Norkart lanserer digital byggesøknadsløsning – eByggesøk

Nylanseringen er en digital byggesøknad som retter seg mot det profesjonelle markedet – tilrettelagt for både små og store aktører som jobber med byggesøknader med ansvarsrett.

1. oktober 2020 stenger Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sin ByggSøk-løsning – og brukere av ByggSøk-løsningen kan nå ta i bruk Norkarts eByggesøk.

Prismodellen for løsningen er enkel – det koster ikke noe å bli kunde, og det betales kun kr 990,- (eks mva) per søknad.

eByggesøk støtter både innsendelse av søknad om ett trinns-tillatelse og søknad om rammetillatelse. Ved hjelp av løsningen vil ansvarlig søker bli veiledet gjennom hele prosessen på en dynamisk og oversiktlig måte fra søknaden er opprettet til den blir sendt inn til kommunen. Dette gir god oversikt og kontroll på dokumentasjonen som sendes inn, noe som vil medføre flere komplette søknader og færre tilbakemeldinger om mangler. Dynamisk opprettelse av søknader betyr i praksis at tidligere informasjon som er sendt inn kan gjenbrukes. Unødvendig informasjon og valg som ikke er relevant vil skjules – noe som vil forenkle søknadsprosessen og gi ansvarlig søker oppdateringer på hvilken dokumentasjon som mangler før søknaden kan sendes inn.


Nabovarsling har aldri vært enklere

Ved hjelp av eByggesøk kan man enkelt utarbeide et nabovarsel til bruk i søknaden som sendes direkte til naboenes innboks hos Altinn. Dette gjøres ved å søke opp tiltakseiendommen i et kart, og man markerer naboeiendommene som skal varsles. Nødvendig informasjon om tiltaket fylles inn – og nabovarselet sendes til naboens innboks i Altinn. Raskt og enkelt.

Byggesaker forenkles med digitale løsninger

Digitalisering av byggesaksprosessen har vært en målrettet satsing fra Norkart, og selskapet har fått godt fotfeste i bransjen blant annet gjennom markedsplassen e-Torg. I e-Torg finnes digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel og grunnlagsdata for bruk i prosjektering og planlegging av byggesak. Her finnes også områdeanalyser og grunnlagsdata for ROS-analyser og konsekvensutredninger, og alt dette kan integreres med brukerens fagsystem. Nylanseringen eByggesøk med ansvarsrett er en viktig milepæl i å tilby det profesjonelle markedet en nyttig digital byggesøknadsløsning – og i september 2020 planlegger Norkart lansering av en digital byggesøknadsløsning uten ansvarsrett for enkle byggesøknader for privatpersoner.