Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre åpenhet rundt større virksomheters håndtering av negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan man jobber med dette.

Norkart arbeider aktivt med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger hos våre leverandører med hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi ønsker å redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.