Norkart gjør det enklere for innbyggerne

– og lanserer digital byggesøknadsløsning

I dag lanserer Norkart første digitale innbyggerløsning for byggesøknader. Det betyr at nå kan også privatpersoner levere enkle byggesøknader helautomatisk til kommunen. eByggesøk vil bidra til å gjøre det enklere for deg som skal søke ved å veilede deg gjennom hele søknadsprosessen fra start til slutt.

Først ut lanseres søknad om bruksendring

De fleste av oss søker kanskje kommunen om tillatelse til bygging eller endring én eller to ganger i løpet av livet. Regelverket er omfattende og kan være vanskelig å forstå. Eksempelvis er ikke alle huseiere klare over at boden de har innredet og tatt i bruk som soverom er ulovlig, eller at kjelleren de har tatt i bruk som kjellerstue heller ikke er lovlig, men krever en søknad om bruksendring.

Norkart byggesøknadsløsning for privatpersoner – eByggesøk – skal gjøre denne søknadsprosessen enkel for innbyggerne ved at de blir veiledet gjennom hele byggesøknadsprosessen på en god og trygg måte ved hjelp av spørsmål som er konkret for den enkelte byggesaken, og gode hjelpe- og veiledningstekster. Det vil dermed ikke være nødvendig for kunden å lete etter nødvendig regelverk på egen hånd.

Fordelen med å ha tillatelse til å endre bruken av et rom, er at man har dokumentasjonen i orden når man for eksempel skal selge.


Mer enn 30% av søknadene kommunene mottok i 2018 var mangelfulle

For at kommunen skal kunne behandle byggesøknaden må denne være komplett. Ved å sende byggesøknaden og nabovarselet digitalt sparer man både tid og penger. I tillegg kontrolleres søknaden opp mot regelverket og sjekkpunkter som Direktoratet for Byggkvalitet har utarbeidet, slik at det vil være enklere for privatpersoner å sende inn komplette søknader.

Dette medfører at kommunene ikke behøver å bruke like mye tid og ressurser på å veilede tiltakshaver eller å be om tilleggsdokumentasjon, og kommunene kan dermed kan bruke mer tid og ressurser på å behandle søknader og på å føre tilsyn.

Flere funksjoner og tiltak i eByggesøk kommer

I løpet av våre 2021 vil Norkart lansere mulighet for å kunne sende inn søknad om flere tiltak i løsningen, bl.a. tilbygg til egen bolig, bygging av større garasjer og frittstående bygg, riving av bygg og deling/fradeling av eiendom.

På sikt vil denne digitaliseringen medføre en forenkling av byggesøknadsprosessen, både for innbyggerne og for kommunene, ved at innbyggeren veiledes gjennom hele prosessen uten å måtte ta kontakt med kommunen.

Byggesaker forenkles med digitale løsninger

Digitalisering av byggesaksprosessen har vært en målrettet satsning fra Norkart, og selskapet har fått et godt fotfeste i bransjen blant annet gjennom markedsplassen e-Torg.

I april lanserte Norkart digital byggesøknadsløsning til det profesjonelle markedet – og vi er nå klare for å forenkle søknadsprosessen for alle innbyggerne som trenger å byggesøke brukesendringer.