Info om kommune- og regionreformen – alt i rute til 1.1.2020

Dette er en informasjon som i sin helhet blir viet til kommune- og regionreformen 2020 – til deg som er bruker av Norkarts systemer og tjenester – KOMTEK og GIS-løsninger.

Arbeidet med forberedelse til region- og kommunereformen ble startet for over to år siden – og vi ønsker å gi en fyldig status nå som vi kun er få uker unna 1.1.2020. Etter to år med forberedelser er hovedbudskapet at vi er godt forberedt og i rute – takket være godt samarbeid med prosjektledere og øvrige bidragsytere i mer enn 250 kommuner som er berørt av endringene.

Vi har vært i dialog med alle berørte kommuner og interkommunale selskaper for å formidle hvordan planleggingen og gjennomføring av prosjektet skjer – og det er laget mye informasjon som du vil finne linker til nederst i denne artikkelen.

I september i år startet vi forberedende arbeid på kundenes servere, og dette arbeidet går nå over i en gjennomføringsfase.

Samarbeidet med Kartverket har vært veldig viktig for den gode fremdriften – og Kartverket er også godt i rute.

Fredag 13. desember er en viktig dato – da stenges den sentrale Matrikkelen for oppdatering for alle landets kommuner i 9 virkedager, til utløpet av 1. januar 2020.

Det er ulike fremdrift avhengig om du er bruker av KOMTEK eller GIS-løsninger- så vi har delt inn status, slik at du enklere finner den informasjonen som er aktuell for deg.

Ordforklaring for begreper brukt i denne informasjonen:

  • Frys: Stengt for oppdatering, kun innsyn i data.
  • Nedetid: Løsning og data er utilgjengelig.

Status på KOMTEK

Det er allerede gjort forberedende arbeid hos alle kunder – blant annet for ny Lokal Matrikkel. Ny Lokal Matrikkel vil automatisk genereres rett etter nyårsskiftet.

Kommunereform – Kommuner:

Hovedmigrering av data startet 2. desember for de første kommuner – og dette planlegges ferdig til jul. Dette gjøres via et eget nettbasert verktøy KRASS. Disse sammenslåingskommunene får ca. en ukes nedetid i forbindelse med migreringen før de er i drift med KOMTEK Forvaltning for ny kommune. Frem til Matrikkelen åpnes rett på nyåret vil KOMTEK Forvaltning kunne brukes selv om Matrikkelen ikke er oppdatert. Felt- og innbyggerløsninger settes opp på nytt for nye kommuner og vil være tilgjengelige senest i første uke i januar. Detaljer er beskrevet i KRASS.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at det vil være nedetid i ca. en uke i desember i forbindelse med sammenslåing av baser og datasett i KOMTEK. Vi kjører puljevis oppdatering av kommuner. Du vil få mer eksakt informasjon av prosjektleder i din kommune.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar.

Kommunereform – IKS:

IKS som er berørt av kommunesammenslåing vil konverteres 3-7. Januar 2020. IKS vil være i drift med KOMTEK Forvaltning tirsdag 7. januar. Felt- og innbyggerløsninger vil bli håndtert samtidig.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at deler av perioden 3-7. januar vil være en periode med nedetid i forbindelse med sammenslåing av baser og datasett I KOMTEK. Mer eksakt informasjon fås av prosjektleder i ditt IKS.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar.

Regionreform

Kommuner og IKS som kun er berørt av regionreform:

1 og 2. januar vil ny Lokal Matrikkel automatisk etableres, og i tillegg vil en automatisk oppgave konfigurere KOMTEK Forvaltning med tilhørende felt- og innbyggerløsninger med nytt kommunenummer.

Hva betyr dette for deg i praksis?

I praksis for deg som bruker betyr dette at KOMTEK vil kunne brukes i hele perioden med unntak av en kort tidsperiode rett etter nyttår (nedetid). Mer informasjon om dette er sendt ut, og prosjektleder i din kommune har mer informasjon.

KOMTEK Synk har en periode med nedetid fra ca 1. desember og til ca 1. februar

Status på GIS-løsninger

Det er allerede gjort forberedende arbeid hos alle kunder – blant annet for ny Lokal Matrikkel. Ny Lokal Matrikkel vil automatisk genereres rett etter nyårsskiftet.

Kommunereform

16 desember starter hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning for modulene Matrikkel, QMS/SFKB, Arealplan, Oppmålingsforretning og Dataflyt. Etter nyttår lastes nye data for Matrikkel og Sentral FKB (SFKB) automatisk. Dette arbeidet forventes å være ferdig senest 1. februar for alle kunder. Når hovedkonfigurasjonen av GISLINE Forvaltning er ferdig, vil hovedkonfigurasjon av Web-løsninger (Kommunekart, Meglerpakke, e-Torg mm) starte.

Konfigurasjon utføres puljevis og hver kommune har fått informasjon om hvilken pulje de er i. Kommunens prosjektleder har denne informasjonen.

For Arealplan-modul er arbeidet med å slå sammen planregistre og plankartbaser allerede godt i gang – kommunene ferdigstilles fortløpende. De siste kommunene forventes ferdigstilt seinest 10. januar.

For GISLINE VA/FDV er migreringen allerede utført. Resterende arbeid utføres fortløpende for kommunene fra 2. januar og forventes ferdigstilt senest 10. januar.

Hva betyr dette i praksis for deg som bruker?

  • I praksis for deg som oppdateringsbruker vil frysperiode for oppdatering være fra 16. desember, og til hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning er ferdig. (Noen av SFKB-dataene fryser Kartverket noe tidligere).
    • For modulene Arealplan, Oppmålingsforretning avtales frysperiode med den enkelte kommune.
    • For GISLINE VA/VA-Felt: Frysperiode fra 2. januar til 10. januar, uten mulighet for oppdatering av data. Ta et leseuttrekk av data av beredskapshensyn.
  • I praksis for deg som innsynsbruker vil du ha innsyn i gamle data inntil nye datasett for ny kommune er konfigurert av Norkart (på ulike tidspunkt fra 16.12-31.1).

Regionreform

16 desember starter hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning for modulene Matrikkel, QMS/SFKB, Arealplan, Oppmålingsforretning og Dataflyt. Etter nyttår lastes nye data for Matrikkel og SFKB automatisk. Dette arbeidet forventes for alle kunder å være ferdig senest 1. februar. Når hovedkonfigurasjonen av GISLINE Forvaltning er ferdig, vil hovedkonfigurasjon av Web-løsninger (Kommunekart, Meglerpakke mm) starte.

Konfigurasjonen utføres puljevis og hver kommune har fått informasjon om hvilken pulje de er i. Kommunens prosjektleder har denne informasjonen.

For GISLINE VA/FDV vil hovedkonfigurasjon utføres i perioden fra 2. januar og forventes ferdigstilt senest 10. januar.

Hva betyr dette i praksis for deg som bruker?

 

  • I praksis for deg som oppdateringsbruker vil frysperiode for oppdatering være fra 16. desember, og til hovedkonfigurasjon av GISLINE Forvaltning er ferdig. (Noen av SFKB-dataene fryser Kartverket noe tidligere).
  • I praksis for deg som innsynsbruker vil du ha innsyn i gamle data inntil nye datasett for kommunen er konfigurert av Norkart (på ulike tidspunkt fra 16.12-31.1).

Her finner du mer informasjon:

Har du spørsmål til informasjonen – eller savner du informasjon, så ta gjerne kontakt.