Brannforebygging

Bruk tiden på brannforebygging – ikke administrasjon

Kommunalt pålagte oppgaver knyttet til feiing og boligtilsyn krever et godt verktøy. KOMTEK Brann/Feiing er nettopp et slikt saksbehandlerverktøy. Det bidrar til en betydelig økt effektivisering av oppgaver knyttet til planlegging, registrering, oppfølging, korrespondanse, rapportering og fakturering av feiing og tilsyn.

Forvaltningsløsningen kan suppleres med feltløsninger for ytterligere effektivisering. Løsningen synkroniseres med kontorløsningen, og gjør slutt på bruk av papirskjema i felt.

KOMTEK Brannforebygging vil nå erstatte de gamle modulene Feiing/Tilsyn og Feier Felt. Den støtter ny forskrift som sier at vi ikke lenger skal feie og gå tilsyn med 2 og 4 års intervaller, men basere oss på risikovurdering av de ulike objektene.

Brannforebygging

Risikoanalyse sparer tid og liv

Alle kommunens boliger har behov for befaring og vurdering av brannrisiko. Det er
avgjørende at frekvensen på disse befaringene er i henhold til hvor brannutsatt boligen er. Norkart sitt verktøy for risikoanalyse hjelper deg med å organisere og sikre at befaring skjer i henhold til risikoanalyse.

FØR: Feiing utføres hvert 2. og hvert 4. år

NÅ: Hyppighet blir beregnet ut fra objektets risikoverdi

Se hvordan løsningene våre fungerer

Solution 1
Solution 2
Solution 3
Solution 4
Solution 5
Solution 6
Solution 7
Solution 8
Solution 9
Solution 10

Gratis guide: 7 steg for effektiv brannforebygging i din kommune

whitepaper

Tilsyn av særskilte brannobjekt

Supervision of separate fire objects
Modulen KOMTEK §13-tilsyn effektiviserer føringen og saksoppfølging av tilsyn på § 13 objekter. Arbeidsoppgaver som dekkes er planlegging, registrering, oppfølging, korrespondanse og rapportering i forbindelse med tilsyn av særskilte brannobjekter.

Løsningen støtter arkivering mot ePhorte, ESA og WebSak Fokus.

Brenseltank

Fuel Tank
KOMTEK Brenseltank er et effektivt verktøy for forvaltning av alle typer brenseltanker. Modulen inneholder funksjoner for å finne fram til tanker som skal varsles for å foreta en kontroll.

  • Inneholder fletting til maler for pålegg om kontroll
  • Statistikker for å finne ut hvor mange som skal kontrolleres i et gitt tidsrom
  • Funksjoner for å finne ut hvem som skal purres og produksjon av purrebrev
  • Mulighet for arkivering av korrespondanse.

KOMTEK Brenseltank håndterer varsling, registrering, oppfølging og arkivering av kontroller for alle nedgravde oljetanker.

« I Sarpsborg kommune har vi i enheten for brannforebygging initiert et prosjekt kalt «Trygg hjemme». Det er et samarbeid på tvers av team og enheter i kommunen, i tillegg til at vi samarbeider mot el-tilsynet, boligseksjonen og byggesakstilsynet i kommunen. For å kunne gjennomføre dette på en gode måte trenger vi gode verktøy, slik at vi enkelt kan melde inn avvik og sørge for at de følges opp. Dette får vi fra Norkart. »

Lars Erik Gutubakken

Ønsker du å vite mer om våre tjenester innen brannforebygging?

Tommy Haugen

Markedssjef kommunaltekniske tjenester

Tlf. 909 26 386

tommy.haugen@norkart.no