Rådgivning

Ved årsskifte blir 500 000 nordmenn berørt av kommune- og fylkesammenslåing

Mange kommuner omadresserer eller får nytt kommunenummer, da er det viktig å ha gode rutiner og kilder for oppdatering av ditt kunderegister.

Norkart kan hjelpe deg med å oppdatere ditt kunderegister – med basis i nasjonale eiendomsregistre som f.eks. Matrikkel, grunnbok og Brønnøysund registeret. Våre systemer for datavask tilpasses ditt behov og er bygget på moderne teknologi og benytter intelligente algoritmer for eksempel soundex-funksjonalitet som luker ut feil som i rettskrivning.

Vi kan også levere deg data som gjør at dine oppslag alltid er oppdatert, eller tilføre informasjon til dine data som gir deg merverdi.

Eksempel på informasjon vi kan rydde, oppdatere eller tilføre:

 • Nye adresser
 • Nytt postnummer
 • Fjerne dubletter
 • Døde personer
 • Eiendomsinformasjon
 • Eierforhold
 • Omsetningsdata for eiendom
 • Bedriftsinformasjon fra BGGREG
 • Informasjon om borettslag og borettsandeler
 • Informasjon om bygninger
 • Organisasjonsnummer
 • med mer

Oppdatering og tilføring kan gjøres som en engangsoppdatering eller settes i system med løpende automatisk oppdatering. Har du spørsmål til adressevask av ditt register eller ønsker å gjøre en gratis test? Vi hjelper deg med å komme i gang.  Ta kontakt med oss i dag!