Lansering av Arbeidstilsynets samtykke i eByggesøk

I Norkarts digitale byggesøknadsløsning – eByggesøk – kan du nå søke Arbeidstilsynets samtykke. Byggesøknadsjobben blir mer effektiv, det gir deg som søker en bedre oversikt over byggesaken og du har mer dokumentasjon samlet på et sted.

Norkart har i tett samarbeid med Arbeidstilsynet og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) integrert søknad om Arbeidstilsynets samtykke i eByggesøk. Vårt felles mål har vært å forenkle og effektivisere nødvendige prosesser rundt byggesøknaden. Ved å sende søknad om Arbeidstilsynets samtykke direkte via eByggesøk, får du samlet alle dokumenter og vedlegg på ett sted, samtidig som du får en bedre oversikt over hele byggesaken. Ansvarlig søker sender søknaden inn på vegne av tiltakshaver, med tiltakshavers signatur.

eByggesøk samler all nødvendig informasjon fra Arbeidstilsynet slik at du slipper å lete etter denne. I tillegg kan du enkelt laste ned maler til bruk ved signering fra ulike instanser. Relevant informasjon i byggesaken kopieres over i søknaden om Arbeidstilsynets samtykke, slik at du slipper å taste inn samme informasjon flere ganger. Dette hjelper deg også med å sende komplette søknader til Arbeidstilsynet.

eByggesøk er første digitale byggesøknadsløsning på markedet som gir deg mulighet til å søke Arbeidstilsynets samtykke, og en viktig milepæl for Norkart i å gjøre byggesøknadsprosessen mer effektiv. Pilotkunder har vært viktige bidragsytere for å skape gode brukervennlige løsninger – og vi ser frem til å tilby løsningen til alle som ønsker en løsning som gir deg god oversikt over byggesøknaden – der du kan sende søknad om Arbeidstilsynets samtykke direkte via eByggesøk.

Ønsker du ytterlige informasjon om eByggesøk fra Norkart – ta kontakt i dag!