Trondheim: Erfaren systemutvikler

Vil du være med på å automatisere Norge? Med en bred portefølje av kunder innen både privatmarkedet og kommunesektoren har vi et skarpt fokus på å forenkle, forbedre og fremfor alt automatisere, slik at mennesker frigjøres til meningsfylt arbeid.

Vi trenger deg som har jobbet som utvikler noen år. Våre løsninger er i hovedsak webløsninger som kjører Azure. Dermed ønsker vi utviklere med kjennskap til C# og .Net Core eller JavaScript/TypeScript med React og Redux.

Du vil jobbe sammen med andre utviklere i et team. Ditt hovedfokus vil være utvikling av backend API, implementering i Azure og systemdesign. Det er teamet som leverer, slik at det vil også kunne være andre utviklingsoppgaver. Du brenner for å automatisere det du kan automatisere i utviklingsprosessen. Og du liker å strukturere og refactore koden etter hvert som kodebasen vokser. God kvalitet og god kodedisiplin har du under huden.  

Er dette noe for deg?

Arbeidssted: Trondheim
Antall stillinger: 2
Søknadsfrist: 01.03.2019