Geografisk IT – en viktig råvare for digitalisering