Eiendomsanalyse

Skaff deg verdifull innsikt og data over eiendomsporteføljen

Eiendomsbesittere har mange eiendommer – hver med sine lokale kvaliteter. I Norkart har vi gjennom en årrekke tilegnet oss kunnskap og data tilknyttet matrikkel og grunnboken – og vår ekspertise er å skape mer innsikt ved bruk av data knyttet opp til lokale forhold. Vi erfarer at flere og flere eiendomsbesittere ønsker å se potensialet og verdiene av egne porteføljer – og vi har samarbeidet med Opplysningsvesenets Fond (OVF) som ønsket bedre innsikt i sine beslutninger rundt egen tomteporteføljen i forbindelse med salg og utvikling. Vi beriker hver eneste eiendom med vår dataplattform, ‘Datavarehuset’, kombinert med lokasjonsteknologi og kraftig søk og visualisering.

Brukeren først, kart etterpå.

OVF sin oppgave er å forvalte sine eiendommer på en bærekraftig måte og i tråd med fondets verdier. En viktig forutsetning for å få til dette er å skaffe seg lokalkunnskap om eiendommene som er distribuert utover hele landet. For OVF var det viktig å raskt kunne gjøre søk og oppslag på plan, demografi, eiendomsinformasjon og eiendomsomsetninger.

Norkarts “dataplattform” gir en unik fagkunnskap på eiendom, plan, 3D, demografi, sensor og kartdata. Rent praktisk i OVFs tilfelle, tok vi utgangspunkt i deres egne eiendomsdata og utvidet disse med regulering- og kommuneplaner, demografidata og eiendomsomsetninger for bortimot 350 kommuner. Data er ferskvare. For at kunden alltid skal ha oppdaterte data, sørger vi automatisk for at OVF sine data ikke går ut på dato og holder alle data oppdatert.

Verktøyet benytter Microsoft PowerBI som OVF allerede hadde lisenser på. Dashboards, søkemuligheter og rapporter er skreddersydd med tanken: brukeren først. Vi tenkte -brukeren først – kart etterpå.

Sliter du også med å få oversikt og vite raskt hva potensialet er i eiendomsporteføljen din? Du kommer i gang raskt og enkelt med vår innsiktsløsning!

Ønsker du ytterlige informasjon om Eiendomsanalyse fra Norkart – ta kontakt i dag!