Nå blir det enklere å lese av vannmåleren

Det er igjen tid for avlesning av vannmålere mange steder i landet – og tenkte derfor det kunne være nyttig å minne om at Norkart har digitalisert utsendelsen av vannmåler avlesningskort. Dette har vi gjort ved at vi har tilrettelagt for integrasjon mot SvarUt tjenesten direkte fra Leseav. Det betyr at dagens manuelle rutine med produksjon, utskrift, pakking og forsendelse vil kunne fases ut.

I praksis skjer dette ved at det produseres et «kort» som sendes ut via SvarUt – og «kortet» blir levert i innbyggerens digitale postkasse. For innbyggerne som ikke har digital postkasse, vil «kortet» gå til print – og sendes ut som brev fra SvarUt. Ved å ta i bruk dette – vil dere spare både tid og penger, enten det er ved mindre papirforbruk, fjerning av skrivere, tidsbruk i postgang eller manuelle oppgaver som da man slipper.

Slik vil tilsendt avlesningskort bli presentert i innbyggerens digitale postkasse:
få varsel om vannmåleravlesing på digipost

Mer informasjon om våre løsninger innen vann og avløp finner du på norkart.no/komtek/vann-og-avlop

Les mer om Vann og Avløp

KOMTEK-Vannmalerbytte

Årets viktigste vårrengjøring?

Overvann