Foss4G Europe 2018

FOSS4G i Guimarães - «Remembering how we started»

Slagordet for konferansen var «Remembering how we started», og det var den portugisiske OSGEO-gruppa som var vertskap for samlingen. Passende nok hadde de lagt den til Guimarães, som skal være selve opprinnelsen til Portugal. Det var her Portugal sin første konge ble født og oppvokst og hvor han la grunnlaget for det som er dagens Portugal.

Selve konferansen var fra 17. – 19. juli, og her var det fullspekket program fra morgen til kveld. Konferansedagene startet og avsluttet med Keynote-foredrag, og hadde to parallellsesjoner med foredrag. Det ble holdt til sammen 70 foredrag av folk som virkelig brenner for det de holder på med. I tillegg til dette var det satt opp workshops dagen før og etter konferansen, samt en todagers codesprint for utviklere.

Guidet tur og gallamiddag

De som ville kunne delta på guidet tur i Guimarães og på gallamiddag. Gallamiddagen ble holdt i en historisk restaurant i den gamle delen av Guimarães. Der ble vi møtt av to snakkende papegøyer og fikk en fantastisk tapasbuffé, som var mer enn nok til at de fleste både trodde og spiste som om det var det hele. Dette viste seg å være forretten. Klokken ti på kvelden fikk vi vite at nå kunne vi sette oss ned til middagen. Dessertbuffét ble satt frem etter midnatt. Her var det mange gode muligheter for erfaringsutvekslinger med andre engasjerte fra hele Europa.

Åpningskeynote – Remembering how we started

Det var mange spennende keynotes. Maria Arias de Reya, president for OSGEO EU, holdt åpningskeynote «Remembering how we started». Maria snakket primært om veien hennes i fra en ukjent deltaker på opensource konferanser til en aktiv bidragsyter på både workshops og Keynotes. Sentralt i Keynoten var begrepet “imposter-syndrome”. “Imposter-syndrome” handler om å ha tro på at kunnskapen man har er det andre som kan ha bruk for. Vi er mange eksperter på mange forskjellige fagfelt, men felles for alle, er at man ikke kan vite alt. Del det du vet og du vil oppleve at andre får mot til å gjøre det samme.

Respekt, kunnskap og åpenhet

Steven Feldman snakket om det å ha et åpent fellesskap i OSGEO og viktigheten i å respektere de ulike «stammene». Disse kan være brukere, utviklere, samfunnsbyggere og evangelister, akademikere, studenter og deltakere fra det private næringslivet. Selv om motivasjonen for deltakelsen varierer mellom medlemmene er de alle en viktig del av fellesskapet.

Malcolm Bain, som jobber som advokat i Barcelona, tok for seg viktigheten med lisensiering av åpen programvare. Dirk Frigne snakket om utviklingen av OSGEO fra begynnelsen for ti år siden til idag, hva som binder OSGEO Europa sammen og hvordan man som nykommer kan bli en del av familien. Victor Olaya holdt keynote om hvordan vi kan være med på å skape bedre GIS-eksperter med å hjelpe med på riktig måte. Her poengterte han at når man hjelper en bruker er det viktig at brukeren faktisk forstår hva han/hun gjør, i stedenfor å bare få presentert løsningen. «Easiness is not a substitute of knowledge».

Det er mye som skjer innen åpen programvare rundt om i Europa, og det er kjekt å se hvor lidenskapelig opptatt hver enkelt er innen sine respektive spesialiseringer: QGIS, gvSIG, VTS, Geoserver, PostGIS, Python, Java, for å nevne noe.

Spennende nyheter

Vi ble oppfordret til å bytte fra shapefile til geopackage, som blir standard format i QGIS 3. I gvSIG ver 2.4 var det mange nyheter, blant annet en oppdatert versjon av «Horton Machine» (HMachine). HMachine inneholder funksjonalitet for beregning av overflatevann, og kan være et alternativ til tilsvarende funksjonalitet i QGIS, GRASS GIS og SAGA GIS. I HMachine er det også nyttige verktøy for implementering mot GvSIG Geopaparazzi (gvSIG sin mobil-plattform), og Epanet (beregning av trykk i vannledninger m.m.).

Universitetsmiljøene hadde mye spennende å vise frem. Ved universitetet i Lisboa jobber de med å utvikle en QGIS plugin (programtillegg) for raster representasjon av demografiske data. Programtillegget skal gi en statistisk representasjon av befolkningens utbredelse basert på arealbruksdata (tilsvarende AR5 i Norge).

I Spania utvikler de et curriculum designverktøy, EO4GEO, som skal brukes til å vise frem hvilken kompetanse man oppnår ved å studere ulike fag eller fordyper seg i tema. Målet med verktøyet er at det skal være lettere for studentene å finne ut hvilken kompetanse må tilegne seg for å få en bestemt jobb. Dette er ment å være en bærekraftig strategi som kan hjelpe til med å fylle gapet mellom tilgjengelig kompetanse og etterspørselen hos aktuelle arbeidsgivere. Les mer om det her: http://www.eo4geo.eu.

Det vil være mye å vinne på mer samarbeid mellom open source GIS-miljøene i Europa. Dette var det mye fokus på særlig fra keynote foredragsholderne. Dette er også noe man kan se igjen på at veldig like ideer er utviklet i ulik programvare av ulike miljøer. Like eller relaterte problemstillinger blir løst i ulike open source programvare.

Maléne Peterson og Knud Hillers