Norkarts håndtering av
Covid-19 situasjonen

Vi vil gjerne trygge deg som kunde i at vi planlegger for normalt oppetid og drift for alle våre tjenester, systemer, drift, rådgivning og kundestøtte. Vi har planlagt for økt trafikk i mange av våre datatjenester og plattformer, og kommer til å tilby bistand til de av våre kunder som har behov for bistand i en krevende periode.

Den viktigste jobben vi gjør i denne krevende tiden – er å gjøre tiltak for å hindre smitte. Vi innførte i en tidlig fase hjemmekontor for alle ansatte, og innførte videokonferanser istedenfor fysiske møter. Vi har avlyst planlagte arrangement, og erstattet noe med webinarer.

Norkart har en viktig samfunnsrolle i å sikre at alle norske kommuner tilbyr sine innbyggere kommunale tjenester som bla vann og renovasjon – og sikrer viktige dataleveranser, eiendomsinformasjon, stedfestet informasjon og karttjenester til mange offentlige etater og selskaper. For å sikre at vi er godt rustet i den alvorlige situasjonen vi befinner oss i, var vi tidlig ute med å sørge for at Norkarts ansatte kunne jobbe fra hjemmekontor samt kuttet reisevirksomhet som erstattet planlagte fysiske møter med videokonferanser.

Vi følger situasjonen tett basert på de nasjonale råd og retningslinjer, og har kommunisert til våre ansatte at vi ønsker å ta et betydelig samfunnsansvar i en krevende situasjon – som medfører at vi strekker oss litt lengre enn man normalt kan forvente.

Norkart har avdelingskontor 4 ulike steder i Norge, og vi har redundante løsninger hvis enkelte kontor skulle bli utsatt.

Vi holder åpent som normalt – og alle våre ansatte er tilgjengelig på telefon, mail eller videomøter hvis du har behov for bistand.