Praksisplass som interaksjonsdesignere hos Norkart