dokument behandling

Raskere og bedre leveranse av kommunale data

Automatisering av kommunen gir gode ringvirkninger

Geografisk informasjon er en viktig kilde til objektiv informasjon om eiendommer i omløp. Det er kommunene som dokumenterer og forvalter informasjon om eiendommene innenfor sitt område, og de er forskriftsmessig bundet til å dele informasjonen med andre offentlige og private virksomheter.

Produksjonstid, kostnad og kvalitet på eiendomsinformasjon varierer fra kommune til kommune.  Norkart jobber aktivt mot kommunene for å effektivisere og standardisere leveransene med eiendomsinformasjon. Ved hjelp av automatisering vil all produksjon av eiendomsinformasjon standardiseres og effektiviseres – til stor glede for alle aktører som benytter seg av kommunal informasjon.

Ved å velge Norkart som din formidler av eiendomsinformasjon støtter du innovasjon og effektivisering av leveransene fra kommune til sluttbruker. Stadig flere kommuner er digitalisert eller i startfasen med digitalisering. Alta kommune er i gang med automatisk produksjon av meglerpakker, og er strålende fornøyd med resultatet.

“Vi i Alta kommune leverer all informasjon tilknyttet meglerpakker og lignende produkter gjennom Norkarts produktportal, og hovedtyngden av produktene er nå automatisert gjennom Norkarts løsning. Produktportalens brukergrensesnitt, tilrettelagte løsninger og tilpassede dokumentmaler er så gode og fleksible at vi bruker portalen også til leveranser av manuelle produkter som Legalpant, Målebrev, Bygningstegninger og Brukstillatelse og ferdigattest.

Norkart og automatiseringsløsningen har bidratt til at vi har mer enn halvert arbeidstiden vi bruker på meglerpakke-leveranser, samtidig som kvaliteten på leveransene våre har økt. Med Norkarts produktportal og tilhørende automatisering er det mindre risiko for feil, og produktene som leveres fra oss har et mer ensartet oppsett i og med at de automatiserte og manuelle produktene er laget med samme mal. Vi har også fått mulighet å forbedre og videreutvikle enkelte av våre produkter til stor glede for meglerne som bruker produktene.

Da vi begynte samarbeidet med Norkart og tok i bruk deres automatiseringsløsning startet vi forsiktig med bare noen få automatiserte produkter som vi selv kontrollerte og godkjente. Nå blir alle automatiserte produkter også automatisk godkjent slik at vi kun bruker tid på de fire manuelle produktene våre.”

Roy Knutsen, Fagansvarlig Geodata

 

 

 

 

Digitalisering av kommune-Norge vil erfaringsmessig gi både raskere og forbedrede informasjonspakker. Vi håper dette gir god motivasjon for å velge Norkart som din leverandør av kommunale data.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *