I dette opptaket:

Gir vi deg en gjennomgang av eByggesøks ulike funksjoner, og er ment å skulle gi et innblikk i hvordan løsningen kan bidra til at kommunen får inn flere komplette søknader. På denne måten kan tid og ressurser brukes effektiv på å behandle søknader, i stedet for at tiden må brukes på å gi søker tilbakemeldinger om mangler. eByggesøk er en digital løsning for å sende inn byggesøknader til kommunene. Løsningen kan benyttes av alle som ønsker å utføre et tiltak som ikke krever ansvarsrett.

Vi gir innblikk i følgende:
– presentasjon av eByggesøk for privatpersoner
– Fellestjenester BYGG – en motorvei for byggesaker
– Demo av en søknadsprosess

Presentert av Andreas Hammarstedt og Linn-Ida Ellingsen