Gi innbyggerne mulighet til å dele opp
betalingen av kommunale avgifter

Norge står i en krevende situasjon med økonomisk usikkerhet, og hvor arbeidsledigheten er på den høyeste siden etterkrigstiden. Dette gir utslag i at mange får en strammere økonomi, og faste utgifter som bla kommunale avgifter blir tøffe å bære. I denne nye situasjonen vi beveger oss inn i, så jobbes det med å finne løsninger som kan bidra til å gjøre den økonomiske hverdagen mindre krevende for bedrifter og enkeltpersoner. Banker tilbyr avdragsfrihet og virkemidler som betalingsutsettelser og oppdeling av fakturabeløp i flere rater har blitt vanlig i løpet av de siste ukene.

Kommunale avgifter er en vesentlig utgiftspost i folks husholdningsøkonomi, og muligheter for å kunne velge å dele opp utgiften i flere betalinger, vil være en viktig håndsrekning fra kommunen i en utfordrende økonomisk tid for innbyggerne.

KOMTEK Fleksibel Fakturering er en løsning hvor kommunen kan gi innbyggerne fleksibilitet ved å dele opp fakturaen på kommunale avgifter. Innbyggerne kan med denne løsningen selv velge hvor ofte, eller hvor sjeldent, de skal motta faktura på kommunale gebyrer i løpet av året.

I tillegg til at dette er god innbyggerservice – vil KOMTEK Fleksibel Fakturering gi kommunen mange fordeler – som:

  • Øker kommunens likviditet
  • Reduserer utestående fordringer
  • Effektiv håndtering og administrasjon
  • Skybasert og automatisert – alltid oppdatert
Fleksibel fakturering
Fleksibel fakturering

Norkart opplever stor interesse for å tilby fleksibel fakturering i disse dager og vil prioritere alle kunder som ønsker å installere løsningen for å gjøre betalingsbyrden for innbyggerne lettere.  

Hvis det er av interesse å tilrettelegge for en mer innbyggervennlig fakturering – så ta kontakt med oss!  

Sammen skaper vi smartere samfunn – og nå er det viktigere enn noen gang å holde hjulene i gang. 

Les mer om Gebyr og fakturering

Nye KOMTEK Eiendomsskatt i rute

Eiendomsskatt