«SvarUT» i KOMTEK Brannforebygging er nå tilgjengelig

KOMTEK Brannforebygging har kommet med en rekke forbedringer – både i form av ny funksjonalitet og forbedringer i eksisterende løsning.

SvarUT tilgjengelig:
De gode varslingsrutinene i KOMTEK Brannforebygging har nå blitt komplett. SMS varsling har vært på plass fra dag én – og med SvarUt ut på plass, kan nå analoge innbyggere varsles «digitalt».  

Resultatet er at det kan tilby svært gode rutiner for varsling, som er viktig slik at det unngås at folk ikke er hjemme når Brannvesenet kommer på besøk.  

Ved å kunne varsle både digitale og analoge eiere, samt velge om man vil skal sende ett dokument til hver eier eller sende samlet til alle eiere – har man nå gode verktøy for å tilby en effektive varslingsrutiner i alle prosessene i brannforebygging – både planleggings- gjennomførings- og oppfølgingsfasen.  

Enklere tilgang til gebyr:
Brannvesenet kan nå få full kontroll på alle gebyr som ligger på en eiendom. Man kan enkelt se om eiendommen betaler for feiing/tilsyn eller ikke. Dersom man oppdager at eiendommen ikke betaler gebyr, kan det enkelt sendes en melding (gjennom KOMTEK sitt interne meldingssystem) til gebyransvarlig slik at vedkommende kan registrere dette. 

I tillegg til SvarUT og bedre gebyrhåndtering, er det lagt til nye dokumentmaler. Rent konkret betyr det at det nå er flere flettefelt som er tilgjengelig, slik at man kan etablere flere egne dokumentmaler hvis ønskelig. Mulighet til å legge inn egen logo er også mulig, slik at man får tydeliggjort avsender når man sender informasjon ut til eiere. Dokumentmalene er grunnlaget for hva man sender til innbyggerne – og blir publisert bla i MinEiendom, blir overført til arkivet og blir tilgjengelig for brannforebyggeren i Innbyggerdialogen.  

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker mer informasjon eller har noen spørsmål.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om KOMTEK Brannforebygging