Årets viktigste vårrengjøring?

Våren er her, snøen smelter – og er vann og avløpsnettet vårt klart for å ta unna? Stoler vi på dataene våre – og har vi den oversikten vi ønsker å ha? I Norge har vi et aldrende VA-nett som ikke er dimensjonert for dagens krav, samtidig vokser befolkningen og klimaet endrer seg. Med dette følger større krav til å forvalte det vi har på en smartere måte, sånn at vi kan sikre trygt vann og bedre miljø. Gode og oppdaterte VA- data er viktig i dette arbeidet.

Vårrengjøring av VA-data

Vann og avløp er samfunnskritisk infrastruktur, og VA data er derfor et av kommunens viktigste datasett. Utfordringen er at VA dataene er fangstet gjennom flere tiår og over tid vil det kunne oppstå avvik og snike seg inn feil i dataene.

Er for eksempel alle dimensjoner registrert, eller er alle årstall ledningene ble lagt registrert (ledningens alder), er det registrert “material” på alle ledninger, og henger alle ledninger sammen (riktig topologi)? Dette er kanskje en jobb du vet du bør gjøre, men som muligens blir utsatt da man vet det krever tid og andre oppgaver blir prioritert først. Kanskje stiller du spørsmålet om det er lønnsomt å sette denne jobben bort til andre?

Arbeidet med å ta en skikkelig gjennomgang av VA-dataene og å få rettet feil, er viktig. Denne oppdateringen er også noe alle er tjent med, både kommunen som får et bedre og mer pålitelig datagrunnlag å jobbe med i det daglige, og innbyggerne som får bedre sikkerhet grunnet mindre risiko for skader og feil. For eksempel så kan graving skade vannledninger og skape lekkasjer som forårsaker skader på eiendom og øvrig infrastruktur. Det vil også være raskere å finne og avdekke feil da en med oppdaterte VA- data og et godt ledningskartverk vil kunne jobbe raskere og mere effektivt. Dette gjør at noen av kommunes helter som jobber med drift og vedlikehold av en livsviktig VA-infrastruktur kan jobbe enda smartere og mer effektivt.

VA arbeidere på befaring for drift og vedlikehold av VA-infrastruktur

Det å kjøre analyser, finne feil og rette feil er en nødvendig, men tidkrevende oppgave. Norkart har både erfaring og har utviklet metoder og verktøy for å utføre dette på en rask og smidig måte. Kanskje er det en investering som gir større gevinst – enn om man skal utføre denne jobben selv innimellom andre oppgaver?


Vi i Norkart gjør gjerne vårrengjøringen av VA-dataene for deg – og ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter for mer informasjon og et uforpliktende tilbud!

Sammen skaper vi smartere samfunn

Les om Klæbu kommunes opprydding av VA-nettet

Bjorn_Bollandsas

Se VA-løsningene våre