Nye KOMTEK Eiendomsskatt i rute

I Norge i dag har ca 370 kommuner innført eiendomskatt – og i 2017 var inntektene 13,6 milliarder, hvorav 7,2 milliarder kom fra boliger.

Gode løsninger og verktøy er avgjørende for å holde oversikt og kontroll – og KOMTEK Eiendomsskatt er tilrettelagt for å støtte alle arbeidsprosesser knyttet til nytaksering, omtaksering, og løpende forvaltning, samt eventuell bruk av boligverdi/formuesgrunnlag som grunnlag for eiendomsskatt.

Nå jobbes det med å videreutvikle og forbedre KOMTEK Eiendomsskatt – og det siste halve året har eiendomsskatt stått på dagsorden i Norkart – og en rekke dedikerte utviklere og fagpersoner har fordypet seg og jobbet med forbedringer til «nye» KOMTEK Eiendomsskatt som en del av satsningen på fornyelse av hele KOMTEK porteføljen.

Hva blir forbedret?

Stikkord på hva som blir bedre i ny løsning er bla «rett taksering», fritakshåndtering, ny nemndsløsning, autogenerert utfylling og bedre brukervennlighet.

Hele løsningen er «bygget om» rent logisk – ved at automatikk er den gjennomgående tanken bak løsningen. I tradisjon tro jobbes det tett med pilotkommuner når Norkart jobber frem nye løsninger, slik at utviklingen blir kundedrevet ut fra ulike kommuners behov. Pilotkommunene i «nye» KOMTEK Eiendomsskatt er Trondheim, Lunner og Vestnes – som i sum utfordrer og gir gode innspill og krav for hvordan nye løsningen skal fungere.

Fritakshåndtering har vært et tydelig tema som man ønsker å automatisere – og nettopp fritakshåntering blir en ny funksjon i løsningen. Den vil bidra til at kommunen kan holde orden på de som skal ha fritak for eiendomsskatt – og slippe å gjøre jobben manuelt utenfor løsningen.

«Rett taksering» er et viktig mantra – og en rekke arbeidskrevende manuelle prosesser blir automatisert. Klagehåndteringen på eiendomsskatt oppleves tungvint i dag – men i fremtiden blir det full arkivintegrasjon direkte inn i KOMTEK systemet.

Vi ser frem til å kunne tilby en ny og forbedret takseringsmodell. Svakheter i dagens system blir forbedret – og som eksempel kan nevnte faktor komme på bygningen og ikke på eiendommen, som betyr at taksten blir mer korrekt med en gang, og man slipper å justere og mellomregne. Fokus på takstobjekter (bygninger) – og ikke på eiendommen, vil bidra til «rett taksering».

KOMTEK Eiendomsskatt får en nemndsløsning – og arbeidsprosessen rundt nemndshåndtering blir god.

Brukervennligheten i systemet forbedres – og det vil bli en smart guideing av saksbehandlere som jobber med eiendomsskatt. Tiden skal brukes til faget og ikke til å kunne systemet.

Ny løsninger reduserer manuelle feil

Norkart bruker informasjon fra matrikkel og andre systemer som forhåndsutfyller skjemaet, og dermed sørger for automatikk og mindre muligheter for å gjøre manuelle feil.

Bedre guiding av saksbehandlere vil også føre til at utfordringen ved at man trykker på feil knapp blir redusert – og ikke minst etterretteligheten i systemet.

I dag blir det utfordringer når man trykker på feil knapp.

Informasjon og data rundt eiendomsskatt vil integreres inn i Norkarts øvrige tjenester der hvor det er aktuelt – og bl.a. vil eierskattetaksten knyttes inn i digitale innbyggerløsninger som MinEiendom – slik at innbyggerne enklere skal få tilgang til egne data.

Ny KOMTEK Eiendomskatt vil være i bruk for enkelte kunder i 2021 – ta gjerne kontakt med fagsansvarlig Ronny Eftevåg hvis du har spørsmål.