Vannmåler i fokus - Norkart er i førersetet!

Bruk og anvendelse av vannmålere har fått stort fokus I Norge. Mange kommuner har i flere år hatt vannmålere både på bolig og næring, men sett i sammenheng med våre naboer i Europa er andelen vannmålere i Norge lav. Dette er i endring.

Fokus på vannforbruk og lekkasjer gjør at vannmålere er i fokus mer enn noen gang og nye «smarte vannmålere» gir nye muligheter for kommunene. I tillegg til avlesning for fakturering av forbruk hos den enkelte abonnent, gir de også muligheter for oversikt over eksempelvis totalforbruk, varsel om hendelser og endringer i vannforbruket.

Norkart har levert fagsystemet KOMTEK Vannmåler gjennom to tiår. Her finnes også tilleggsmoduler som Vannmåleravlesning og Vannmålerbytte. Løsninger som gir daglig gevinst for norske kommuner gjennom effektivisering og forbedring av arbeidsprosessen rundt vannmålere.

For å sikre at vannmålerdata er tilgjengelig i fagsystemet tar Norkart dialogen med alle vannmålerleverandørene som Axflow, Kamstrup og Øwre Johnsen. Det samme gjelder kommunikasjonsteknologi for innsamling av data som LoRa, NB-IoT og strømmålere. Med Norkarts fagsystemer kan du fritt velge og kombinere vannmåler leverandører og kommunikasjonsteknologi.

Gjennom samarbeid og dialog med leverandører av vannmålere og infrastruktur utvikler vi løsninger for lagring og dataflyt (APIer).  Det gir ikke bare automatiserte prosesser i KOMTEK med gebyr/ fleksibel fakturering og vannmålerbytte, men også kobling mot innbyggerløsninger som Min Eiendom. Når dataene ligger tilgjengelig via Norkart kan de også brukes i andre applikasjoner eller kanskje gründerbedrifter skal få tilgang for å utvikle nye tjenester.

Neste generasjons fagsystem for vannmålere:

Norkart utvikler nå fremtidens fagsystem for vannmålere sammen med Trondheim kommune og flere andre kommuner. Løsningen vil være basert på datadrevne hendelser og vil effektivisere både datafangst, saksbehandling og fakturering av vannforbruk som vil gi norske kommuner store gevinster i årene framover. Foruten enklere innsamling og fakturering av data vil neste generasjons løsning ha helt andre muligheter til anvendelse av data eksempelvis hendelser/alarmer fra vannmålere. Enklere oversikt, rapportering og bedre kontroll vil gi en enklere hverdag for kommunene.