Gode analyser gir deg mulighet
til å ivareta sårbare grupper

I denne unntakstilstanden verden står i akkurat nå, handler det i aller største grad å ta vare på hverandre – og spesielt de svake og sårbare. Norge er i gang med en nasjonal dugnad for å forhindre at smitten sprer seg – og vi i Norkart ønsker å delta i dugnadsarbeidet.

Vi ønsker å bidra med å gi kommuner oversikt over nyttig befolkningsinformasjon. Har du oversikt over hvor mange innbyggere i din kommune som er over 70 år? Eller hvor mange som bor i nærheten – eller langt unna – viktige knutepunkt? En geografisk analyse som kobler befolkning sammen med infrastruktur gir dette.

Norkarts kartprodukt Kommunekart har løsninger som hjelper deg å skaffe gode oversikter, i modulen «befolkningsanalyse». Denne modulen gir deg verdifull innsikt om befolkningen i din kommune, som du kan kjøre samfunnsnyttige analyser på.

Noen eksempler på oversikter som enkelt kan skaffes er:

  • Hvor i kommunene bor f.eks. de over 70 år?
  • Hvor tett bor de eldre?
  • Hvor mange eldre bor sammen med mange andre (storfamilie)?
  • Hvor mange eldre bor alene?
  • Hvor mange eldre bor mer enn en times kjøring til nærmeste sykehus?

Her kan du få mye nyttig informasjon som er viktig i den tiden vi befinner oss i, slik at du kan gjøre bedre beslutninger når tiltak skal fattes.

Befolkningsmodulen kan også brukes til å planlegge utkjøring av mat til de eldre ved isolasjon, eller se hvilke matbutikker som bør holdes åpne i forhold til hvor folk bor.

Norkart ønsker å bidra med at så mange kommuner som mulig får tilgangen til disse analysene, og ønsker at flere kan benytte denne tilleggstjenesten i Kommunekart Proff. Vi tilbyr derfor fri bruk av befolkningsanalyse-modulen til nye kunder ut 2020. Løsningen er allerede aktivert, så du kan bare gå direkte til Tjenestepanel og starte analysearbeidet.

Se video for kort innføring om hvordan du kommer i gang, eller last ned PDF her.

Har du behov for mer tilpassede befolkningsanalyser – hvor du bestemmer nærhetskriterier, interessepunkter og får et gjennomarbeidet resultat tilbake? Vi kan hjelpe med dette, og det kan du lese mer om her.

Sammen skaper vi smartere samfunn – og nå er det viktigere enn noen gang å holde hjulene i gang. 

Les mer om Kommunekart

Befolkningsanalyse som beslutningsgrunnlag