Områdeanalyse

Digital lokalkunnskap – enkelt levert!

Dersom du skal utarbeide et privat planforslag, utføre en mulighetsstudie eller konsekvensutredning for et område, vil en områdeanalyse raskt gi deg innblikk i offentlige kartdata som skred, ras, kvikkleire, flom, kulturminner, radon, trafikkmengde osv. Analysen sjekker over 80 datasett, som alltid er av nyeste tilgjengelige versjon fra dataeieren.

Områdeanalysen gir deg oversikt over Det Offentlige Kartlaget (DOK) for en eiendom eller fritt valgt område. Resultatet leveres i en oversiktlig PDF-rapport som du kan se eksempel på her.

Eksempler på hva du kan finne i en områdeanalyse:

Informasjon om eiendom

Du kan enkelt finne ut hvem som eier en eiendom, når den ble kjøpt, hva den ble kjøpt for og omsetningshistorie.

Kulturminner

Du kan enkelt se hvor det finnes blant annet fredete bygninger, kulturminner og sikringssoner.

Informasjon om en spesifikk bygning

Informasjon om størrelse, type, alder, høyde, boenheter, solforhold og utsikt, heftelser og avgifter.

Risiko

Kartlegg enkelt informasjon om bl.a. flom, ras, radon eller avstand til brannstasjon eller sykehus.

Turområder og naturvern

Her kan du finne turområder, stier og samtidig se hva som er vernet og hvilken naturtype du må forholde deg til.

Ditt nabolag

Finn data som aldersfordeling og familiesammensetning eller avstand til skoler og butikker.

Oppdateringer gjort i sommer

Områdeanalysen du kan kjøpe i vårt e-Torg har fått seg en real oppdatering i sommer, og vil nå oppleves enda bedre og inneholde flere datasett basert på geografisk informasjon.


Ønsker du din helt egen, skreddersydde analyse?

Har du interessante data liggende i skuffen eller på et format som er tungt tilgjengelig kan vi hjelpe deg med å gjøre dataene tilgjengelig via våre grensesnitt og tjenester – selvfølgelig uten at andre enn de du ønsker får tilgang til dataene.

Dersom du er saksbehandler kan vi tilby Tiltaksanalyse, et fleksibelt analyseverktøy tilpasset ditt behov. Tiltaksanalyse kan du lese om her.