Morgenmøter med koppelam, livestream av kattunger og «apekatter» i bakgrunnen – digital onboarding i Norkart

digital-onboarding
Fra øverst til venstre: Julia Olsson, Linn-Ida Ellingsen, Kamilla Kinstad Haugen og Lars Furu Kjelsaas

Våren 2020 ble Norkart – sammen med resten av Norge oppfordret til å sende samtlige ansatte på hjemmekontor, for å forhindre spredningen av det smittsomme viruset Covid-19. Dette resulterte i at våre nyansatte fikk en litt annerledes start på arbeidshverdagen i Norkart – digital onboarding med hjemmekontor.

22.mars, bare ti dager etter covid-19 snudde opp ned på alt, begynte Linn-Ida Ellingsen på Sandvika-kontoret vårt. Hun ble tatt godt imot på kontoret av lederen sin og fikk utlevert alt praktisk utstyr – men så var det rett hjem i nyinnflyttet leilighet like utenfor Oslo. «Det var ikke helt slik jeg hadde sett for meg å starte i ny jobb, men jeg har blitt tatt godt imot,» sier Linn-Ida og forteller videre at hun ble ringt opp på Teams av flere av hennes nye kollegaer som ville ønske henne velkommen. Som nyansatt fagansvarlig for byggesak like før lansering av Norkarts nye satsning eByggesøk, var det bare å hive seg rundt! «Andreas (red. sjefen hennes) meldte meg på og satte opp flere webinarer for å demonstrere den nye løsningen. Det var spennende og litt skummelt, og jeg er så takknemlig for et godt støtteapparat i Norkart,» smiler hun, og synes hun har følt stor grad av tillitt fra Norkart.

En uke senere møter Lars Furu Kjelsaas opp i Sandvika. Han blir også møtt av sin personalleder og utstyrt med PC og en kontorplass – som han ikke skal få lov til å benytte med det første. «Det var absolutt ikke slik jeg hadde sett for meg å begynne i min først «ordentlige» jobb etter studiene,» ler Lars, som ble sittende på hjemmekontor i kjelleren til foreldrene sine. Lars er glad for at han kjente til Norkart fra før gjennom internship- programmet “Norkart sommer”, og senere deltidsjobb ved siden av masteren i Geomatikk på NTNU i Trondheim. Det gjorde det helt klart lettere å sette seg inn i teamet og senket terskelen for å spørre om hjelp i begynnelsen. Han har også gjort seg noen positive erfaringer; «i starten gjennomførte jeg og en kollega «parprogrammering», hvor vi delte skjerm og jeg fikk sitte med å kode i et system jeg ikke har brukt tidligere», forteller han ivrig, «dette hadde nok ikke vært like enkelt om vi satt på samme teamrom.» Dette er nyttig læring som vi skal ta med oss på fremtidige onboarding’er!

data&analyseTeamet
Data og analyse-teamet til Julia Olsson har hyggelig kaffe og statusmøter


Julia Olsson hadde allerede jobbet på hjemmekontor et par måneder hos sin tidligere arbeidsgiver, før oppstart på Trondheimskontoret til Norkart 2.juni. Hun så frem til et sceneskifte etter å ha sittet hjemme og «bare» spist lunsj med mannen den siste tiden. «Det virket som om mange hadde bestemt seg for at dette skulle vært første uken tilbake på kontoret», forteller Julia, som ble glad for å se så flere av sine nye kollegaer på jobb. Trondheimskontoret er et av de første kontorene vi har gradvis «åpnet opp» igjen, etter at regjeringen lettet på tiltakene. Med kun 15 ansatte, og ingen som er avhengige av kollektivtransport, kan de jobbe trygt mens de ivaretar smittevernreglene. Men selv om hun treffer sine kollegaer på Trondheimskontoret, så er hun prosjektleder i et team som sitter distribuert på flere av de andre kontorene våre. Dette gjør at så å si all fag-jobbingen foregår digitalt via teams, men med erfaringen fra hjemmekontor ser hun ikke på dette som en utfordring; «vi har jevnlige status- og kaffemøter, og alle møter presist og vi jobber godt sammen.»

Kamilla Kinstad Haugen hadde akkurat søkt på jobben som kunderådgiver på Lillehammer-kontoret, da «alt stengte ned». Dermed måtte alle intervjuene og kommunikasjonen forgå digitalt på Teams eller på telefon frem til siste runde. Hun ble derfor veldig glad for at hun fikk møte opp første arbeidsdag og for å kunne jobbe på kontoret sammen med sine nye kollegaer. Hun er glad for å ha et kontor å komme til, men har erfart at måneder med hjemmekontor har ført til mer tillitt mellom leder og ansatte, og at dette kan føre til nye muligheter for hvor man jobber fra fremover.

«Det skjer noe når du blir invitert inn i stua til folk på teamsmøter og du får hilse på barna som dukker opp som «apekatter» i bakgrunnen»

Linn-Ida Ellingsen, Fagansvarlig Byggesak

Petter med koppelam

De er alle enige om at de har blitt kjent med sine nye kollegaer på en annerledes måte enn i tidligere jobber – og kanskje til og med bedre kjent. «Det skjer noe når du blir invitert inn i stua til folk på teamsmøter og du får hilse på barna som dukker opp som «apekatter» i bakgrunnen, eller når Petter (Nyquist – teamleder) har med seg et koppelam på statusmøter før lansering av eByggesøk», sier Linn-Ida; «du blir kjent med personene på en mer personlig måte, enn når det bare er Petter på kontoret.» Et fast innslag på morgenmøtene til eSkatt-teamet til Lars ble «E-kattene».Katten til Alexander Berg, en av utviklerne på teamet, fikk kattunger i slutten av mars og alle fikk følge med via Teams.

Som selskap har vi også gjort oss noen erfaringer med hjemmekontor og nye digitale arbeidsformer. Vi ser et mulighetsrom for en mer produktiv og fleksibel arbeidshverdag for våre ansatte, som vil gi positive resultater for våre kunder og samarbeidspartnere. Dette handler ikke om å enten jobbe på kontoret, eller å jobbe hjemme. Vi tenker at det handler om å finne smartere måter å jobbe sammen på. Målet er å skape en god og produktiv arbeidsplass, som kommer alle våre kunder og partnere til gode – slik at vi sammen kan skape smartere samfunn

Er du interessert i å jobbe i Norkart så kan du se våre ledige stillinger på norkart.no/jobb

 

Bli med å skape et smartere samfunn!

jobb

Backend utvikler

utviklere-Sandvika