plan Banner

Kart, plan og geodata

Applikasjonsdrift

Applikasjonsdrift

Sett ut driften – fleksibelt, enkelt og ressursbesparende

Med applikasjonsdrift fra Norkart kan man bruke tid på fag og ikke systemdrift, alltid ha oppdatert programvare, tilgang til god kundestøtte og god tilgang til kompetanse – en bedre styring av kommunale midler.

En av mange fordeler ved applikasjonsdrift er at du alltid har siste versjon av programvaren. Tid er nøkkelen, her er det mye tid å spare, slik at kommunene kan bruke tiden på det som skaper mest verdi. Du får en plass å forholde deg til – kundestøtte, brukeropplæring, utvikling og drift blir ivaretatt av Norkart.

Applikasjonsdrift er enkelt og rask å få på plass. Det går kun 4 uker fra oppstartsmøte til drift, og liten belastning på IKT avdelingen og andre interne ressurser i kommunen.

Vi leverer en standardisert løsning – som er tilpasset brukerens hverdag, og har i dag over 100 kommuner og alle fylkeskommunene som drifter gjennom Norkart. Utviklingen går mot at løsninger og systemer må integreres mot stadig nye løsninger. Dette krever kompetanse og ressurser – som vi ivaretar for våre applikasjonskunder. Du som bruker er sikret at alle lovpålagte oppdateringer skjer helt uten at du må vente.

Andreas Hammarstedt

Markedsansvarlig

Tlf. 954 69 192

andreas.hammarstedt@norkart.no