Vannmåler-refleksjoner
fra en vannentusiast

Visste du at det kun er ca 70% av vannet som hentes opp fra vannkildene til kommunene som når ut til forbruker? Et viktig spørsmål er derfor – hvor blir det av de resterende 30%? – og hva kan vi gjøre for å redusere dette?

Nasjonal bærekraftstrategi har som mål at lekkasjeprosenten i Norge skal ned fra rundt 30 % til 20 % innen 2030. Bevisst bærekraftstrategi er en viktig strategi for kommune-Norge, og vi som innbyggere og forbrukere må ta del i miljøløftet som trengs for å nå FNs bærekraftsmål. Vann er et viktig område her. Måling av vannforbruk via vannmålere er et viktig redskap for å få et forhold til hvilket forbruk vi som forbrukere har – og da er innføring av vannmåling viktig i norske kommuner.

Vi kan ikke fortsette å hente en ny liter vann for hver gang en liter forsvinner ut. Vi har mye vann i Norge, men det går også store mengder strøm for å produsere vann med stort vanntap øker også forbruket av strøm.

Ved inngangen til 2019 var det kun 84 av landets kommuner som hadde 80 % dekning av vannmålere hos sine abonnenter.

Konsekvensen for mange innbyggere i norske kommuner er at de ikke betaler riktig pris for vannet. Noen betaler for lite – mens andre betaler for mye. Vannavgiften beregnes ut fra forbruk, og når man ikke har eksakt måling på forbruket, så blir ikke prisen rett – og om du «sløser» med vannet, har det igjen konsekvens.

I Norge forsvinner mye vann – som ingen vet hvor blir av. Lekkasjer er en stor utfordring og det er sterke indikasjoner på at disse ofte oppstår og ligger på privat stikkledningsnett uten at noen oppdager de.

Vannmålere og helhetlig vannmåling vil være et av flere tiltak for å møte disse utfordringene. Ved å måle vannet fra kilde til forbruker – vil man oppnå en bedre og mer rettferdig fakturering gjennom at den enkelte abonnent betaler for sitt faktiske forbruk. Samtidig vil man kunne måle produsert menge vann i et definert område og avregne dette.

vannforbruk

En rekke kommuner har nå satt i gang «smart vann» prosjekter for å se om de skal innføre vannmålere og utnytte dagens teknologi for å kunne utnytte data som nye digitale vannmålere kan levere. Ved å samle inn data kontinuerlig fra vannmålere på eget ledningsnett og hos abonnenter via husvannmålere – vil kommunene enklere kunne beregne og fakturere riktig vannforbruk til abonnentene. I tillegg vil de få inn data som gjør at kommunen raskere finner og får reparert lekkasjer. Data fra vannmåleren vil også kunne formidles til innbyggere og abonnenter både som informasjon slik at man har kontroll og oversikt over sitt eget forbruk. Samtidig vil kommunene kunne tilby enda bedre tjenester ved å kunne sende et varsel til en eier av en eiendom ved for eksempel mistanke eller en bekreftet lekkasje.

I sum gir det mange fordeler, men vi erfarer at mange er tilbakeholdende med å få på plass et vannmålerregime. Noen mener at det er for drøyt at en kommune kan bestemme dette. Det er forståelig, da det er bekvemt å betale fastpris hvert år uten å tenke på mye man bruker. Uansett tror jeg vi alle ser at noe må gjøres og alle må bidra – for vi kan ikke sitte å se på at mengder med vann forsvinner ut i intet hvert år- selv om vi har mengder å ta av i norske vannkilder. Med stort energiforbruk til vannproduksjon, følgeskader etter lekkasjer i form av at øvrig infrastruktur og eiendom skades – så går dette regnskapet ikke opp. I tillegg utgjør disse lekkasjene en betydelig helserisiko for oss, hvis for eksempel et vannrør som lekker er utsatt for innsug av bakterier som kan gjøre deg og meg syke. Vann er viktig for et velfungerende samfunn. Vi har alle – både kommune og innbyggere – et ansvar for å bidra for å møte disse utfordringene, slik at mindre vann forsvinner på veien til springen, og at vi blir bevisst hva vi bruker vannet til.


Vi i Norkart kan hjelpe din kommune i gang med smarte vannmålere – og ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter for mer informasjon og et uforpliktende tilbud!

Sammen skaper vi smartere samfunn

Vannmåleravlesning – digitalt og enkelt

SMS-vannmåler-avlesning

Se VA-løsningene våre