CityPlanner

Innbyggerdialog, beslutningsstøtte og 3D-visualisering i ett og samme verktøy

Verktøyet gjør visualiseringen enklere – som óg gjør det enklere å forstå å se hvordan et bygg og område faktisk kommer til å se ut. Når for eksempel innbyggerne enklere kan forstå hvordan planene kommer til å bli – så muliggjør det et godt samspill mellom kommunen og innbyggerne. Her kan innbyggerdialogen økes i planprosessen, ved at du kan benytte dialogfunksjonen hvor du kan åpne for ideer og innspill fra beslutningstakere, politikere og innbyggerne. Bedre visualisering av planer gir færre misforståelser og bedre beslutninger – og ikke minst, det involverer innbyggerne i planprosessen på en helt ny og innovativ måte.

Se video om den nye CityPlanner editoren og hvordan den kan benyttes gjennom ulike faser i planprosjekter.

Det behøves ingen installasjon eller plugins for å ta i bruk 3D-verktøyet, det er 100% nettbasert – og håndteres av Norkart og samarbeidspartneren Agency9. Innlogging skjer fra webleseren din, uansett om du bruker PC, nettbrett, mobil eller laptop – og er altså tilgjengelig hvor som helst og når som helst, enten du befinner deg på et møterom, kontor eller jobber hjemmefra.

Hvis du er interessert i hvilke muligheter dette gir – så står kundeansvarlig Kenneth Øyen-Eriksen klar til å hjelpe deg.