plan Banner

Kart, plan og geodata

ePlanvarsel

Nyhet! ​Lever planvarselet digitalt med ePlanvarsel​

Jobber du med planvarsling for kunder innen plan- og byggeprosesser, og offentlig forvaltning? ePlanvarsel er en enkel måte å varsle berørte parter digitalt ved planoppstart.  

Når du sender inn en planvarsling via e-Torg.no, laster du enkelt opp ditt planomriss og e-Torg henter automatisk forslag til hvilke naboer og gjenboere innenfor området som skal varsles.

Alle hjemmelshavere vil bli varslet digitalt via Altinn. Når varselet er sendt mottar du en e-post med en lenke til en statusside hvor du kan se innspill fra varslede parter i Altinn, og du kan behandle søknaden videre i e-Torg.

Andre løsninger som kan interessere deg:

ePlanvarsel - digital planvarsling

Aktuelt:

Kundestøtte e-Torg

Kundestøtte

support@e-torg.zendesk.com