VA Tilsyn demo

Norkart lanserer VA Tilsyn

I 2007 forpliktet Norge seg til EUs vanndirektiv, som medfører at alle kommuner skal føre tilsyn over spredt avløp (privat avløp). Spredt avløp er, ved siden av landbruk, en av de største kildene til forringelse av vannforekomster i Norge. Sanitært avløpsvann inneholder organiske stoffer, potensielt skadelige bakterier og fosfor. Dette bidrar til at vann blir ubrukelig til drikke- og badevann. Utslipp av fosfor fører til at bekker og vann gror igjen, og alger blomstrer opp.  Vanndirektivet gir endelig kommunene mulighet til å ta tak i denne utfordringen.

Tallene Norkart har hentet – viser at 25 % av befolkningen har såkalt eget avløp eller mini renseanlegg. Ikke alle disse er identifisert og man har heller ikke kunnskap om hvilken tilstand mange av disse anleggene er i. For å kunne oppfylle kravene i vanndirektivet – er datainnhenting viktig, og mange kommuner er godt i gang med dette arbeidet.


På VA brukermøte ble Norkarts førsteversjon av KOMTEK VA Tilsyn lansert – En heldigital løsning som kan benyttes på nettbrett, mobil og PC.
Dette gir mulighet til å:

  • Planlegge hvilke anlegg som skal befares ved å opprette tilsynslister
  • Sende ut SMS til innbyggerne med varsel og informasjon
  • Lese, bruke og oppdatere relevant data fra KOMTEK i felt
  • Tilgang til digitalt kontrollskjema, med mulighet til å registrere avvik, ta bilder og finne forklaring på sjekkpunkter i henhold til Norsk Vanns anbefalinger
  • Opprette og arkivere tilsynsrapport

I tillegg til å forenkle og kvalitetssikre prosessen ved kommunens tilsyn av spredt avløp, er det også store økonomiske besparelser. Snittprisen på å gjennomføre et tilsyn estimeres til 3000 – 5000 kroner. Ved å gå fra manuelt tilsynsarbeid til helautomatisk – vil kostnadene og tidsbruken rundt arbeidsprosessen bli betydelig redusert.


Frogn og Bærum har vært piloter i utviklingen av KOMTEK VA Tilsyn.

Kommunene Frogn og Bærum har vært piloter i utviklingsprosessen av tilsynsløsningen. Bærum har vært en av driverne for at Norkart har satt i gang en kartlegging – slik at vi har fått digitalisert tilsynsprosessen. Utgangspunktet for Bærum kommune var at man måtte innom 4 system.  I dag kan de gjøre 90 % av jobben på ipad – og målbilde er at alt skal i ett system.

Frogn kommune har 1500 anlegg registrert i KOMTEK– og ny tilsynsløsning har medført at de nå kan sitte inne å utføre jobben som tidligere krevde mye tid ute i felt. De slipper å reise ut å varsle, skrive brev, ringe og føre tilsynet – og det gjør hverdagen enklere og ressursbruken mye mer effektiv.

Interessert i å forenkle tilsynsjobben på VA anlegg? – Ta kontakt med Arne Ronny Tøstibakken

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *