Gjør kommunens data klar for digital byggesaksbehandling

De nye digitale søknadsløsningene som tas i bruk allerede på nyåret trenger bedre data for å få til en mer effektiv byggesøknadsprosess. Direktoratet for Byggkvalitet varsler på sine sider at de første digitale søknadene kommer inn allerede over nyttår. Om din kommune vil støtte opp under det nasjonale arbeidet som nå gjøres bør man starte opp arbeidet med å få på plass bedre data.

Norkart har flere aktiviteter og løsninger som bidrar til en mer effektiv byggesaksbehandling med fokus på områdene omdømme, kvalitet og effektivisering. En av disse er workshops for kartlegging av hva din kommune bør prioritere. Her samler vi personer fra flere ulike avdelinger i  kommunen hvor vi har fokus på ett felles mål – en mer effektiv digital hverdag for både saksbehandler og innbygger.

Vi kan bidra med

  • Informasjon om nasjonale prosjekter som din kommune bør kjenne til
  • Kvalitetsanalyser på dine data innen matrikkel og plan
  • Workshop for kartlegging av hva din kommune bør prioritere
  • Presentasjon av Norkarts målbilde for fremtidens digitale byggesaksbehandling