Visste du at Norkart er Miljøfyrtårn-sertifisert?

Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår vi en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og vi imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

Norkart ble første gang sertifisert i 2011, med en sertifisering på hvert kontorsted. Denne statusen har vi opprettholdt siden ved årlige rapporteringer og resertifisering hvert 3. år.

Sommeren og høsten 2018 gikk Norkart over til en ny sertifiseringsmodell (hovedkontor-modellen) og fikk dermed beholdt sin status som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

Hovedkontor-modellen flytter en del parametere over på det som defineres som hovedkontor, i vårt tilfelle Sandvika, slik at parametere som er felles for alle kontorstedene kun må fylles ut en gang. Dette gjør jobben lettere for både oss og Miljøfyrtårn, så i fremtiden sparer vi både tid og penger på dette byttet.

7412 bedrifter i Norge er til nå Miljøfyrtårn-sertifisert. (kilde: https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/finn-sertifiserte-virksomheter/)

Les mer om arbeidet Norkart gjør for miljø og bærekraft her

Redaktør notis: denne posten ble opprinnelig publisert 15.02.2019, og har blitt oppdatert for friskhet, nøyaktighet og forståelse.