Sandvika: QA-rådgiver

Devops, cloud, kontinuerlige leveranser og RPA stiller nye krav til kvalitetssikring samtidig som ny teknologi gir nye muligheter for å forbedre og forenkle kvalitetssikring i softwareutvikling.

Vi skal ha god kvalitet gjennom alle livsfaser på våre produkter – og til dette søker vi deg som kan vise vei inn i fremtidens kvalitetssikring med våre tverrfaglige utviklingsteam – samtidig som du kan bidra til å effektivisere våre tradisjonelle testrutiner. Dette vil du gjøre sammen med våre dyktige og entusiastiske teknologer. Rollen er nyopprettet, og du vil derfor ha gode muligheter for å forme rollen selv.

Hva du vil gjøre hos oss: 

 • Være frontfigur for implementering av fremtidsrettet og skalerbar kvalitetssikring 
 • Jobbe tett med fagrådgivere, utviklere, prosjektledere og testere i utviklingsteam 
 • Samordne, tydeliggjøre og sørge for at kvalitetsansvaret er delegert og dedikert i alle ledd
 • Skape evolusjon i tradisjonelle testrutiner som effektiviserer og sikrer skalerbarhet
 • Du vil få ansvaret for å sette rammer og føringer for hvordan vi sikrer kvalitet på vår programvare framover
 • Være pådriver for å ta i bruk verktøy som hjelper oss å nå våre kvalitetsmål

Kjenner du deg igjen i dette? 

 • Du har relevant utdanning og erfaring innen softwareutvikling og test/QA 
 • Du inspirerer – og lærer villig bort
 • Du er opptatt av å skape en kvalitetskultur i utviklingsteam og jobber enkelt med utviklere, techleads og prosjektledere
 • Du har gjerne hatt en lederrolle tidligere – og liker å skape resultater gjennom andre 
 • Erfaring med ulike typer verktøy for test og kvalitetssikring 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper 
 • Gjerne dokumentert tekstkompetanse, ISTQB- sertifisering eller lignende 

Det inngår pt. ikke personalansvar i stillingen.
Good oral and written communication skills in Norwegian are required 

Litt om Norkart: 

I Norkart er du med å automatisere Norge – ikke i teorien – men i virkeligheten. Vi jobber innenfor et bredt spekter av spennende kunder fra privat næringsliv til offentlig sektor. Vi er en markedsledende system- og dataleverandør innenfor kommunalteknisk sektor, noe som gjør at våre løsninger påvirker hverdagen til svært mange personer. 

Kulturen vår er uformell, åpen og lærevillig. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn, overskuddsdeling og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har også et bedriftsidrettslag som arrangerer spennende turer, og har årlige samlinger med ansatte fra alle kontorstedene våre. Vi verdsetter personalutvikling og investerer mye i tett oppfølging, sertifiseringer, kurs, konferanser og eksterne kompetansepartnerskap. 

Norkart er en norsk programvare- og kompetansebedrift som automatiserer og forenkler offentlig og privat sektor. Selskapet leverer avanserte mobile felt- og selvbetjeningsløsninger, samt skybasert drift. Vi benytter nå kunstig intelligens og internett-sensorer for bla. å forenkle byggesaksbehandling og sikre ledningsnett. Norkart er Norges ledende leverandør av IT-løsninger innen kommunalteknikk, geografisk informasjon og eiendomsinformasjon. Hovedtyngden av våre 160 ansatte er ingeniører, sivilingeniører eller har doktorgrad. Vi har kontorer i Sandvika, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Lillehammer.  

Arbeidssted: Sandvika
Søknadsfrist: 20 november

Send søknad til jobb@norkart.no
Merk søknaden med «QA»