NDC London 2018

Reisebrev - NDC 2018 i London (utviklerkonferanse)

NDC London startet med foredrag med tittelen «What is programming», noe som vi som var tilstede kanskje burde kunne svare på, men som viser seg å være ganske mye. Tradisjonelt tenker en kanskje på det som koding, men å lage avanserte Excel-ark med små funksjoner og makroer er også programmering. Etter hvert går det slag i slag med microservices, containere, bruken av Big Data, sikre applikasjoner og hvordan stemmestyring begynner å komme for fullt.

Troy Hunt er en artig fyr å høre på, i hans foredrag viser han hvordan en kan finne ut om ditt passord har blitt kompromittert (https://haveibeenpwned.com).  En annen trend som har kommet er muligheten for å installere web-kamera eller lignende i huset sitt, det mange ikke tenker på er at disse har en adresse for utenomverden. Dette kan utnyttes og https://www.shodan.io er en side som skanner slike enheter, der alle kan se for eksempel bilder fra et barnerom.

NDC London er flinke til å få tak i gode foredragsholdere. En av disse er Scott Guthrie, også kjent som “The Red Shirt” på grunn av hans smak i skjorter… Hans foredrag bærer litt preg av innsalg av Microsoft-tjenester, men han nevner tre hovedtrender:

  1. AI
  2. Serverless compunting
  3. Data at planet scale

Så hva har dette å si for våre løsninger?

  • AI, vi vil etter hvert kunne bygge smartere applikasjoner som kanskje er mer proaktive og vet hva brukeren ønsker å gjøre.
  • Serverless, handler mye om å bygge applikasjoner ut i fra små byggeklosser som settes sammen, dette vil gi mer fleksible løsninger som kan øke utviklingstakten.
  • «Data at planet scale», mulighet for å samle inn mer data fra ulike enheter, lagre de og seinere kunne utføre analyser på toppen av dette.

De tre nevnte trendene over har blitt snakket om en stund, forskjellen nå er kanskje at det har gått fra trend til virkelighet, og det er tilgjengelig for veldig mange flere enn for noen få år siden. Dette fører med seg at det er en utrolig spennende tid å være utvikler – masse muligheter til å prøve ulik teknologi som inntil nylig var utenfor rekkevidde!