I dette opptaket:

Gir vi deg en gjennomgang av verktøy som kan hjelpe med å forebygge overvann og flom – før det inntreffer.
En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. Denne analysen kan vise seg å være svært lønnsom og nyttig – slik at det kan settes inn tiltak på riktig sted for å unngå oversvømmelser.

Vi gir innblikk i følgende:
– kundeeksempel
– overvannsanalyse
– datagrunnlag
-OpenCities Planner

Presentert av Julia Olsson, Maléne Peterson, Antonio Diaz, Kenneth Øyen-Eriksen og Odd Arne Bakke-Ludviksen (Larvik Kommune)