plan Banner

Kart, plan og geodata

ePlanvarsel

Nyhet! ​Lever planvarselet digitalt med ePlanvarsel​

Jobber du med planvarsling for kunder innen plan- og byggeprosesser, og offentlig forvaltning? ePlanvarsel er en enkel måte å varsle berørte parter digitalt ved planoppstart.  

Når du sender inn et digitalt planvarsel via e-Torg.no, laster du opp ditt planomriss eller tegner ønsket område i kartet. Vår tjeneste leverer da automatisk forslag til hvilke naboer og gjenboere innenfor området som skal varsles.

Alle hjemmelshavere vil bli varslet digitalt via Altinn. Når varselet er sendt mottar du en e-post med en lenke til en statusside hvor du kan se innspill fra varslede parter i Altinn, og du kan behandle søknaden videre i e-Torg.

Andre løsninger som kan interessere deg:

ePlanvarsel - digital planvarsling

Aktuelt:

 • Sammen for god by- og samfunnsutvikling -

  Dialog på tvers av private selskaper og offentlig sektor er avgjørende for at vi skal få best mulig by- og samfunnsutvikling i fremtiden. På Oslo Business Arena på The Hub den 5. mai samles private og offentlige aktører innenfor by, eiendom- og samfunnsutvikling under samme tak.
  Konferansen arrangeres av Estate Media sammen med Norkart, og vi har invitert åtte av Norges mest fremoverlente kommuner til Business Arena.

 • Enklere hverdag for saksbehandler med digitale løsninger -

  I Larvik kommune har de rigget seg til for å få innbyggerne til å bruke digitale skjemaer og byggesøknadsløsninger. – Målet for kommunen er færre søknader med feil og mangler, og ha gode digitale veivisere som hjelper til med å avklare spørsmål om søknadene, sier Odd Arne Bakke-Ludviksen, prosjektleder i Larvik kommune.

 • April-kampanje for kommuner: OpenCities Planner -

  Kampanje på OpenCities Planner for kommuner: Når alle ser det samme, blir det enklere å forstå – og enklere å ta riktig beslutning. 3D-løsning for samspill mellom kommune, byggentreprenør, arkitektfirma og innbyggere.

 • Oppmålingsforretning Felt
  Heldigital arbeidsflyt - fra felt til ferdig arbeid -

  Med Norkarts webapplikasjon Oppmålingsforretning Felt, har du med deg alt du trenger for å jobbe heldigitalt og sømløst i felten. Med full tilgang til kart og saksdokumenter kan du fullføre ditt arbeid med redigering av protokoll og innhenting av nødvendige signaturer før du kommer tilbake på kontoret.

Kundestøtte e-Torg

Kundestøtte

support@e-torg.zendesk.com