Blogg

 • Sommerstudentene Lillehammer
  Lillehammer Sommer – 2023 -

  Sommerstudentene på vårt Lillehammerkontor fikk i oppgave å se på en løsning for bedre arbeidsflyt for renovasjonsarbeidere i felt. Les mer om hvordan de løste dette, og hvordan de hadde det hos oss i sommer.

 • Trondheim Sommer – 2023 -

  Trondheimskontoret vårt hadde i sommer besøk av tre studenter fra NTNU. De ble raskt integrert i utviklingsteamet, og forteller her mer om hverdagen deres i Norkart.

 • Oslo Sommer – 2023 -

  I sommer hadde Oslo-kontoret besøk av studenter fra NTNU, NMBU, UiO og UiB. Les mer om studentenes egne betraktninger rundt oppholdet hos Norkart, og hva de fikk bryne seg på i løpet av sommeren.

 • Trondheim Sommer – 2022 -

  Hvordan ser eiendommen og områdene rundt ut når nybygget settes inn på tomten? Og hvordan kan man enklere dele og kommunisere planutvikling med kommune, utbygger og andre relevante parter i tidlig fase av et byggeprosjekt?

 • Oslo Sommer – 2022 -

  Studentene i Oslo tok i sommer fatt på oppgaven med å forenkle dialogen mellom innbygger og kommunens planavdeling. Slik kan kommunens innbyggere være mer involvert i kommunens vedtak, og beslutninger kan tas på et langt mer demokratisk grunnlag.

 • Sommer Lillehammer
  Lillehammer Sommer – 2022 -

  Kan visualisering av data fra pipesensorer bidra til en mer effektiv feietjeneste og være til hjelp i arbeidet med brannforebygging? Studentene på Lillehammer ble gitt en svært viktig oppgave denne sommeren.

 • Norkart Sommer Kristiansand
  Kristiansand Sommer – 2022 -

  Er det mulig å samle ulike sensordata i én enkelt løsning? Studentene i Kristiansand har gjort et dypdykk i et hav av data denne sommeren.

 • Sommerstudentene 2022
  Årets sommerstudenter er på plass! -

  I år har vi vært så heldige å få 29 skarpe hoder i hus, fordelt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og på Lillehammer.

 • Praksisplass som interaksjonsdesignere hos Norkart -

  Gjennom studiet Bachelor i Interaksjonsdesign på NTNU Gjøvik, var 270 timer arbeidspraksis en del av femte semester. Praksisen til Johannes Østreborge Thorsen og Linde Stormo, ble gjennomført på Norkart sitt kontor i Lillehammer, hvor de fikk jobbe med prosjektet «Onboarding av kunder». Målet var å lage et “proof of concept” på hvordan kunder tar i bruk nye Norkart produkt i dag, og hvordan den kan se ut i fremtiden.

 • Sandvika Sommer - 2021 -

  Kan vi lage en webbasert klient for visning og redigering av kartdata? Sandvika-gjengen fikk et spennende oppdrag å bryne seg på denne sommeren.

 • Trondheim Sommer - 2021 -

  Hvordan er solforholdene, nabolaget, områdeinfoen eller utbyggingsmulighetene for eiendommen? I Trondheim jobbet sommerstudentene med en løsning for å samle mange nyttefunksjoner for boligkjøperen.

 • Lillehammer Sommer - 2021 -

  Fjernavleste vannmålere - hvordan oppdage avvik fra normal bruk? Sommerstudentene på Lillehammer gjorde en grundig jobb med sitt sommerprosjekt hos Norkart.

 • Sindre, Bjørnar og Vilde - Norkart sommer20
  Interne Ressurser - sommer 2020 -

  Kan vi effektivisere fordeling av interne ressurser i Norkart? Det var utfordringen Lillehammer-teamet fikk bryne seg på i sommer! Les hvordan de løste det her.

 • Trondheimsteamet - sommer20
  sol/skygge - sommer 2020 -

  Kan våre kartdata hjelpe boligkjøpere og -utviklere til å visualisere solforhold gjennom hele året i et 3D-kart? Det var et av oppdragene Trondheims teamet fikk bryne seg på i sommer.

 • Julie Marzano Frey, Marie Skatvedt og Thea Tokstad
  Fikskart.no - Sommer 2020 -

  Kan en applikasjon spare kommunen for unødvendige henvendelser, ved å la brukere selv registrere feil i kartene? Les mer om prosjektet til Sandvika-teamet sommeren 2020.

 • sommerstudenter
  Norkart Sommer 2020 -

  Nå kan du sende din søknad om sommerjobb 2020 hos Norkart! Vi ser etter deg som ønsker deg en utfordring, og som har et brennende engasjement for teknologi, enten backend, frontend , UX – eller alt sammen!

 • AR-nabovarsel
  byggAR - Sommer 2019 -

  Sommerstudentene 2019 på AR(augumented reality)-teamet presenterer byggAR. Resultatet av hva vi fire studenter har klart å spikre sammen i løpet av to måneder. AR har kommet langt i 2019 og det å plassere statiske 3D-objekter et eller annet sted i rommet har blitt en relativt triviell sak med dagens rammeverk. Når du skal manipulere 3D-objektene ved å flytte eller skalere de har du en annen problemstilling, da referansepunkter kontinuerlig endres basert på hvordan rammeverket oppfatter omverdenen. Hvis du da på toppen skal lagre 3D-objektet og informasjonen om området for å plassere det tilbake der det er tenkelig at det skal være i virkeligheten ved en senere anledning har vi kommet til vår problemstilling for sommeren.

 • AI sommer19
  Maskinlæring og dyrket kornåker - sommer 2019 -

  Kan en maskin lære å se forskjellen på dyrket korn og gress? Sommerstudentene på AI-teamet kastet seg ivrig over problemstillingen!

 • Fra venstre Sondre Martin Bakke, Lars Martin Aders og Mathilde Ruth
  Internet of Things - sommer 2019 -

  Smarte vannmålere var temaet som studentene på IoT-teamet fikk leke seg med i sommer. Hvordan bruke vannmålerdata fra Norkarts kunder på en nyttig og intuitiv måte?

 • sommerstudenter veiledere
  Norkart Sommer 2019 -

  Hver sommer er vi så heldige å få invitere inn studenter fra universitetene til å leke med ulike prosjekter. Våre sommeransatte får en unik mulighet til å sette kunnskap og nysgjerrighet ut i praksis med hjelp av tett veiledning og oppfølging, men også med stor grad av frihet og ansvar.

 • Lars
  Norkart sommer: Hvilken sone er jeg i? -

  Den andre oppdateringen fra Norkarts sommerstudenter i Trondheim som nå har laget en tjeneste som returnerte svaret på hvilke sone innsendt geometri ligger i.

 • Norkart sommer
  Norkart Sommer: Sluttrapport fra Lillehammer -

  Vi ser på resultatet etter sommerens arbeid

 • Norkart Sommer: Oppsummering fra Sandvika
  Norkart Sommer: Oppsummering fra Sandvika - Vi kom oss gjennom en presentasjon uten for mange demospøkelser. Litt feil oppløsning på skjermen, men vi var godt fornøyd med å kunne vise frem resultatet av arbeidet vårt. Resultatet av disse […]
 • sommerstudenter
  Norkart Sommer: Savnet! Hva skjer så? -

  En spennende og viktig problemstilling

 • sommerstudenter
  Norkart Sommer: Sommerjobb med MapAid -

  En oppdateringen fra Norkarts sommerstudenter i Sandvika som forteller om Map Aid

 • Lars
  Norkart Sommer: Hvilken sone er jeg i? -

  Den andre oppdateringen fra Norkarts sommerstudenter i Trondheim som nå har laget en tjeneste som returnerte svaret på hvilke sone innsendt geometri ligger i.

 • Prosjekt Dekningskart
  Norkart Sommer: Prosjekt Dekningskart -

  En oppdatering fra Norkarts sommerstudenter i Trondheim som hadde som oppgave å visualisere dekning i ulike områder på et kart.