I dette opptaket:

Gir vi deg en gjennomgang av vårt helt nye skybaserte produkt – areaplaner.no.  Endelig kan saksbehandlere, innbyggere, fagmyndigheter, og næringsliv få enkel tilgang til informasjonen de trenger for en aktuell eiendom – for eksempel i forbindelse med en byggesøknad

Vi gir innblikk i følgende:
– innsynsfunksjonalitet
– forvaltningsfunksjonalitet
– integrasjon mot arkiv
– konvertering, kvalitetssikring og innføring

Presentert av Axel Damgaard, Nina Tronstad, Aksel Olsen og Kjersti Hov