plan Banner

Kart, plan og geodata

ePlanvarsel

Nyhet! ​Lever planvarselet digitalt med ePlanvarsel​

Jobber du med planvarsling for kunder innen plan- og byggeprosesser, og offentlig forvaltning? ePlanvarsel er en enkel måte å varsle berørte parter digitalt ved planoppstart.  

Når du sender inn en planvarsling via e-Torg.no, laster du enkelt opp ditt planomriss og e-Torg henter automatisk forslag til hvilke naboer og gjenboere innenfor området som skal varsles.

Alle hjemmelshavere vil bli varslet digitalt via Altinn. Når varselet er sendt mottar du en e-post med en lenke til en statusside hvor du kan se innspill fra varslede parter i Altinn, og du kan behandle søknaden videre i e-Torg.

Andre løsninger som kan interessere deg:

ePlanvarsel - digital planvarsling

Aktuelt:

 • Nyhet – Få en smertefri ajourføring av kommunens planregister -

  Etter mange forespørsler fra kunder, har vi har laget en abonnementspakke for å sikre forvaltning og vedlikehold av planregisteret.

 • Follo
  Enklere og mer effektiv arbeidshverdag med arealplaner.no -

  Etter at Nordre Follo kommune tok i bruk arealplaner.no som planregister, har arbeidsflyten blitt langt bedre i kommunens plan- og byggesaksavdeling.

 • Sammen for god by- og samfunnsutvikling -

  Dialog på tvers av private selskaper og offentlig sektor er avgjørende for at vi skal få best mulig by- og samfunnsutvikling i fremtiden. På Oslo Business Arena på The Hub den 5. mai samles private og offentlige aktører innenfor by, eiendom- og samfunnsutvikling under samme tak.
  Konferansen arrangeres av Estate Media sammen med Norkart, og vi har invitert åtte av Norges mest fremoverlente kommuner til Business Arena.

 • Enklere hverdag for saksbehandler med digitale løsninger -

  I Larvik kommune har de rigget seg til for å få innbyggerne til å bruke digitale skjemaer og byggesøknadsløsninger. – Målet for kommunen er færre søknader med feil og mangler, og ha gode digitale veivisere som hjelper til med å avklare spørsmål om søknadene, sier Odd Arne Bakke-Ludviksen, prosjektleder i Larvik kommune.

Kundestøtte e-Torg

Kundestøtte

support@e-torg.zendesk.com