Norkart gjør planarbeidet enklere og tilbyr «startpakker til reguleringsplaner» i e-Torg

I lys av skredulykken i Gjerdrum – har mange aktører jobbet målrettet for å tilgjengeliggjøre og sikre at riktig grunndata blir benyttet når beslutninger fattes innenfor bl.a. plansaker.

Et godt og sikkert planarbeid krever rett data og dokumentasjon – og Norkart har den siste tiden hatt tett dialog med en rekke kommuner for å bistå for å løse dette behovet. Resultatet er at vi har utarbeidet en selvbetjeningsløsning – «startpakker for reguleringsplaner» – som inneholder alle grunndataene som en plankonsulent trenger ved utarbeidelse av ny reguleringsplan.

Først ute til å ta i bruk selvbetjeningsløsningen er Alta Kommune – hvor de under kommunenes e-Torg har fått en ny ekstra fane «produkter til plansak». Her har kommunen tilgjengelig nyttige produkter for planarbeidet, både for forslagstiller, plankonsulenten og innbyggere.

Klimaendringer og naturkatastrofer har ført til at det er økt fokus på et godt planarbeid. Et godt planarbeid krever riktig dokumentasjon – og DOK det offentlige kartgrunnlaget) er en viktig kilde her. I Norkarts startpakke for reguleringsplaner har vi samlet flere av våre geografiske data og analyser:

Ved å tilby disse analysene og dataene – kan plankonsulentene ta dette i bruk, sammen med tilleggskartlegginger i ROS-analyser og konsekvensutredninger.

Det er enkelt å tilgjengeliggjøre startpakken i e-Torg – og raskt få gode verktøy tilgjengelig i planarbeidet, og her er et skjermbilde av hvordan Alta Kommune tilgjengeliggjør startpakken via sitt kommunale e-Torg levert av Norkart.

e-Torg_Startpakke_reguleringsarbeid

Ønsker du å høre mer om dette – så tar vi gjerne en prat!