se også https://www.norkart.no/?s=sommer for flere sommerjobb-poster.

Praktisk informasjon

Norkart Sommer 2018 vil bli gjennomført på Norkarts kontorer i Lillehammer, Trondheim og Sandvika, med en felles samling i Sandvika på starten av sommeren. Sommerjobben varer typisk i seks uker og oppfyller krav til faglig relevant arbeidserfaring i de studiene som krever det. Send en søknad med dine faglige interesser og hvorfor du ønsker sommerjobb i Norkart. Legg også ved CV og karakterutskrift. Merk søknaden med hvilket kontorsted du ønsker sommerjobb på.

Takk for mange gode søknader! 

Vannmåler

Verktøy for effektivt bytte av vannmålere

Som energibransjen står vannbransjen og norske kommuner ovenfor en stor endring. Flere og flere kommuner innfører nå automatiske og smarte vannmålere. Formålet er å få kontroll og oversikt over forbruk, utføre rett fakturering og ikke minst utnytte de muligheter nye smarte vannmålere gir i forhold til å kunne kontinuerlig overvåke forbruk, avdekke lekkasjer og forhindre skader som følge av stadige vannlekkasjer. Norge har et stort vanntap og for å nå bransjens mål om en bærekraftig forvaltning av vann og avløp må endringer til.

Bytte av vannmålere er en prosess kommunen organiserer – og selve byttet utføres av en ekstern rørlegger. I dag skjer dette ofte manuelt med telefon, papirlister og regneark. Dette er krevende både tidsmessig og økonomisk både for kommunen og for rørleggeren.

KOMTEK Vannmålerbytte automatiserer dette slik at både kommune og rørlegger får en enkel og smidig prosess. Begge parter sparer tid og penger og innbyggeren blir håndtert på en enda bedre måte enn før.

KOMTEK Vannmålerbytte er en løsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele prosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase og sender arbeidslister til rørlegger. Rørlegger har da full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere sine arbeidsdag. Rørleggeren kan selvfølgelig kommunisere med innbyggeren via SMS for å avtale tid og sted for utførelsen. Alle bytter registreres løpende på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart. En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager, løses nå på en rask og smidig måte. – Med gevinst for alle parter. Kommunen på sin side kan til enhver tid se i KOMTEK alle data (tekniske data, bilder, avvik).

Dette gir en oversikt, kontroll som nok mange har ønsket seg lenge. Nå er den her!

Når du skal bytte vannmålere – kontakt oss, vi er klare til å hjelpe dere!

 

Bildetekst. Ole Johan Haugen Mikkelsen, rørlegger hos Asbjørn Nordsveen AS er en av rørleggerne som bytter vannmålere for Ringsaker kommune. Her tester han KOMTEK Vannmålerbytte i praksis .

Digital-Transformasjon-til-Nyhetsbrev

Gode effektiviseringstips

Digitalisering, automatisering og effektivisering er ord som vi omgir oss med i hverdagen – uten at mange har et bevisst forhold til hva dette betyr i praksis. I vårt digitaliseringsprosjekt «den digitale kommune 2019» jobber vi sammen med 6 samarbeidskommuner for å utvikle gode løsninger innenfor områdene byggesak og vann- og avløp. Det har vært stor interesse fra kommunale ledere om å komme i gang med systematisk og målrettet digitaliseringsarbeid – som har medført at vi nå tilbyr et digitaliseringsprogram. Erfaringene fra dette arbeidet viser at det er mye å hente i å se på hvordan arbeidsprosessene kjøres, kvaliteten i kommunene data, innføring av selvbetjeningsløsninger, gode analyser – er blant mange erfaringer vi har gjort.

Et godt eksempel er en kommune som fikk inn over 1 million i ekstra eiendomsskatt da de gjennomførte datavask – hvor alle bygningsnummer ble gjennomgått og fiktive bygningsnummer ble byttet ut med reelle fra matrikkelen. Rett avgiftsgrunnlag er viktig for å få å unngå at innbyggere og næringsliv betaler feil skatter og avgifter, og i tillegg gir fiktive bygningsnummer feil og trøbbel inn mot offentlige registre.

Så var det dette med gratispassasjerer. – Og i Norge i dag er vår påstand at det fortsatt finnes mange som ikke betaler for alle de kommunale tjenestene de benytter. Et typisk eksempel er renovasjonsgebyrer – og antall boenheter i en bygning, hvor utleie skjer. Har man boenhet som leies ut, skal ekstra renovasjonsgebyr betales. Gratispassasjerer kan vi finne ved å utføre enkle analyser.

God datakvalitet er en forutsetning for digital transformasjon – og med analyser og datavask er kommunen godt i gang. Dette er tjenester Norkart tilbyr – og datavask på kunderegister, renovasjon, feiing og eiendomsskatt er blant områdene som er etterspurte. Fokus på datakvalitet gjør også at mange ønsker bistand innenfor datafangst. Dette kan gjøres innenfor alle kommunaltekniske områder, og vil heve kvaliteten på kommunens data. Hverdagseksempler fra datafangst, datavask og analyse er mange – og til sammen blir det store beløp som kommunen ikke får inn i rette skatter og avgifter. Har en innbygger flere renovasjonsdunker men ikke betaler renovasjonsavgift, eller har pipe på huset uten å betale for feiing – så blir avgiftsgrunnlaget feil.

Summen av å utføre datafangst og datavask – gjør at kvaliteten på dataregisteret i kommunen blir bedre.  

Hverdagene er ofte hektiske – men for at effektivisering skal kunne gjøres enkelt – tilbyr vi «oppfølgingsdager». Her tar vi dere igjennom forbedringsmuligheter i måten arbeidet utføres på, utnyttelse av verktøy, kunderegistering, hvordan gjøre mest mulig digitalt og papirløst, klare arbeidsrutiner – hvem gjør hva» osv. Tilbakemeldingene fra kommuner som har gjennomført oppfølgingsdager har vært at de har lært mye, fått en bevisstgjøring på arbeidsprosesser – og mest av alt; man ser at dette er tidsbesparende og gjør arbeidshverdagen enklere. Man finner ut hvor skoen trykker.

Norkart leverer i større og større grad langt mer enn programvare – og vi vil gjerne ta en prat for å høre hva vi kan gjøre for å bistå med, da mulighetene er mange.

Tiltaksanalyse-til-Nyhetsbrev

Raskere saksbehandling med tiltaksanalyse

Ved bruk av automatisk tiltaksanalyse fra Norkart – blir arbeidet med byggesaksbehandling enklere.

I plan- og byggesaker er tilgang til det offentlige kartgrunnlaget (DOK) viktig for å ta de riktige beslutningene. Kommunen skal i henhold til kart- og planforskriften §5 stille nødvendig utsnitt av det offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak.

Med Norkarts tiltaksanalyse kan kommunen raskt dokumentere hvilke temadata som er berørt for gitt plan eller tiltak. Analysen gir en datostemplet rapport med kartutsnitt for de berørte tema.

Kommunen kan utvide tiltaksanalysen med egne datasett ut over de som inngår i det offentlige kartgrunnlaget.

Sarpsborg kommune er en av flere kommuner som har tatt i bruk tiltaksanalyse.  I løpet av noen sekunder kontrolleres tiltaket mot 42 ulike datasett, og det produseres en rapport med kartutsnitt og informasjon der det gjøres funn. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem.

«Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid», sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse.  «Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført».

Tiltaksanalysen er en tjeneste som er bygget på Norkarts analyseplattform, som er en fleksibel plattform som kan benyttes til mange ulike formål, og egner seg for alle typer analyser og uthenting av data og informasjon som skal gjøres mer enn en gang. Løsningen i Sarpsborg gjør kontroll både mot datasett fra Norkart Datavarehus og mot kommunens egne data.  Analyser og rapporter kan skreddersys for hver enkelt kommune eller virksomhet.

Ta kontakt dersom vi skal hjelpe til med å automatisere prosesser i din virksomhet!

Datavarehus-til-Nyhetsbrev2

Enklere tilgang til offentlig informasjon

Norkart datavarehus tilbyr tilrettelagt geografisk informasjon fra mange kilder, samt verktøy for å utnytte denne informasjonen.

 • Datavarehuset gir data og informasjon som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene.
 • Våre servere har stor kapasitet og garantert oppetid – og leverer mer enn fire millioner kartutsnitt pr dag.
 • Norkart har egen oppdatert kopi av grunnbok og matrikkel – og kan levere helt ferske data inn i din løsning.
 • Vi gjør data om til informasjon – og tilrettelegger og sammenstiller data for ditt behov.

Det er etter hvert mange offentlige etater som tilbyr data til nedlastning.  Dette er data som har stor verdi for beslutningstakere både i offentlig og privat virksomhet, men som ikke er så lett å ta i bruk uten spesialkunnskap. Vi besitter denne spesialkunnskapen, og gjennom datavarehuset gjør vi denne informasjonen tilgjengelig for alle gjennom standardiserte grensesnitt og funksjonalitet for geografisk analyse.  Gjennom våre tjenester tilbyr vi oppdatert informasjon, og alle data på ett sted.
Vi tilbyr oppdaterte data fra blant annet alle norske kommuner, Kartverket, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysundregisteret, Folkeregisteret, NVE, NIBIO, DSB, NGU, KUD, Miljødirektoratet, Posten, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Avinor, Riksantikvaren, OpenStreetMap og mange flere.  Vi utvider fortløpende med nye data.

Vi bearbeider datasettene ved innhenting. Denne bearbeidingen kan være i form av georeferering, omstrukturering og harmonisering, samt analyser på tvers av datasett.

Vi tilbyr også data i form av ortofoto, terrengmodeller, reliefkart og historiske kart og bilder.

Hør også podcast hvor John Gran gir deg mer informasjon om Norkarts Datavarehus:

KOMTEK-Forvaltning

Ny versjon KOMTEK Forvaltning

Nye versjon av KOMTEK Forvaltning 2017.2 inneholder ny funksjonalitet og generelle forbedringer.

Her er noen av nyhetene:

 • KOMTEK er forberedt for kommune sammenslåing
 • Ny veiviser for overføring av fakturagrunnlag til økonomisystemet Xledger
 • Avtale lister
  –   Er tilgjengelig flere steder i programmet. Samt at det er mulig å kopiere inn avtalenr direkte i en liste
 • VA-Vannmåler har forbedringer innen søk og massiv oppdatering av sone
 • Renovasjon har fått ny fane for Arbeidslister som erstatter Bestillinger

Informasjon blir lagt ut på kundesenteret hvor nyheter og forbedringer i nye versjonen er beskrevet mer detaljert.  

Behov for bistand til oppgradering?
Vi bidrar gjerne med oppgradering – og trenger dere bistand er dere velkommen til å ta kontakt med Kari Strand Båtnes på mail kari.strand.batnes@norkart.no eller tlf. 48 14 45 32.

Har dere ytterligere spørsmål, ta kontakt med kundestøtte KOMTEK: komtek@norkart.no 

 

Norkart podcast

Hør vår podcast om eiendomsinformasjon

En løsning hvor du får all informasjon knyttet til en eiendom på ett sted.

Digital-Transformasjonr

Hvor trykker skoen?

Norkart er sammen med ledelsen i flere kommuner i gang med digitalisering og effektiviseringsprosesser – og i denne artikkelen gir vi deg en liten smakebit på hvordan vi jobber med effektivisering av arbeidsprosesser

«Den vet best hvor skoen trykker, som har den på» er kanskje et gammelt ordtak, men det er like aktuelt når man skal effektivisere en arbeidsprosess. Og nettopp arbeidsprosesser står sentralt i effektiviseringsarbeidet. Det handler om å finne ut hva den enkelte synes er tidkrevende og utmattende, slik at man kan finne ut hva som bør effektivisere. Likevel blir det fort stykkevis og delt hvis man kun hører på enkelthistorier – og for å få en helhetlig forståelse på tvers av forskjellige grupperinger handler, det om å samle de rette folkene. For å sette det hele i et system jobber vi i Norkart utfra metodikk rundt tjenestedesign, lean og gevinstrealisering.

Gjennom enkle øvelser løftes blikket fra hva man holder på med. Man arbeider med å skjønne andres utfordringer, og sammen finne flaskehalser og mulighetsrom. Finner man konkrete problem er det som oftest overraskende lett å finne løsningsforslag. Hvor lett det er å gjennomføre forslagene vil variere, men av og til er det veldig lite som skal til.

Det fine med workshop-øvelser er at det finnes i mange former, og at det ikke nødvendigvis trenger å være så avansert. Derfor skal dere få et eksempel på en metode som kan gjennomføre på en halvtime.

Workshopøvelse: Å identifisere utfordringer

Forberedelser

 1. Du har en utfordring du ønsker å løse/en prosess der det er behov for forbedring. Du omformulerer utfordringen din til et spørsmål.
  1. Eksempel:
   Utfordring: Vi har problemer med å kommunisere på tvers av avdelinger.
   Spørsmål: Hvorfor har vi problemer med å kommunisere på tvers av avdelinger?

   • Når man endrer fokuset fra problemet til å spørre spørsmål om hvorfor så løfter man blikket og ser etter årsaken.

Du kaller inn folk som kan svare på dette spørsmålet til et møte og skaffer post-it

Gjennomføring av møte

 • 2 min: Du presenterer spørsmålet du lagde i punkt 2 over.
 • 5 min: Alle skriver så mange post-it de greier med svar til spørsmålet. En post-it pr svar
 • 10-15 min: Post-it blir lest opp, hengt opp på veggen, sortert og kategorisert

Du sitter nå med en kategorisert liste med forslag til hvorfor dere har utfordringer med å kommunisere på tvers av avdelinger. Alle har fått lov å si sin mening, og har derfor et eierskap til kategoriseringen. Da har du et utmerket utgangspunkt for å sette i gang med å finne løsningsforslag. Ofte kjører vi da rett i gang med en ny øvelse, slik at du til slutt sitter igjen med konkrete forslag for løsninger, og aksjonspunkter for å gjennomføre dem.

Vil du lære mer?

Øvelsen over er bare et eksempel på hvordan man kan starte en workshop. For det finnes en rekke forskjellige metoder utfra hvilket resultat man ønsker å oppnå. Synes du dette høres spennende ut, og har lyst til å lære mer?  Dette er metoder vi bruker både internt og eksternt, og konsulentavdelingen vår jobber med å hjelpe folk i gang. De hjelper deg gjerne med en skreddersydd workshop som tar tak i dine utfordringer. Ta kontakt med Eva for å høre mer om hvilke muligheter som finnes!

Risikoanalyse-brann

Risikoanalyser for å forebygge brann

Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) med feiermester Jan Espeseth i front var først ute med å ta i bruk risikoanalyser fra Norkart for å effektivisere feiing og tilsyn.  Dette har ført til at VIB kan vise til en nedgang på hele 53 % feiinger årlig (nedgang på 9770 objekter) – og nedgang på 24 % tilsyn årlig (2448 objekter). Dette er et godt eksempel på hvilke resultater som kan skapes ved å ta i bruk digitale data og analyser i effektiviseringsarbeidet i kommunen.

Det er interessant å se at samtidig som nedgangen hos VIB er så høy – har samtidig hyppigheten for tilsyn for risikoobjekter økt. Innsatsen er rettet inn der hvor risikoen er høyest.

Gode risikoanalyser er dermed et godt verktøy for alle brannvesen som nå skal i gang med pålagt feiing og tilsyn på fritidseiendommer.

En viktig suksessfaktor for gode risikoanalyser – er å ha data om husholdningene. Med data menes informasjon om hva slags oppvarming de ulike husholdningene har, byggeår på hus og om boenheten er bygget i treverk eller mur, informasjon om pipe, fyringsmønster, brannsmitteområder mm. Disse dataene benyttes i analyser, slik at man ved enkle brukervennlige oversikter ser hvor ressursene kan brukes mest effektivt. Det er ikke nødvendig at feieren har tilsyn med en ny enebolig som kun har oppvarming med elektrisitet, mens det er viktig å ha jevnlig oppfølging i en eldre enebolig med vedfyring hvor det bor eldre mennesker. Gode data og analyser gir VIB akkurat den informasjonen de trenger for å jobbe målrettet med brannforebygging – som kan spare liv og kulturhistoriske verdier.

«To satsingsområder hos oss er eldre over 70 og brannsmitteområder. Disse har blitt automatisk integrert i analysene, noe vi ikke ville klart uten hjelp fra Norkart» Feiermester Jan Espeseth.

Kvaliteten på dataene er en utfordring for mange kommuner i arbeidet med brannforebygging. Mange har ikke startet opp arbeidet som en følge av dette.

Samarbeidet med VIB og Norkart er et godt eksempel på effektiv databehandling – Dette kan også utnyttes for fritidsboliger.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden til fyringsanleggene i fritidsboliger. Er disse tilstrekkelig rengjort? Hvordan er kvaliteten på skorsteinen? Her er det helt klart behov for å øke innsatsen for brannsikkerheten.

Turid Wiik fra Norkart og feiermester Jan Espeseth fra Vestfold Interkommunale brannvesen