Geografisk IT – en viktig råvare for digitalisering

Aleksander - Geomatikkdagene 2019