KOMTEK Office – ny versjon i Power BI

Vi gir kundene en smartere hverdag – og jobber med å oppgradere KOMTEK Office basert på analyse- og visualeringsverktøyet Power BI. Det vil gi deg som bruker mange fordeler – og vil gjøre det enkelt å bruke data til nyttig beslutningsgrunnlag, smartere rapportgenerator og ikke minst forbedret spørreverktøyet. Vi gleder oss til lansering!

Ny_versjon_KOMTEK_Office_kommer

KOMTEK Office (versjon 4/KT04) vil fra 2021 bygge på Microsoft PowerBI Desktop. Oppgradering av eksisterende kunder vil starte nov/des. 2020. Vi vil tilby kurs og opplæring i det nye verktøyet – gjennom digitale kurs eller felleskurs. Mer informasjon om dette kommer.

Verktøyet for å spørre på data i PowerBI er Power Query. Det er samme verktøy som kjenner Excel. Maler på spørringer vil derfor enkelt kunne brukes i Excel. Datakildene i dagen KTO3 har i hovedsak vært KOMTEK og Matrikkel. I KTO4 blir det også lagt til rette for å bruke KOMTEK data lagret sentralt (Sky).

Mer info kommer når det nærmer seg lansering. Er du interessert eller ønsker å vite mer, ta kontakt med din kundekontakt.