Prioriterte områder for tilsyn i 2022

Annethvert år fastsetter Kommunal- og moderniseringsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder. Dette er tidsavgrensede krav som sier at kommunene vil føre tilsyn med særlige forhold. Fra januar 2022 og i to år framover skal kommunene prioritere å føre tilsyn med sikkerhet mot naturfarer og etablering av hybler.

Smartere samhandling mellom kommune og innbyggere

Med MinEiendom Innsyn får kommunen bedre samhandling internt, sparer tid og ressurser og selvbetjente innbyggere døgnet rundt.