Nytt 3D-verktøy lar deg sjekke ut solforholdene
på eiendommen – før du kjøper!

På boligjakt – og lurer på om det er gode solforhold? Nå kan du enkelt sjekke solforholdene ved å søke på adressen eller gnr/bnr. Norkarts nyeste tjeneste på eTorg.no leverer nøyaktige solforhold gjennom hele døgnet. Du kan følge solas bane over huset, og når den går bak taket til naboen – eller sjekke ut om du får se solnedgangen fra terrassen?

Følg solen gjennom årstidene

Du kjenner deg kanskje igjen i å lure på hvordan solforholdene faktisk er hvis du har vært på boligvisning. Vi har derfor laget en enkel tjeneste som gir deg nettopp dette svaret. 3D-tjenesten lar deg velge både dato og tidspunkt på dagen, slik at du enkelt får overblikk over hvordan solforholdene skifter i de ulike årstidene. Modellen er låst til den eiendommen du søker opp, og du kan rotere deg rundt og observere eiendommen fra alle kanter – inkludert fugleperspektiv. Er det kupert terreng med bl.a. fjell i nærområdet vil dette også være tilgjengelig i modellen. Foreløpig må du “se” fjellene for at de skal kaste skygge, så det er lurt å rotere litt rundt og tilte litt ned i denne BETA-versjonen. Detaljer som trær ligger foreløpig ikke inne og må derfor vurderes for hver situasjon.

Solforhold

Hva gjør denne tjenesten unik?

Med Norkarts landsdekkende og mest nøyaktige 3D-bygg vil høyder og utforminger på tak stemme meget godt overens med virkeligheten. Byggene skal være nøyaktige på 10-centimeteren, samt at terrenget er metersnøyaktig. Da vil våre fremstillinger også bli meget korrekte når solposisjonen stemmer. Våre 100-talls brukertester tilsier at solforholdene stemmer på 10-minuttet i over 95 % av tilfellene. Siden byggene er autogenererte fra kommunale kartdata, vil det være enkeltbygg som ikke oppnår 100 % kvalitet i 3D-modelleringen. Nå jobbes det videre med en løsning for å få inn trær som den siste viktige faktoren for solforhold.