En komplett områdeanalyse

Digital lokalkunnskap – enkelt levert!

[Artikkelen ble publisert i 2020, og oppdatert august 2021]

Dersom du skal utarbeide et privat planforslag, utføre en mulighetsstudie eller konsekvensutredning for et område, vil en områdeanalyse raskt gi deg innblikk i offentlige kartdata som skred, ras, kvikkleire, flom, kulturminner, radon, trafikkmengde osv. Analysen sjekker over 80 datasett, som alltid er av nyeste tilgjengelige versjon fra dataeieren.

Områdeanalysen gir deg oversikt over Det Offentlige Kartlaget (DOK) for en eiendom eller fritt valgt område. Resultatet leveres med rådata du kan benytte i ditt GIS-verktøy, i tillegg til en oversiktlig PDF-rapport. Du kan se eksempeldata på en områdeanalyse her.

Et styrket kunnskapsgrunnlag for planarbeidet

Er du plankonsulent og avhengig av god kunnskap rundt datasettene i DOK, finner du alt du trenger i områdeanalysene fra Norkart. Du kan enkelt se hvilke datasett du må forholde deg til på en eiendom eller et fritt valgt område.

Ønsker du din helt egen, skreddersydde analyse?

Har du interessante data liggende i skuffen eller på et format som er tungt tilgjengelig kan vi hjelpe deg med å gjøre dataene tilgjengelig via våre grensesnitt og tjenester – selvfølgelig uten at andre enn de du ønsker får tilgang til dataene. Din rådata kan importeres inn i GIS-verktøyet ditt for videre analyse og oversikt.

Dersom du er saksbehandler kan vi tilby Tiltaksanalyse, et fleksibelt analyseverktøy tilpasset ditt behov. Tiltaksanalyse kan du lese om her.