I dette opptaket:

Gir vi deg en gjennomgang av vårt nye datasett som leverer arealinformasjon på alle bygninger i hele Norge. Visste du at hele 1.5 Millioner bygninger i Norge mangler areal-data. Å baserer du dine beslutninger på dette kan være risikabelt. Ved hjelpe av maskinlæring på 3D-data kan innhente arealinformasjon  på bygningsarealer der matrikkelen ikke har det– vi kaller det AiBygg

Ikke bruk dårlige data for forsikringsrisiko eller avgiftsgrunnlag. Jobber du innenfor forsikring, finans, eiendom eller med kommunale gebyr og med matrikkeldata vil Norkart sin aiBygg dataløsning gi deg bedre resultater. 

Vi gir innblikk i følgende:
– Nytteverdien av arealdata
– Datagrunnlaget
Metoden
– Datainnholdet

Presentert av Alexander Salveson Nossum, Harald Huse og Jørgen Norling